Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozmnožovací soustava Bezobratlí Jan Papež, 3.B, 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozmnožovací soustava Bezobratlí Jan Papež, 3.B, 2014."— Transkript prezentace:

1 Rozmnožovací soustava Bezobratlí Jan Papež, 3.B, 2014

2 Způsoby rozmnožování  1. nepohlavní - asexuální  2. kombinace pohlavního a nepohlavního  3. pohlavní - sexuální

3 Nepohlavní rozmnožování  Původní  Založeno na schopnosti regenerace  Bez pohlavních orgánů  Možnost vytváření cyst  Nevýhody – vznik geneticky uniformního potomstva

4 Pohlavní rozmnožování  Vznik širšího geneticky variabilního potomstva  Dělíme :  Evoluční předstupeň  Autogamie (samooplození)  Hologamie (splynutí)  Část cyklu u dírkonožců  Bez speciálních rozmn. orgánů

5 Pohlavní rozmnožování  Existence zvláštních rozmn. Orgánů  Vznik ze speciálního zárodečného epitelu stěny coelomu  Produkování pohl. buněk (gamety- spermie, vajíčka)  Spec. orgány – proces oplodnění : - vnější - vnitřní

6 Pohlavní orgány  Rozdělení : 1. Gonochorismus – odlišní nositelé pohl. orgánů 2. Hermafrodismus – jeden nositel pohl. orgánů X  Parthenogenese – nejedná se o pohlavní rozmnožování

7 Houby  Nepohlavní - Nedochází k tvorbě pohl. buněk  1. Nejjednodušší způsob vzniku -> fragmentace - U jednobuněčných kvasinek -> pučení  2. Produkce nepohlavních výtrusů -> sporganglia/na konidioforech

8 Houby  Pohlavní  Splývání buněčných jader / meiotické dělení -> vytvoření výtrusů  Fáze : 1. Plazmogamie – splynutí cytoplazmy buněk 2. Karyogamie – splynutí jader b., vznik zygoty 3. Meióza – redukční dělení, vznik haploidních b.

9

10 Žahavci  Střídání pohl. a nepohl. rozmnožování  Dělení :  Polypovci - Chybí stádium medúzy o Solitérní polypovci o Koloniální polypovci - gonangrium

11 Žahavci  Korálnatci o Úplně potlačeno stádium medúzy X pohl. Rozmnožování je v reprodukčním cyklu zachováno o Existence kopulace (sasanky)  Žabernatky o Entodermální původ gonád

12

13

14 Žahavci  Medúzovci o Pohl. Rozmnožování o Gonochoristé

15 Ploštěnci  Ploštěnky  Bilaterální symetrie  Zachování nepohl. rozmn.  Hermafroditi  Vnitřní oplození  Pohl. Orgány :  Samčí – 1 a více testes  Samičí – vajíčko a žloutek

16

17 Ploštěnci  Motolice  Obecné schéma zachováno  Modifikace se týká počtu testes a velikosti kopulačního orgánu

18 Ploštěnci  Tasemnice  Každý článek má kompletní samčí a samičí pohl. systém

19 Měkkýši  Pohlavní rozmnožování – hermafrodité i gonochoristé  Líhnutí z vajíček, někteří živorodí  Vývoj : - Přímý - malý plž je po vylíhnutí podobný dospělci a jenom roste - Nepřímý – larva - druhy: - larva trochofora (moře) -> veliger (moře, sladk. voda) - larva glochidium (velcí sladk. vodní mlži)

20 Měkkýši  Uvolnění pohlavních buněk prostřednictvím gonoperikardiálního vývodu  Plži - 1 gonáda redukována -> vývod se napojuje na pravé nefridium -> zachování vyluč. fce -> urogenitální trubice  Mlži – zachování původního párového charakteru rozmn. Orgánů -> oplození vnější  Hlavonožci – modifikování 1 ramene -> orgán- > hektotylové rameno

21 Kroužkovci  Mnohoštětinatci :  Někdy se nevytvářejí stálé reprodukční orgány  Tvorba pohl. buněk polyferací buněk peritonea – uvolňování do coelomu – coelomodukty/nefridiemi nebo prasknutím stěny tělní  Někteří jsou schopni se rozmn. zatímco jiní nejsou schopni

22 Kroužkovci  Máloštětinatci  Složité rozmn. orgány (reprodukční orgány lokalizovány do předních článků)  Samčí systém  Samičí systé m  Opasek  Vnější oplození, někteří kopulace  Vývoj zárodku v kokonu

23

24

25 Členovci  Většinou gonochoristé s vnitřním oplozením  U samiček na zadečkových článcích poblíž gonochoru vytvořili ovipository – jejich účel je umisťování vajíček

26 Členovci  Rozdíly oproti kroužkovcům : 1) Gamety uvolňují do dutiny pohl. žlázy – odtud jsou odváděny coelomodukty mimo tělo 2) Rozmnožovací orgány nejsou segmentovány 3) Distiální části soustavy se přetvořily do nepárového orgánu

27

28 Ostnokožci  U některých druhoústých možnost gonád se redukovat na pohl. buňky – vznik v coelomové stěně – coelomová dutina – mimo tělo  Chybí pohl. Vývody (lilijice)  U jiných druhů ostnokožců vyvinuty pohl. žlázy

29 Strunatci  Hermafroditismus, gonochorismus  Pláštěnci  1 gonáda od každého pohlaví  Pohl. orgány ústí do kloaky  Kopinatci  Gonochoristé  Uspořádání gonád do 25-38 párů – uvolnění pohl. buněk – proudem vody ven  Vnější oplození

30

31 Zdroje  http://encyklopedie.vseved.cz/strobilace http://encyklopedie.vseved.cz/strobilace  https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEov% C3%A1n%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEov% C3%A1n%C3%AD  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDahavci https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDahavci  http://www.biomach.cz/_/rsrc/1309988302217/biol ogie-zivocichua/diblastica/strobilace- biomach.png http://www.biomach.cz/_/rsrc/1309988302217/biol ogie-zivocichua/diblastica/strobilace- biomach.png  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ontogenetick%C3%BD _v%C3%BDvoj_m%C4%9Bkk%C3%BD%C5%A1%C5% AF http://cs.wikipedia.org/wiki/Ontogenetick%C3%BD _v%C3%BDvoj_m%C4%9Bkk%C3%BD%C5%A1%C5% AF  http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby#Rozmno.C5.BE ov.C3.A1n.C3.AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby#Rozmno.C5.BE ov.C3.A1n.C3.AD


Stáhnout ppt "Rozmnožovací soustava Bezobratlí Jan Papež, 3.B, 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google