Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOJENÍ nprap. Lukáš Blažej Třebíč 2010. SPOJENÍ U HZS ČR PROBÍHÁ VE 2 SÍTÍCH: SPOJENÍ 1. V ANALOGOVÉ RÁDIOVÉ SÍTI (ARS) Vozidlová radiostanice Motorola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOJENÍ nprap. Lukáš Blažej Třebíč 2010. SPOJENÍ U HZS ČR PROBÍHÁ VE 2 SÍTÍCH: SPOJENÍ 1. V ANALOGOVÉ RÁDIOVÉ SÍTI (ARS) Vozidlová radiostanice Motorola."— Transkript prezentace:

1 SPOJENÍ nprap. Lukáš Blažej Třebíč 2010

2 SPOJENÍ U HZS ČR PROBÍHÁ VE 2 SÍTÍCH: SPOJENÍ 1. V ANALOGOVÉ RÁDIOVÉ SÍTI (ARS) Vozidlová radiostanice Motorola GP 300Motorola GP 340Motorola GP 380 Ruční radiostanice Motorola GM 360

3 SPOJENÍ U HZS ČR PROBÍHÁ VE 2 SÍTÍCH: SPOJENÍ 2. V DIGITÁLNÍ RÁDIOVÉ SÍTI (Pegas) Vozidlová radiostanice EASYSMARTJUPITER Ruční radiostanice Vozidlový terminál Pegas

4 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ SPOJENÍ  Pracuje v pásmu 2m (169 MHz) Pracuje v pásmu 2m (169 MHz)  Provozována na základě povolení ČTÚ pro HZS a součinnostní spojení IZS Provozována na základě povolení ČTÚ pro HZS a součinnostní spojení IZS  „správce“ povolení je GŘ HZS „správce“ povolení je GŘ HZS  GŘ vydává Doklad opravňující provozovat radiové prostředky složkám HZS, JPO dalších zřizovatelů a složkám IZS GŘ vydává Doklad opravňující provozovat radiové prostředky složkám HZS, JPO dalších zřizovatelů a složkám IZS

5 PProváděcím předpisem pro provoz ARS je SIAŘ č. 42/ 2004 – Řád ARS GGŘ stanoví podmínky pro provoz ARS: k čemu a jak se používá ARS na jakých kanálech a kdy používáme kanály ? kdo zřizuje radiovou síť ? jak se komunikuje ? označení radiostanic – volací značky SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ

6 VV rámci ARS jsou provozovány: regionální rádiová síť (krajská) rádiová síť místně příslušného území (býv. okresy) rádiová síť v místě zásahu rádiová síť zařízení GŘ HZS ČR (učiliště, školy) ostatní rádiová síť (sirény) SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ

7 sse používá zejména: ke komunikaci mezi operačními středisky ke komunikaci mezi (K)OPIS a JPO ke komunikaci na místě zásahu k vyhlašování poplachu jednotkám PO ke svolání členů jednotek SDH obcí k součinnostnímu spojení mezi JPO navzájem a mezi JPO a dalšími složkami IZS SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ

8 je tvořena rádiovými prostředky HZS ČR a rádiovými prostředky JPO ostatních zřizovatelů (JSDHO a podnikoví hasiči) a dalších složek v IZS při součinnosti je organizována jako stálá rádiová síť s nepřetržitým provozem řídící základnová radiostanice je umístěna na OPIS MV – GŘ HZS ČR SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ

9 ROZDĚLENÍ KANÁLŮ: Celostátní Okresní ( územní ) Převaděčové Ostatní SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ

10 CELOSTÁTNÍ KANÁLY:  jsou používány na celém území ČR  smí být provozovány pouze pro stanovené účely  není možné udělit vyjímku z jejich použití SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ

11 SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ CELOSTÁTNÍ KANÁLY:  K - zásahový  N – zásahový záložní  I - součinnostní  M+, G+ - převodníkové  U – pracovní  Y – výcvikový  I+ - datový

12 SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ CELOSTÁTNÍ KANÁLY:  K – zásahový smí být používán jen pro komunikaci jednotek PO smí být používán jen v prostoru zásahu (vč. prověřovacího a taktického cvičení) o jeho použití rozhoduje velitel zásahu (štáb) nesmí být použita ochrana CTCSS (piely) může být propojován do určeného DIR kanálu (DIR K) je VZ (štábem) používán prioritně jako zásahový

13 SPOJENÍ CELOSTÁTNÍ KANÁLY:  N – zásahový záložní smí být používán jen pro komunikaci jednotek PO smí být používán jen v prostoru zásahu (vč. prověřovacího a taktického cvičení) o jeho použití rozhoduje velitel zásahu (štáb) nesmí být použita ochrana CTCSS (piely) může být propojován do určeného DIR kanálu (DIR N) v případě potřeby je určen prioritně ke komunikaci lezecké skupiny ve vrtulníku (vis pod vrtulníkem) ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ

14 SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ CELOSTÁTNÍ KANÁLY:  I - součinnostní je používán na OPIS MV- GŘ HZS ČR a všech operačních střediscích krajů, která jej musejí skenovat (monitorovat) je používán při spojení v rádiové síti náčelníka štábu (hlásí se na něm VZ přijíždějící jednotky na místo zásahu) je používán pro součinnostní spojení s letadlem, vrtulníkem, jednotkami PO ostatních zřizovatelů a dalšími složkami IZS nesmí být použita ochrana CTCSS (piely) může být propojován do určeného DIR kanálu (DIR I) je používán pro spojení při přesunu odřadu mimo území vlastního HZS kraje

15 SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ CELOSTÁTNÍ KANÁLY:  U – pracovní, Y – výcvikový jsou používány v radiových sítích při činnostech nesouvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi  M+, G+ - převodníkové jsou používány pro převod mezi analogovou a digitální radiovou sítí M+ je prioritní pro převod G+ je záložní pro převod  I+ - datový nesmí se použít pro hlasovou komunikaci, pouze data

16 SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ ORESNÍ KANÁLY:  Pro místně příslušné území (bývalé okresy)  Označujeme takto: F – územní odbor (okres) Pelhřimov G –územní odbor (okres) Žďár nad Sázavou H –územní odbor (okres) Jihlava J L M – územní odbor (okres) Havlíčkův Brod P – územní odbor (okres) Třebíč

17 SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ PŘEVADĚČOVÉ KANÁLY:  krajské: R5 a R10  ostatní: R1-R4, R6-R9  ochrana Tx a Rx  CTCSS - piely

18 SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ PŘEVADĚČE HZS kraje Vysočina: JJihlava:Čeřínek Řehořov HHavl. Brod:Vysoká Vizáb Obrváň PPelhřimov:Stražiště Křemešník TTřebíč:Klučov Jemnice

19 SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ PŘEVADĚČE HZS kraje Vysočina: ŽŽďár/ Sázavou:Cyrilov Harusák

20 NAPROGRAMOVÁNÍ RDST. JSDH 1.K – zásahový 2.N – zásah. záložní 3.I – součinnost 4.Převaděč 1 5.Převaděč 2 6.P – okresní 7.U – pracovní 8.Y - výcvikový SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ

21 SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ IDENTIFIKACE V ARS:  HLASOVĚ: v éteru - volací značky Pxx yyy u zásahu-otevřené volací značky (VZ, strojník1, proud1…) oběžníková – VŠEM, VŠEM, VŠEM (pouze rdst. řídící) stálé -Pxx 050 – ředitel HZS kraje Pxx 060 – řídící důstojník kraje Pxx 500 – velící důstojník ÚO Pxx 560 – řídící důstojník ÚO

22 SPOJENÍ DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ Základním stavebním prvkem je "okres" Součet regionálních sítí (RN) tvoří Národní síť, která je řízena (kontrolována) z centrálního pracoviště Pokrytí stupně "okres" je realizováno množinou základnových stanic (BS) Okresní rádiové sítě jsou sdruženy do regionální sítě s řídícím (dohledovým) pracovištěm (KOPIS Jihlava)

23 SPOJENÍ DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ

24 SPOJENÍ DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ Každý terminál je v síti identifikován jedinečným číslem RFSI Složení: RRR – RN (regionální síť) VYS=262 F - Flotila (Organizace) HZS=5 SS - skupina u HZS = ÚO (okres) TR=72 III - číslo terminálu - u HZS vol.značka RFSI 1. CAS např. v Třebíči = 262 5 72 101

25 SPOJENÍ DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ Regionální sítě: 14 (13 krajů a hl.m.Praha) Praha 101 LIB 462 STČ 125 HK 522 JČ 222 PU 562 VYS 262 JMK 622 PLZ 322 ZLK 662 KVK 362 MSK 722 ULK 422 OLK 762

26 SPOJENÍ DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ

27 SPOJENÍ DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ RUČNÍ TERMINÁLY PEGAS EASYSMARTJUPITER PRO JSDH

28 SPOJENÍ DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ RUČNÍ TERMINÁL SMART PRO JSDH  KLADY: cca 200 ks radiostanic opravy zdarma (zápůjčka) nulové náklady na pořízení lepší orientace v radioprovozu  ZÁPORY:  při ztrátě platí obec (70 tis. Kč)  radiostanice není hasičuvzdorná  opravy trvají až půl roku  diskutabilní signál mimo vozidlo (raději vyzkoušet než na ni kývnete)

29 SPOJENÍ DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ RUČNÍ TERMINÁL SMART PRO JSDH – MONTÁŽ Vozidlový adaptér na ruční rdst. SMART

30 SPOJENÍ SPOJENÍ U HZS  cestou k zásahu Síť Pegas, OCH vlastního okresu Otevřený kanál vlastního okresu Síť Pegas, OCH sousedního okresu Otevřený kanál sousedního okresu Převaděčový kanál Síť Pegas IND hovor RRR F SS III Síť mobilních operátorů Mobilní telefon

31 SPOJENÍ SPOJENÍ JPO s KOPIS Převaděčový kanál 1. Navázání spojení s KOPIS PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, PŘÍJEM PJI 100 NA PŘÍJMU 2. Výjezd jednotky k zásahu PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, VYJÍŽDÍME K ZÁSAHU, PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, PŘÍJEM 3. Příjezd na místo zásahu PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, MÍSTO, PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, PŘÍJEM 4. Průzkum místa zásahu PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, PRŮZKUMEM BYLO ZJIŠTĚNO………………., PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, PŘÍJEM 5. Lokalizace požáru PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, LOKALIZACE,PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, LOKALIZACE, PŘÍJEM 6. Likvidace požáru PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, LIKVIDACE,PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, LIKVIDACE, PŘÍJEM 7. Odjezd z místa zásahu PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, ODJÍŽDÍME NA ZÁKLADNU, PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, PŘÍJEM 8. Příjezd na základnu PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, JSME NA ZÁKLADNĚ, PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, PŘÍJEM 9. Vozidlo v pohotovosti PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, VOZIDLO V POHOTOVOSTI, DOVOLTE MI UKONČIT RADIOPROVOZ,PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, POVOLUJI, KONEC.

32 SPOJENÍ SPOJENÍ U HZS  na místě zásahu Propojovací kanál M+ (G+) OCH okresu Vozidlo s převodníkem AD/DA Síť velitele zásahu - K Scan K a M+ (G+) Zásahový kanál - K Ohlášení VZ při příjezdu na místo zásahu

33 SPOJENÍ SPOJENÍ U HZS  na místě zásahu při zřízení štábu Štáb velitele zásahu – Využíván při soustředění většího množství sil a prostředků; – je výkonným orgánem řízení velitele zásahu; – složení: náčelník štábu, člen štábu pro spojení, členové štábu pro týl, analýzu situace, nasazení sil a prostředků, zástupci složek IZS a další odborníci.

34 SPOJENÍ SPOJENÍ U HZS  na místě zásahu při zřízení štábu Vozidlo s převodníkem AD/DA OCH okresu M+ Síť štábu - I Síť vel. S 1 - K Síť vel. S 2 - N K I N I Ohlášení VZ při příjezdu na místo zásahu I Síť štábu – DIR IZS 25 DIR IZS 25

35 DĚKUJI ZA POZORNOST SPOJENÍ


Stáhnout ppt "SPOJENÍ nprap. Lukáš Blažej Třebíč 2010. SPOJENÍ U HZS ČR PROBÍHÁ VE 2 SÍTÍCH: SPOJENÍ 1. V ANALOGOVÉ RÁDIOVÉ SÍTI (ARS) Vozidlová radiostanice Motorola."

Podobné prezentace


Reklamy Google