Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HZS kraje Vysočina Varování a vyrozumění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HZS kraje Vysočina Varování a vyrozumění"— Transkript prezentace:

1 HZS kraje Vysočina Varování a vyrozumění

2 Varování a vyrozumění Definice:
Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. Vyrozumění je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé MU složkám IZS a orgánům krizového řízení podle HP.

3 Zákon č.239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění z. č.186/2006 Sb.
§ 2 písm. e) Ochrannou obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

4 Zákon č.239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění z. č.186/2006 Sb.
§ 7 odst. (2) písm. f) MV zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění § 10 odst. (5) HZS kraje pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací písm. c) zabezpečuje varování a vyrozumění. § 15 odst. (2) písm.c) Obecní úřad při výkonu státní správy zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím. § 16 Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce.

5 Varování obyvatelstva je úkolem státu, který v této oblasti zastupuje v souladu s ustanovením zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů zejména Hasičský záchranný sbor ČR. Úkoly v této oblasti dále plní i obce, provozovatelé jaderných zařízení a vlastníci vodních děl (I.- III. kat.).

6 Vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
§ 9 odst. (1) Koncové prvky varování jsou technická zařízení schopná vydávat varovný signál, např. sirény. odst. (2) Koncové prvky vyrozumění jsou technická zařízení schopná předat informaci orgánům krizového řízení, např. mobilní telefony.

7 Vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
odst. (3) Hasičský záchranný sbor kraje umísťuje koncové prvky varování na území obcí s počtem nad 500 obyvatel, v zónách havarijního plánování a v dalších místech možného vzniku MU. odst. (4) Varovný signál je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování obyvatelstva před hrozící nebo již nastalou MU.

8 Vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
odst. (5) Tvar a význam varovného signálu: Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. odst. (6) V místech, která nejsou pokryta varovným signálem, může OÚ provádět náhradní způsob varování v dohodě s HZS.

9 Koncové prvky varování
● elektromechanické sirény – rotační sirény ● elektronické sirény – umožňují odvysílat doplňující verbální informaci (možno i s čidlem) ● místní informační systémy – obecní rozhlasy s vlastností elektronických sirén

10 Koncové prvky varování

11 Koncové prvky varování
Varovný signál a poplachy: Všeobecná výstraha Požární poplach Zkouška sirén Varovný signál se doplňuje tísňovou informací (obecní rozhlas, regionální rozhlasy, Český rozhlas, Česká televize) Tísňová informace elektronické sirény Informace č. 2.wav

12 Jednotný systém varování a vyrozumění
Vyrozumívací centra Telekomunikační sítě Koncové prvky Systém selektivního rádiové návěštění Program Centrum (Alarm) Celkové náklady HZS ČR cca 30 mil. Kč ročně

13 Koncové prvky v kraji Vysočina
679 koncových prvků 634 rotačních sirén 10 elektronických sirén 35 MIS 11 vysílačů SSRN 43 obousměrů Roční náklady na provoz Kč (v majetku HZS)

14 KP kraj Vysočina Celkový přehled kraj Vysočina.xls
Přehled po jednotlivých okresech: KP HB.xls KP JI .xls KP PE.xls KP TR.xls KP ZR.xls

15 Zobrazení KP v GIS HZS kraje Vysočina

16 Současný systém varování
- je prakticky dobudován (90 % obydleného území pokryto aktivačním signálem, 80 % obyvatelstva pokryto akustickým signálem), - náklady nese stát (mimo JE), - tendence: u obcí budování vlastních systémů varování, bez návaznosti na JSV (např. mikroregiony, ...) rychlé zavádění nových technologií, nutnost koordinace

17 Počet koncových prvků v ČR
počet rozhlasů počet rotačních sirén počet elektronických sirén 1.000 Celkem počet obcí nad 500 obyv počet měst počet částí obcí a měst

18 Hlavní změna ve filozofii Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
Přerozdělení odpovědnosti za jednotlivé části systému a to: ● infrastruktura – zajišťuje a provozuje MV-GŘ HZS ČR ● koncové prvky varování - na území obce zajišťuje a provozuje obec - v zóně havarijního plánování provozovatelé nebezpečných zařízení - na území ohroženém zvláštními povodněmi vlastníci vodních děl (I. - III. kat.) - objekty a zařízení se shromažďováním velkého počtu osob provozující právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

19 Termíny stanovené v harmonogramu realizace opatření do roku Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Stanovit a realizovat zásady pro modernizaci a výstavbu systému varování a informování obyvatelstva, vyrozumění orgánů krizového řízení a složek IZS v ČR a přerozdělení odpovědnosti za jednotlivé části tohoto systému, zvláště za infrastrukturu a za koncové prvky varování, včetně finančního podílu. Zapojit se do projektů spojených s ochranou obyvatelstva a zajišťovat finanční prostředky z fondů Evropské unie k jejich realizaci.

20 Termíny stanovené v harmonogramu realizace opatření OOB do roku Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Dokončit obměnu elektrických rotačních sirén za moderní koncové prvky varování, které umožní vyslání varovného signálu, po kterém bude vyslána tísňová informace, v zónách vnějšího havarijního plánování a na územích ohrožených povodněmi. V těchto lokalitách umístit detektory pro měření fyzikálních a chemických veličin. Vybudovat selektivní obousměrný systém ovládání a monitorování stavu koncových prvků varování, který současně zajistí přenos informací z detektorů měření výšky hladiny vodních toků ve vybraných lokalitách a úniku NL u vybraných subjektů, které tyto látky skladují nebo vyrábějí.

21 Operační program životní prostředí
1.3. Omezování rizika povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany HZS kraje Vysočina se zapojil do výzvy Součástí projektu je dopracování digitálního povodňového plánu kraje Vysočina - doplnění přehledů ohrožených objektů a evakuačních míst - modernizace koncových prvků varování v místech výskytu přirozených a zvláštních povodní

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "HZS kraje Vysočina Varování a vyrozumění"

Podobné prezentace


Reklamy Google