Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Perspektivy zavedení eura v ČR Seminář pro posluchače VŠEM březen 2014 Oldřich Dědek národní koordinátor pro zavedení eura v ČR 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Perspektivy zavedení eura v ČR Seminář pro posluchače VŠEM březen 2014 Oldřich Dědek národní koordinátor pro zavedení eura v ČR 1."— Transkript prezentace:

1 Perspektivy zavedení eura v ČR Seminář pro posluchače VŠEM březen 2014 Oldřich Dědek národní koordinátor pro zavedení eura v ČR 1

2 2 Euroskeptická ČR Pramen: Evropská komise: Flesh Eurobarometer 377 (June 2013)

3 3  Pevný kurz lotyšského latu po celý čas od získání politické nezávislosti v r. 1991  Květen 2005 – vstup do ERM II  Udržení pevného kurzu páteří lotyšského nápravného programu  Členství v eurozóně by ze stínového člena eurozóny učinilo faktického člena s mozností podílet se na MP eurozóny  Necelá padesátiprocentní podpora zavedení eura v Lotyšsku Lotyšsko – dlouhodobá absence nezávislé měnové politiky

4 4 Argumenty proti devalvaci  Tvrdý dopad na domácnosti a podniky s půjčkami v zahraničních měnách, vyvolávající další propad domácí poptávky.  Skokový nárůst zahraniční zadluženosti vyvolávající potřebu dalších zahraničních půjček na splácení existujících.  Rychlé vyčerpání efektu devalvace vzestupem výrobních nákladů vlivem vysoké dovozní náročnosti vývozů.  Omezené výhody devalvační injekce pro konkurenceschopnost v prostředí všeobecného výpadku zahraniční poptávky.  Devalvace neléčí strukturální problémy, které byly primární příčinou vysokých deficitů obchodní bilance.  Značně ztráty skandinávských bank, které by mohly omezit své působení v tamním regionu.  Nepředvídatelný účinek efektu nákazy na ostatní dvě pobaltské republiky.  Zkomplikovala by se cesta k euru chápaná jako definitivní tečka za krizí v Lotyšsku.

5 5 Vnímaná inflace Pramen: Evropská komise, Business and Consumer Surveys

6 6 Nástroje proti neodůvodněnému zvyšování cen  Duální označování cen a peněžních částek  Snadnější „vcítění se“ do nové měny  Kontrola dodržování pravidel ČOI a pokuty za jejich porušování  Etický kodex  Závazek podnikatelských subjektů, že budou dodržovat pravidla přechodu na novou měnu a nebudou zneužívat zavedení eura k neodůvodněnému cenovému růstu  Častější statistická šetření ČSÚ v době zavádění eura  Sledování cenového růstu na užším koši často kupovaných položek  Obrana proti fámám a proti sklonu médií k šíření špatných zpráv  Černá listina  Veřejně přístupný seznam podniků přistižených při neodvodněném zvyšování cen

7 7 Krizový management  Hypotetická kapitálová účast ČR v Evropském stabilizačním mechanismu (500 mld. EUR) v r. 2012  Splacený kapitál cca 32 mld. Kč (během tří let) a přislíbený kapitál 250 mld. Kč.  Po 12 let splacený kapitál 40 mld. Kč a přislíbený kapitál 310 mld. Kč  USA: Emergency Economic Stabilization Act (září 2008) - 700 mld. USD  Čerpání z fondů EU: kladné saldo 333,4 mld. Kč od vstupu do EU  Bludný kruh sebenaplňujících se očekávání  Vysoký vládní dluh (původcem vládní i privátní sektor)  růst rizikových přirážek kvůli vysokému duhu  vysoké úroky absorbují veškeré rozpočtové úspory  rozpočtové úspory podlamují růst  růst rizikových přirážek kvůli neschopnosti generovat zdroje na splacení dluhu  Nápravný program (adjustment programme)  Externí pomoc zbavující dočasné závislosti na extrémně drahém vypůjčování na finančních trzích  Podmínění pomoci strukturálními reformami (obyčejně krajně nepopulárními !) s cílem obnovit důvěru finančních trhů a vytvořit podmínky pro splacení pomoci  Významné místo analýz dluhové udržitelnosti (projekce dluhové trajektorie v závislosti na předpokladech nápravného programu)  Standardní postup MMF (Stand-by Arangement)  Nekontroverzní postup pomoci nečlenům eurozóny  Nástroj střednědobé finanční pomoci (Medium-Term Financial Assistance, MTFA).  Čerpaly Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko

8 8 Článek „No bail-out“  Článek 125, kapitola 1, hlava VIII konsolidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unie Unie neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků kteréhokoli členského státu, pokud se nejedná o vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru. Členský stát neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků jiného členského státu, aniž jsou dotčeny vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru.  Zakazuje článek vytváření záchranných mechanismů?  Zakazuje článek intervenční nákupy vládních dluhopisů Evropskou centrální bankou?  Je smysluplnou alternativou neposkytnutí pomoci a vyhlášení státního bankrotu?

9 9 ECJ – kauza Pringle  Ze znění, které zakazuje Unii a členským státům odpovídat za závazky a přebírat závazky, nelze vyvozovat, že účelem dotčeného článku je zakázat Unii a členským státům poskytování veškerých forem finanční pomoci jinému členskému státu.  Účelem článku je motivovat členské státy ke zdravé rozpočtové politice. V rozporu s ním proto není taková finanční pomoc, která nesnímá z příjemce pomoci odpovědnost za závazky vůči věřitelům a nutí jej prostřednictvím připojených podmínek k provádění obezřetné rozpočtové politiky.  Poskytnutí pomoci formou úvěru nijak neznamená přebírání dluhu členského státu poskytovatelem pomoci, pokud je příjemce pomoci povinen poskytnuté prostředky vrátit spolu s přiměřenou marží.  Poskytnutí pomoci formou nákupu dluhopisů na sekundárním trhu neznamená přechod dluhu z příjemce na poskytovatele pomoci. Zaplacení tržní ceny za nabyté dluhopisy nemá dopad na povinnost emitenta splatit tyto dluhopisy.

10 10 Jakou paritu pro ERM II? „ČNB je konfrontována akumulovanou ztrátou, která přesahuje její kapitál a rezervy a která je přenášena do dalších let. Tato situace záporného kapitálu může negativně ovlivnit schopnost plnění úkolů v rámci ESCB i v rámci domácí ekonomiky. S ohledem na respektování principu finanční nezávislosti a vzhledem k budoucímu přijetí eura by ČNB měla být v rozumném čase vybavena patřičným objemem kapitálu, aby dostála principu finanční nezávislosti“. ECB: Konvergenční zpráva, Květen 2010.


Stáhnout ppt "Perspektivy zavedení eura v ČR Seminář pro posluchače VŠEM březen 2014 Oldřich Dědek národní koordinátor pro zavedení eura v ČR 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google