Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚNOVÁ POLITIKA Stanislav Polouček Slezská universita Obchodně podnikatelská fakulta Karviná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚNOVÁ POLITIKA Stanislav Polouček Slezská universita Obchodně podnikatelská fakulta Karviná."— Transkript prezentace:

1 MĚNOVÁ POLITIKA Stanislav Polouček Slezská universita Obchodně podnikatelská fakulta Karviná

2

3 William Phillips, Edmund Phelps Nobelova cena za ekonomii 2006 §Philipsova křivka – snížením úrokových sazeb (přispívající k akceleraci inflace) se dá přispět k růstu zaměstnanosti x E. Phelps ocenění více než 30 let starého objevu l že po určité době se nezaměstnanost vrátí na svoji přirozenou úroveň, ale vyšší míra inflace zůstane, dlouhodobě nelze volit mezi nezaměstnaností a inflací l přispěl k rozpracování konceptu přirozené míry nezaměstnanosti nezávisle na něm i Milton Friedman Nobelova cena za ekonomii 19xx

4 ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ (lag) § doba, než se změna výchozí veličiny (např. úrokové sazby) odrazí ve změně požadované veličiny (HDP) § empirické výzkumy (M. Friedman) zpoždění ve vzestupné fázi cyklu 5-21 měsíců a v sestupné fázi cyklu 13-24 měsíců

5 Bankovní systém §centrální (emisní) banka a komerční banky (two-tier banking system) –v Československu od ledna 1990 (Maďarsko 1987, Polsko 1989, Bulharsko a Rumunsko 1990) l od 1.1. 1990: zákon o Státní bance Československé guvernér a bankovní rada nezávislost centrální banky l od 1.1. 1990 zákon o bankách a spořitelnách l zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance + zákon č. 21/1992Sb., o bankách

6 MĚNOVÁ POLITIKA (peněžně úvěrová politika) § systém cílů, zásad a nástrojů v oblasti peněžního oběhu a úvěru, kterými jsou prosazovány záměry státu (centrální banky) při kontrole peněz, regulaci úrokových sazeb a podmínek úvěru § cílem měnové politiky je stabilita cen (měny)

7 Nástroje měnové politiky  operace na volném trhu  změny povinné míry bankovních rezerv  regulace úrokových sazeb (diskontní sazby, repo sazby aj.)

8 MĚNOVÁ BÁZE § B = C + R B … měnová báze C … oběživo R … rezervy § B = B n + B v B n … nevypůjčená monetární báze, regulace operacemi na volném trhu B v … diskontní úvěry, regulace změnou diskontních sazeb

9 PENĚŽNÍ MULTIPLIKÁTOR (průměrný a mezní) M ΔM m = ------ m* = ------- B ΔB kde M ………peněžní zásoba, ΔM ……….přírůstek peněžní zásoby, B ………peněžní báze, ΔB ………..přírůstek peněžní báze.

10

11

12 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INFLACI § NÁKLADOVÉ l vývoj importních cen l zhodnocování nebo znehodnocování devizového kurzu koruny l ceny průmyslových výrobců v zemích EU l tuzemské ceny zemědělců § POPTÁVKOVÉ l vývoj produkční mezery l vývoj spotřeby domácností

13 CÍLOVÁNÍ INFLACE (INFLATION TARGETING) § příčiny změn v měnové politice skepse vůči regulaci peněžní zásoby v některých zemích problémy s měnovou politikou, založenou na regulaci peněžní zásoby § zcela odstraňuje používání mezicílů transparentnější x multikriteriální přístup stanovení a měření cíle záměr přímo ovlivňovat inflační očekávání

14

15 MULTIKRITERIÁLNÍ PŘÍSTUP INFLAČNÍHO CÍLOVÁNÍ centrální banka využívá všechny dostupné informace a všechny možné nástroje k dosažení cíle o peněžní agregáty o nominální i reálné úrokové míry o nominální a reálné devizové kurzy o trh práce o dovozní ceny a výrobní ceny o veřejné rozpočty o atd.je to politika transparentní? centrální banka může být při sledování inflačního cíle velice pružná

16 CÍL INFLAČNÍHO CÍLOVÁNÍ § vyhlášení cíle vládou nebo centrální bankou (příp. společné vyhlášení) §období, na které inflační cílování orientováno §inflační cíl nebo inflační pásmo l CPI nebo čistá (net, core) inflace

17

18 Komunikace inflačního cíle vůči veřejnosti Švédskou centrální bankou (Riksbank)

19

20 Vývoj inflace v České republice (1995-2001)

21 Příloha 2 Položky vylučované z CPI pro výpočet „čisté inflace“ A. Položky s maximálními cenami a) stanovené MF ČR čisté nájemné v nájemních bytech1,6531 elektřina2,5249 plyn0,9589 léky a výkony ve zdravotnictví0,6734 osobní železniční doprava0,2081 výkony spojů - telefon0,7605 b) stanovené místními orgány městská hromadná doprava0,7716 služby parkovišť0,0171 taxislužba0,0295 B. Položky s věcně usměrňovanými cenami vodné a stočné0,9867 tepelná energie pro domácnost3,0174 autobusová doprava0,6899 pošta0,1163 telegram0,0121 plyn propan-butan0,1464 odvoz komunálního odpadu0,2744 služby spojené s bydlením v nájemných bytech0,2495 služby spojené s bydlením v družstevních bytech0,1131 doplňkové vzdělávací služby (žákovské jízdné)0,1785 C. Poplatky zdravotní pojištění3,4783 zákonné pojištění motorových vozidel0,4099 zápis držitele dvoustopého motorového vozidla0,0196 poplatky za rozhlas a televizi0,8155 ověření pravosti podpisu0,0629 poplatek při podání žádosti o rozvod0,0154 poplatek ze psa0,0247 poštovní poukázka C0,0354 vydání stavebního povolení0,0808 18,3239 Pramen: Zpráva o inflaci. Praha: ČNB, červen 2000, s. 58.

22 zeměinflační cíl Australiaunderlying inflation index about 50 % of CPI basket (all components that are volatile or seasonal, subject to administrative price setting, and sensitive to interest rate changes are excluded) BrazilCPI Canadacore + CPIconsumer price inflation excluding prices for food and energy and indirect taxes ChileCPI Czech Republiccore inflation + CPI Finlandunderlying inflationconsumer price inflation excluding taxes, subsidies, house prices, mortgage costs IsraelCPI New Zealandunderlying inflationall groups consumer price index excluding credit services* PolandCPI South AfricaCPIXconsumer price inflation excluding mortgage costs SwedenCPI** Great BritainRPIXretail price inflation excluding mortgage payments * Ukazatel je pravidelně publikován novozélandským statistickým úřadem. S ním spolupracuje centrální banka na dalším upřesnění co nejvhodnější formy tohoto ukazatele. ** Kromě CPI indexu sleduje Švédská centrální banka index UND1X (CPI očištěný o úrokové výdaje a přímé dopady změn nepřímých daní a subvencí) a index UNDINHX (očištěný navíc o ceny převážně dováženého zboží).

23 PŘEDPOKLADY INFLAČNÍHO CÍLOVÁNÍ §nezávislá centrální banka §režim plovoucího devizového kurzu

24 INFLAČNÍ CÍLOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE § vyhlášeno koncem roku 1997 §zavádí a zdůvodňuje výjimky (escape clauses) při dosahování cílů

25 Hodnoty inflačních cílů ČNB Cíle pro čistou inflaci rokcílcílený měsícstanovený v 1998 5.5% – 6.5%prosinec 1998prosinec 1997 1999 4% – 5%prosinec 1999listopad 1998 2000 3.5% – 5.5%prosinec 2000prosinec 1997 2001 2% – 4%prosinec 2001duben 2000 2005 1% – 3%prosinec 2005duben 1999 Cíle pro „headline CPI inflation“ – měřenou změnou indexu spotřebitelských cen měsíccílcílený měsícstanovený v Cíl začínáleden 2002 3% – 5%leden 2002 duben 2001 Cíl končíprosinec 2005 2% – 4%prosinec 2005 Aktuální cílleden 2006 - dále 3% ± 1%průběžněduben 2004

26 Inflační cíle a vývoj čisté inflace (Česká republika, 1998-2002)

27

28 Inflační cíle a inflační očekávání v České republice (2004-2008)

29

30


Stáhnout ppt "MĚNOVÁ POLITIKA Stanislav Polouček Slezská universita Obchodně podnikatelská fakulta Karviná."

Podobné prezentace


Reklamy Google