Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je a co není IPRM Mgr. Petr Pelcl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je a co není IPRM Mgr. Petr Pelcl"— Transkript prezentace:

1 Co je a co není IPRM Mgr. Petr Pelcl
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně

2 Historie přípravy Prosinec 2005 – sběr námětů mezi městy
Květen 2006 – poziční dokument SMO Říjen 2006 – seminář ÚnL Leden 2007 – 1. verze metodiky - MEPCO Červen 2007 – diskuze ROPů s EK Srpen 2007 – usnesení vlády č. 883/2007 Září 2007 – metodický pokyn MMR ČR

3 Základní podmínky IPRM
Odpovědné je město (příprava, řízení) Vychází z obecné strategie rozvoje města Princip partnerství a zapojení veřejnosti Synergické efekty, integrovaný přístup Závazný obsah a struktura Zóna vybrána dle metodického pokynu MMR Minimální podíl ROP na financování 10 mil. € (očekávaná průměrná velikost 15 mil €)

4 Mýty kolem IPRM Není projekt, nemusí obsahovat detailní popis projektů, ale musí obsahovat závazný finanční rámec a popis výsledků Není obecnou strategií (zóna nebo téma) Nejde o volně propojenou hromadu projektů Neslouží pouze k čerpání ROP Nebude jednoduché IPRM řídit a město při tom nebude zcela samostatné (partnerství a „princip navazujících individuálních projektů“)

5 Zónový a tématický IPRM
Deprimované území - minimálně 2 uvedených ukazatelů: chudoba a vyloučení; zvýšená nezaměstnanost; demografické ukazatele (např. úbytek obyvatelstva); environmentální ukazatele (např. zvýšená zátěž na životní prostředí); nízká vybavenost veřejnými službami; výskyt zanedbaných a nevyužívaných areálů; nízká úroveň ekonomické aktivity; významné ekonomické a sociální potíže; významný počet přistěhovalců, etnický skupin, menšin nebo uprchlíků; nízká úroveň vzdělání; vysoká kriminalita a delikvence; zvláště zanedbané prostředí; nízká úroveň obslužných a administrativních funkcí

6 Zónový a tématický přístup
Území s vysokým potenciálem růstu - nejméně 2 z: vysoká koncentrace ekonomických aktivit; vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj služeb; vysoká koncentrace vzdělávacích aktivit; velký význam v systému dopravní obslužnosti, která umožňuje mobilitu obyvatel a má přínos pro rozvoj města; vysoký význam pro zajištění zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích potřeb obyvatel – zvýšení kvality života ve městech; vysoký význam pro udržitelné nakládání s energiemi a přírodními zdroji, eko-inovace, odpadové hospodářství; vysoký inovační potenciál, především ve vztahu k rozvoji podnikatelského sektoru a vzdělávacích institucí, zacílený na vzájemnou synergii jejich rozvoje. Téma – liniové stavby a infra, energie apod.

7 Prioritní oblasti pro IPRM
Ekonomický rozvoj Sociální integrace Životní prostředí Dostupnost a mobilita Přitažlivá města Správa věcí veřejných – „Smart governance“

8 Proces schvalování Předloženo ŘO ROP na základě výzvy k předkládání plánů (posuzován jako celek – nikoliv jednotlivé projekty) Hodnocení formálních náležitostí a příjatelnosti Hodnocení kvality podle standardizované hodnotící tabulky pro všechny regiony Pořadí a schválení – předběžná alokace z ROP a bonifikace při hodnocení projektů v ostatních OP Každoroční možnost aktualizace

9 Předpokládané nevýhody a těžkosti
Pokus o integrovaný přístup bude narážet na roztříštěnost OP Zvýšení byrokracie Otázka efektivity celé akce, pokud půjde jen o ROPy – nevelká alokace

10 Předpokládané nevýhody a těžkosti
Nejistota okolo hodnocení a schvalování IPRM Volnost ve výběru témat není velká (omezení při výběru zóny navíc kombinováno s povinnými tématy k řešení + omezení plynoucí z popisu financovaných opatření) Samostatnost měst je otázkou a bude se pravděpodobně lišit podle regionů Těžkosti v komunikaci krajů a měst

11 Metodika je ke stažení na:


Stáhnout ppt "Co je a co není IPRM Mgr. Petr Pelcl"

Podobné prezentace


Reklamy Google