Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond Vysočiny: Grantové programy OI v roce 2004 Plán na rok 2005 odbor informatiky, koncepční oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond Vysočiny: Grantové programy OI v roce 2004 Plán na rok 2005 odbor informatiky, koncepční oddělení."— Transkript prezentace:

1 Fond Vysočiny: Grantové programy OI v roce 2004 Plán na rok 2005 odbor informatiky, koncepční oddělení

2 Co je Fond Vysočiny? Samostatný účelový trvalý fond Zřízen 19.3.2002 Poskytování podpory v souladu se záměry kraje (PRK – program rozvoje kraje) Rozvoj kraje zapojením subjektů do mnoho aktivit Trénink pro podávání žádostí v programech EU Finanční alokace schvalovány zastupitelstvem Orgány FV: Rada Fondu Garant grantového programu Řídící výbory

3 Přehled GP vyhlášených v roce 2004 Název programu alokace Obce na síti IV 300 000 Kč Webové stránky měst a obcí II 500 000 Kč Integrace aplikačního vybavení ISVS1 000 000 Kč GIS III1 500 000 Kč Metropolitní sítě II3 000 000 Kč Vzdělávání seniorů v oblasti ICT * 300 000 Kč Metropolitní sítě III2 200 000 Kč ----------------------------------------------------------------------------------- Celkemplán8 800 000 Kč Alokace na rok 20048 420 800 Kč * Plus 300.000,- Kč z Dílčího cíle 2.1 – Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva

4 Přehled skutečného čerpání financí k 1.12.2004 Název GP alokace vyčerpáno Obce na síti IV 300 000 Kč 168 697 Kč Webové stránky měst a obcí II 500 000 Kč 245 708 Kč Integrace aplikačního vybavení ISVS1 000 000 Kč 328 944 Kč GIS III1 500 000 Kč1 449 077 Kč Metropolitní sítě II3 000 000 Kč2 957 153 Kč Vzdělávání seniorů v oblasti ICT 300 000 Kč0 Kč Metropolitní sítě III2 200 000 Kč0 Kč -------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem8 800 000 Kč5 149 579 Kč V opatření8 420 800 Kč61%

5 Předběžný plán na rok 2005 Název GPnávrh alokace Elektronická podatelna1 000 000 Kč Vzdělávání pracovníků VS1 000 000 Kč GIS IV, …1 000 000 Kč Webové stránky měst a obcí III 300 000 Kč Veřejný přístup k internetu 500 000 Kč Integrace aplikačního vybavení ISVS II 700 000 Kč Metropolitní sítě IV1 000 000 Kč Modernizace ICT technologií1 000 000 Kč ----------------------------------------------------------------------------------- Celkem6 500 000 Kč

6 GP Elektronické podatelny Cíl 3 – opatření 3.2.1 Zlepšení možnosti přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím IT Popis a cíle programu: spolufinancování při zřizování elektronických podatelen zrychlení, zefektivnění a zjednodušení podání i vyřízení dokumentů zrychlení komunikace s úřadem možnost sledování stavu podání přes web a následně využívání elektronického podpisu splnění platné legislativy. Okruh příjemců: obce a města v kraji Celková částka: 1 mil. Kč Termín vyhlášení: první čtvrtletí 2005

7 GP Elektronické podatelny Právní normy s účinností ode dne 1.1.2005: Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů Vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb., o el. podatelnách Varianty: A/ Provozování el. podatelny, které představuje zajištění nejen technického zabezpečení, ale i vlastního přijetí zprávy včetně všech náležitostí (např. ověření zprávy pracovníkem podatelny). B/ Hostování aplikace. tj. zajištění a provoz technického vybavení, vlastní příjem zprávy již realizuje adresát. Kontakt – technické řešení: Ing. Karel Žák, tel: 564 602 309, e-mail: zak.k@kr-vysocina.czzak.k@kr-vysocina.cz

8 Cíl 3 – opatření 3.2.2. Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS) Stručný popis: vzdělávání pracovníků VS v oblasti IT zvýšení míry využití ICT u představitelů samosprávy a zaměstnanců samosprávy zvýšení publicity a frekvence užití GIS kraje a spolupracujících subjektů vyučovat dovednostem v ovládání IT a GIT nástrojů Okruh příjemců: obce a města v kraji Celková částka: 1 mil. Kč Termín vyhlášení: druhé čtvrtletí 2005 Vzdělávání pracovníků VS

9 GIS programy GIS IV - ve stejné logice jako předchozí GIS III, GP zaměřený na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině. GIS III se tématicky členil na tituly infrastruktura, data, aplikace, osvěta Další možná témata: technická mapa webové mapové služby GIS na webu osvěta Kontakt: RNDr. Jiří Hiess, odd. GIS hiess.j@kr-vysocina.cz Tel: 560 602 160

10 Webové stránky měst a obcí III Cíl 3 – opatření 3.2.2.Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS) Stručný popis a cíle: viz Webové stránky měst a obcí II, např.: podpora tvorby nových stránek zlepšení stávající úrovně stránek měst a obcí registrace domény jazykové mutace webové aplikace Okruh příjemců: obce a města v kraji Celková částka: 300 tis. Kč Termín vyhlášení: druhé – třetí čtvrtletí 2005

11 Veřejný přístup k internetu Cíl 3 – opatření 3.2.1 Zlepšení možnosti přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím IT Stručný popis: Posílení širokopásmového připojení na území kraje Zvýšení dostupnosti internetu pro veřejnost Veřejně přístupná místa – muzea, knihovny, kulturní střediska, … Cíl GP: zajištění konektivity pro co největší okruh uživatelů Okruh příjemců: obce a města v kraji, knihovny, i-centra, školy Celková částka: 500 tis. Kč Termín vyhlášení: třetí čtvrtletí 2005

12 Integrace aplikačního vybavení ISVS II Cíl 3 – opatření 3.2.2 Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS) Stručný popis: podpora vývoje nástrojů integrace aplikací - WS (web services) na bázi XML, efektivnější využití aplikačního vybavení VS sdílení dat, zrychlení procesů, zvýšení počtu aplikací využívajících registry Cíl GP: integrace aplikací veřejné správy, spolupráce mezi subjekty v regionu, maximální využití již existujících základních registrů ISVS Okruh příjemců: Obce a města kraje, jejich organizace Celková částka: 700 tis. Kč Termín vyhlášení: třetí čtvrtletí 2005 Kontakt – technické řešení: Ing. Petr Pavlinec, tel: 564 602 114, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.czpavlinec.p@kr-vysocina.cz

13 Metropolitní sítě IV Cíl 3 – opatření 3.2.1 Zlepšení možnosti přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím IT Stručný popis: Vytváření základní komunikační infrastruktury Budování širokopásmových sítí Zapojování více subjektů do jedné sítě Cíl GP: rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu Okruh příjemců: obce a města v kraji, svazky obcí, školská zařízení Celková částka: 2 mil. Kč Termín vyhlášení: druhé - třetí čtvrtletí 2005 Kontakt – technické řešení: Ing. Petr Pavlinec, tel: 564 602 114, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.czpavlinec.p@kr-vysocina.cz

14 Modernizace ICT technologií Cíl 3 – opatření 3.2.1 Zlepšení možnosti přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím IT Stručný popis: Obnova staršího zařízení Nákup nového zařízení Cíl GP: trvalý rozvoj moderních ICT technologií Okruh příjemců: obce a města v kraji, jejich organizace Celková částka: 1 mil. Kč Termín vyhlášení: třetí – čtvrté čtvrtletí 2005

15 Informace pro žadatele Stránky Fondu Vysočiny: http://www.fondvysociny.czhttp://www.fondvysociny.cz Podání žádosti: Používat aktuální formuláře Řádně označit obálku (stanoveno Výzvou) Žádost podat ve dvou vyhotoveních včetně příloh v termínu Žádost řádně orazítkovat a podepsat (obě vyhotovení) Požadované částky v souladu s Výzvou Oprávněný žadatel dle Výzvy Časový harmonogram dle Výzvy Závěrečná zpráva: Podat v termínu Řádně vyplnit, orazítkovat, podepsat Přiložit kopie účetních dokladů (např. faktura) a dokladů o zaplacení (např. výpis z účtu nebo pokladní doklad)

16 Děkuji za pozornost Ing. Martina Rojková rojkova.m@kr-vysocina.cz OI - koncepční oddělení 15. prosince 2004


Stáhnout ppt "Fond Vysočiny: Grantové programy OI v roce 2004 Plán na rok 2005 odbor informatiky, koncepční oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google