Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS"— Transkript prezentace:

1 PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS
1

2 OBSAH Vize Očekávání Realita

3

4 CO TO JE TEN SMART GRID? V ČEM JE TEDY PROBLÉM?
další vývojový stupeň rozvoje DS vyvolaný novými požadavky – decentrální výroba, elektromobilita, …, které vyvolávají potřebu nových funkcí DS pro realizaci nových požadavků při zajištění spolehlivého a bezpečného provozu … již několik dekád realizováno v ES ŘC na úrovni vvn, HDO na úrovni nn V ČEM JE TEDY PROBLÉM? jedná se o systémovou změnu nikoliv o postupný technologický rozvoj na úrovni jednotlivých komponent = obrovská finanční a časová náročnost definice zadání – jaké funkce a v jakém čase dávají v ČR smysl a ekonomický přínos – z pohledu celé společnosti, nikoliv z perspektivy provozovatelů sítí rozsah a časování implementace SG

5 PODMÍNKY PRO SMYSLUPLNÝ ROZVOJ SG
definovat realistické cíle (parametry služeb) včetně posouzení dopadů na cenu EE pro konečné spotřebitele skloubit požadavky a možnosti zákazníků, tržního prostředí, regulovaných subjektů … a fyzikálních zákonů získat know-how a zkušenosti definovat realistický plán implementace – vybalancování kapacit, finančních zdrojů, agrotechnických lhůt, … vytvořit národní koncepci smysluplného rozvoje SG v podmínkách ES ČR

6 SG SKUTEČNĚ POUZE VIZE ? vývoj integrace OZE v ČR
elektromobilní projekty město Praha PRE, ČEZ, E.ON možný budoucí vývoj v teplárenství nasazování KGJ

7 V OBLASTI SMART GRIDS REALIZUJEME DVA PILOTNÍ PROJEKTY
Smart Region Smart Metering – AMM Implementace inteligentních monitorovacích a automatizačních prvků v distribuční síti Zapojení různých typů OZE a KVET jednotek Zkoušení konceptů řízení sítí, ostrovního provozu, E-mobility, aktivní role zákazníka, atd. Realizace v letech Implementace 32 tis. kusů Smart Meters Implementace AMM infrastruktury, propojení s ICT systémy Skupiny Podklad pro Národní studii proveditelnosti Realizace v letech 2010 – 2013 +

8 PILOTNÍ PROJEKT SMART METERING - AMM

9 Stav implementace chytrých elektroměrů v ČR
Výchozí situace v ČR se od ostatních zemí EU v mnohém liší: 60 % spotřeby veškeré elektrické energie je dálkově odečítáno u průmyslových odběratelů, kteří jsou vybaveni průběhovými měřidly V ČR je od 80. let 20. století využívání systém HDO (hromadné dálkové ovládání) Systém HDO slouží pro vyrovnávání denního diagramu zatížení – omezování špiček a je nasazen u 1,1 mil. domácností na zásobovacím území ČEZ Distribuce Tímto systémem jsou vybaveny domácnosti, které používají elektřinu k topení a ohřevu teplé užitkové vody – pro tyto spotřebiče je nabízen zvýhodněný (nízký) tarif Spolehlivostní a kvalitativní parametry elektrické sítě dosahují vysokého standardu

10 Co je cílem pilotního projektu AMM?
Cílem pilotního projektu je kromě vyzkoušení nové technologie v reálném prostředí zjistit: Jak chytré elektroměry přijmou zákazníci? Jaký je potenciál změny spotřebitelského chování? Jak přijmou zákazníci nově nabízené produkty a služby? Jaké bude mít případná plošná implementace AMM v ČR dopady do logistiky a procesů? Jaká jsou reálné přínosy a náklady celého řešení? Jaká implementační, provozní a bezpečnostní rizika se mohou vyskytnout? Získání reálných a hodnověrných podkladů pro budoucí rozhodování?

11 PILOTNÍ PROJEKT SMART REGION

12 Proč Smart Region ve Vrchlabí?
Odpovídající velikost a rozsah pro záměr pilotního projektu Existují zde možnost zapojení několika jednotek KVET a potenciálně MVE Pro koncept Emobility je Vrchlabí s blízkostí KRNAP a důrazem na ekologii ideální Synergický efekt unifikace vysokého napětí (změna 10 → 35 kV) Vstřícnost zastupitelstva města a pana starosty Potenciál zapojení místního průmyslu (Teplo Krkonoše, nkt cables)

13 Jaké jsou cíle a zaměření projektu Smart Region?

14 Jaký je plánovaný vývoj projektu?
Pilotní projekt Smart Region Studie výzkumu a vývoje Implementace Smart Meters Transformace distribuční sítě v regionu (především vn a DTS) včetně unifikace Nasazení dobíjecích stanic E-mobility Implementace nových automatizačních a monitorovacích prvků Řídící systém s implementací prvků Smart Grids Zapojení KVET Testování ostrovního provozu v lokalitě Liščí Kopec

15 Co ČEZ podnikl v projektu Smart Region za jeden rok?
Spolupráce s vysokými školami a výzkumnými institucemi ČVUT Praha/FEL VŠB – TU Ostrava/FEI EGE České Budějovice Odborné studie: Finální architektura technického řešení Automatizované prvky sítě Dynamický model chování sítě Ostrovní provoz Návrh jištění nn - plná automatizace Návrh jištění nn - částečná automatizace Cílový koncept ICT řešení

16 Co ČEZ podnikl v projektu Smart Region za jeden rok?
Pokládka nového kabelového vedení vysokého napětí

17 Co ČEZ podnikl v projektu Smart Region za jeden rok?
Provoz elektromobilů, provoz elektrobusu

18 Co ČEZ podnikl v projektu Smart Region za jeden rok?
Instalace inteligentních elektroměrů

19 Smart Region v roce 2012 Výrobní zdroje
Instalace a spuštění kogeneračních jednotek 800 kW v objektu býv. AZ 1600 kW v objektu nkt cables pro napájení Liščího Kopce - vytvoření a testování ostrovního provozu 1600 kW v objektu nkt cables pro provoz závodu Elektromobilita Budování dobíjecích stanic rychlého i normálního dobíjení

20 Smart Region v roce 2012 Pokračování výměn kabelů vysokého napětí
Pokládka kabelů nízkého napětí na Liščím Kopci Instalace rozpojovacích skříní nízkého napětí s prvky dálkového ovládání a automatizace Instalace nových trafostanic na Liščím Kopci s prvky dálkového ovládání a automatizace

21 GRID4EU Evropský Smart Grid projekt zahájen 1.11.2011
Large-Scale Demonstration of Advanced Smart GRID Solutions with wide Replication and Scalability Potential for EUROPE Evropský Smart Grid projekt zahájen Pod vedením 6 distributorů, kteří pokrývají více než 50 % odběratelů v rámci Evropy 27 partnerů (dodavatelé technologií, vysoké školy, výzkumné instituce) Harmonogram: listopad listopad 2015 Koordinátor projektu: ERDF

22 GRID4EU – LOKÁLNÍ DEMONSTRAČNÍ PROJEKTY
DER Active Demand Storage Electric Vehicle Innovation Power Management at MV Innovation Power Management at LV level Micro-grid (Islanding) Climate Cold & Stormy Continental/Oceanic Mild Mediterranean Moderate Continental Dry Cold Warm & stormy Population Density Urban Semi-urban Rural Semi-urban / urban

23 ZÁVĚR Pro zvládnutí budoucí (nikoli virtuální) reality je nutné mít v dostatečném předstihu vizi a nastavená reálná očekávání. SG nejsou pouhou technologickou vrstvou – SG je nutné vnímat jako nové funkce / služby na úrovni celé společnosti Je na každé společnosti, aby si určila smysluplný a ekonomicky reálný scénář rozvoje Jedná se o systémovou záležitost – je nutný dialog všech zainteresovaných hráčů I při velmi konzervativním pohledu na věc je již dnes nutné zahájit koncepční aktivity


Stáhnout ppt "PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS"

Podobné prezentace


Reklamy Google