Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravenost učitelů na využití eLearningu na základních, středních a vysokých školách ČR Jan Hán Ústav celoživotního vzdělávání Západočeská univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravenost učitelů na využití eLearningu na základních, středních a vysokých školách ČR Jan Hán Ústav celoživotního vzdělávání Západočeská univerzita."— Transkript prezentace:

1 Připravenost učitelů na využití eLearningu na základních, středních a vysokých školách ČR Jan Hán Ústav celoživotního vzdělávání Západočeská univerzita v Plzni

2 Obsah 1.Vybrané výsledky monitoringu stavu a analýzy potřeb na ZŠ a SŠ v UK a PK 2.Analýza slabých a silných stránek realizace kombinované a distanční formy studia na českých VŠ

3 Část 1 Monitoring stavu a analýza potřeb využití eLearningu na ZŠ a SŠ

4 Analysis of target group needs More than 600 respondents % M/F MM19 FF81 School level  Basic school34  Secondary school46  High school14 Experiences  < 3 years 12  4 – 10 years 19  > 10 years 69

5 Do you have suitable conditions for ICT usage within your subjects? strong yes yes no strong no no answer

6 IT toolsVery oftenOftenSometimeRareNeverNo response Interactive board 572418397 Dataprojector 7121314459 Overhead projector 14896612 TV,DVD,video 818491654 Internet 152736796 eLearning on CD 8223814126 Audio records 11203116148 On-line course 11428210 Which tools do you use? Ústecký kraj

7 Which tools do you use? IT toolsVery oftenOftenSometimeRareNeverNo response Interactive board 791516485 Dataprojector 151421 15 332 Overhead projector 221213656 TV,DVD,video 13144216132 Internet 15233512114 eLearning on CD 6183314254 Audio records 16 14 355 On-line course 1096768 Plzeňský kraj

8 SubjectSuitability Mathematics16 Czech language15 English language18 Geography14 Informatics14 Physics10 History8 Biology7 Chemistry4 Which topics are suitable for eLearning application?

9 What are the limits of ICT usage within edu processes? Strong limitSoft limitNo limitNo answer Costs 473968 Methodology knowledge and skills 2355148 Topic 3454210 Learners motivation 524629 Strong limitSoft limitNo limitNo answer Costs 543844 Methodology knowledge and skills 1061281 Topic 761302 Learners motivation 531577 Ústecký kraj Plzeňský kraj

10 strong yes yesnostrong no Actual offer dosn’t reflect actual needs of teachers. 4239163 Actual offer is not complex and transparent. 3841165 The spectrum of programmes forms is not so wide (mostly F2F programmes). 2156185 What do you think about the actual offer of professional courses for teachers?

11 Educational programmes experiences Courses on CDs Courses on internet Managed on-line course on internet

12 Which form of professional courses do you prefer? F2F and eLearning combination Managed on-line courses F2F (lectures, seminars) Multimedia eLearning CDs (selfstudy) Consultations

13 Příprava učitelů Nástroje (čím?) Metodika (jak?) Motivace (proč?)

14 Projekty 2010-11

15 Část 2 Analýza slabých a silných stránek realizace kombinované a distanční formy studia na českých VŠ

16 Faktory PedagogikaOrganizace a řízeníTechnologie

17 Faktory PedagogikaOrganizace a řízeníTechnologie

18 Faktory PedagogikaOrganizace a řízeníTechnologie

19 Faktory PedagogikaOrganizace a řízeníTechnologie

20 Hodnocení faktorů

21 Návratnost dotazníků Dotazník rozeslán na: - 200 email adres, - prorektoři a proděkani pro studium, - veřejné i soukromé VŠ Návratnost dotazníku: - 22 odpovědí

22 Hodnocení důležitosti Vyučující předmětů realizovaných DKV znají vzdělávací potřeby svých studentů. Studijní opory využívané v předmětech realizovaných distanční nebo kombinovanou formou výuky (DKV) odpovídají potřebám studentů. Vyučující znají a využívají principy a nástroje DKV. Organizace a dílčí procesy na škole/fakultě podporují úspěšnou realizaci předmětů v DKV. Existuje interní směrnice/záměr pro realizaci eLearningu na škole/fakultě. Legislativa ČR pro realizaci DKV a eLearningu odpovídá požadavkům vysokých škol. Realizace eLearningu v Bc. a Mgr. studijních programech by měla být podporována také z jiných než veřejných finančních zdrojů. Na škole/fakultě probíhá systematické hodnocení kvality realizace výuky pomocí eLearningu.

23 Souhlas s tvrzeními Vyučující mají dostatečnou technickou podporu během tvorby a využití eLearningu ve svých předmětech. Studijní opory využívané v předmětech realizovaných distanční nebo kombinovanou formou výuky (DKV) odpovídají potřebám studentů. Dostupné veřejné finanční zdroje jsou dostatečné pro realizaci eLearningu. Autoři a vyučující předmětů v DKV dostatečně využívají možnosti sdílení svých zkušeností. Existuje interní směrnice/záměr pro realizaci eLearningu na škole/fakultě. Existují dostatečné možnosti pro sdílení a vzájemnou výměnu zkušeností autorů studijních opor a vyučujících v předmětech v DKV. Organizace a dílčí procesy na škole/fakultě podporují úspěšnou realizaci předmětů v DKV. Vyučující předmětů realizovaných DKV znají vzdělávací potřeby svých studentů.

24 Silné a slabé stránky ∑ (souhlas x důležitost) Studijní opory využívané v předmětech realizovaných distanční nebo kombinovanou formou výuky (DKV) odpovídají potřebám studentů. Vyučující předmětů realizovaných DKV znají vzdělávací potřeby svých studentů. Organizace a dílčí procesy na škole/fakultě podporují úspěšnou realizaci předmětů v DKV. Využívané systémy IT podpory DKV (LMS, autorské systémy, …) odpovídají požadavkům vzdělávacího systému školy. Dostupné veřejné finanční zdroje jsou dostatečné pro realizaci eLearningu. Autoři a vyučující předmětů v DKV dostatečně využívají možnosti sdílení svých zkušeností. Existují dostatečné možnosti pro sdílení a vzájemnou výměnu zkušeností autorů studijních opor a vyučujících v předmětech v DKV. Existuje interní směrnice/záměr pro realizaci eLearningu na škole/fakultě.

25 Silné stránky ∑ (souhlas x důležitost) Studijní opory využívané v předmětech realizovaných distanční nebo kombinovanou formou výuky (DKV) odpovídají potřebám studentů. Vyučující předmětů realizovaných DKV znají vzdělávací potřeby svých studentů. Organizace a dílčí procesy na škole/fakultě podporují úspěšnou realizaci předmětů v DKV. Využívané systémy IT podpory DKV (LMS, autorské systémy, …) odpovídají požadavkům vzdělávacího systému školy.

26 Slabé stránky ∑ (souhlas x důležitost) Dostupné veřejné finanční zdroje jsou dostatečné pro realizaci eLearningu. Autoři a vyučující předmětů v DKV dostatečně využívají možnosti sdílení svých zkušeností. Existují dostatečné možnosti pro sdílení a vzájemnou výměnu zkušeností autorů studijních opor a vyučujících v předmětech v DKV. Existuje interní směrnice/záměr pro realizaci eLearningu na škole/fakultě.

27 Nejednotné stránky ∑ (souhlas x důležitost) Vyučující využívají eLearningové studijní opory. Na škole/fakultě probíhá systematické hodnocení kvality realizace DKV. Na škole/fakultě probíhá systematické hodnocení kvality realizace výuky pomocí eLearningu. Vyučující předmětů v DKV mají dostatečnou metodickou podporu využití eLearningu ve svých předmětech.

28 Nejednotné stránky ∑ (souhlas x důležitost) Vedení školy/fakulty poskytuje svým zaměstnancům dostatečnou podporu/motivaci pro realizaci eLearningu. Vyučující vnímají výuku pomocí eLearningu jako součást své pedagogické práce v rámci svého pracovního poměru na škole. Legislativa ČR pro realizaci DKV a eLearningu odpovídá požadavkům vysokých škol. Probíhá systematické vyhodnocování systémů IT podpory realizace předmětů v DKV z pohledu cílových uživatelů (učitelé, studenti).

29 kontakt: Ústav celoživotního vzdělávání hanjan@ucv.zcu.cz www.ucv.zcu.cz


Stáhnout ppt "Připravenost učitelů na využití eLearningu na základních, středních a vysokých školách ČR Jan Hán Ústav celoživotního vzdělávání Západočeská univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google