Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva u HZS ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva u HZS ČR"— Transkript prezentace:

1 Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva u HZS ČR
Nová hlavička z webu kpt. Ing. Kateřina BLAŽKOVÁ, Ph.D.

2 Ročně vyjíždíme k tisícům událostí s úniky nebezpečných látek
Roste počet nehod a skoronehod Zanedbává se údržba a omezují provozní náklady Umírají lidé Je ohrožováno obyvatelstvo 12 x závažná havárie v režimu zákona o prevenci závažných havárií

3 Osnova: Role HZS v oblasti prevence závažných havárií Havarijní plánování Připravenost území na závažné havárie Příprava na SEVESO III direktivu

4 1. Role HZS v oblasti prevence závažných havárií
HZS ČR v oblasti havarijního plánování odpovídá za: přípravu na mimořádné události, integrovaný záchranný systém, ochranu obyvatelstva. Mimo jiné: garantuje zpracování HPK, VnHP, PP IZS, organizuje součinnost při jejím zpracování, zajišťuje havarijní připravenost a ověřuje ji cvičením, provádí opatření k minimalizaci následků havárie a ochraně lidských životů a zdraví, životního prostředí a majetkových hodnot, zabezpečuje varování a vyrozumění, koordinuje záchranné a likvidační práce.

5 1. Role HZS v oblasti prevence závažných havárií
Co hledáme v bezpečnostní dokumentaci? Údaje o nebezpečných látkách Způsob skladování a manipulace Informace o preventivních opatřeních Pravděpodobné následky havárií Plánovaný způsob likvidace Analýza SaP provozovatelů, i vnějších Informační a organizační toky Systém identifikace havarijních stavů Systémy varování a informování, evakuace, popřípadě ukrytí vlastních zaměstnanců Územní vazby Udělat formou check listu?

6 1. Role HZS v oblasti prevence závažných havárií
Integrovaná kontrola a systém Validace získaných údajů / poznatků Možnost rekognoskace a fyzická kontrola Ověření dodržování dokumentovaných pravidel Audit systému Provázanost toků uvnitř podniku k OPIS a složkám IZS Udělat formou check listu?

7 Osnova: Role HZS v oblasti prevence závažných havárií Havarijní plánování Připravenost území na závažné havárie Příprava na SEVESO III direktivu

8 2. Havarijní plánování Co? Kde? Kdo? Kdy? Jak? Čím?
Objektové havarijní plány: Vnitřní havarijní plán Plán opatření Provozní předpisy Územní havarijní plány Vnější havarijní plán Havarijní plán kraje Co? Kde? Kdo? Kdy? Jak? Čím?

9 2. Havarijní plánování Posouzení rizik Identifikace rizik
Analýza rizik, včetně dominoefektů v území Hodnocení rizik Ošetření rizika

10 2. Havarijní plánování Využívání výstupů posuzování rizik:
„Různorodost přístupů v rámci ČR i regionu“ Přístup k analýze (deterministický, probabilistický) Volba scénáře (kolik unikne, za jaký čas, v jakém skupenství, jaký účinek hodnotím, jaké meteo….)

11 2. Havarijní plánování

12 2. Havarijní plánování Únik amoniaku ze zásobníku
Meteorologické podmínky Ruptura Pozice ruptury Koncentrace Dosah (m) Neutrální Plná (DN200) Nad hladinou IDLH (300 ppm) 3 500  ERPG-2 (150 ppm)  5 100 V polovině 6 300   8 600 Částečná (10%)  100  150  1 000  1 500 Kritické Plná 3 600   4 900 6 400   8 300 Částečná  400  550  1 200  1 900

13 2. Havarijní plánování Využívání výstupů posuzování rizik:
„Různorodost přístupů v rámci ČR i regionu“ Metodické postupy MŽP, MV Závaznost postupů = vyšší efektivita plánování opatření, jednotnost Vazba na bezpečné vzdálenosti a územní plánování

14 2. Havarijní plánování Včasné identifikaci havarijního stavu => včasný zásah => snížení následků Opatření na zdroji => množství uniklé => intenzitu => následky pro obyvatelstvo Řízení havárie => Odpovědnosti Včasné vyrozumění o havárii Včasné varování a informování obyvatelstva Realizace opatření k ochraně obyvatelstva Realizace opatření k zamezení havarijních projevů Uvnitř Vně

15 2. Havarijní plánování Varování a informování obyvatelstva
Obousměrný systém ovládání a monitorování KPV a KPM Přenos mezi OPIS a KPV, KPM Ukrytí s využitím ochranných vlastností budova Improvizovaná ochrana Dýchacích cest a povrchu těla Evakuace

16 Osnova: Role HZS v oblasti prevence závažných havárií Havarijní plánování Připravenost území na závažné havárie Příprava na SEVESO III direktivu

17 3. Připravenost území na závažné havárie
Provozovatelé zdrojů rizik Veřejná správa a IZS Občan

18 3. Připravenost území na závažné havárie
Člověk = ohrožený prvek + aktivní součást systému ochrany Preventivně výchovná činnost / Příprava obyvatel Koncepce OO Informace pro obyvatelstvo v ZHP Územní plánování – bezpečná vzdálenosti a SEVESO III Při ohrožení Varování a informování obyvatelstva

19 3. Připravenost území na závažné havárie
Člověk = ohrožený prvek + aktivní součást systému ochrany Role veřejné správy: Krajský úřad – informuje obyvatelstvo v ZHP HZS kraje – seznamuje obce, PO, PFO s charakterem ohrožení obyvatel a připravovanými opatřeními Obce a zaměstnavatel – seznamují PO a fyzické osoby s charakterem ohrožení a připravovanými opatřeními a ochrannou obyvatelstva Nástroje: Hromadné informační prostředky Letáky a informační brožury Ukázky činností IZS Besedy s obyvatelstvem

20 3. Připravenost území na závažné havárie
Realizované aktivity: Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Školy v zónách ohrožení Vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ Chemon – významné ohrožené objekty Kampaň proti únikům plynů a požárů Vzdělávání starostů Příprava techniků, specialistů a preventistů OO

21 Osnova: Role HZS v oblasti prevence závažných havárií Havarijní plánování Připravenost území na závažné havárie Příprava na SEVESO III direktivu

22 4. Příprava na SEVESO III direktivu
… aneb co nás zajímá a jaký je společný zájem ? Podklady provozovatelů Vazba na území Příčiny havárií a stanovená opatření po haváriích Příprava obyvatelstva k sebeochaně

23 4. Příprava na SEVESO III direktivu
… aneb co nás zajímá a jaký je společný zájem ? Podklady provozovatelů AHR, vč. dominoefektů – vstup pro územní analýzu rizik a pro plánování opatření k ochraně obyvatelstva, vazba na koordinaci postupů Lze uzákonit povinnost společných VHP pro průmyslové areály např. ve vazbě na domino? Je využíváno koordinace postupů, povinností a zahrnování opatření do BD a havarijních postupů? VHP – pojítko k VnHP, poskytovány přes KÚ nepřímo Víme o aktualizacích? „Podklady“ - poskytovány přes KÚ nepřímo Kdy má probíhat jejich aktualizace? Víme o aktualizacích

24 4. Příprava na SEVESO III direktivu
… aneb co nás zajímá a jaký je společný zájem ? Vazba na území Zóna havarijního plánování Nový postup pro stanovení ZHP Cesta k sjednocení přístupů k posuzování rizik Provázat z přípravou obyvatelstva? Možnost provázat s územním plánováním? VnHP/HPK Provázanost s postupy provozovatele Obsah a forma zpracování VnHP Provázanost územních havarijních plánů

25 4. Příprava na SEVESO III direktivu
… aneb co nás zajímá a jaký je společný zájem ? Příčiny havárií a stanovená opatření po haváriích Chybějící legislativní vazba: Provázanost postupů vyšetřování – vazba k zjišťování příčin požárů HZS, vyšetřování inspektorátu práce a vyšetřování PČR KÚ vydává rozhodnutí bez souladu s vyšetřováním Příprava obyvatelstva k sebeochraně Veřejné projednání Informování obyvatelstva způsobem v místě obvyklým x praxe Informace veřejnosti v ZHP

26 4. Příprava na SEVESO III direktivu
… současné aktivity … Projekty bezpečnostního výzkumu MV ČR Příprava nové vyhlášky pro stanovení ZHP a vypracování VHP Efektivnější nastavení systému havarijního plánování Příprava na zahrnutí podzemních zásobníků plynu v přirozených vrstvách

27 4. Příprava na SEVESO III direktivu
… současné aktivity … Projekty bezpečnostního výzkumu MV ČR OPTIZON Nový způsob stanovení ZHP KOMRISK Preventivní informování obyvatelstva v dikci zákona o PZH Cíl – příprava obyvatelstva Výstup – metodika

28 4. Příprava na SEVESO III direktivu
… současné aktivity … Příprava nové vyhlášky pro stanovení ZHP a vypracování VHP Certifikovaná metodika pro stanovení ZHP Definovatelné a srovnatelné limity na hranici ZHP Využitelnost výstupů AHR provozovatelů Využitelnost pro podlimitní zdroje

29 4. Příprava na SEVESO III direktivu
… současné aktivity … Efektivnější nastavení systému havarijního plánování Nevyhovující rozsah VnHP Duplicitní data, nutná provázanost s IZS Požadavky na VnHP: identifikaci havarijního scénáře Toky informací Postupy zasahujících

30 4. Příprava na SEVESO III direktivu
… současné aktivity … Příprava na zahrnutí podzemních zásobníků plynu v přirozených vrstvách Spolupráce s provozovateli zařízení Smlouva s pravidly spolupráce Poskytování údajů, včetně GIS vrstev Nastavení informačních toků Nový metodický list BŘ JPO P46 Plynárenská zařízení – Těžební sondy Definuje scénáře, úkoly a postupy pro řešení havárie Popisuje specifika a zvláštnosti

31 Co je největší pohroma? „Když nevím co dělat!“ Varování Ukrytí Evaku
Ochrana Evaku „Když nevím co dělat!“ Ohro

32 Dotazy ? Kpt. Ing. Kateřina BLAŽKOVÁ, Ph.D.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40 Ostrava-Zábřeh T: F: E:


Stáhnout ppt "Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva u HZS ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google