Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚNOR MĚSÍC POJIŠTĚNÍ 2014 JAK SE POJIŠŤUJEME PROTI ŽIVLŮM? Průzkum veřejnosti TISKOVÁ KONFERENCE 5. února 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚNOR MĚSÍC POJIŠTĚNÍ 2014 JAK SE POJIŠŤUJEME PROTI ŽIVLŮM? Průzkum veřejnosti TISKOVÁ KONFERENCE 5. února 2014."— Transkript prezentace:

1 ÚNOR MĚSÍC POJIŠTĚNÍ 2014 JAK SE POJIŠŤUJEME PROTI ŽIVLŮM? Průzkum veřejnosti TISKOVÁ KONFERENCE 5. února 2014

2 2 TISKOVÁ KONFERENCE ÚČASTNÍCI ■Tomáš Síkora Výkonný ředitel ČAP ■Marcela Kotyrová Manažerka vzdělávání a komunikace ČAP ■Marcela Machová Specialistka pro neživotní pojištění ČAP ■Kamil Kunc Projektový manažer výzkumu, NMS Market Research

3 3 ÚNOR MĚSÍC POJIŠTĚNÍ 7. ročník informační kampaně ■2008 – životní pojištění ■2009 – pojištění majetku ■2010 – životní pojištění zaměřené na krytí rizik ■2011 – pojištění vozidel ■2012 – pojištění rodiny ■2013 - průzkum veřejnosti JAK SE POJIŠŤUJEME? ■2014 – průzkum veřejnosti: JAK SE POJIŠTUJEME PROTI ŽIVLŮM? JAK SE ČEŠI ZAJIŠŤUJÍ PROTI ŽIVLŮM? Průzkum zpracovala společnost NMS Market Research v prosinci 2013 Země: Česká a Slovenská republika Metoda:on-line průzkum Dotazník:ČR: 79 otázek, SR: 24 otázek Cílová populace:18-50 let – reprezentativní vzorek populace Vzorek populace:podle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště Vzorek: ČR: 1016 respondentů, SR: 312 respondentů

4 4 SVĚTOVÝ VÝVOJ ŠKOD VÝVOJ KATASTROFICKÝCH ŠKOD VE SVĚTĚ Zdroj: Munich Re HURIKÁN KATRÍNA USA ZEMĚTŘESENÍ NOVÝ ZÉLAND POVODNĚ THAJSKO HURIKÁN SANDY INDONÉZIE Škody hrazené pojistiteli

5 5 ŽIVELNÍ UDÁLOSTI VE SVĚTĚ NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ KATASTROFY PODLE OBJEMU ŠKOD – 2013 POVODNĚ VÝCHODNÍ EVROPA TAJFUN HAYAN FILIPÍNY Celkové škody v mld. Kč Zdroj: Munich Re

6 6 PŘÍRODNÍ KATASTROFY VE SVĚTĚ PODÍLY JEDNOTLIVÝCH KONTINENTŮ NA POJIŠTĚNÝCH PŘÍRODNÍCH KATASTROFÁCH VÝZNAMNÉ ŽIVELNÉ KATASTROFY NEMUSÍ BÝT VŽDY VÝSADOU MIMOEVROPSKÝCH KONTINENTŮ Zdroj: Munich Re

7 7 EVROPA DETAILNĚ PODÍL EVROPY NA SVĚTOVÝCH POJIŠTĚNÝCH PŘÍRODNÍCH KATASTROFÁCH Průměrné podíly za 10 let Zdroj: Munich Re

8 8 10 NEJVĚTŠÍCH ŽIVELNÍCH ŠKOD V ČR Povodně V ĆR v letech 1997 a 2002 byly z hlediska celosvětového objemu katastrofických škod významné – představovaly cca 10% podíl na světových pojištěných katastrofách. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI V ČR 2002 2013 1997 2010 2000 2007 2009 2008 2006 mld. Kč Nejvyšší škodu z živelních událostí přinesly povodně v roce 2002. Nejvíce pojistných událostí v rámci jednoho živlu bylo v roce 1997.

9 9 PRŮMĚRNÁ VÝŠE ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ŽIVLY Zatímco se Češi nejvíce obávají požáru a blesku, nejčastěji pojišťovny řeší škody způsobené povodní a vichřicemi ŽIVELNÍ UDÁLOSTI V ČR Výskyt škody v % (10 let) Riziko Průměrná výše škody v Kč 37Povodeň / záplava197 568 26Vichřice29 757 12Krupobití47 226 11Tíha sněhu/námraza8 477 9Úder blesku45 311 5Požár494 830 Zdroj: data pojišťoven ČAP

10 PODÍLY POČTU HLAVNÍCH ŽIVELNÍCH POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V 2013 Zdroj: Česká asociace pojišťoven, 2013 PU=58192 MAPA RIZIK ČR

11 11 ZKUŠENOST S POJISTNOU UDÁLOSTÍ ZPŮSOBENOU ŽIVLY PRŮZKUM VEŘEJNOSTI Jen 21 % lidí nezná nikoho, kdo již řešil pojistnou událost. 14 % lidí má alespoň s jedním z živlů osobní zkušenost.

12 12 HLÁŠENÍ ŽIVELNÍ UDÁLOSTI V PRAXI PRŮZKUM VEŘEJNOSTI  Specializovaná call centra pojišťoven  Online způsob hlášení PU  Chytré mobilní aplikace Pojišťovny však upozorňují na to, že klienti:  neumí popsat příčinu škody  uplatňují škodu z jiného druhu pojištění (nemovitost x domácnost)  dodávají často irelevantní podklady (kalkulace na opravu místo faktur)  uvádějí nesprávná čísla smluv, zapomínají vyplnit důležité údaje – např. kontakty, bankovní spojení

13 13 JAK VNÍMAJÍ ČEŠI RYCHLOST VYŘÍZENÍ JEJICH ŽIVELNÍ ŠKODY? PRŮZKUM VEŘEJNOSTI 85 % lidí bylo spokojeno s rychlostí vyřízení likvidace pojistné události. 74 % klientů získalo od pojišťovny náhradu škody do dvou měsíců.

14 14 ÚROVEŇ CELKOVÉ POJISTNÉ GRAMOTNOSTI 2012 Nelze říci, že by se pojistná gramotnost během jednoho roku výrazně zvýšila, meziroční srovnání však potvrzuje, že o pojištění živlů máme lepší informace než o pojištění obecně. POJIŠTĚNÍ - OBECNÉ POVĚDOMÍ POJIŠTĚNÍ PROTI ŽIVLŮM PRŮZKUM VEŘEJNOSTI Meziroční srovnání 2012/2013 2013

15 15 TEORETICKÁ POJISTNÁ GRAMOTNOST ČECHŮ PRŮZKUM VEŘEJNOSTI Důsledkem teoretické neznalosti problematiky živlů včetně základních termínů je podpojištěnost a nedostatečná pojistná ochrana.. ChybovostOkruh dotazu 40 %respondentů chybovalo ve znalosti významu pojmů pojistná částka, sublimity pojistného plnění a indexace 34 %respondentů chybovalo ve znalosti ve znalosti významu pojmů časová cena a připojištění 49 %respondentů chybovalo ve vnímání rozdílu mezi rizikem povodně a záplavy 30 %respondentů chybovalo ve vnímání rozdílu mezi škodou způsobenou úderem blesku a škodou z vzniklou následkem přepětí 30 %respondentů chybovalo ve vnímání rozdílu mezi škodou způsobenou pádem sněhu a tíhou sněhu

16 16 PRAKTICKÁ POJISTNÁ GRAMOTNOST ČECHŮ PRŮZKUM VEŘEJNOSTI ChybovostOkruh dotazu 51 %respondentů nepovažuje za nutné uchovávat pořizovací doklady k cennějším předmětům pro prokázání hodnoty 35 %respondentů neví, že je třeba aktualizovat smlouvu při pořízení nového vybavení bytu 30 %respondentů by neaktualizovalo smlouvu z důvodu úmrtí pojistníka 24 %respondentů nepovažuje za nutné aktualizovat smlouvu při rekonstrukci domu 20 %respondentů neví, že je třeba v případě škody odevzdat pojišťovně seznam zničených nebo poškozených věcí 12 %respondentů neví, že je třeba udělat fotodokumentaci škody Důsledkem praktických chyb může být nedostačující pojistné plnění nebo komplikace a časové prodlevy při řešení likvidace pojistné události.

17 17 MOTIVACE KE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ PRŮZKUM VEŘEJNOSTI  Skutečnou vědomou motivaci pro sjednání pojištění má jen necelých 20 % Čechů  28 % respondentů nemá před živly žádnou pojistnou ochranu Většina lidí si sjednává pojištění ze zvyku. Pouze 14 % z důvodu reálné obavy o svůj majetek.

18 18 MOTIVACE KE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZVYK NENÍ SPRÁVNÁ MOTIVACE 19 % respondentů má o svůj majetek strach a živlů se obává 53 % respondentů je zvyklá se pojišťovat nebo má jinou nízkou motivaci Výsledek: Kvalitní, široká a správně nastavená pojistná ochrana Pravidelná správa smluv Výsledek: Podcenění některých rizik z důvodu neznalosti Omezení rozsahu pojistné ochrany Nedostatečné pojistné částky Zastaralé neaktualizované smlouvy Fáze rozhodování: Získání dostatečných informací, vyhodnocení rizik Fáze rozhodování: Rychlé sjednání s cílem minimalizace ceny Pojištění zpravidla nemá v případě škody dostatečný efekt!

19 19 ÚNOR MĚSÍC POJIŠTĚNÍ 2014 Jak se Češi zabezpečují proti živlům? V průběhu měsíce února zveřejníme výsledky průzkumu veřejnosti formou: ■Tiskových zpráv ■Informačních textů V souladu s tématy tiskových zpráv budou zveřejněny výsledky průzkumu v číslech i grafech na www.jaksepojistit.cz pod odkazem Průzkumy www.jaksepojistit.cz JAK SE POJIŠŤUJEME? Banner informační kampaně

20 20 JAK SE POJIŠŤUJEME? MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KAMPANĚ

21 DĚKUJEME ZA POZORNOST Česká asociace pojišťoven Kontakt: Marcela Kotyrová Mob.: +420 724 355 235, marcela.kotyrova@cap.cz Jolana Ackermannová Tel.: +420 222 350 165, jolana.ackermannova@cap.cz


Stáhnout ppt "ÚNOR MĚSÍC POJIŠTĚNÍ 2014 JAK SE POJIŠŤUJEME PROTI ŽIVLŮM? Průzkum veřejnosti TISKOVÁ KONFERENCE 5. února 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google