Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Konference „Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky“ Brno, 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Konference „Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky“ Brno, 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Konference „Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky“ Brno, 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 27.3.2012

2 Obsah prezentace Základní informace o projektu Geneze projektové záměru Východiska projektu Cíle projektu Cílová skupina Hlavní pilíře projektu Klíčové aktivity Udržitelnost projektu Rizika a jejich eliminace Realizační tým 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 2

3 Základní informace o projektu Předkladatel projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání Forma projektu: Individuální projekt národní (IPn) Období realizace: 1. 5. 2012 – 30. 9. 2014 Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Délka stáží: 1 – 6 měsíců Počet podpořených osob: 5 000 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 3

4 Geneze projektového záměru Vznik myšlenky projektu - Usnesení vlády z 18. 5. 2011 a 20. 7. 2011 Vyhlášení výzvy č. 41 – říjen 2011 Červen – prosinec 2011: –Příprava projektového záměru, diskuse možných variant řešení –Intenzivní jednání s ŘO OP VK s cílem odstranění problematických oblastí projektu (veřejná podpora, administrativní náročnost atd.) 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 4

5 Východiska projektu Z pohledu trhu práce: –Poptávka firem po pracovnících se vzděláním uplatnitelným na trhu práce a praxí v daném oboru –Podpora perspektivních odvětví s ohledem na konkurenceschopnost ČR Z pohledu cílové skupiny: –Podpora zaměstnatelnosti a adaptability –Získání praktických zkušeností –Osvojení si pracovních návyků, získání orientace v oboru –Kariérní růst 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 5

6 Cíle projektu Globální cíl projektu: zkvalitnit a zefektivnit situaci na trhu práce a posílit ekonomickou konkurenceschopnost ČR Hlavním cíl projektu: zavedení systému dalšího vzdělávání ve firmách formou stáží, vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní ověření = vytvoření národního katalogu stáží (NKS) 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 6

7 Cílová skupina Obyvatelé České republiky v produktivním věku, zejména: absolventi, nezaměstnaní, osoby vracející se na trh práce a osoby mající zájem o kariérní vzdělávání Podmínky: –Zájemce o stáž dosáhl určitého vstupně vzdělání relevantního pro daný obor –Zájemce o stáž má trvalý pobyt na území ČR mimo Prahu –Zájemce o stáž není/nebyl v předchozích 5 letech zaměstnancem poskytovatele stáže –Nejedná se o osobu samostatně výdělečně činnou 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 7

8 Hlavní pilíře projektu Národní katalog stáží: –Vytvoření katalogu šablon –Vytvoření databáze poskytovatelů stáží Pilotní ověření nástrojů pro efektivní poskytování stáží – realizace stáží Popularizace stáží ve firmách jako formy dalšího vzdělávání Definování nástrojů pro zavedení vzdělávání formou stáží ve firmách do systému DV 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 8

9 Klíčové aktivity 1.Vytvoření nástroje pro poskytování stáží – tvorba šablon 2.Nastavení systému dalšího vzdělávání formou stáží a testovací realizace stáží 3.Pilotní ověření systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách 4.Popularizace DV formou stáží ve firmách 5.Vytvoření sítě poskytovatelů stáží 6.Evaluační aktivity a zakotvení stáží jako systémového nástroje dalšího vzdělávání 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 9

10 KA 01 Vytvoření nástroje pro poskytování stáží – tvorba šablon Harmonogram KA: po celou dobu realizace projektu Cíl KA - tvorba šablon dle vydefinovaných oborů a profesí, vytvoření katalogu šablon –Metodika tvorby šablon –Schvalování šablon odbornou radou –Katalog šablon Etapizace tvorby šablon a realizace stáží Výběr perspektivních odvětví v souladu s výstupy z existujících analýz (NVF, HK ČR, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020) Předpoklad vytvoření cca 150 šablon s tím, že délka stáže bude 1 – 6 měsíců 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 10

11 KA 02 Nastavení systému dalšího vzdělávání formou stáží a testovací realizace stáží Harmonogram KA: květen 2012 – leden 2013 Cíl KA: nastavení systému a testovací fáze realizace stáží Realizace bude zajištěna ze strany poskytovatelů stáží (firem) - testování proběhne na 22 nejuniverzálnějších profesí=šablon Výběr firem na základě jejich registrace do databáze poskytovatelů stáží Kontrolní mechanismy ze strany FDV Smluvní vztahy mezi FDV, stážistou a poskytovatelem stáží Nastavení a evaluace systému, sběr zpětné vazby 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 11

12 KA 03 Pilotní ověření systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách Harmonogram KA: únor 2013 – srpen 2014 Cíl KA: realizace stáží v rámci II. fáze pilotního ověření –promítnutí výsledků evaluace testovací fáze –testování všech šablon, které budou vytvořeny na základě analýz a na základě zájmu cílové skupiny –proškolení celé cílové skupiny definované v tomto projektu 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 12

13 KA 04 Popularizace DV formou stáží ve firmách Harmonogram KA: po celou dobu realizace projektu Cíl KA: zajištění absorpční kapacity zájemců o stáže, zvýšení informovanosti široké veřejnosti o problematice DV Nástroje oslovení CS: –Internetové stránky projektu –Série cílených roadshow po celé ČR –Prezentace v médiích –Informační materiály 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 13

14 KA 05 Vytvoření sítě poskytovatelů stáží Harmonogram KA: po celou dobu realizace projektu Cíl KA: vytvořit databázi poskytovatelů stáží Systémový prvek udržitelnosti projektu Otevřená databáze pro všechny zaměstnavatele se zájmem o poskytování stáží 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 14

15 KA 06 Evaluační aktivity a zakotvení stáží jako systémového nástroje dalšího vzdělávání Harmonogram KA: srpen 2012 – srpen 2014 Cíl KA: vydefinovat a představit nástroje pro efektivní zavedení vzdělávání formou stáží do prostředí ČR Průběžná a závěrečná evaluace systému Vznik analýzy opatření pro efektivní nastavení systému stáží jako další formy DV Způsob realizace KA: diskuse s odborníky, evaluace projektu atp. 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 15

16 Udržitelnost projektu I. Zajištění udržitelnosti projektu je dáno výstupy, které vzniknou v rámci projektu: Komplexně nastavený systém poskytování stáží jako forma dalšího vzdělávání Katalog šablon stáží Databáze poskytovatelů stáží 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 16

17 Udržitelnost projektu II. Možnost financování aktivit stáží po ukončení projektu: Propojení s Aktivní politikou zaměstnanosti MPSV ESF Soukromý kapitál 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 17

18 Rizika projektu a jejich eliminace Riziko nedostatečné sítě poskytovatelů stáží Nízká kvalita poskytovaných stáží Nedostatečný zájem cílové skupiny o stáže Přetlak cílové skupiny Dodržení harmonogramu projektu v souladu s podmínkami výzvy Riziko výskytu nedovolené veřejné podpory Zajištění udržitelnosti 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 18

19 Realizační tým projektu Složení RT: –osoby zajišťující procesní, metodické, projektové a administrativní činnosti –osoby zajišťující komunikaci projektu směrem k veřejnosti a CS –odborníci na DV z řad akademické obce, zaměstnavatelů –Cca 30 členů Předpoklad spolupráce s dalšími významnými institucemi (zástupci sektorových rad, zástupci HK ČR, zástupci profesních organizací, zástupci zaměstnavatelů atd.) Návaznost na další realizované projekty (NSK, NSP, QRAM apod.) 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 19

20 Děkuji za vaši pozornost radek.rinn@fdv.mpsv.cz FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 27.3.2012


Stáhnout ppt "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Konference „Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky“ Brno, 27.3.2012 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google