Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AMDS Automatic Message Delivery System (Automatický systém odesílání hlasových zpráv)  Systém pro svolávání JSDHO pomocí hlasových zpráv na mobilní telefony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AMDS Automatic Message Delivery System (Automatický systém odesílání hlasových zpráv)  Systém pro svolávání JSDHO pomocí hlasových zpráv na mobilní telefony."— Transkript prezentace:

1

2 AMDS Automatic Message Delivery System (Automatický systém odesílání hlasových zpráv)  Systém pro svolávání JSDHO pomocí hlasových zpráv na mobilní telefony nebo pevné linky.  Systém obvolává jednotlivé členy jednotky a předává informace o výjezdu k události formou hlasové zprávy.  Hlasová zpráva se generuje automaticky v reálném čase bez zásahu lidského faktoru.  Kapacita systému je až 30 osob v jeden okamžik. HZS MSK, říjen 2009 1

3  Při vyhlášení poplachu jednotce bude AMDS volat všem členům JSDHO z telefonního čísla: 950 730 980  Bude-li Váš mobil zobrazovat volání s uvedenou identifikací, jedná se vždy o vyrozumívací systém Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Jak AMDS funguje ?? HZS MSK, říjen 2009 2

4  Po přijetí volání Vám bude přehrána úvodní hláska - představení a následně budete vybídnuti k přijetí či odmítnutí zprávy.  Pro přijetí zprávy je třeba stisknout klávesu 1  Pro odmítnutí zprávy je třeba stisknout klávesu 2  Příklady zpráv: Přijetí zprávyOdmítnutí zprávy Jak AMDS funguje ?? HZS MSK, říjen 2009 3

5  Obsahem zprávy pro jednotku jsou následující informace v hlasové podobě: „Výjezd jednotky: typ události, podtyp události, obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační. Vyjíždí název techniky.  Informace psané kurzívou jsou generovány dynamicky z informací, které jsou zadané k dané události v systému výjezdů.  Příklad hlasové zprávy: Jak AMDS funguje ?? HZS MSK, říjen 2009 4

6  V případě selhání dynamického generování hlasové zprávy, systém přehraje „náhradní hlasovou zprávu“. Použitá náhradní hlasová zpráva:  Pokud se Vám systém napoprvé nedovolá (máte obsazeno, jste mimo signál, či zvonění prostě neslyšíte), zavěsí a po 15 vteřinách volání zopakuje. Teprve potom volání označí jako nedoručené a uvolní linku pro další volání. Jak AMDS funguje ?? HZS MSK, říjen 2009 5

7  AMDS ignoruje aktivní hlasovou schránku k urychlení vyrozumění jednotky.  U vybraných typů telefonů lze přiřadit zvláštní vyzvánění. Jedná se typově o standardní telefonní volání.  Jedná se o tzv. obousměrný systém. Systém tedy ví a umí vyhodnotit, zda-li jste hlasovou zprávu přijali či nikoli, na rozdíl od rozesílání SMS zpráv.  AMDS umí vyhodnotit dobu trvání příjmu zprávy jednotlivými hasiči, tedy za jak dlouho byla jednotka vyrozuměna. Jak AMDS funguje ?? HZS MSK, říjen 2009 6

8  V případě práce s mobilním telefonem, např. psaní SMS zpráv, spuštěné aplikace JAVA apod., je znemožněno hlasovou zprávu přijmout nebo odmítnout pomocí tlačítek 1 a 2 – je to dáno systémem GSM, nejedná se chybu AMDS  Práci s telefonem je nutné ukončit, poté je možné hlasovou zprávu přijmout výše uvedeným způsobem.  V případě nepřijetí hlasové zprávy přesto existuje informace o volání s jednoznačnou identifikací systému AMDS, tj. případného výjezdu jednotky. Pro další informace je nutné kontaktovat velitele jednotky, popř. další osoby. Jak AMDS funguje ?? HZS MSK, říjen 2009 7

9  Operační středisko má k dispozici tzv. report o vysílání, kde si je schopno aktuálně ověřit, jak vyrozumění JSDHO probíhalo či probíhá a s jakým výsledkem (viz následující stránka).  Systém je robustní a rychlý. Při červnových povodních letošního roku systém během prvních čtyřech hodin bleskové povodně na Novojičínsku automaticky vyrozuměl 27 JSDHO kategorie JPO II a JPO III, což je 626 hasičů. Jak AMDS funguje ?? HZS MSK, říjen 2009 8

10 Report o vysílání v systému operačního střediska HZS MSK, říjen 2009 9

11  V případě možnosti výjezdu – přijme se volání a po přehrání úvodního představení stiskem tlačítka 1 se přehraje hlasová zpráva. Poté se volání ukončí. Hasič se dostaví na místo určení (např. požární zbrojnice)  V případě nemožnosti výjezdu (v práci, mimo bydliště, nedržení pohotovosti) – přijme se volání a po přehrání úvodního představení stiskem tlačítka 2 se zpráva odmítne. Poté se volání ukončí. Odmítnutím zprávy v případě nemožnosti výjezdu se velmi výrazně zkracuje délka celkového svolání jednotky a neblokují se komunikační linky. Jak se mají hasiči chovat ?? Pro maximálně rychlé vyrozumění své jednotky či další jednotky v pořadí HZS MSK, říjen 2009 10

12  V případě nemožnosti výjezdu z důvodu pobytu v zahraničí (placené příchozí volání) – volání se odmítne zavěšením a po 15 sekundách se zavěšení zopakuje. Nejedná se o standardní odmítnutí zprávy. Příchozí volání ale tak nebude zaúčtováno. Jak se mají hasiči chovat ?? Pro maximálně rychlé vyrozumění své jednotky či další jednotky v pořadí HZS MSK, říjen 2009 11

13  Nevolejte systému zpět! Hovořili by jste se strojem, neodpoví vám.  Případné nejasnosti řeší velitel jednotky s operačním střediskem standardní cestou (radiostanice, telefon).  Velitelé a strojníci budou dále přijímat k hlasové zprávě ještě SMS zprávu se stejnými informacemi (ze současných GSM bran). Jak se mají hasiči chovat ?? Pro maximálně rychlé vyrozumění své jednotky či další jednotky v pořadí HZS MSK, říjen 2009 12


Stáhnout ppt "AMDS Automatic Message Delivery System (Automatický systém odesílání hlasových zpráv)  Systém pro svolávání JSDHO pomocí hlasových zpráv na mobilní telefony."

Podobné prezentace


Reklamy Google