Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1)PREKAMBRIUM - PRAHORY A STAROHORY • po uplynutí 1 miliardy let od vzniku Země se objevují první živé organismy • život vzniká nejprve v mořích, protože.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1)PREKAMBRIUM - PRAHORY A STAROHORY • po uplynutí 1 miliardy let od vzniku Země se objevují první živé organismy • život vzniká nejprve v mořích, protože."— Transkript prezentace:

1

2 1

3 1)PREKAMBRIUM - PRAHORY A STAROHORY • po uplynutí 1 miliardy let od vzniku Země se objevují první živé organismy • život vzniká nejprve v mořích, protože voda tvořila ochrannou vrstvu před kosmickým zářením • nejprve se objevují organismy jednobuněčné, ke konci prekambria i vícebuněčné - sinice a bakterie jednobuněčné organismy 2 3

4 4

5 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY • na začátku prvohor se objevují vícebuněční žívočichové, kteří nemají vnější schránky - připomínají dnešní medúzy ( Ediacara ) a tzv. mořská pera ( Pteridium ) 5 medúzy mořská pera

6 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY • významnou roli začínají mít řasy, které svou fotosyntézou pomáhají sinicím znásobit výrobu kyslíku na Zemi 6

7 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY • díky prokysličení zemské atmosféry byl umožněn rozmach mnohobuněčných organismů - trilobitů, hlavonožců, měkkýšů, ramenonožců, mechovek • těla živočichů byla chráněna krunýři, lasturami a štíty TRILOBIT • typický členovec prvohor • doposud popsáno na 15 000 druhů • zastoupen i u nás ( J. Barrande ) • žil na dně moří • více chodil než plaval 7 8

8 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY Různé druhy trilobitů 9 1.druh 2.druh 3.druh

9 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY Hlavonožci 10 Hlavonožec požírající trilobita Další druh hlavonožce

10 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY Hlavonožci 11 Jeden z mnoha dalších druhů hlavonožců Zvětšený model hlavonožce z předchozího obrázku

11 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY Rohovití koráli 12 V prvohorách se také vyvinuli první koráli, kteří v našich mořích a oceánech přečkali dodnes.

12 2) PRVOHORY - RYBY A PARYBY První ryby se v mořích objevily před 510 miliony let. Považujeme je za první obratlovce. Některé pancířnaté ryby byly obávanými dravci. Dosahovaly délky až 10 m. Kostry prvních žraloků (paryb) byly tvořeny chrupavkami. Kostěné pláty pancířnaté ryby Dunkleosteus Cladoselache 13 15 14

13 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY Latimérie podivná - živá fosílie Poprvé byla vylovena v roce 1938,vědci ji však nevěnovali dostatečnou pozornost - považovali ji za podvrh, jelikož měla vyhynout na konci druhohor. Na další úlovek si museli počkat. Teprve v roce 1952 se ji podařilo vylovit u Komorských ostrovů. V dnešní době jsou potvrzeny dva druhy. Žije v hloubce 200 m, dorůstá až do 180 cm a váží 90 kg. 16

14 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY Rybovitý obojživelník 17 Díky prokysličení atmosféry různými druhy řas postupně začali obývat souš první obojživelníci.

15 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY V prvohorách také začal dominovat hmyz. Jedním z typických zástupců jsou obrovské vážky, které dosahovaly rozpětí křídel až 60 cm. 18

16 2) PALEOZOIKUM - PRVOHORY Masožravý Dimetrodon 19 Na konci prvohor už se začaly objevovat první dinosauři. Jedním z nejstarších dinosaurů byl masožravý Dimetrodon. Na jeho hřbetě můžeme vidět hřeben, který údajně sloužil k udržování tělesné teploty.

17 2) PRVOHORY - PRVNÍ BÝLOŽRAVCI Pareiasaurus Edaphosaurus Moschops - dosahoval délky 5m První býložravci měli zuby uzpůsobené k rozmělňování tuhých rostlin, záda a hlavy měli pokryty tvrdými kostěnými pláty. Mohutný hřeben na zádech u Edaphosaura pravděpodobně sloužil také k udržování tělesné teploty podobně jako u Dimetrodona. 20 21 22

18 2) PRVOHORY - MASOŽRAVÍ PLAZI Mesosaurus - mořský plaz (malba Zdeňka Buriana ) Cynoghatus patřil mezi srstnaté plazy, který dosahoval velikosti vlka a byl velmi schopným lovcem. Uměl už vytvářet vlastní tělesné teplo. Je považován za prapředka dnešních savců. Cynodont Cynognathus Cynodont Thrinaxodon Cynodanti měli štíhlý trup a dlouhé nohy jako dnešní psi. Jejich čelisti vyzbrojené řadami tvarově odlišných zubů umožňovaly trhat, porcovat a žvýkat kořist. 24 25 23

19 2) PRVOHORY - OBYDLOVÁNÍ SOUŠE Ozónová vrstva, která se postupně vytvořila kolem Země, umožnila rostlinám a ži- vočichům vystoupit na souš. Mezi první rostliny patřily mechy. Později nastupují další druhy rostlin a začínají se postupně vytvářet i pralesy. Z odumřelých stromů a rostlin, které zapadly do bažin a později zkameněly, vzniklo dnešní černé uhlí. Přesličky, plavuně, kapradiny 28 2930 2627

20 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ Které prvohorní rostliny zvýšily výrobu kyslíku?

21 Opověď Odpověď: Prvohorní řasy zvýšily množství kyslíku v atmosféře.

22 Jmenuj typické členovce z prvohor.

23 Opověď Odpověď:Typickým členovcem prvohor je trilobit.

24 Jak dnes využíváme prvohorní rostliny?

25 Opověď Odpověď : Prvohorní rostliny se přeměnily na dnešní černé uhlí.

26 POUŽITÁ LITERATURA Fejfar O.: Zkamenělá minulost, Albatros, Praha 1980 VYPRACOVALI: Táborský Ondřej, Škornička Michal – 9.B


Stáhnout ppt "1 1)PREKAMBRIUM - PRAHORY A STAROHORY • po uplynutí 1 miliardy let od vzniku Země se objevují první živé organismy • život vzniká nejprve v mořích, protože."

Podobné prezentace


Reklamy Google