Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AMDS Automatic Message Delivery System (Automatický systém odesílání hlasových zpráv) Systém pro svolávání JSDHO pomocí hlasových zpráv na mobilní telefony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AMDS Automatic Message Delivery System (Automatický systém odesílání hlasových zpráv) Systém pro svolávání JSDHO pomocí hlasových zpráv na mobilní telefony."— Transkript prezentace:

1 AMDS Automatic Message Delivery System (Automatický systém odesílání hlasových zpráv)
Systém pro svolávání JSDHO pomocí hlasových zpráv na mobilní telefony nebo pevné linky. Systém obvolává jednotlivé členy jednotky a předává informace o výjezdu k události formou hlasové zprávy. Hlasová zpráva se generuje automaticky v reálném čase bez zásahu lidského faktoru. Kapacita systému je až 30 osob v jeden okamžik. HZS MSK, říjen 2009

2 Jak AMDS funguje ?? Při vyhlášení poplachu jednotce bude AMDS volat všem členům JSDHO z telefonního čísla: Bude-li Váš mobil zobrazovat volání s uvedenou identifikací, jedná se vždy o vyrozumívací systém Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. HZS MSK, říjen 2009

3 Jak AMDS funguje ?? Po přijetí volání Vám bude přehrána úvodní hláska - představení a následně budete vybídnuti k přijetí či odmítnutí zprávy. Pro přijetí zprávy je třeba stisknout klávesu Pro odmítnutí zprávy je třeba stisknout klávesu 2 Příklady zpráv: Přijetí zprávy Odmítnutí zprávy HZS MSK, říjen 2009

4 Jak AMDS funguje ?? Obsahem zprávy pro jednotku jsou následující informace v hlasové podobě: „Výjezd jednotky: typ události, podtyp události, obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační. Vyjíždí název techniky. Informace psané kurzívou jsou generovány dynamicky z informací, které jsou zadané k dané události v systému výjezdů. Příklad hlasové zprávy: HZS MSK, říjen 2009

5 Jak AMDS funguje ?? V případě selhání dynamického generování hlasové zprávy, systém přehraje „náhradní hlasovou zprávu“. Použitá náhradní hlasová zpráva: Pokud se Vám systém napoprvé nedovolá (máte obsazeno, jste mimo signál, či zvonění prostě neslyšíte), zavěsí a po 15 vteřinách volání zopakuje. Teprve potom volání označí jako nedoručené a uvolní linku pro další volání. HZS MSK, říjen 2009

6 Jak AMDS funguje ?? AMDS ignoruje aktivní hlasovou schránku k urychlení vyrozumění jednotky. U vybraných typů telefonů lze přiřadit zvláštní vyzvánění. Jedná se typově o standardní telefonní volání. Jedná se o tzv. obousměrný systém. Systém tedy ví a umí vyhodnotit, zda-li jste hlasovou zprávu přijali či nikoli, na rozdíl od rozesílání SMS zpráv . AMDS umí vyhodnotit dobu trvání příjmu zprávy jednotlivými hasiči, tedy za jak dlouho byla jednotka vyrozuměna. HZS MSK, říjen 2009

7 Jak AMDS funguje ?? V případě práce s mobilním telefonem, např. psaní SMS zpráv, spuštěné aplikace JAVA apod., je znemožněno hlasovou zprávu přijmout nebo odmítnout pomocí tlačítek 1 a 2 – je to dáno systémem GSM, nejedná se chybu AMDS Práci s telefonem je nutné ukončit, poté je možné hlasovou zprávu přijmout výše uvedeným způsobem. V případě nepřijetí hlasové zprávy přesto existuje informace o volání s jednoznačnou identifikací systému AMDS, tj. případného výjezdu jednotky. Pro další informace je nutné kontaktovat velitele jednotky, popř. další osoby. HZS MSK, říjen 2009

8 Jak AMDS funguje ?? Operační středisko má k dispozici tzv. report o vysílání, kde si je schopno aktuálně ověřit, jak vyrozumění JSDHO probíhalo či probíhá a s jakým výsledkem (viz následující stránka). Systém je robustní a rychlý. Při červnových povodních letošního roku systém během prvních čtyřech hodin bleskové povodně na Novojičínsku automaticky vyrozuměl 27 JSDHO kategorie JPO II a JPO III, což je 626 hasičů. HZS MSK, říjen 2009

9 Report o vysílání v systému operačního střediska
HZS MSK, říjen 2009

10 Jak se mají hasiči chovat
Jak se mají hasiči chovat ?? Pro maximálně rychlé vyrozumění své jednotky či další jednotky v pořadí V případě možnosti výjezdu – přijme se volání a po přehrání úvodního představení stiskem tlačítka 1 se přehraje hlasová zpráva. Poté se volání ukončí. Hasič se dostaví na místo určení (např. požární zbrojnice) V případě nemožnosti výjezdu (v práci, mimo bydliště, nedržení pohotovosti) – přijme se volání a po přehrání úvodního představení stiskem tlačítka 2 se zpráva odmítne. Poté se volání ukončí. Odmítnutím zprávy v případě nemožnosti výjezdu se velmi výrazně zkracuje délka celkového svolání jednotky a neblokují se komunikační linky. HZS MSK, říjen 2009

11 Jak se mají hasiči chovat
Jak se mají hasiči chovat ?? Pro maximálně rychlé vyrozumění své jednotky či další jednotky v pořadí V případě nemožnosti výjezdu z důvodu pobytu v zahraničí (placené příchozí volání) – volání se odmítne zavěšením a po 15 sekundách se zavěšení zopakuje. Nejedná se o standardní odmítnutí zprávy. Příchozí volání ale tak nebude zaúčtováno. HZS MSK, říjen 2009

12 Jak se mají hasiči chovat
Jak se mají hasiči chovat ?? Pro maximálně rychlé vyrozumění své jednotky či další jednotky v pořadí Nevolejte systému zpět! Hovořili by jste se strojem, neodpoví vám. Případné nejasnosti řeší velitel jednotky s operačním střediskem standardní cestou (radiostanice, telefon). Velitelé a strojníci budou dále přijímat k hlasové zprávě ještě SMS zprávu se stejnými informacemi (ze současných GSM bran). HZS MSK, říjen 2009


Stáhnout ppt "AMDS Automatic Message Delivery System (Automatický systém odesílání hlasových zpráv) Systém pro svolávání JSDHO pomocí hlasových zpráv na mobilní telefony."

Podobné prezentace


Reklamy Google