Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HZS kraje Vysočina Varování a vyrozumění Varování a vyrozumění Definice: Definice: Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HZS kraje Vysočina Varování a vyrozumění Varování a vyrozumění Definice: Definice: Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických."— Transkript prezentace:

1

2 HZS kraje Vysočina Varování a vyrozumění

3 Varování a vyrozumění Definice: Definice: Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. Vyrozumění je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé MU složkám IZS a orgánům krizového řízení podle HP. Vyrozumění je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé MU složkám IZS a orgánům krizového řízení podle HP.

4 Zákon č.239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění z. č.186/2006 Sb. § 2 písm. e) § 2 písm. e) Ochrannou obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Ochrannou obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

5 Zákon č.239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění z. č.186/2006 Sb. § 7 odst. (2) písm. f) § 7 odst. (2) písm. f) MV zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění MV zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění § 10 odst. (5) § 10 odst. (5) HZS kraje pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací HZS kraje pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací písm. c) zabezpečuje varování a vyrozumění. § 15 odst. (2) písm.c) Obecní úřad při výkonu státní správy zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím. písm. c) zabezpečuje varování a vyrozumění. § 15 odst. (2) písm.c) Obecní úřad při výkonu státní správy zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím. § 16 § 16 Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce. a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce.

6 Varování obyvatelstva je úkolem státu, který v této oblasti zastupuje v souladu s ustanovením zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů zejména Hasičský záchranný sbor ČR. Úkoly v této oblasti dále plní i obce, provozovatelé jaderných zařízení a vlastníci vodních děl (I.- III. kat.).

7 Vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva § 9 § 9 odst. (1) odst. (1) Koncové prvky varování jsou technická zařízení schopná vydávat varovný signál, např. sirény. Koncové prvky varování jsou technická zařízení schopná vydávat varovný signál, např. sirény. odst. (2) odst. (2) Koncové prvky vyrozumění jsou technická zařízení schopná předat informaci orgánům krizového řízení, např. mobilní telefony. Koncové prvky vyrozumění jsou technická zařízení schopná předat informaci orgánům krizového řízení, např. mobilní telefony.

8 Vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva odst. (3) odst. (3) Hasičský záchranný sbor kraje umísťuje koncové prvky varování na území obcí s počtem nad 500 obyvatel, v zónách havarijního plánování a v dalších místech možného vzniku MU. Hasičský záchranný sbor kraje umísťuje koncové prvky varování na území obcí s počtem nad 500 obyvatel, v zónách havarijního plánování a v dalších místech možného vzniku MU. odst. (4) odst. (4) Varovný signál je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování obyvatelstva před hrozící nebo již nastalou MU. Varovný signál je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování obyvatelstva před hrozící nebo již nastalou MU.

9 Vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva odst. (5) odst. (5) Tvar a význam varovného signálu: Tvar a význam varovného signálu: Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. odst. (6) odst. (6) V místech, která nejsou pokryta varovným signálem, může OÚ provádět náhradní způsob varování v dohodě s HZS. V místech, která nejsou pokryta varovným signálem, může OÚ provádět náhradní způsob varování v dohodě s HZS.

10 Koncové prvky varování ● elektromechanické sirény – rotační sirény ● elektronické sirény – umožňují odvysílat doplňující verbální informaci (možno i s čidlem) ● místní informační systémy – obecní rozhlasy s vlastností elektronických sirén

11 Koncové prvky varování

12 Varovný signál a poplachy: Všeobecná výstraha Všeobecná výstraha Požární poplach Požární poplach Zkouška sirén Zkouška sirén Varovný signál se doplňuje tísňovou informací (obecní rozhlas, regionální rozhlasy, Český rozhlas, Česká televize) Varovný signál se doplňuje tísňovou informací (obecní rozhlas, regionální rozhlasy, Český rozhlas, Česká televize) Tísňová informace elektronické sirény Informace č. 2.wav Tísňová informace elektronické sirény Informace č. 2.wav Informace č. 2.wav Informace č. 2.wav

13 Jednotný systém varování a vyrozumění - Vyrozumívací centra - Telekomunikační sítě - Koncové prvky - Systém selektivního rádiové návěštění - Program Centrum (Alarm) - Celkové náklady HZS ČR cca 30 mil. Kč ročně

14 Koncové prvky v kraji Vysočina - 679 koncových prvků - 634 rotačních sirén - 10 elektronických sirén - 35 MIS - 11 vysílačů SSRN - 43 obousměrů - Roční náklady na provoz 450 000 Kč (v majetku HZS)

15 KP kraj Vysočina - Celkový přehled kraj Vysočina.xls Celkový přehled kraj Vysočina.xls Celkový přehled kraj Vysočina.xls - Přehled po jednotlivých okresech: KP HB.xls KP JI.xls KP PE.xls KP HB.xls KP JI.xls KP PE.xlsKP HB.xlsKP JI.xlsKP PE.xlsKP HB.xlsKP JI.xlsKP PE.xls KP TR.xls KP ZR.xls KP TR.xls KP ZR.xlsKP TR.xlsKP ZR.xlsKP TR.xlsKP ZR.xls

16 Zobrazení KP v GIS HZS kraje Vysočina

17 Současný systém varování - je prakticky dobudován (90 % obydleného území pokryto aktivačním signálem, 80 % obyvatelstva pokryto akustickým signálem), - náklady nese stát (mimo JE), - tendence: – u obcí budování vlastních systémů varování, bez návaznosti na JSV (např. mikroregiony,...) bez návaznosti na JSV (např. mikroregiony,...) – rychlé zavádění nových technologií, nutnost koordinace koordinace

18 Počet koncových prvků v ČR počet rozhlasů1.000 počet rotačních sirén4.500 počet elektronických sirén1.000 Celkem 6.500 počet obcí nad 500 obyv. 2.659 počet měst 587 počet částí obcí a měst15.097

19 Hlavní změna ve filozofii Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Přerozdělení odpovědnosti za jednotlivé části systému a to: ● infrastruktura – zajišťuje a provozuje MV-GŘ HZS ČR ● koncové prvky varování - na území obce zajišťuje a provozuje obec - na území obce zajišťuje a provozuje obec - v zóně havarijního plánování provozovatelé nebezpečných zařízení - v zóně havarijního plánování provozovatelé nebezpečných zařízení - na území ohroženém zvláštními povodněmi vlastníci vodních děl - na území ohroženém zvláštními povodněmi vlastníci vodních děl (I. - III. kat.) (I. - III. kat.) - objekty a zařízení se shromažďováním velkého počtu osob - objekty a zařízení se shromažďováním velkého počtu osob provozující právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

20 Termíny stanovené v harmonogramu realizace opatření do roku 2013 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Stanovit a realizovat zásady pro modernizaci a výstavbu systému varování a informování obyvatelstva, vyrozumění orgánů krizového řízení a složek IZS v ČR a přerozdělení odpovědnosti za jednotlivé části tohoto systému, zvláště za infrastrukturu a za koncové prvky varování, včetně finančního podílu. Stanovit a realizovat zásady pro modernizaci a výstavbu systému varování a informování obyvatelstva, vyrozumění orgánů krizového řízení a složek IZS v ČR a přerozdělení odpovědnosti za jednotlivé části tohoto systému, zvláště za infrastrukturu a za koncové prvky varování, včetně finančního podílu. Zapojit se do projektů spojených s ochranou obyvatelstva a zajišťovat finanční prostředky z fondů Evropské unie k jejich realizaci. Zapojit se do projektů spojených s ochranou obyvatelstva a zajišťovat finanční prostředky z fondů Evropské unie k jejich realizaci.

21 Termíny stanovené v harmonogramu realizace opatření OOB do roku 2020 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Dokončit obměnu elektrických rotačních sirén za moderní koncové prvky varování, které umožní vyslání varovného signálu, po kterém bude vyslána tísňová informace, v zónách vnějšího havarijního plánování a na územích ohrožených povodněmi. V těchto lokalitách umístit detektory pro měření fyzikálních a chemických veličin. Dokončit obměnu elektrických rotačních sirén za moderní koncové prvky varování, které umožní vyslání varovného signálu, po kterém bude vyslána tísňová informace, v zónách vnějšího havarijního plánování a na územích ohrožených povodněmi. V těchto lokalitách umístit detektory pro měření fyzikálních a chemických veličin. Vybudovat selektivní obousměrný systém ovládání a monitorování stavu koncových prvků varování, který současně zajistí přenos informací z detektorů měření výšky hladiny vodních toků ve vybraných lokalitách a úniku NL u vybraných subjektů, které tyto látky skladují nebo vyrábějí. Vybudovat selektivní obousměrný systém ovládání a monitorování stavu koncových prvků varování, který současně zajistí přenos informací z detektorů měření výšky hladiny vodních toků ve vybraných lokalitách a úniku NL u vybraných subjektů, které tyto látky skladují nebo vyrábějí.

22 Operační program životní prostředí 1.3. Omezování rizika povodní 1.3. Omezování rizika povodní 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany HZS kraje Vysočina se zapojil do výzvy Součástí projektu je dopracování digitálního povodňového plánu kraje Vysočina - doplnění přehledů ohrožených objektů a evakuačních míst - doplnění přehledů ohrožených objektů a evakuačních míst - modernizace koncových prvků varování v místech výskytu přirozených a zvláštních povodní - modernizace koncových prvků varování v místech výskytu přirozených a zvláštních povodní

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "HZS kraje Vysočina Varování a vyrozumění Varování a vyrozumění Definice: Definice: Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických."

Podobné prezentace


Reklamy Google