Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoři:Kolektiv lékařů neurochirurgické odd KNTB,Kolektiv lékařů odd ARO KNTB, Kolektiv lékařů Centr.JIP KNTB Přednostové odd.: Prim Dr Filip Ph.D.,Prim.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoři:Kolektiv lékařů neurochirurgické odd KNTB,Kolektiv lékařů odd ARO KNTB, Kolektiv lékařů Centr.JIP KNTB Přednostové odd.: Prim Dr Filip Ph.D.,Prim."— Transkript prezentace:

1 Autoři:Kolektiv lékařů neurochirurgické odd KNTB,Kolektiv lékařů odd ARO KNTB, Kolektiv lékařů Centr.JIP KNTB Přednostové odd.: Prim Dr Filip Ph.D.,Prim Dr Škubal Ph.D.,Prim Dr Šobáňová Zajištění neurotraumatologické péče v zlínském kraji

2

3 Statistika kraniocerebrálních poranění (KCP) ve zlínském regionu duben –prosinec 2006 750 KCP ročně (1%-2% obyvatel) - (z toho 40 - 50% při autonehodách, 60% alkohol) 200 (20%) KCP těžkých - GCS pod 9 550 (80%) KCP lehkých a středně těžkých - GCS 9 a více Operace : 36 pacientů( 20%) 31 pacientů GCS pod 9 EDH: 5 ASDH: 23 ASDH + kontuze: 7 Imprese lbi: 1

4 Statistika operací poranění páteře a míchy v zlínském regionu Počet operací úrazů páteře a míchy za 9 měsíců na našem oddělení: 41 pacientů a, Počet operací C páteře: 8 pacientů b, Počet operací Th, L páteře: 32 pacientů Počet úrazů páteře a míchy k operaci: 7 pacientů/100 000 obyvatel 10% pacientů z toho počtu s trvalou úplnou lézí míšní (para nebo kvadruplegie)

5 1) Faktory neovlivnitelné - neléčitelné Vlastní primární mozkového poranění a jeho stupeň (zhmoždění mozku, difúzní axonální poranění - DAP, lacerace mozku) 2) Faktory ovlivnitelné - léčitelné minimalizovat sekundární poškození mozku (komprese epidurálním, subdurálním, intracerebrálním krvácením, zduření - „swelling“ nebo edém mozkové tkáně) a, Adekvátní přednemocniční ošetření b, Transport do nemocnice vybavené k diagnostice a léčbě KCP c, Přesná diagnostika a adekvátní zahájení léčby d, Včasná neurochirurgická konzultace e, Definitivní ošetření na neurochirurgickém pracovišti. Jak zajistit mezioborový účinný a jednotný postup? Faktory ovlivňující konečný výsledek léčby u pacienta s těžkým KCP(GCS pod 9)

6 • Brain Trauma Foundation (BTF) (organizátoři: The American Assotiation of Neurol.Surg. The Joint section on Neurotrauma and Critical Care. The Congress of Neurological Surgeons) Celosvětová organizace se sídlem v New Yorku. Zaměření: přednemocniční péče a vlastní léčba KCP Zde aktivně spolupracujeme se sekcí pro centrální Evropu na doplňování a rozšiřování dalších poznatků (internet, e-mail). IGEH • The European Brain Injury Consortium (EBIC) (organizátoři: skupina evropských neurochirurgických pracovišť.) Zaměření: léčba těžkých KCP. • Early Management of Severe Trauma (EMST) (organizátoři: Royal Australassian College of Surgeons,Neurosurgical Society of Australasia,Royal Flying Doctor Services) Zaměření: organizace přednemocniční péče a vlastní léčba KCP Tyto 3 studie jsou základním stavebním kamenem všech poznatků v organizaci péče a léčby KCP. Jejich poznatky jsou téměř shodné. Spolupracují a řídí se jimi všechna vyspělá pracoviště na celém světě. Doporučují: 1. Standarty(standarts) - vysoký stupeň jistoty v léčbě 2. Směrnice(guidelines) - střední stupeň jistoty v léčbě 3. Možnosti (options) - malý stupeň jistoty v léčbě Mezinárodní studie dle kterých postupujeme při organizaci péče a léčbě KCP v našem regionu

7

8 Hlavní zásady při zabezpečení pacienta s těžkým KCP(GCS pod 9) poraněním v regionu.(dle standartů IGEH) 1) Rychlé, odborné přednemocniční ošetření (RZP) 2) Kvalitní transport do nemocnice kde je možné provést přesnou diagnostiku a zahájit adekvátní léčbu (4 nemocnice našeho regionu). 3) Možnost rychlé a kvalitní konzultace s neurochirurgem po 24 hodin

9 A,Adekvátní přednemocniční péče u KCP (zajišťuje RZP) 1) Udržení okysličení (oxygenace) mozkové tkáně péče o ventilaci (zajištění volných dýchacích cest, intubace, řízená ventilace 2) Udržení prokrvení (perfuze) mozkové tkáně péče o krevní oběh (udržovat systolický tlak nad 90 mmHg, zabránit krevním ztrátám, doplnění tekutin infuzemi) 3) Snížení intrakraniálního tlaku (ICP) v mozkové tkáni hlava do zvýšené polohy (10° - 20°) prevence zvracení 4) Zabránění rozvoje šokového stavu klidový režim, stabilizovaná poloha, sledovat stav vědomí, orientační neurologické vyšetření, infúzní terapie

10 Faktory ovlivňující výsledek léčby u poranění páteře a míchy 1) Faktory neovlivnitelné - neléčitelné Primární míšní poranění - stupeň poškození kostních a nervových struktur 2) Faktory ovlivnitelné - léčitelné minimalizovat sekundární poškození (dekomprimovat nervové struktury,reponovat a fixovat poškozené kostní struktury, aplikovat Solumedrol dle schématu při postižení nervových struktur) a, Adekvátní přednemocniční ošetření b, Transport do nemocnice vybavené k diagnostice a léčbě spinálních poranění. c, Přesná diagnostika a adekvátní zahájení léčby d, Včasná neurochirurgická konzultace e, Definitivní ošetření na neurochirurgickém pracovišti.

11 A, Adekvátní přednemocniční péče u spinálního poranění(zajišťuje RZP) 1) Zabránění rozvoje šokového stavu klidový režim, stabilizovaná poloha, orientační neurologické vyšetření (vyšetření citlivosti a hybnosti na trupu a končetinách), infúzní terapie 2) Udržení prokrvení (perfuze) okysličení (oxygenace) míchy péče o ventilaci (zajištění volných dýchacích cest, intubace, řízená ventilace v případě poranění horní krční míchy) systolický tlak udržovat na 100 mmHg a více. 3) Fixace postižené části páteře pro transport Nikdy nereponovat !!!,Prevence proleženin 4) Při podezření na poranění míchy aplikovat Solu - Medrol dle NASCIS III

12 Rychlý a bezpečný transport (RZP, LZS) 1) Do regionální nemocnice k došetření a zahájení léčby: Vybavení: RTG, CT přístroj a neurologická služba 24 hodin denně, oddělení ARO, možnost konzultace neurochirurga pomocí telemedicínských aplikací 2) Na neurochirurgické oddělení KNTB Zlín v případě nutnosti operace pro jasnou diagnozu KCP.

13 Včasná konzultace neurochirurga Vsetín Uh.Hradiště Val.Meziřičí. Kroměříž Neurochirurgie + ARO + centr.JIP KNTB Telekomunikační sít - vybudovaná duben 2006 (PACS,FTP)

14 Homeworking - možnost konzultovat komplikované případy z domácího PC pomocí ADSL technologie Konzultační regionální systém napojený Na CT a MRI KNTB a regionální nemocnice Konzultující specialista neurochirurg sloužící příslužbu u domácího PC vybaveného ADSL technologií

15 Indikační kriteria k neurochirurgické konzultaci pacienta s KCP z regionální nemocnice na naše pracoviště

16 Indikační kriteria k neurochirurgické konzultaci pacienta s poraněním páteře a míchy z regionální nemocnice na naše pracoviště (dle standartů české spondylochirurgické společnosti) Podezření na poranění páteře (RZP) (neutrální poloha, fixace zevní, orient. neurolog. vyšetření, péče o oběh) Transport do regionální vybavené nemocnice kde: 1, Neurologické vyšetření 2, RTG vyšetření páteře Neurologická leze (kvadru, para plegie, paresa atd.) Bez neurolog.leze Program spinální pacient (polohování, péče o ventilaci,oběh) Poranění páteřeCT vyšetření Konzultace s neurochirurgickým odd.KNTB Zlín Léčebné standarty při poranění páteře a míchy Překlad k operační léčbě na neurochirurgické odd. Nestabilní zlomenina s lézí nebo bez lézeStabilní zlomenina bez léze Konzervativní léčba v region.nemocnici

17 Operační ošetření neurotraumatologického pacienta Definitivní neurochirurgické ošetření s komplexní intenzivní pooperační péčí (monitoring vitálních, mozkových či míšních funkcí dle standardů BTF- IGEH ) Po neurochirurgické konzultaci pacient s KCP transportován na oddělení ARO nebo JIP pomocí RZP či LZS

18 Výhled do budoucna (zapojit společnost) 1) Ovlivnění primárního kraniocerebrálního poranění celospolečenský problém - snížení počtu poranění preventivní opatření: (bezpečnost dopravy, boj proti alkoholu, drogám, sociální jistoty,osvěta) - nedostatečná a zřejmě nejhůře ovlivnitelná, 2) Ovlivnění sekundárního kraniocerebrálního poranění medicínský a technický problém a, Zkvalitnění přístupu k informacím - telemedicina (konzultace RZP-region, region- neurochirugie)- rozvíjí se b, Dostupnost odborníků a nezbytných vyšetřovacích metod (zabezpečení regionu 24 hodinovou službou neurologickou, RTG, CT, ARO, neurochirurgickou). - dostatečné c, Kvalitní vybavení lékařskou technikou (RZP, regionální nemocnice, neurotraumatologie) - rozvíjí se d, Mezioborová spolupráce (lékaři mezi sebou, lékaři - technici, atd.) - rozvíjí se

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Autoři:Kolektiv lékařů neurochirurgické odd KNTB,Kolektiv lékařů odd ARO KNTB, Kolektiv lékařů Centr.JIP KNTB Přednostové odd.: Prim Dr Filip Ph.D.,Prim."

Podobné prezentace


Reklamy Google