Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o pacienta s poškozením mozku v akutní fázi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o pacienta s poškozením mozku v akutní fázi"— Transkript prezentace:

1 Péče o pacienta s poškozením mozku v akutní fázi
MUDr.Sylva Klimošová Neurocentrum KNL Liberec

2 Co se stane mozku

3 Dělení kraniocerebrálních poranění
Komoce – otřes mozku Kontuze – zhmoždění SDH – subdurální hematom EDH – epidurální hematom Traumatické SAK Difuzní axonální poranění

4 Akutní fáze KCP Úraz Přednemocniční péče věstník MZČR 6/2008
zhodnocení stavu ( vědomí dle GCS, TK, dýchání) zajištění vitálních funkcí, transport lůžkové zařízení – urgentní příjem, chirurgická ambulance traumacentrum - přetrvávající porucha vědomí, neurodeficit věstník MZČR 6/2008 Chirurgická ambulance – rtg lbi, Cp, zhodnocení lékařem – vědomí, zornice, další poranění Neurologické vyš. – ložiskový nález, rozhodnutí o dalším postupu

5 Komoce – otřes mozku Ztráta vědomí – vteřiny až minuty (hodiny – DAI)
Bleskové vyhasnutí reflexů, zástava dechu, pokles TK- rychlá obnova Amnesie anterográdní – neukládá do paměti Retrográdní amnesie – nevybavuje, co bylo před úrazem Cefalea, nausea, závrať, zvracení Vasodepresorická synkopa – vstane, jde, omdlí

6 Komoce Rizika Amnesie Somnolence Desorientace Porucha chování
opilost, stáří, warfarin Zmatenost Lucidní interval - pozdní projevy – SDH, EDH observace Amnesie Somnolence Desorientace Porucha chování Porucha řeči – dysartrie Porucha rovnováhy Ataxie Hemiparesa Postkomoční syndrom: cefalea, závrať, únava, porucha soustředění, poruchy spánku, zvýšená nervozita

7 Komoce nebo ebrieta? M, 30 let, pád se schodů před restaurací
Amnesie – nelze odebrat anamnesu ebrieta – uvolněné chování normální neurologický nález Záchytka? CT mozku

8

9 Kontuze Amnesie anterográdní i retrográdní
Cefalea, nausea, zvracení, zmatenost, porucha řeči, ložiskový neurologický nález Fissura lbi Fraktura base lební - otorhea, rhinorhea

10 Kontuze M, 50, stres, 3 piva, horká koupel, paroxysmus FiS, synkopa, pád čelem na dlaždičky, cefalea, normální neurologický nález, levák CT 10 dnů po úrazu

11 CT neukáže všechno hned
Ž, 80, pád se schodů, zmatenost, porucha řeči, paměti, desinhibice chování, dx hemiparesa

12 40 hodin 8 hodin

13 Dekompresní kraniektomie

14 Práce pro neurochirurga
EDH – tepenné, urgentní evakuace SDH – žilní i tepenné, podle kliniky a CT nálezu někdy plánovaná evakuace Expanzivně se chovající kontuze – dekompresní kraniektomie

15 Subdurální hematom Poranění povrchových tepen mozku
Ruptura přemosťujících žil Akutní SDH Chronický SDH

16 EDH Ruptura arteria meningica media – v kalvě Jiné tepenné zdroje
Mezi lebku a tvrdou plenu, nad laloky Mladší nemocní

17 EDH : Ž, 28, jízda na bruslích, fraktura baze

18 Traumatické subarachnoidální krvácení - SAK

19 Sledování stavu na standardu
Komoce, kontuze s lehčím deficitem Vědomí, stav zornic, TK, P po 1 hod Vědomí: Glasgow Coma Scale Zornice: isokorické, fotoreakce živá, symetrická x anizokorie, obleněná nebo vyhaslá fotoreakce

20 Glasgow Coma Scale – Dospělí
Otevření očí 4 spontánně 3 na oslovení 2 na bolestivý podnět 1 nereaguje Nejlepší slovní odpověď 5 orientován 4 zmatený 3 nepřiléhavá slova 2 nesrozumitelné zvuky 1 bez odpovědi Nejlepší motorická odpověď 6 uposlechne výzvy 5 lokalizuje bolest 4 obranná flexe, úhyb 3 flexe na bolest 2 extenze na bolest 1 bez odpovědi 15,14 lehké KCP středně těžké KCP 8-3 těžké KCP

21 Jak souvisí fotoreakce s poškozením mozku
L Anizokorie s mydriasou na straně léze

22 Prevence sekundárního poškození – péče na JIP
Hypoxie Hypotenze Hypovolemie Glykemie Hypertermie nitrolební hypertenze – edem, krvácení infekce pulsní oxymetrie měření TK bilance tekutin glukometr měření teploty sledování GCS hygiena – antisepse, asepse, sterilita O2 Katecholaminy Infuze Insulin Fyzikální chlazení Manitol Barbituráty Hyperventilace Monitorace ICP ATB

23 Péče o nemocného s kontuzí

24 Péče o nemocného s kontuzí
X ICMP: určité povodí, zbytek mozku zpravidla O.K. X ICH typická klinika pro typické lokalizace (více)ložiskové poškození Frontálně – exekutivní funkce, chování, řeč Temporálně – paměť, orientace, řeč Okcipitálně – zrak

25 Organický psychosyndrom
Porucha uvažování, chování a jednání na podkladě strukturální léze Určité opakující se rysy: Odbržděnost – desinhibice Porucha soustředění a vštípivosti Porucha spánku – inverze Delirantní stav u gerontů Abstineční syndrom až delirium tremens

26 Stadia odeznívání těžkého organického psychosyndromu - Rancho Los Amigos
Nereaguje vůbec na nic – apalický stav Generalizovaná, nekonzistentní nespecifická odpověď - minimálně responsivní stav Odpověď lokalizovaná k podnětu, ale nekonzistentní Zmatenost a agitovanost – akční, agresivní, neúčelné chování, rychle se unaví Zmatenost, neadekvátní, ale neagresivní – snadno ztrácí pozornost, obtížně se učí, nadbytek podnětů vyvolává úzkost a agresivní reakci, schopen společenské konverzace, ale nevhodné výrazy Zmatený, adekvátní – porucha paměti, potřebuje dopomoc Automatické adekvátní chování – chybí vhled, úsudek a schopnost řešit problémy Účelné, adekvátní chování a jednání

27 Péče o nemocného s organickým psychosyndromem
Prvky péče: hygiena, jídlo, rozhovor - vizita, rehabilitace, návštěva Režim – pravidelnost – předvídatelnost Konvence – bezpečí Úzkost – neklid – agrese Klidné jednání, neúzkostná intonace, oslovení ze vzdálenosti max 1m, odvedení pozornosti Medikace: neuroleptika Rodina: úzkost, nejistota, pocit viny Zapojení rodiny – přidělení úlohy – činnost - úleva

28


Stáhnout ppt "Péče o pacienta s poškozením mozku v akutní fázi"

Podobné prezentace


Reklamy Google