Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS."— Transkript prezentace:

1 1 PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS

2 OBSAH  Vize  Očekávání  Realita

3

4 CO TO JE TEN SMART GRID?  další vývojový stupeň rozvoje DS vyvolaný novými požadavky – decentrální výroba, elektromobilita, …, které vyvolávají potřebu nových funkcí DS pro realizaci nových požadavků při zajištění spolehlivého a bezpečného provozu …  již několik dekád realizováno v ES ŘC na úrovni vvn, HDO na úrovni nn V ČEM JE TEDY PROBLÉM?  jedná se o systémovou změnu nikoliv o postupný technologický rozvoj na úrovni jednotlivých komponent = obrovská finanční a časová náročnost  definice zadání – jaké funkce a v jakém čase dávají v ČR smysl a ekonomický přínos – z pohledu celé společnosti, nikoliv z perspektivy provozovatelů sítí  rozsah a časování implementace SG

5 PODMÍNKY PRO SMYSLUPLNÝ ROZVOJ SG  definovat realistické cíle (parametry služeb) včetně posouzení dopadů na cenu EE pro konečné spotřebitele  skloubit požadavky a možnosti zákazníků, tržního prostředí, regulovaných subjektů … a fyzikálních zákonů  získat know-how a zkušenosti  …  definovat realistický plán implementace – vybalancování kapacit, finančních zdrojů, agrotechnických lhůt, …  vytvořit národní koncepci smysluplného rozvoje SG v podmínkách ES ČR

6 SG SKUTEČNĚ POUZE VIZE ?  vývoj integrace OZE v ČR  elektromobilní projekty  město Praha  PRE, ČEZ, E.ON  možný budoucí vývoj v teplárenství  nasazování KGJ

7 Smart Metering – AMM Smart Region  Implementace inteligentních monitorovacích a automatizačních prvků v distribuční síti  Zapojení různých typů OZE a KVET jednotek  Zkoušení konceptů řízení sítí, ostrovního provozu, E-mobility, aktivní role zákazníka, atd.  Realizace v letech 2010 - 2015  Implementace 32 tis. kusů Smart Meters  Implementace AMM infrastruktury, propojení s ICT systémy Skupiny  Podklad pro Národní studii proveditelnosti  Realizace v letech 2010 – 2013 + V OBLASTI SMART GRIDS REALIZUJEME DVA PILOTNÍ PROJEKTY

8 PILOTNÍ PROJEKT SMART METERING - AMM

9 Výchozí situace v ČR se od ostatních zemí EU v mnohém liší:  60 % spotřeby veškeré elektrické energie je dálkově odečítáno u 38 000 průmyslových odběratelů, kteří jsou vybaveni průběhovými měřidly  V ČR je od 80. let 20. století využívání systém HDO (hromadné dálkové ovládání)  Systém HDO slouží pro vyrovnávání denního diagramu zatížení – omezování špiček a je nasazen u 1,1 mil. domácností na zásobovacím území ČEZ Distribuce  Tímto systémem jsou vybaveny domácnosti, které používají elektřinu k topení a ohřevu teplé užitkové vody – pro tyto spotřebiče je nabízen zvýhodněný (nízký) tarif  Spolehlivostní a kvalitativní parametry elektrické sítě dosahují vysokého standardu Stav implementace chytrých elektroměrů v ČR

10 Co je cílem pilotního projektu AMM? Cílem pilotního projektu je kromě vyzkoušení nové technologie v reálném prostředí zjistit:  Jak chytré elektroměry přijmou zákazníci?  Jaký je potenciál změny spotřebitelského chování?  Jak přijmou zákazníci nově nabízené produkty a služby?  Jaké bude mít případná plošná implementace AMM v ČR dopady do logistiky a procesů?  Jaká jsou reálné přínosy a náklady celého řešení?  Jaká implementační, provozní a bezpečnostní rizika se mohou vyskytnout?  Získání reálných a hodnověrných podkladů pro budoucí rozhodování?

11 PILOTNÍ PROJEKT SMART REGION

12  Odpovídající velikost a rozsah pro záměr pilotního projektu  Existují zde možnost zapojení několika jednotek KVET a potenciálně MVE  Pro koncept Emobility je Vrchlabí s blízkostí KRNAP a důrazem na ekologii ideální  Synergický efekt unifikace vysokého napětí (změna 10 → 35 kV)  Vstřícnost zastupitelstva města a pana starosty  Potenciál zapojení místního průmyslu (Teplo Krkonoše, nkt cables) Proč Smart Region ve Vrchlabí?

13 Jaké jsou cíle a zaměření projektu Smart Region?

14 Jaký je plánovaný vývoj projektu? Pilotní projekt Smart Region  Studie výzkumu a vývoje  Implementace Smart Meters  Transformace distribuční sítě v regionu (především vn a DTS) včetně unifikace  Nasazení dobíjecích stanic E-mobility  Implementace nových automatizačních a monitorovacích prvků  Řídící systém s implementací prvků Smart Grids  Zapojení KVET  Testování ostrovního provozu v lokalitě Liščí Kopec  2010 - 2012  2010 - 2011  2011 - 2015  2011 - 2013  2011 - 2014  2013 - 2015  2012 - 2015  2014 - 2015

15 Co ČEZ podnikl v projektu Smart Region za jeden rok?  ČVUT Praha/FEL  VŠB – TU Ostrava/FEI  EGE České Budějovice  Odborné studie:  Finální architektura technického řešení  Automatizované prvky sítě  Dynamický model chování sítě  Ostrovní provoz  Návrh jištění nn - plná automatizace  Návrh jištění nn - částečná automatizace  Cílový koncept ICT řešení Spolupráce s vysokými školami a výzkumnými institucemi

16 Co ČEZ podnikl v projektu Smart Region za jeden rok? Pokládka nového kabelového vedení vysokého napětí

17 Co ČEZ podnikl v projektu Smart Region za jeden rok? Provoz elektromobilů, provoz elektrobusu

18 18 Instalace inteligentních elektroměrů Co ČEZ podnikl v projektu Smart Region za jeden rok?

19 Výrobní zdroje  Instalace a spuštění kogeneračních jednotek  800 kW v objektu býv. AZ  1600 kW v objektu nkt cables pro napájení Liščího Kopce - vytvoření a testování ostrovního provozu  1600 kW v objektu nkt cables pro provoz závodu Elektromobilita  Budování dobíjecích stanic rychlého i normálního dobíjení Smart Region v roce 2012

20  Pokračování výměn kabelů vysokého napětí  Pokládka kabelů nízkého napětí na Liščím Kopci  Instalace rozpojovacích skříní nízkého napětí s prvky dálkového ovládání a automatizace  Instalace nových trafostanic na Liščím Kopci s prvky dálkového ovládání a automatizace

21 GRID4EU Evropský Smart Grid projekt zahájen 1.11.2011  Pod vedením 6 distributorů, kteří pokrývají více než 50 % odběratelů v rámci Evropy  27 partnerů (dodavatelé technologií, vysoké školy, výzkumné instituce)  Harmonogram: listopad 2011 - listopad 2015  Koordinátor projektu: ERDF Large-Scale Demonstration of Advanced Smart GRID Solutions with wide Replication and Scalability Potential for EUROPE

22 DER Active Demand Storage Electric Vehicle Innovation Power Management at MV Innovation Power Management at LV level Micro-grid (Islanding) Climate Cold & Stormy Continental/Oceanic Mild Mediterranean Moderate Continental Dry Mediterranean Cold Continental Warm & stormy Mediterranean Population DensityUrban Semi-urbanRuralSemi-urban Semi-urban / urban GRID4EU – LOKÁLNÍ DEMONSTRAČNÍ PROJEKTY

23 Pro zvládnutí budoucí (nikoli virtuální) reality je nutné mít v dostatečném předstihu vizi a nastavená reálná očekávání.  SG nejsou pouhou technologickou vrstvou – SG je nutné vnímat jako nové funkce / služby na úrovni celé společnosti  Je na každé společnosti, aby si určila smysluplný a ekonomicky reálný scénář rozvoje  Jedná se o systémovou záležitost – je nutný dialog všech zainteresovaných hráčů  I při velmi konzervativním pohledu na věc je již dnes nutné zahájit koncepční aktivity ZÁVĚR


Stáhnout ppt "1 PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS."

Podobné prezentace


Reklamy Google