Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regenerace Literatura: Jirka,Z. Regenerace a sport. Praha: Olympia,1990 Jirka,Z. Regenerace a sport. Praha: Olympia,1990 Hošková, B. Masáž ve sportu. Praha:Olympia,2000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regenerace Literatura: Jirka,Z. Regenerace a sport. Praha: Olympia,1990 Jirka,Z. Regenerace a sport. Praha: Olympia,1990 Hošková, B. Masáž ve sportu. Praha:Olympia,2000."— Transkript prezentace:

1 Regenerace Literatura: Jirka,Z. Regenerace a sport. Praha: Olympia,1990 Jirka,Z. Regenerace a sport. Praha: Olympia,1990 Hošková, B. Masáž ve sportu. Praha:Olympia,2000 Hošková, B. Masáž ve sportu. Praha:Olympia,2000 Kvapilík,J. a kol. Teorie a praxe sportovní masáže. Kvapilík,J. a kol. Teorie a praxe sportovní masáže. Praha: Univerzita Karlova, 1982 Praha: Univerzita Karlova, 1982 Matej, M. a kol. Sauna v prevenci a terapii. Martin: Osveta,1984 Matej, M. a kol. Sauna v prevenci a terapii. Martin: Osveta,1984 Deák,J., Kvapilík,J. Regenerácia síl športovcov. Bratislava: Šport, 1981 Deák,J., Kvapilík,J. Regenerácia síl športovcov. Bratislava: Šport, 1981

2 Regenerace Učební text Důsledným používáním odpovídajících regeneračních prostředků – možno zvýšit intenzitu tréninkového procesu až o 15%. (JIRKA, 1990)

3 Regenerace Pojem regenerace sil zahrnuje veškerou činnost, která je zaměřena k plnému a rychlému zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejichž klidová rovnováha byla nějakou předcházející činností posunuta do určitého stupně únavy. Pojem regenerace sil zahrnuje veškerou činnost, která je zaměřena k plnému a rychlému zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejichž klidová rovnováha byla nějakou předcházející činností posunuta do určitého stupně únavy. (JIRKA Z.,1990) (JIRKA Z.,1990)

4 Regenerace Učební texty Obecně platí vztah: Obecně platí vztah: činnost  únava  zotavovací pochody činnost  únava  zotavovací pochody regenerační pochody prostupují celým životem regenerační pochody prostupují celým životem

5 Regenerace Učební texty Regenerace – léčebná rehabilitace Léčebná rehabilitace: nemocný a rekonvalescent urychlení a doplnění léčby zkrácení rekonvalescence Regenerace: zdravý jedinec urychlení zotavovacích procesů a likvidace únavy

6 Regenerace Učební texty Pasivní regenerace činnost organismu bez vnějšího zásahu v průběhu zátěže a po zátěži Aktivní regenerace všechny činnosti, cíleně a plánovitě aplikované, které urychlují proces zotavení po zátěži

7 Regenerace Učební texty Časná regenerace: prolíná nebo bezprostředně navazuje na prováděnou činnost (trénink)  Cíl: rychlá likvidace akutní únavy I.fáze: do 1 - 1,5 hod po zátěži II.fáze: od konce I.fáze do další zátěže

8 Regenerace Učební texty Pozdní regenerace: součást přechodného tréninkového období - po hlavní sezoně aktivní forma odpočinku  proti sumaci únavových prvků

9 Regenerace Učební texty Pozdní regenerace - rekondice: u sportovců po celoroční zátěži Rekondiční pobyty: fyzické zotavení a psychická relaxace od konkrétní sportovní disciplíny doléčení drobných poranění především pohybového systému udržení dostatečné úrovně obecné trénovanosti

10 Regenerace Učební texty Regenerační prostředky - 4 skupiny Pedagogické Psychologické Biologické Farmakologické Využití komplexní; dle aktuálního stavu, kvantity a kvality zatížení individuálních odlišností

11 Regenerace Učební texty Pedagogické prostředky kompetence trenéra vhodná volba tréninkových metod a plánu v souvislostech, individuálních odlišnostech Psychologické prostředky ovlivnění prostředí, regulace mezilidských vztahů, relaxační metody Farmakologické prostředky kompetence lékaře, dle zdravotního stavu respektovat antidopingové směrnice

12 Regenerace Učební texty Biologické (biologicko-lékařské) prostředky racionální výživa, remineralizace,rehydratace racionální výživa, remineralizace,rehydratace fyzikální a balneologické procedury, fyzikální a balneologické procedury, regenerace pohybem regenerace pohybem

13 Regenerace Učební texty Organismus se nachází v ustáleném stavu, ve stavu klidové homeostázy. Homeostáza je stav, kdy funkce a hodnoty parametrů kolísají v určitém stálém rozmezí kolem ideální střední hodnoty. Dojde-li k vychýlení mimo toto pásmo, nastupují obranné pochody s cílem napravit odchylku a navrátit původní stav nebo najít novou výhodnější rovnováhu.

14 Regenerace Učební texty Reakce a adaptace organismu Reakce – předem zakotvené odpovědi Adaptace změny funkce a struktury organismu vyvolané nějakým podnětem či komplexem podnětů - biologicky pozitivní funkční změny k udržení homeostázy v daných podmínkách

15 Regenerace Učební texty Stresor: vlivy různého charakteru děj či situace, dosáhne-li určité intenzity nadměrná intenzita tělesné zátěže (trénink,…) děj či situace, dosáhne-li určité intenzity nadměrná intenzita tělesné zátěže (trénink,…) Je-li působení vnímáno jako škodlivé – spouští se stresová reakce Je-li působení vnímáno jako škodlivé – spouští se stresová reakce : Automatická stereotypní reakce - nemusí odpovídat aktuálním potřebám, nepodléhá mozkové kůře

16 Regenerace Učební texty Stresová reakce: uvolnění energetického potenciálu příprava k fyzické aktivitě Rozsahu odpovědi a intenzity obranné reakce ovlivněn adaptací každého organismu Adaptace: opakovaně stejný podnět, stejnou intenzitou a frekvencí jeho vliv se časem oslabuje až může přestat být vnímán Časový faktor - nástup stresové reakce ovlivněn i rychlostí, s jakou nastoupilo působení stresoru.

17 Regenerace Učební texty Adaptace – základní princip tréninku Adaptace : může narušit očekávaný efekt regeneračních procedur  volba a zvolená intenzita regeneračních prostředků je důležitá.

18 Regenerace Učební texty Únava stav snížené výkonnosti na základě předchozí aktivity stav snížené výkonnosti na základě předchozí aktivity každá činnost  únava  nutí činnost přerušit či snížit její intenzitu každá činnost  únava  nutí činnost přerušit či snížit její intenzitu - subjektivní pocit - subjektivní pocit obtížně fyziologicky či biochemicky definovat obtížně fyziologicky či biochemicky definovat - různá individuální vnímavost - různá individuální vnímavost  regulace pocitu únavy vyšší nervovou činností Pocit únavy - ochranná hranice pro organismus - ještě rezerva k zachování vitálních funkcí - ještě rezerva k zachování vitálních funkcí

19 Regenerace Učební texty Dělení únavy - subjektivní vnímání, z různých hledisek Únava: Fyziologická Fyziologická Patologická Patologická Tělesná: místní, celková Tělesná: místní, celková Duševní Duševní Akutní (fyziologická, patologická Akutní (fyziologická, patologická Chronická¨(patologická) Chronická¨(patologická) Duševní i tělesná únava jsou v úzkém vztahu, velká tělesná únava snižuje duševní výkonnost a velká duševní únava snižuje tělesnou výkonnost.

20 Regenerace Učební texty Duševní únava: nesoustředěnost, snížená vnímavost na nové prvky nesoustředěnost, snížená vnímavost na nové prvky zpomalení vedení podnětů, špatný odhad vzdálenosti, zpomalení vedení podnětů, špatný odhad vzdálenosti, zúžení zorného pole, neadekvátní reaktivita na podněty zúžení zorného pole, neadekvátní reaktivita na podněty Akutní tělesná únava: - místní únava: vždy dopad na celý organismus - místní únava: vždy dopad na celý organismus - celková únava: vliv na veškeré svalstvo, činnost - celková únava: vliv na veškeré svalstvo, činnost endokrinního systému, nervové soustavy endokrinního systému, nervové soustavy Příčiny tělesné únavy jsou v úrovni buněčného metabolismu i na úrovni koordinačních a řídících mechanismů

21 Regenerace Učební texty Únava: představuje ochranný útlum centrální nervové soustavy Všechny typy fyziologické únavy odstraní odpovídající doba klidového režimu vzhledem k přirozené schopnosti pasivní regenerace. Ve vztahu k požadovaným výkonům je potřeba doplnit tuto přirozenou schopnost prostředky aktivní regenerace. Vnější podmínky ovlivňující nástup únavy - teplota, vlhkost, proudění vzduchu, světlo, barvy, hluk - teplota, vlhkost, proudění vzduchu, světlo, barvy, hluk

22 Regenerace Učební texty Chronická únava Patologická, příčiny: respirační infekce, karenční výživa, životospráva, závažnější onemocnění, anemie...atd. Stav přetrénování: příklad chronické únavy u sportovců Opakovaně není dostatek prostoru pro regeneraci, Opakovaně není dostatek prostoru pro regeneraci, či více stresorů zároveň. či více stresorů zároveň. Řada objektivních i subjektivních příznaků, pestrá škála změn funkcí, ale bez objektivních změn na jednotlivých orgánech – jde tedy o poruchu funkcí a koordinací.

23 Regenerace Učební texty Výměna tepla mezi organismem a prostředím – termoregulace Termoregulace soubor funkcí umožňujících udržovat stálou teplotu těla nezávisle na vnějších podmínkách, resp.v určitém rozmezí vnějších podmínek.

24 Regenerace Učební texty Termoregulace : dějefyzikální dějefyzikálníchemické Efektivní teplota: Efektivní teplota: komplexní účinek teploty,relativní vlhkosti, pohybu vzduchu

25 Regenerace Učební texty Teplo: kinetická energie molekul → přívod tepla = přívod energie Chlad – fyziologický pojem, subjektivní vjem Indiferentní/izotermický tepelný bod teplota, kterou organismus nevnímá ani jako teplou ani jako chladnou Závisí na teplotě látky a na její vodivosti. Závisí na teplotě látky a na její vodivosti. Systém člověk – voda34 – 36º C člověk – vzduch24 – 29º C člověk – vzduch24 – 29º C

26 Regenerace Učební texty Bod tepelné tolerance je taková teplota, kterou lidský organismus vydrží po určitou dobu beze škod – ještě schopen regulovat teplotu na přijatelné výši suchý vzduch: cca 100ºC voda: 48 - 50ºC

27 Regenerace Učební texty Tvorba tepla v organismu: Přeměna energie v buňkách - hlavní zdroj tepla. Přeměna energie v buňkách - hlavní zdroj tepla. Pohyb těla - svalová činnost, množství tepla přesahující potřeby můžeme využít k řízené produkci Pohyb těla - svalová činnost, množství tepla přesahující potřeby můžeme využít k řízené produkci Chladový třes - neuvědomělá svalová. Chladový třes - neuvědomělá svalová. Netřesová tvorba tepla (v hnědém tuku u novorozenců) Netřesová tvorba tepla (v hnědém tuku u novorozenců) v dospělosti potlačena. v dospělosti potlačena.

28 Regenerace Učební texty Výměna tepla mezi organismem a prostředím: Kondukce – vedení předávání kinetické energie molekul jednoho prostředí molekulám druhého prostředí vzájemným narážením, mezi bezprostředně sousedícími částicemi. max. 1% z celkového výdeje - vodivost látky Konvekce – proudění 15% ohřáté částice mění polohu ohřátá vrstvičky u povrchu těla proud krve - teplo z orgánů do kůže - do okolí

29 Regenerace Učební texty Výměna tepla mezi organismem a prostředím: Radiace – sálaní. Všechna tělesa s teplotou vyšší než absolutní nula → infračervené záření.

30 Regenerace Učební texty Evaporace – vypařování. Je to jediný mechanismus, který ochlazuje, pokud je okolní prostředí teplejší než kůže. Ztráta při vypaření 1 l vody při 35°C je 2,43MJ. Vypařování z povrchu - povrch i vzduch se ochlazuje. Ztráta z plic - 350 ml/den. Denně - asi 11% Perspiracio insensibilis - asi 600 ml/den (1,46 MJ) max.na 800 ml/den.

31 Regenerace Učební texty Nejvýznamnější evaporační mechanismus - pocení průměrně se vyloučí asi 500 ml/den může dosáhnout až 1700 ml/hod Nejvyšší množství potu/ den: - jednorázově až 12 l - při dlouhodobém pobytu v horku asi 5 l vypaření 1 l potu z povrchu kůže → ztráta 2,43 MJ Ke ztrátě tepla - pouze odpařováním potu ! Jinak jen ztráta tekutin. Evaporace - ovlivněna vlhkostí vzduchu, stoupá-li vlhkost, evaporace klesá

32 Regenerace Učební texty Průměrná teplota lidského těla kolísá v průběhu dne, nejnižší je ráno kolem 4,00 nejvyšší kolem 16,00 odpoledne Fyziologické hodnoty jsou podle místa měření: Ústa: 35,8 ºC – 37,5 ºC, Axila: o 0,5 ºC nižší než v ústech Ústa: 35,8 ºC – 37,5 ºC, Axila: o 0,5 ºC nižší než v ústech

33 Regenerace Učební texty Lidské tělo - z pohledu termoregulace - tělesné jádro - periferní slupka Slupka - vrstvy s teplotou klesající směrem od jádra. Slupka - vrstvy s teplotou klesající směrem od jádra. V jádru teplota kolísá jen v malém rozmezí. V jádru teplota kolísá jen v malém rozmezí. Jádro: obsah dutiny lební, hrudní, břišní a vnitřní část svalstva končetin. Jádro: obsah dutiny lební, hrudní, břišní a vnitřní část svalstva končetin. Slupka: kůže a podkoží, vrstva svalů v blízkosti kůže. Slupka: kůže a podkoží, vrstva svalů v blízkosti kůže. Slupka - zásadní pro udržování vnitřní teploty. Slupka - zásadní pro udržování vnitřní teploty.

34 Regenerace Učební texty Funkce slupky: tepelný nárazník, izolátor, receptor, orgán perspiračního chlazení orgán perspiračního chlazení Funkce jádra: hlavní producent tepla z BM Teplota jádra není všude stejná ani stabilní (35ºC – 37,3ºC) Periodické změny teploty jádra.

35 Regenerace Učební texty Reakce organismu na teplé prostředí spočívá kožní vazodilatace prostá difúze pocení Reakce na chladné prostředí: specifické chování, vasokonstrikce, produkce tepla. Dlouhodobě zvýšení podkožní tukové vrstvy a produkce hormonů štítné žlázy.

36 Regenerace Učební texty Pedagogické prostředky - kompetence trenéra Vliv prvků souvisejících s fyziologií a dopadem naVliv prvků souvisejících s fyziologií a dopadem na biologickou podstatu sportovce Vazba tréninkových cyklů na biorytmy( tj.fyziologické cykly )Vazba tréninkových cyklů na biorytmy( tj.fyziologické cykly ) Model dlouhodobé přípravyModel dlouhodobé přípravy Konkrétní dlouhodobý tréninkový plánKonkrétní dlouhodobý tréninkový plán Z hlediska regeneraceZ hlediska regenerace  zohlednění nadání a odpovědí organismu na zátěž  zohlednění nadání a odpovědí organismu na zátěž  správný odhad rozsahu regenerační péče  správný odhad rozsahu regenerační péče

37 Regenerace Učební texty Použitá literatura: JIRKA,Z.: Regenerace a sport. Praha: OLYMPIA 1990 JIRKA,Z.: Regenerace a sport. Praha: OLYMPIA 1990 CAPKO,J.: Základy fyziatrické léčby. Praha. GRADA PUBLISHING 1998 CAPKO,J.: Základy fyziatrické léčby. Praha. GRADA PUBLISHING 1998 KYRALOVÁ,M., MATOUŠOVÁ,M. a kol.: Zdravotní tělesná výchova – II.část. Praha, ONYX 1996. ISBN 80-85228-39-4 KYRALOVÁ,M., MATOUŠOVÁ,M. a kol.: Zdravotní tělesná výchova – II.část. Praha, ONYX 1996. ISBN 80-85228-39-4


Stáhnout ppt "Regenerace Literatura: Jirka,Z. Regenerace a sport. Praha: Olympia,1990 Jirka,Z. Regenerace a sport. Praha: Olympia,1990 Hošková, B. Masáž ve sportu. Praha:Olympia,2000."

Podobné prezentace


Reklamy Google