Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

nprap. Lukáš Blažej Třebíč 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "nprap. Lukáš Blažej Třebíč 2010"— Transkript prezentace:

1 nprap. Lukáš Blažej Třebíč 2010
SPOJENÍ nprap. Lukáš Blažej Třebíč 2010

2 SPOJENÍ U HZS ČR PROBÍHÁ VE 2 SÍTÍCH :
1. V ANALOGOVÉ RÁDIOVÉ SÍTI (ARS) Motorola GM 360 Motorola GP 300 Motorola GP 340 Motorola GP 380 Vozidlová radiostanice Ruční radiostanice

3 SPOJENÍ U HZS ČR PROBÍHÁ VE 2 SÍTÍCH :
2. V DIGITÁLNÍ RÁDIOVÉ SÍTI (Pegas) Vozidlový terminál Pegas EASY SMART JUPITER Vozidlová radiostanice Ruční radiostanice

4 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ SPOJENÍ Pracuje v pásmu 2m (169 MHz)
Provozována na základě povolení ČTÚ pro HZS a součinnostní spojení IZS „správce“ povolení je GŘ HZS GŘ vydává Doklad opravňující provozovat radiové prostředky složkám HZS, JPO dalších zřizovatelů a složkám IZS

5 Prováděcím předpisem pro provoz ARS je SIAŘ č. 42/ 2004 – Řád ARS
SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ Prováděcím předpisem pro provoz ARS je SIAŘ č. 42/ 2004 – Řád ARS GŘ stanoví podmínky pro provoz ARS: k čemu a jak se používá ARS na jakých kanálech a kdy používáme kanály ? kdo zřizuje radiovou síť ? jak se komunikuje ? označení radiostanic – volací značky

6 V rámci ARS jsou provozovány:
SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ V rámci ARS jsou provozovány: regionální rádiová síť (krajská) rádiová síť místně příslušného území (býv. okresy) rádiová síť v místě zásahu rádiová síť zařízení GŘ HZS ČR (učiliště, školy) ostatní rádiová síť (sirény)

7 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ se používá zejména: SPOJENÍ
ke komunikaci mezi operačními středisky ke komunikaci mezi (K)OPIS a JPO ke komunikaci na místě zásahu k vyhlašování poplachu jednotkám PO ke svolání členů jednotek SDH obcí k součinnostnímu spojení mezi JPO navzájem a mezi JPO a dalšími složkami IZS

8 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ SPOJENÍ
je tvořena rádiovými prostředky HZS ČR a rádiovými prostředky JPO ostatních zřizovatelů (JSDHO a podnikoví hasiči) a dalších složek v IZS při součinnosti je organizována jako stálá rádiová síť s nepřetržitým provozem řídící základnová radiostanice je umístěna na OPIS MV – GŘ HZS ČR

9 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ ROZDĚLENÍ KANÁLŮ: SPOJENÍ Celostátní
Okresní ( územní ) Převaděčové Ostatní

10 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ CELOSTÁTNÍ KANÁLY: SPOJENÍ
jsou používány na celém území ČR smí být provozovány pouze pro stanovené účely není možné udělit vyjímku z jejich použití

11 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ CELOSTÁTNÍ KANÁLY: SPOJENÍ K - zásahový
N – zásahový záložní I - součinnostní M+, G+ - převodníkové U – pracovní Y – výcvikový I+ - datový

12 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ CELOSTÁTNÍ KANÁLY: SPOJENÍ K – zásahový
smí být používán jen pro komunikaci jednotek PO smí být používán jen v prostoru zásahu (vč. prověřovacího a taktického cvičení) o jeho použití rozhoduje velitel zásahu (štáb) nesmí být použita ochrana CTCSS (piely) může být propojován do určeného DIR kanálu (DIR K) je VZ (štábem) používán prioritně jako zásahový

13 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ CELOSTÁTNÍ KANÁLY: SPOJENÍ N – zásahový záložní
smí být používán jen pro komunikaci jednotek PO smí být používán jen v prostoru zásahu (vč. prověřovacího a taktického cvičení) o jeho použití rozhoduje velitel zásahu (štáb) nesmí být použita ochrana CTCSS (piely) může být propojován do určeného DIR kanálu (DIR N) v případě potřeby je určen prioritně ke komunikaci lezecké skupiny ve vrtulníku (vis pod vrtulníkem)

14 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ CELOSTÁTNÍ KANÁLY: SPOJENÍ I - součinnostní
je používán na OPIS MV- GŘ HZS ČR a všech operačních střediscích krajů, která jej musejí skenovat (monitorovat) je používán při spojení v rádiové síti náčelníka štábu (hlásí se na něm VZ přijíždějící jednotky na místo zásahu) je používán pro součinnostní spojení s letadlem, vrtulníkem, jednotkami PO ostatních zřizovatelů a dalšími složkami IZS nesmí být použita ochrana CTCSS (piely) může být propojován do určeného DIR kanálu (DIR I) je používán pro spojení při přesunu odřadu mimo území vlastního HZS kraje

15 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ CELOSTÁTNÍ KANÁLY: SPOJENÍ
U – pracovní, Y – výcvikový jsou používány v radiových sítích při činnostech nesouvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi M+, G+ - převodníkové jsou používány pro převod mezi analogovou a digitální radiovou sítí M+ je prioritní pro převod G+ je záložní pro převod I+ - datový nesmí se použít pro hlasovou komunikaci, pouze data

16 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ ORESNÍ KANÁLY: SPOJENÍ
Pro místně příslušné území (bývalé okresy) Označujeme takto: F – územní odbor (okres) Pelhřimov G –územní odbor (okres) Žďár nad Sázavou H –územní odbor (okres) Jihlava J L M – územní odbor (okres) Havlíčkův Brod P – územní odbor (okres) Třebíč

17 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ PŘEVADĚČOVÉ KANÁLY: SPOJENÍ krajské: R5 a R10
ostatní: R1-R4, R6-R9 ochrana Tx a Rx CTCSS - piely

18 PŘEVADĚČE HZS kraje Vysočina:
SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ PŘEVADĚČE HZS kraje Vysočina: Jihlava: Čeřínek Řehořov Havl. Brod: Vysoká Vizáb Obrváň Pelhřimov: Stražiště Křemešník Třebíč: Klučov Jemnice

19 PŘEVADĚČE HZS kraje Vysočina:
SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ PŘEVADĚČE HZS kraje Vysočina: Žďár/ Sázavou: Cyrilov Harusák

20 NAPROGRAMOVÁNÍ RDST. JSDH
SPOJENÍ ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ NAPROGRAMOVÁNÍ RDST. JSDH K – zásahový N – zásah. záložní I – součinnost Převaděč 1 Převaděč 2 P – okresní U – pracovní Y - výcvikový

21 ANALOGOVÁ RÁDIOVÁ SÍŤ IDENTIFIKACE V ARS: SPOJENÍ
HLASOVĚ: v éteru - volací značky Pxx yyy u zásahu- otevřené volací značky (VZ, strojník1, proud1…) oběžníková – VŠEM, VŠEM, VŠEM (pouze rdst. řídící) stálé - Pxx 050 – ředitel HZS kraje Pxx 060 – řídící důstojník kraje Pxx 500 – velící důstojník ÚO Pxx 560 – řídící důstojník ÚO

22 DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ SPOJENÍ Základním stavebním prvkem je "okres"
Pokrytí stupně "okres"  je realizováno množinou základnových stanic (BS) Okresní rádiové sítě jsou sdruženy do regionální sítě s řídícím (dohledovým) pracovištěm (KOPIS Jihlava) Součet regionálních sítí (RN) tvoří Národní síť, která je řízena (kontrolována) z centrálního pracoviště

23 DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ SPOJENÍ Vrstva supervize Přepínací vrstva
BS MSW SSW DL Přepínací vrstva Vrstva supervize Radiová vrstva Interface k - externím radiovým sítím - veřejné komutované síti Síť X25 Stanoviště supervize - externí síti IP MSW : přepínač řízení; SSW : druhotný přepínač; BS : radiové relé

24 SPOJENÍ DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ Každý terminál je v síti identifikován jedinečným číslem RFSI Složení: RRR – RN (regionální síť) VYS=262 F Flotila (Organizace) HZS=5 SS - skupina u HZS = ÚO (okres) TR=72 III - číslo terminálu - u HZS vol.značka RFSI 1. CAS např. v Třebíči =

25 DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ Regionální sítě: 14 (13 krajů a hl.m.Praha)
SPOJENÍ DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ Regionální sítě: (13 krajů a hl.m.Praha) Praha LIB STČ HK JČ PU VYS JMK 622 PLZ ZLK 662 KVK MSK 722 ULK OLK 762

26 SPOJENÍ DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ

27 DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ RUČNÍ TERMINÁLY PEGAS SPOJENÍ EASY SMART JUPITER
PRO JSDH

28 DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ SPOJENÍ KLADY: cca 200 ks radiostanic
RUČNÍ TERMINÁL SMART PRO JSDH KLADY: cca 200 ks radiostanic opravy zdarma (zápůjčka) nulové náklady na pořízení lepší orientace v radioprovozu ZÁPORY: při ztrátě platí obec (70 tis. Kč) radiostanice není hasičuvzdorná opravy trvají až půl roku diskutabilní signál mimo vozidlo (raději vyzkoušet než na ni kývnete)

29 DIGITÁLNÍ RÁDIOVÁ SÍŤ SPOJENÍ Vozidlový adaptér na ruční rdst. SMART
RUČNÍ TERMINÁL SMART PRO JSDH – MONTÁŽ Vozidlový adaptér na ruční rdst. SMART

30 SPOJENÍ U HZS SPOJENÍ cestou k zásahu Síť Pegas, OCH sousedního okresu
Síť Pegas, OCH vlastního okresu Převaděčový kanál Mobilní telefon IND hovor RRR F SS III Otevřený kanál sousedního okresu Otevřený kanál vlastního okresu Síť mobilních operátorů Síť Pegas

31 SPOJENÍ JPO s KOPIS SPOJENÍ 3. Příjezd na místo zásahu
6. Likvidace požáru 5. Lokalizace požáru 4. Průzkum místa zásahu 7. Odjezd z místa zásahu 2. Výjezd jednotky k zásahu 1. Navázání spojení s KOPIS 9. Vozidlo v pohotovosti 8. Příjezd na základnu Převaděčový kanál PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, PŘÍJEM PJI 100 NA PŘÍJMU PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, LOKALIZACE, PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, LIKVIDACE, PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, PŘÍJEM PTR 7XX, ZDE PJI 100, ROZUMÍM, POVOLUJI, KONEC. PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, VOZIDLO V POHOTOVOSTI, DOVOLTE MI UKONČIT RADIOPROVOZ,PŘÍJEM PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, PRŮZKUMEM BYLO ZJIŠTĚNO………………., PŘÍJEM PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, ODJÍŽDÍME NA ZÁKLADNU, PŘÍJEM PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, VYJÍŽDÍME K ZÁSAHU, PŘÍJEM PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, JSME NA ZÁKLADNĚ, PŘÍJEM PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, MÍSTO, PŘÍJEM PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, LIKVIDACE,PŘÍJEM PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, LOKALIZACE,PŘÍJEM PJI 100, PJI 100 ZDE PTR 7XX, PŘÍJEM

32 SPOJENÍ U HZS SPOJENÍ na místě zásahu OCH okresu
Ohlášení VZ při příjezdu na místo zásahu Zásahový kanál - K Scan K a M+ (G+) Propojovací kanál M+ (G+) Vozidlo s převodníkem AD/DA Síť velitele zásahu - K

33 Využíván při soustředění většího množství sil a prostředků;
SPOJENÍ SPOJENÍ U HZS na místě zásahu při zřízení štábu Štáb velitele zásahu Využíván při soustředění většího množství sil a prostředků; je výkonným orgánem řízení velitele zásahu; složení: náčelník štábu, člen štábu pro spojení, členové štábu pro týl, analýzu situace, nasazení sil a prostředků, zástupci složek IZS a další odborníci.

34 SPOJENÍ U HZS SPOJENÍ na místě zásahu při zřízení štábu OCH okresu
Ohlášení VZ při příjezdu na místo zásahu I Síť vel. S 1 - K DIR IZS 25 Vozidlo s  převodníkem AD/DA K M+ I N Síť štábu - I I Síť štábu – DIR IZS 25 Síť vel. S 2 - N

35 SPOJENÍ DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "nprap. Lukáš Blažej Třebíč 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google