Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Konference „Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky“ Brno, 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Konference „Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky“ Brno, 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Konference „Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky“ Brno, FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha

2 Obsah prezentace Základní informace o projektu Geneze projektové záměru Východiska projektu Cíle projektu Cílová skupina Hlavní pilíře projektu Klíčové aktivity Udržitelnost projektu Rizika a jejich eliminace Realizační tým FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 2

3 Základní informace o projektu Předkladatel projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání Forma projektu: Individuální projekt národní (IPn) Období realizace: – Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Délka stáží: 1 – 6 měsíců Počet podpořených osob: FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 3

4 Geneze projektového záměru Vznik myšlenky projektu - Usnesení vlády z a Vyhlášení výzvy č. 41 – říjen 2011 Červen – prosinec 2011: –Příprava projektového záměru, diskuse možných variant řešení –Intenzivní jednání s ŘO OP VK s cílem odstranění problematických oblastí projektu (veřejná podpora, administrativní náročnost atd.) FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 4

5 Východiska projektu Z pohledu trhu práce: –Poptávka firem po pracovnících se vzděláním uplatnitelným na trhu práce a praxí v daném oboru –Podpora perspektivních odvětví s ohledem na konkurenceschopnost ČR Z pohledu cílové skupiny: –Podpora zaměstnatelnosti a adaptability –Získání praktických zkušeností –Osvojení si pracovních návyků, získání orientace v oboru –Kariérní růst FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 5

6 Cíle projektu Globální cíl projektu: zkvalitnit a zefektivnit situaci na trhu práce a posílit ekonomickou konkurenceschopnost ČR Hlavním cíl projektu: zavedení systému dalšího vzdělávání ve firmách formou stáží, vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní ověření = vytvoření národního katalogu stáží (NKS) FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 6

7 Cílová skupina Obyvatelé České republiky v produktivním věku, zejména: absolventi, nezaměstnaní, osoby vracející se na trh práce a osoby mající zájem o kariérní vzdělávání Podmínky: –Zájemce o stáž dosáhl určitého vstupně vzdělání relevantního pro daný obor –Zájemce o stáž má trvalý pobyt na území ČR mimo Prahu –Zájemce o stáž není/nebyl v předchozích 5 letech zaměstnancem poskytovatele stáže –Nejedná se o osobu samostatně výdělečně činnou FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 7

8 Hlavní pilíře projektu Národní katalog stáží: –Vytvoření katalogu šablon –Vytvoření databáze poskytovatelů stáží Pilotní ověření nástrojů pro efektivní poskytování stáží – realizace stáží Popularizace stáží ve firmách jako formy dalšího vzdělávání Definování nástrojů pro zavedení vzdělávání formou stáží ve firmách do systému DV FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 8

9 Klíčové aktivity 1.Vytvoření nástroje pro poskytování stáží – tvorba šablon 2.Nastavení systému dalšího vzdělávání formou stáží a testovací realizace stáží 3.Pilotní ověření systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách 4.Popularizace DV formou stáží ve firmách 5.Vytvoření sítě poskytovatelů stáží 6.Evaluační aktivity a zakotvení stáží jako systémového nástroje dalšího vzdělávání FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 9

10 KA 01 Vytvoření nástroje pro poskytování stáží – tvorba šablon Harmonogram KA: po celou dobu realizace projektu Cíl KA - tvorba šablon dle vydefinovaných oborů a profesí, vytvoření katalogu šablon –Metodika tvorby šablon –Schvalování šablon odbornou radou –Katalog šablon Etapizace tvorby šablon a realizace stáží Výběr perspektivních odvětví v souladu s výstupy z existujících analýz (NVF, HK ČR, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR ) Předpoklad vytvoření cca 150 šablon s tím, že délka stáže bude 1 – 6 měsíců FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 10

11 KA 02 Nastavení systému dalšího vzdělávání formou stáží a testovací realizace stáží Harmonogram KA: květen 2012 – leden 2013 Cíl KA: nastavení systému a testovací fáze realizace stáží Realizace bude zajištěna ze strany poskytovatelů stáží (firem) - testování proběhne na 22 nejuniverzálnějších profesí=šablon Výběr firem na základě jejich registrace do databáze poskytovatelů stáží Kontrolní mechanismy ze strany FDV Smluvní vztahy mezi FDV, stážistou a poskytovatelem stáží Nastavení a evaluace systému, sběr zpětné vazby FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 11

12 KA 03 Pilotní ověření systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách Harmonogram KA: únor 2013 – srpen 2014 Cíl KA: realizace stáží v rámci II. fáze pilotního ověření –promítnutí výsledků evaluace testovací fáze –testování všech šablon, které budou vytvořeny na základě analýz a na základě zájmu cílové skupiny –proškolení celé cílové skupiny definované v tomto projektu FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 12

13 KA 04 Popularizace DV formou stáží ve firmách Harmonogram KA: po celou dobu realizace projektu Cíl KA: zajištění absorpční kapacity zájemců o stáže, zvýšení informovanosti široké veřejnosti o problematice DV Nástroje oslovení CS: –Internetové stránky projektu –Série cílených roadshow po celé ČR –Prezentace v médiích –Informační materiály FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 13

14 KA 05 Vytvoření sítě poskytovatelů stáží Harmonogram KA: po celou dobu realizace projektu Cíl KA: vytvořit databázi poskytovatelů stáží Systémový prvek udržitelnosti projektu Otevřená databáze pro všechny zaměstnavatele se zájmem o poskytování stáží FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 14

15 KA 06 Evaluační aktivity a zakotvení stáží jako systémového nástroje dalšího vzdělávání Harmonogram KA: srpen 2012 – srpen 2014 Cíl KA: vydefinovat a představit nástroje pro efektivní zavedení vzdělávání formou stáží do prostředí ČR Průběžná a závěrečná evaluace systému Vznik analýzy opatření pro efektivní nastavení systému stáží jako další formy DV Způsob realizace KA: diskuse s odborníky, evaluace projektu atp FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 15

16 Udržitelnost projektu I. Zajištění udržitelnosti projektu je dáno výstupy, které vzniknou v rámci projektu: Komplexně nastavený systém poskytování stáží jako forma dalšího vzdělávání Katalog šablon stáží Databáze poskytovatelů stáží FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 16

17 Udržitelnost projektu II. Možnost financování aktivit stáží po ukončení projektu: Propojení s Aktivní politikou zaměstnanosti MPSV ESF Soukromý kapitál FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 17

18 Rizika projektu a jejich eliminace Riziko nedostatečné sítě poskytovatelů stáží Nízká kvalita poskytovaných stáží Nedostatečný zájem cílové skupiny o stáže Přetlak cílové skupiny Dodržení harmonogramu projektu v souladu s podmínkami výzvy Riziko výskytu nedovolené veřejné podpory Zajištění udržitelnosti FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 18

19 Realizační tým projektu Složení RT: –osoby zajišťující procesní, metodické, projektové a administrativní činnosti –osoby zajišťující komunikaci projektu směrem k veřejnosti a CS –odborníci na DV z řad akademické obce, zaměstnavatelů –Cca 30 členů Předpoklad spolupráce s dalšími významnými institucemi (zástupci sektorových rad, zástupci HK ČR, zástupci profesních organizací, zástupci zaměstnavatelů atd.) Návaznost na další realizované projekty (NSK, NSP, QRAM apod.) FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 19

20 Děkuji za vaši pozornost FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha


Stáhnout ppt "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Konference „Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky“ Brno, 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google