Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozmnožovací soustava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozmnožovací soustava"— Transkript prezentace:

1 Rozmnožovací soustava
Bezobratlí Jan Papež, 3.B, 2014

2 Způsoby rozmnožování 1. nepohlavní - asexuální
2. kombinace pohlavního a nepohlavního 3. pohlavní - sexuální

3 Nepohlavní rozmnožování
Původní Založeno na schopnosti regenerace Bez pohlavních orgánů Možnost vytváření cyst Nevýhody – vznik geneticky uniformního potomstva

4 Pohlavní rozmnožování
Vznik širšího geneticky variabilního potomstva Dělíme : Evoluční předstupeň Autogamie (samooplození) Hologamie (splynutí) Část cyklu u dírkonožců Bez speciálních rozmn. orgánů

5 Pohlavní rozmnožování
Existence zvláštních rozmn. Orgánů Vznik ze speciálního zárodečného epitelu stěny coelomu Produkování pohl. buněk (gamety- spermie, vajíčka) Spec. orgány – proces oplodnění : - vnější - vnitřní

6 Pohlavní orgány Rozdělení :
Gonochorismus – odlišní nositelé pohl. orgánů Hermafrodismus – jeden nositel pohl. orgánů X Parthenogenese – nejedná se o pohlavní rozmnožování

7 Houby Nepohlavní Nedochází k tvorbě pohl. buněk
1. Nejjednodušší způsob vzniku -> fragmentace - U jednobuněčných kvasinek -> pučení 2. Produkce nepohlavních výtrusů -> sporganglia/na konidioforech

8 Houby Pohlavní Splývání buněčných jader / meiotické dělení -> vytvoření výtrusů Fáze : Plazmogamie – splynutí cytoplazmy buněk Karyogamie – splynutí jader b. , vznik zygoty Meióza – redukční dělení, vznik haploidních b.

9

10 Žahavci Střídání pohl. a nepohl. rozmnožování Dělení :
Polypovci - Chybí stádium medúzy Solitérní polypovci Koloniální polypovci - gonangrium

11 Žahavci Korálnatci Úplně potlačeno stádium medúzy X pohl. Rozmnožování je v reprodukčním cyklu zachováno Existence kopulace (sasanky) Žabernatky Entodermální původ gonád

12

13

14 Žahavci Medúzovci Pohl. Rozmnožování Gonochoristé

15 Ploštěnci Ploštěnky Bilaterální symetrie Zachování nepohl. rozmn.
Hermafroditi Vnitřní oplození Pohl. Orgány : Samčí – 1 a více testes Samičí – vajíčko a žloutek

16

17 Ploštěnci Motolice Obecné schéma zachováno Modifikace se týká počtu
testes a velikosti kopulačního orgánu

18 Ploštěnci Tasemnice Každý článek má kompletní samčí a samičí pohl.
systém

19 Měkkýši Pohlavní rozmnožování – hermafrodité i gonochoristé
Líhnutí z vajíček, někteří živorodí Vývoj : Přímý - malý plž je po vylíhnutí podobný dospělci a jenom roste Nepřímý – larva druhy: - larva trochofora (moře) -> veliger (moře, sladk voda) - larva glochidium (velcí sladk. vodní mlži)

20 Měkkýši Uvolnění pohlavních buněk prostřednictvím gonoperikardiálního vývodu Plži - 1 gonáda redukována -> vývod se napojuje na pravé nefridium -> zachování vyluč. fce -> urogenitální trubice Mlži – zachování původního párového charakteru rozmn. Orgánů -> oplození vnější Hlavonožci – modifikování 1 ramene -> orgán-> hektotylové rameno

21 Kroužkovci Mnohoštětinatci :
Někdy se nevytvářejí stálé reprodukční orgány Tvorba pohl. buněk polyferací buněk peritonea – uvolňování do coelomu – coelomodukty/nefridiemi nebo prasknutím stěny tělní Někteří jsou schopni se rozmn. zatímco jiní nejsou schopni

22 Kroužkovci Máloštětinatci
Složité rozmn. orgány (reprodukční orgány lokalizovány do předních článků) Samčí systém Samičí systém Opasek Vnější oplození, někteří kopulace Vývoj zárodku v kokonu

23

24

25 Členovci Většinou gonochoristé s vnitřním oplozením
U samiček na zadečkových článcích poblíž gonochoru vytvořili ovipository – jejich účel je umisťování vajíček

26 Členovci Rozdíly oproti kroužkovcům :
Gamety uvolňují do dutiny pohl. žlázy – odtud jsou odváděny coelomodukty mimo tělo Rozmnožovací orgány nejsou segmentovány Distiální části soustavy se přetvořily do nepárového orgánu

27

28 Ostnokožci U některých druhoústých možnost gonád se redukovat na pohl. buňky – vznik v coelomové stěně – coelomová dutina – mimo tělo Chybí pohl. Vývody (lilijice) U jiných druhů ostnokožců vyvinuty pohl. žlázy

29 Strunatci Hermafroditismus, gonochorismus Pláštěnci
1 gonáda od každého pohlaví Pohl. orgány ústí do kloaky Kopinatci Gonochoristé Uspořádání gonád do párů – uvolnění pohl. buněk – proudem vody ven Vnější oplození

30

31 Zdroje http://encyklopedie.vseved.cz/strobilace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDahavci


Stáhnout ppt "Rozmnožovací soustava"

Podobné prezentace


Reklamy Google