Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond Vysočiny: Grantové programy OI v roce 2004 Plán na rok 2005 odbor informatiky, koncepční oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond Vysočiny: Grantové programy OI v roce 2004 Plán na rok 2005 odbor informatiky, koncepční oddělení."— Transkript prezentace:

1 Fond Vysočiny: Grantové programy OI v roce 2004 Plán na rok 2005 odbor informatiky, koncepční oddělení

2 Co je Fond Vysočiny? Samostatný účelový trvalý fond Zřízen Poskytování podpory v souladu se záměry kraje (PRK – program rozvoje kraje) Rozvoj kraje zapojením subjektů do mnoho aktivit Trénink pro podávání žádostí v programech EU Finanční alokace schvalovány zastupitelstvem Orgány FV: Rada Fondu Garant grantového programu Řídící výbory

3 Přehled GP vyhlášených v roce 2004 Název programu alokace Obce na síti IV Kč Webové stránky měst a obcí II Kč Integrace aplikačního vybavení ISVS Kč GIS III Kč Metropolitní sítě II Kč Vzdělávání seniorů v oblasti ICT * Kč Metropolitní sítě III Kč Celkemplán Kč Alokace na rok Kč * Plus ,- Kč z Dílčího cíle 2.1 – Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva

4 Přehled skutečného čerpání financí k Název GP alokace vyčerpáno Obce na síti IV Kč Kč Webové stránky měst a obcí II Kč Kč Integrace aplikačního vybavení ISVS Kč Kč GIS III Kč Kč Metropolitní sítě II Kč Kč Vzdělávání seniorů v oblasti ICT Kč0 Kč Metropolitní sítě III Kč0 Kč Celkem Kč Kč V opatření Kč61%

5 Předběžný plán na rok 2005 Název GPnávrh alokace Elektronická podatelna Kč Vzdělávání pracovníků VS Kč GIS IV, … Kč Webové stránky měst a obcí III Kč Veřejný přístup k internetu Kč Integrace aplikačního vybavení ISVS II Kč Metropolitní sítě IV Kč Modernizace ICT technologií Kč Celkem Kč

6 GP Elektronické podatelny Cíl 3 – opatření Zlepšení možnosti přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím IT Popis a cíle programu: spolufinancování při zřizování elektronických podatelen zrychlení, zefektivnění a zjednodušení podání i vyřízení dokumentů zrychlení komunikace s úřadem možnost sledování stavu podání přes web a následně využívání elektronického podpisu splnění platné legislativy. Okruh příjemců: obce a města v kraji Celková částka: 1 mil. Kč Termín vyhlášení: první čtvrtletí 2005

7 GP Elektronické podatelny Právní normy s účinností ode dne : Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů Vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb., o el. podatelnách Varianty: A/ Provozování el. podatelny, které představuje zajištění nejen technického zabezpečení, ale i vlastního přijetí zprávy včetně všech náležitostí (např. ověření zprávy pracovníkem podatelny). B/ Hostování aplikace. tj. zajištění a provoz technického vybavení, vlastní příjem zprávy již realizuje adresát. Kontakt – technické řešení: Ing. Karel Žák, tel: ,

8 Cíl 3 – opatření Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS) Stručný popis: vzdělávání pracovníků VS v oblasti IT zvýšení míry využití ICT u představitelů samosprávy a zaměstnanců samosprávy zvýšení publicity a frekvence užití GIS kraje a spolupracujících subjektů vyučovat dovednostem v ovládání IT a GIT nástrojů Okruh příjemců: obce a města v kraji Celková částka: 1 mil. Kč Termín vyhlášení: druhé čtvrtletí 2005 Vzdělávání pracovníků VS

9 GIS programy GIS IV - ve stejné logice jako předchozí GIS III, GP zaměřený na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině. GIS III se tématicky členil na tituly infrastruktura, data, aplikace, osvěta Další možná témata: technická mapa webové mapové služby GIS na webu osvěta Kontakt: RNDr. Jiří Hiess, odd. GIS Tel:

10 Webové stránky měst a obcí III Cíl 3 – opatření Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS) Stručný popis a cíle: viz Webové stránky měst a obcí II, např.: podpora tvorby nových stránek zlepšení stávající úrovně stránek měst a obcí registrace domény jazykové mutace webové aplikace Okruh příjemců: obce a města v kraji Celková částka: 300 tis. Kč Termín vyhlášení: druhé – třetí čtvrtletí 2005

11 Veřejný přístup k internetu Cíl 3 – opatření Zlepšení možnosti přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím IT Stručný popis: Posílení širokopásmového připojení na území kraje Zvýšení dostupnosti internetu pro veřejnost Veřejně přístupná místa – muzea, knihovny, kulturní střediska, … Cíl GP: zajištění konektivity pro co největší okruh uživatelů Okruh příjemců: obce a města v kraji, knihovny, i-centra, školy Celková částka: 500 tis. Kč Termín vyhlášení: třetí čtvrtletí 2005

12 Integrace aplikačního vybavení ISVS II Cíl 3 – opatření Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS) Stručný popis: podpora vývoje nástrojů integrace aplikací - WS (web services) na bázi XML, efektivnější využití aplikačního vybavení VS sdílení dat, zrychlení procesů, zvýšení počtu aplikací využívajících registry Cíl GP: integrace aplikací veřejné správy, spolupráce mezi subjekty v regionu, maximální využití již existujících základních registrů ISVS Okruh příjemců: Obce a města kraje, jejich organizace Celková částka: 700 tis. Kč Termín vyhlášení: třetí čtvrtletí 2005 Kontakt – technické řešení: Ing. Petr Pavlinec, tel: ,

13 Metropolitní sítě IV Cíl 3 – opatření Zlepšení možnosti přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím IT Stručný popis: Vytváření základní komunikační infrastruktury Budování širokopásmových sítí Zapojování více subjektů do jedné sítě Cíl GP: rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu Okruh příjemců: obce a města v kraji, svazky obcí, školská zařízení Celková částka: 2 mil. Kč Termín vyhlášení: druhé - třetí čtvrtletí 2005 Kontakt – technické řešení: Ing. Petr Pavlinec, tel: ,

14 Modernizace ICT technologií Cíl 3 – opatření Zlepšení možnosti přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím IT Stručný popis: Obnova staršího zařízení Nákup nového zařízení Cíl GP: trvalý rozvoj moderních ICT technologií Okruh příjemců: obce a města v kraji, jejich organizace Celková částka: 1 mil. Kč Termín vyhlášení: třetí – čtvrté čtvrtletí 2005

15 Informace pro žadatele Stránky Fondu Vysočiny: Podání žádosti: Používat aktuální formuláře Řádně označit obálku (stanoveno Výzvou) Žádost podat ve dvou vyhotoveních včetně příloh v termínu Žádost řádně orazítkovat a podepsat (obě vyhotovení) Požadované částky v souladu s Výzvou Oprávněný žadatel dle Výzvy Časový harmonogram dle Výzvy Závěrečná zpráva: Podat v termínu Řádně vyplnit, orazítkovat, podepsat Přiložit kopie účetních dokladů (např. faktura) a dokladů o zaplacení (např. výpis z účtu nebo pokladní doklad)

16 Děkuji za pozornost Ing. Martina Rojková OI - koncepční oddělení 15. prosince 2004


Stáhnout ppt "Fond Vysočiny: Grantové programy OI v roce 2004 Plán na rok 2005 odbor informatiky, koncepční oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google