Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radioprovoz u JSDHO 1) Obecné zásady radioprovozu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radioprovoz u JSDHO 1) Obecné zásady radioprovozu"— Transkript prezentace:

1 Radioprovoz u JSDHO 1) Obecné zásady radioprovozu
2) Zkratky používané v radiovém provozu 3) Navázání spojení s KOIS 4) Spojení u zásahu 5) Radiové sítě 6) Typy radiostanic v JSDHO Karlštejn 7) Obsluha radiostanice 8) Údržba radiostanice

2 Obecné zásady radioprovozu:
1/14 Obecné zásady radioprovozu: 1) Radiostanice se smí používat pouze k účelům ke kterým je určena. V provozu je nutno zachovat radiovou kázeň! 2) Před navázáním hovoru s protistanicí se přesvědčím jestli je kanál volný a zprávu si předem připravím i s volacím znakem protistanice. Při vysílání hovoříme zřetelně ani příliš nahlas ani rychle. Při vysílání nejdříve stiskneme klíčovací tlačítko a začneme hovořit a po skončení rozhovoru ho pustíme. 3) Vyjadřování musí být stručné a jasné ! Žádné zdlouhavé vyprávění…. 4) Dodržujeme zásady mlčenlivosti o zprávách které nám nebyli určeny. Omylem vyslechnuté vysílání jiné složky IZS nerozšiřuji mezi ostatní …. 5) Nesmí se používat zdvořilostní fráze, vulgární výrazy, kanadské nebo jiné žertíky ! Rovněž je zakázáno používat telefoního výrazu „haló“ apod.

3 2/14 6) V radiovém provozu si zásadně vykáme.
7) Používáme jen ty volací znaky které byli radiostanici přidělené. 8) Každá radiostanice která zaslechne tísňové volání a nemůže pomoci okamžitě přeruší vysílání a zůstane na přijímu. 9) Obtížná slova se v případě potřeby hláskují podle vnitrostátní hláskovací tabulky. 10) Nevysíláme zprávy jejichž obsahem by mohlo dojít k vyzrazení hospodářského, služebního nebo státního tajemství. Radiostanici jsme povini zabezpečit tak aby nemohlo dojít k jejímu zcizení nebo zneužití.

4 Zkratky používané v radioprovozu:
3/14 „PŘÍJEM“ – Skončil jsem vysílání a čekám na vaši odpověď. „VYSÍLEJTE“ – Pokračujte ve vysílání. „KONEC“ – Rozhovor s vámi jsem ukončil a nechci odpověď. „OPAKUJTE“ – Nejsem si jist jestli jsem zprávě rozuměl dobře a žádám o její opakování. „OPRAVUJI“ – Ve vysílání jsem udělal chybu a opravuji ji. „OVĚŘTE“ – Informace od vaší radiostanice se mi zdají nepravdivé a žádám jejich ověření. Zkratky používané v radioprovozu:

5 4/14 „POTVRZUJI“ – Vaši zprávu jsem přijal a rozumím jí.
„ROZUMÍM“ – Vaši zprávu jsem přijal a rozumí jí. „PROVEDU“ – Zprávě rozumím a úkoly splním. „POTVRĎTE“ – Potvrďte převzetí zprávy a její srozumitelnost. „ANO“ – Souhlasím povoluji. „NE“ – Nesouhlasím zakazuji. „POMOC, POMOC, POMOC“ – Jedná se o tzv. oběžníkovou zprávu. Potřebuji neodkladnou pomoc buď pro sebe nebo pro někoho jiného kdo je ve vážném nebezpečí.

6 Navázání spojení: 5/14 1) Radioprovoz navazujeme vždy při radiovém klidu na zvoleném kanále pokud slyšíme radiovou korespondenci musíme počkat do jejího ukončení. Příklad radiového spojení: PKL 100 zde PBE 760 příjem. PBE 760 zde PKL 100 podávejte zprávu. PKL 100 zde PBE 760 vyjíždíme na požár rodinného domu příjem. PBE 760 zde PKL 100 rozumím vyjíždíte na požár rodinného domu. Zkouška spojení ( pro ověření kvality radiového spojení a dosahu ): PKL 100 zde PBE 760 jak mě slyšíte ? PBE 760 zde PKL 100 slyším s mírným šumem přepínám. PKL 100 zde PBE 760 slyším dobře konec.

7 Spojení u zásahu: 6/14 1) U zásahu nepožíváme klasické volací znaky typu „PBE 760“ ale používáme otevřené volací znaky. Otevřený volací znak je název funkce hasiče , velitel zásahu, velitel jednotky, velitel družstva, strojník, rozdělovač, první proud a druhý proud. Příklad spojení u zásahu: První proud zde Velitel zásahu jak to vypadá? Velitel zásahu zde První proud požár se rozšířil do další místnosti. První proud zde Velitel zásahu rozumím konec. Strojník zde Druhý proud zvýšit tlak. Druhý proud zde Strojník rozumím.

8 Radiové sítě v Požární ochraně:
7/14 Radiové sítě se v ČR dělí na „Analogovou radiovou síť“ a na „Digitální radiovou síť“ 1) „Analogová radiová síť“: - Analogový radiový provoz probíhá v PO v pásmu VHF - Analogovou radiovou síť používají JSDH, HZS ČR, ZZS - Výhoda analogové sítě je její velké pokrytí a spolehlivost - Nevýhoda analogové sítě je že je možno pomocí naprogramované radiostanice odposlouchávat všechen radioví provoz 2) „Digitální radiová síť ( MATRA )“ : - Radioprovoz probíhá na vyšších kmitočtech a v zakódovaném režimu který rozkóduje až druhá radiostanice není tudíž možno ji odposlouchávat. - Používají ji HZS ČR, Policie ČR, ZZS - Nevýhodou je vysoká pořizovací cena Terminálů a jejich nespolehlivost a nespolehlivost digitální radiové sítě

9 Radiostanice u JSDHO Karlštejn:
8/14 Radiostanice u JSDHO Karlštejn: Vozidlová radiostanice MOTROLA GM-360: - Pracuje na okresních, převaděčovích a celostátních kmitočtech VHF. V analogové síti. - Lze se pomocí ní spojit s „KOIS“ a radiostanicemi mužstva. -Umožňuje odesílání tzv. „STATUSŮ“ což jsou kódy typické činnosti např. Výjezd, lokalizace, návrat na základnu apod. - Výkon 5 – 25 W podle naprogramování

10 Přenosná radiostanice mužstva HYT TC-700:
9/14 Přenosná radiostanice mužstva HYT TC-700: - Pracuje v analogové síti na kmitočtech VHF - 16 kanálů - Zvukové ohlášení kanálu - Čidlo „Mrtvého muže“ - Výkon 1 W až 5W podle naprogramovaného kanálu

11 Obsluha radiostanice HYT TC -700:
10/14 1) Radiostanici zapneme otočným knoflíkem úplně vpravo na vrchu vysílačky, zároveň s ním regulujeme hlasitost. 2) Zvolíme určený kanál z % to je kanál č.6 . 3) Pro komunikaci u zásahu pracujeme na kanále č.6 to je tzv. „Zásahový kanál“ také označovaný jako „ K“. 4) Pro komunikaci s KOIS vysíláme na kanále č.11 jedná se o kanál na kterém je naladěna frekvence převaděče. 5) Stiskneme klíčovací tlačítko a můžeme vysílat.

12 11/14 Otočný volič radiového kanálu Zapnutí / vypnutí radiostanice a regulace hlasitosti. „Klíčovací tlačítko“ Mikrofon s reproduktorem

13 Obsluha radiostanice Motorola GM-360 :
12/14 1) Stisknutím otočného voliče ZAPNEME radiostanici a regulujeme jím hlasitost. 2) Pomocí šipek nahoru a dolu vybíráme příslušný kanál na kterém chceme vysílat pro komunikaci s KOIS je to „Převaděč Lísek“ pro komunikaci u zásahu je to „Zásahový kanál“ nebo také může být označen jako „K“. 3) Na displeji zkontrolujeme správnost nastaveného kanálu! 4) Stisknutím klíčovacího tlačítka na mikrofonu začneme vysílat. 5) Pomocí klávesnice na mikrofonu můžeme používat při komunikaci s KOIS tzv. STATUSY. Na klávesnici navolíme příslušný kód dle tabulky přiložené ve vozidle a radiostanice odešle kód typické činnosti na Operační středisko např. Výjezd. 6) Radiostanici vypínáme zmáčknutím otočného voliče.

14 Otočný volič hlasitosti, stiskem zap/vyp.
Displej 13/14 Reproduktor Připojení mikrofonu Voliče kanálů Podsvícená klávesnice Klíčovací tlačítko

15 Údržba: 1) Kontrolovat celistvost těla radiostanice
14/14 Údržba: 1) Kontrolovat celistvost těla radiostanice 2) Kontrola správného připojení antény 3) Ochrana před vodou a prachem 4) U ručních radiostanic pravidelné dobíjení 5) Dobíjení náhradních akumulátorů pro ruční radiostanice

16 Děkuji za pozornost Jakub Efmert JSDHO Karlštejn


Stáhnout ppt "Radioprovoz u JSDHO 1) Obecné zásady radioprovozu"

Podobné prezentace


Reklamy Google