Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paleozoikum Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2012, březen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paleozoikum Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2012, březen."— Transkript prezentace:

1 Paleozoikum Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2012, březen

2 550 – 245 milionů let kambrium ordovik silur devon karbon perm Č LENĚNÍ PALEOZOIKA

3 pokračuje desková tektonika – Wilsonův cyklus rozpadá se Rhodinie na: Gondwanu (Afrika, Austrálie, Antarktida, Jižní Amerika, Indie) Baltiku (severní Evropa) Laurentii (Severní Amerika) Sibiřský, Kazašský a Čínský kontinent oceány Iapetus, Paleotethys, Uralský hladina moře až o 600 m vyšší ordovik – devon – probíhá kaledonské vrásnění, srážka Laurentie a Baltiky za vzniku Laurussie devon – perm – variské (hercynské) vrásnění O BECNÁ CHARAKTERISTIKA PALEOZOIKA

4 T RILOBIT 1

5 srážka Laurussie a Gondwany za vzniku superkontinentu Pangei ordovik – silur – globální ochlazení, poté oteplení ledničkový efekt – globální ochlazení, vznik zaledněných polárních oblastí skleníkový efekt – globální oteplení, rozsáhlé areály zality mořem

6 T RILOBITI 2

7 život zpočátku vázán na vodní prostředí sinice a řasy, přechod rostlin na souš v bažinách rostli plavuně, přesličky, kapradiny – z jejich těl vzniklo černé uhlí na konci období vznikly nahosemenné rostliny – cykasy, jehličnany, jinany z živočichů byli zpočátku velmi rozšířeni bezobratlí se schránkami (dírkovci a mřížovci), trilobiti, ostnokožci, koráli, graptoliti, hlavonožci vznik strunatců - konodonti na konci období se objevují lolokoploutvé, dvojdyšné a paprskoploutvé ryby, paryby, obojživelníci, hmyz, plazi (Dimetrodon) Ž IVOT V PALEOZOIKU

8 LALOKOPLOUTVÁ RYBA LATIMÉRIE PODIVNÁ 3

9 D IMETRODON 4 5

10 Použité zdroje BRESSON, Thomas. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-03-04_15-13-54-fossile- trilobite.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-03-04_15-13-54-fossile- trilobite.jpg GHEDOGHEDO. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conocephalites_sulzeri.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conocephalites_sulzeri.JPG BALLISTA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coelacanth1.JPG?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coelacanth1.JPG?uselang=cs BOGDANOV, Dmitry. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D_natalisDB.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:D_natalisDB.jpg BOGDANOV, Dmitry. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dimetrodon_milleri.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dimetrodon_milleri.jpg C ITACE OBRÁZKŮ :

11 P OUŽITÁ LITERATURA : ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis: pro žáky základní školy (9. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998, 87 s. ISBN 80-723-5044-7. JANOŠKA, Martin. Geologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 1999, 196 s. ISBN 80-706-7961-1. KALVODA, Jiří, Ondřej BÁBEK a Rostislav BRZOBOHATÝ. Historická geologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 1998, 199 s. ISBN 80-706-7806-2. PALMER, Douglas. Prehistorie. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2010, 512 s. ISBN 978-802-4226-835.


Stáhnout ppt "Paleozoikum Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2012, březen."

Podobné prezentace


Reklamy Google