Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU"— Transkript prezentace:

1 VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU

2 VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU
ZPRACOVALA : Mgr. JANA ŘÍHOVÁ ZŠ BRNO, KAMÍNKY 5 KONTAKT :

3 VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU
Země je třetí nejbližší planetou Slunce, od něhož je vzdálena milionů km. Tato vzdálenost Zemi zaručuje, že ani nemrzne, ani se nespaluje. Voda a atmosféra potlačují teplotní extrémy. Právě tyto dvě podmínky umožňují vývoj života. Vědci rozdělují prehistorii Země na několik období, z nichž každé trvalo mnoho milionů let. Jednotlivá období jsou charakteristická určitými druhy rostlin a živočichů, které se na Zemi vystřídaly.

4 VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU GEOLOGICKÁ OBDOBÍ VÝVOJE ZEMĚ:

5 VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU
Země vznikla před 4,5 miliardami let z oblaků prachu a plynů, které obíhaly okolo Slunce. Teplota uprostřed shluku prachu a plynů stále narůstala, až se přeměnil v žhavou kouli tekutých hornin a kovů. Lehčí hmota plavala na povrchu, kde postupně zchladla v pevnou kůru. Pod kůrou zůstalo horké a tekuté jádro. Věda, která studuje vznik a stavbu Země, se nazývá GEOLOGIE 1

6 VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU
PALEONTOLOGIE - věda, která studuje vznik a vývoj života Předmětem výzkumu paleontologie jsou fosilie neboli zkameněliny. Zkameněliny jsou pozůstatky živočichů a rostlin obývajících Zemi před mnoha miliony let. Většinu zkamenělin tvoří kostry a schránky živočichů, které se zachovaly v horninách. Někdy po nich zbyly jen otisky. V dokonalém stavu se však zachovala těla hmyzu zalitá v pryskyřici. 2 3 4

7 PREKAMBRIUM 5

8 1)PREKAMBRIUM - PRAHORY A STAROHORY
nejdelší období trvající zhruba 4 miliardy let (4,5 mld mil.) Země postupně chladla probíhala silná vulkanická činnost na celé planetě vznikala atmosféra výrazně odlišná od té dnešní - jiný obsah O zemská kůra představovala jediný kontinent - PANGEA 2 7 6

9 1)PREKAMBRIUM - PRAHORY A STAROHORY jednobuněčné organismy
po uplynutí 1 miliardy let od vzniku Země se objevují první živé organismy život vzniká nejprve v mořích, protože voda tvořila ochrannou vrstvu před kosmickým zářením nejprve se objevují organismy jednobuněčné, ke konci prekambria i vícebuněčné - sinice a bakterie 9 8 jednobuněčné organismy

10 10 PALEOZOIKUM

11 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY
na konci prvohor došlo k rozdělení původního jednotného kontinentu na dvě velké pevniny - LAURASII a GONDWANU příznivější podmínky k životu byly v severnější Laurasii, kam patřila Evropa, Asie a Severní Amerika 12 11 Mapy zachycují situaci před 225 miliony let a před 200 miliony let

12 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY
na začátku prvohor se objevují vícebuněční žívočichové, kteří nemají vnější schránky - připomínají dnešní medúzy ( Ediacara ) a tzv. mořská pera ( Pteridium ) 13

13 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY
významnou roli začínají mít řasy, které svou fotosyntézou pomáhají sinicím znásobit výrobu kyslíku na Zemi 14

14 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY
díky prokysličení zemské atmosféry byl umožněn rozmach mnohobuněčných organismů - trilobitů, hlavonožců, měkkýšů, ramenonožců, mechovek těla živočichů byla chráněna krunýři, lasturami a štíty TRILOBIT typický členovec prvohor doposud popsáno na druhů zastoupen i u nás ( J. Barrande ) žil na dně moří více chodil než plaval 16 15

15 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY
17 Různé druhy trilobitů

16 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY
18 Hlavonožci

17 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY
Hlavonožci 19

18 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY
20 Rohovití koráli

19 2) PRVOHORY - RYBY A PARYBY Kostěné pláty pancířnaté ryby
První ryby se v mořích objevily před 510 miliony let. Považujeme je za první obratlovce. Některé pancířnaté ryby byly obávanými dravci. Dosahovaly délky až 10 m. Kostry prvních žraloků (paryb) byly tvořeny chrupavkami. Dunkleosteus 21 22 Cladoselache 23 Kostěné pláty pancířnaté ryby

20 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY Latimérie podivná - živá fosílie
Poprvé byla vylovena v roce 1938,vědci ji však nevěnovali dostatečnou pozornost - považovali ji za podvrh, jelikož měla vyhynout na konci druhohor. Na další úlovek si museli počkat. Teprve v roce 1952 se ji podařilo vylovit u Komorských ostrovů. V dnešní době jsou potvrzeny dva druhy. Žije v hloubce 200 m, dorůstá až do 180 cm a váží 90 kg. 24 Latimérie podivná - živá fosílie

21 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY Rybovitý obojživelník
25

22 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY Dosahovala rozpětí křídel až 60 cm
26 Pravážka Dosahovala rozpětí křídel až 60 cm

23 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY
Masožravý Dimetrodon 27

24 2) PRVOHORY - PRVNÍ BÝLOŽRAVCI Moschops - dosahoval délky 5m
28 Pareiasaurus 30 29 Moschops - dosahoval délky 5m První býložravci měli zuby uzpůsobené k rozmělňování tuhých rostlin, záda a hlavy měli pokryty tvrdými kostěnými pláty. Mohutný hřeben na zádech u Edaphosaura, připomínající lodní plachtu, pravděpodobně sloužil k udržování tělesné teploty. Edaphosaurus

25 2) PRVOHORY - MASOŽRAVÍ PLAZI
Cynodanti měli štíhlý trup a dlouhé nohy jako dnešní psi. Jejich čelisti vyzbrojené řadami tvarově odlišných zubů umožňovaly trhat, porcovat a žvýkat kořist. 31 Cynodont Thrinaxodon Cynoghatus patřil mezi srstnaté plazy, který dosahoval velikosti vlka a byl velmi schopným lovcem. Uměl už vytvářet vlastní tělesné teplo Je považován za prapředka dnešních savců. 33 32 Mesosaurus - mořský plaz (malba Zdeňka Buriana) Cynodont Cynognathus

26 2) PRVOHORY - OBYDLOVÁNÍ SOUŠE Přesličky, plavuně, kapradiny
Ozónová vrstva, která se postupně vytvořila kolem Země, umožnila rostlinám a ži- vočichům vystoupit na souš. Mezi první rostliny patřily mechy. Později nastupují další druhy rostlin a začínají se postupně vytvářet i pralesy. Z odumřelých stromů a rostlin, které zapadly do bažin a později zkameněly, vzniklo dnešní černé uhlí. 34 35 36 Přesličky, plavuně, kapradiny 37 38

27 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Na která období dělíme geologický vývoj Země?
Odpověď: Geologický vývoj Země dělíme na období prahor, starohor, prvohor, druhohor, třetihor a čtvrtohor. 2) Ve kterém geologickém období žijeme dnes my? Odpověď: My žijeme ve čtvrtohorách. 3) Které z geologických období bylo nejdelší? Odpověď: Nejdelším geologickým obdobím bylo prekambrium - prahory a starohory.

28 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 4) Jak se jmenuje věda, která zkoumá vznik a stavbu Země? Odpověď: Geologie. 5) Jak se jmenuje věda, která zkoumá vznik a vývoj života na Zemi? Odpověď: Paleontologie. 6) Kolik kontinentů existovalo v prekambriu? Odpověď: V prekambriu existoval jen jeden kontinent - Pangea.

29 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 7) Vyjmenuj vícebuněčné organismy, které se objevují na konci prekambria. Odpověď: Na konci prekambria se objevují vícebuněčné sinice a bakterie. 8) Kolik kontinentů existovalo v prvohorách? Odpověď: V prvohorách existovaly kontinenty - Laurasie a Gondwana. 9) Které prvohorní rostliny zvýšily výrobu kyslíku? Odpověď: Prvohorní řasy zvýšily množství kyslíku v atmosféře.

30 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 10) Jmenuj typické členovce z prvohor.
Odpověď: Typickým členovcem prvohor je trilobit. 11) Jmenuj živočicha prvohor, který žije dodnes. Odpověď: Latimérie podivná je ryba žijící už v prvohorách. 12) Jaké velikosti dorůstala prvohorní vážka? Odpověď: Prvohorní vážka dosahovala rozpětí křídel až 60 cm.

31 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 13) Objevují se v prvohorách dinosauři?
Odpověď: Ano, na konci prvohor se už objevují první dinosauři, například Dimetrodon. 14) Jaké stromy rostly v prvohorách? Odpověď: Jsou to přesličky a plavuně, dříve vysoké stromy (20 až 30 m). 15) Jak dnes využíváme prvohorní rostliny? Odpověď: Prvohorní rostliny se přeměnily na dnešní černé uhlí.

32 VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU
obrazová příloha k prezentaci – staženo z internetových stránek 7. srpna 2007 v – hod. Úvodní obr neoficialni/kde-bydlim/ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 geology.csupomona.edu/.../Gsc101/Plate.html Obr. 7 sk.wikipedia.org/wiki/Pangea Obr. 8 Obr. 9 br.geocities.com/anna_rgs/palinologia.html Obr.10

33 VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU
obrazová příloha k prezentaci – staženo z internetových stránek 7. srpna 2007 v – hod. Obr. 11,12 geothai.net/2008/index.php?option=com_content.... Obr www2.uah.es/.../cienciasvida/cv7.htm. Obr pinker.wjh.harvard.edu/photos/Santa_Barbara_9.... Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17,18 Obr. 19 Obr. 20 Obr. 21 Obr. 22 Obr. 23 Obr. 24 Obr. 25

34 VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMRIU A PALEOZOIKU
– obrazová příloha k prezentaci – staženo z internetových stránek 7. srpna 2007 v – hod. Obr whyfiles.org/100oil/penn.html. Obr. 27 Obr. 28 Obr. 29 Obr. 30 Obr. 31 Obr. 32 Obr. 33 Obr. 34 Obr. 35, 36 Obr. 37 Obr www1.vsb.cz/gp/sbirky.htm.

35 Fejfar O.: Zkamenělá minulost, Albatros, Praha 1980
POUŽITÁ LITERATURA Fejfar O.: Zkamenělá minulost, Albatros, Praha 1980

36 KONEC


Stáhnout ppt "VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google