Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Únor měsíc pojištění 2014 TISKOVÁ KONFERENCE 5. února 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Únor měsíc pojištění 2014 TISKOVÁ KONFERENCE 5. února 2014"— Transkript prezentace:

1 Únor měsíc pojištění 2014 TISKOVÁ KONFERENCE 5. února 2014
JAK SE POJIŠŤUJEME PROTI ŽIVLŮM? Průzkum veřejnosti TISKOVÁ KONFERENCE 5. února 2014

2 Účastníci Tisková konference Tomáš Síkora Výkonný ředitel ČAP
Marcela Kotyrová Manažerka vzdělávání a komunikace ČAP Marcela Machová Specialistka pro neživotní pojištění ČAP Kamil Kunc Projektový manažer výzkumu, NMS Market Research

3 Jak se Češi zajišťují proti živlům?
Únor měsíc pojištění 7. ročník informační kampaně 2008 – životní pojištění 2009 – pojištění majetku 2010 – životní pojištění zaměřené na krytí rizik 2011 – pojištění vozidel 2012 – pojištění rodiny průzkum veřejnosti JAK SE POJIŠŤUJEME? 2014 – průzkum veřejnosti: JAK SE POJIŠTUJEME PROTI ŽIVLŮM? Průzkum zpracovala společnost NMS Market Research v prosinci 2013 Země: Česká a Slovenská republika Metoda: on-line průzkum Dotazník: ČR: 79 otázek, SR: 24 otázek Cílová populace: let – reprezentativní vzorek populace Vzorek populace: podle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště Vzorek: ČR: 1016 respondentů, SR: 312 respondentů

4 Vývoj katastrofických škod ve světě
Světový vývoj škod Vývoj katastrofických škod ve světě Škody hrazené pojistiteli Zemětřesení nOVÝ zéland Povodně Thajsko Hurikán Sandy Indonézie Hurikán katrína USA Zdroj: Munich Re

5 žiVELNÍ Události ve světě
Největší světové katastrofy podle objemu škod – 2013 Povodně Východní evropa Tajfun Hayan filipíny Celkové škody v mld. Kč Zdroj: Munich Re

6 Přírodní katastrofy ve světě
Podíly jednotlivých kontinentů na pojištěných přírodních katastrofách Významné živelné katastrofy nemusí být vždy výsadou mimoevropských kontinentů Zdroj: Munich Re

7 Podíl Evropy na světových pojištěných přírodních katastrofách
Evropa detailně Podíl Evropy na světových pojištěných přírodních katastrofách Průměrné podíly za 10 let Zdroj: Munich Re

8 10 největších živelních škod v ČR
Živelní události v ČR 10 největších živelních škod v ČR mld.Kč Nejvyšší škodu z živelních událostí přinesly povodně v roce 2002. Nejvíce pojistných událostí v rámci jednoho živlu bylo v roce 1997. Povodně V ĆR v letech 1997 a 2002 byly z hlediska celosvětového objemu katastrofických škod významné – představovaly cca 10% podíl na světových pojištěných katastrofách.

9 Průměrná výše škod způsobených živly
Živelní události v čr Průměrná výše škod způsobených živly Výskyt škody v % (10 let) Riziko Průměrná výše škody v Kč 37 Povodeň / záplava 26 Vichřice 29 757 12 Krupobití 47 226 11 Tíha sněhu/námraza 8 477 9 Úder blesku 45 311 5 Požár Zdroj: data pojišťoven ČAP Zatímco se Češi nejvíce obávají požáru a blesku, nejčastěji pojišťovny řeší škody způsobené povodní a vichřicemi

10 Podíly počtu hlavních živelních pojistných událostí v 2013
Mapa RIZIK čr Podíly počtu hlavních živelních pojistných událostí v 2013 PU=58192 Zdroj: Česká asociace pojišťoven, 2013

11 Zkušenost s pojistnou událostí způsobenou živly
Průzkum veřejnosti Zkušenost s pojistnou událostí způsobenou živly Jen 21 % lidí nezná nikoho, kdo již řešil pojistnou událost. 14 % lidí má alespoň s jedním z živlů osobní zkušenost.

12 hlášení živelní události v praxi
Průzkum veřejnosti hlášení živelní události v praxi Specializovaná call centra pojišťoven Online způsob hlášení PU Chytré mobilní aplikace Pojišťovny však upozorňují na to, že klienti: neumí popsat příčinu škody uplatňují škodu z jiného druhu pojištění (nemovitost x domácnost) dodávají často irelevantní podklady (kalkulace na opravu místo faktur) uvádějí nesprávná čísla smluv, zapomínají vyplnit důležité údaje – např. kontakty, bankovní spojení

13 Jak vnímají Češi rychlost vyřízení jejich živelní škody?
Průzkum veřejnosti Jak vnímají Češi rychlost vyřízení jejich živelní škody? 85 % lidí bylo spokojeno s rychlostí vyřízení likvidace pojistné události. 74 % klientů získalo od pojišťovny náhradu škody do dvou měsíců.

14 Úroveň celkové pojistné gramotnosti
Průzkum veřejnosti Úroveň celkové pojistné gramotnosti Meziroční srovnání 2012/2013 Pojištění - obecné povědomí 2012 pojištění proti živlům 2013 Nelze říci, že by se pojistná gramotnost během jednoho roku výrazně zvýšila, meziroční srovnání však potvrzuje, že o pojištění živlů máme lepší informace než o pojištění obecně.

15 Teoretická pojistná gramotnost Čechů
Průzkum veřejnosti Teoretická pojistná gramotnost Čechů Chybovost Okruh dotazu 40 % respondentů chybovalo ve znalosti významu pojmů pojistná částka, sublimity pojistného plnění a indexace 34 % respondentů chybovalo ve znalosti ve znalosti významu pojmů časová cena a připojištění 49 % respondentů chybovalo ve vnímání rozdílu mezi rizikem povodně a záplavy 30 % respondentů chybovalo ve vnímání rozdílu mezi škodou způsobenou úderem blesku a škodou z vzniklou následkem přepětí respondentů chybovalo ve vnímání rozdílu mezi škodou způsobenou pádem sněhu a tíhou sněhu Důsledkem teoretické neznalosti problematiky živlů včetně základních termínů je podpojištěnost a nedostatečná pojistná ochrana. .

16 Praktická pojistná gramotnost Čechů
Průzkum veřejnosti Praktická pojistná gramotnost Čechů Chybovost Okruh dotazu 51 % respondentů nepovažuje za nutné uchovávat pořizovací doklady k cennějším předmětům pro prokázání hodnoty 35 % respondentů neví, že je třeba aktualizovat smlouvu při pořízení nového vybavení bytu 30 % respondentů by neaktualizovalo smlouvu z důvodu úmrtí pojistníka 24 % respondentů nepovažuje za nutné aktualizovat smlouvu při rekonstrukci domu 20 % respondentů neví, že je třeba v případě škody odevzdat pojišťovně seznam zničených nebo poškozených věcí 12 % respondentů neví, že je třeba udělat fotodokumentaci škody Důsledkem praktických chyb může být nedostačující pojistné plnění nebo komplikace a časové prodlevy při řešení likvidace pojistné události.

17 Motivace Ke sjednání pojištění
Průzkum veřejnosti Motivace Ke sjednání pojištění Skutečnou vědomou motivaci pro sjednání pojištění má jen necelých 20 % Čechů 28 % respondentů nemá před živly žádnou pojistnou ochranu Většina lidí si sjednává pojištění ze zvyku. Pouze 14 % z důvodu reálné obavy o svůj majetek.

18 Zvyk není správná motivace
motivace ke sjednání pojištění 19 % respondentů má o svůj majetek strach a živlů se obává 53 % respondentů je zvyklá se pojišťovat nebo má jinou nízkou motivaci Fáze rozhodování: Získání dostatečných informací, vyhodnocení rizik Fáze rozhodování: Rychlé sjednání s cílem minimalizace ceny Výsledek: Podcenění některých rizik z důvodu neznalosti Omezení rozsahu pojistné ochrany Nedostatečné pojistné částky Zastaralé neaktualizované smlouvy Výsledek: Kvalitní, široká a správně nastavená pojistná ochrana Pravidelná správa smluv Pojištění zpravidla nemá v případě škody dostatečný efekt!

19 Únor měsíc pojištění 2014 Jak se pojišťujeme? www.jaksepojistit.cz
Jak se Češi zabezpečují proti živlům? V průběhu měsíce února zveřejníme výsledky průzkumu veřejnosti formou: Tiskových zpráv Informačních textů V souladu s tématy tiskových zpráv budou zveřejněny výsledky průzkumu v číslech i grafech na pod odkazem Průzkumy Banner informační kampaně

20 Mediální partneři kampaně
Jak se pojišťujeme? Mediální partneři kampaně

21 Děkujeme za pozornost Česká asociace pojišťoven Kontakt:
Marcela Kotyrová Mob.: , Jolana Ackermannová Tel.: ,


Stáhnout ppt "Únor měsíc pojištění 2014 TISKOVÁ KONFERENCE 5. února 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google