Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ"— Transkript prezentace:

1 ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ
Stádia vývoje mnohobuněčných organismů

2 Vznik mnohobuněčných živočichů – jak k tomu došlo?
Předpokládá se, že na počátku byla velká, složitá a vícejaderná buňka zhruba takového typu jako mají nálevníci (Ciliophora). Ta se rozdělila do jednotlivých buněčných úseků, jež si ponechaly původní specializaci. Z „buněčných úst” tak vznikl skutečný ústní otvor, ze stažitelných vakuol původní buňky mnohobuněčné vylučovací orgány… SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

3 Oplození – základní pojmy
Gamety – pohlavní buňky s 1 n chromozomů (spermie a vajíčka). Meioze – redukční dělení při vzniku pohlavních buněk. Mitóza – nepřímé dělení somatických buněk (počínaje rýhováním zygoty) – dceřinné buňky mají 2 n chromozomů. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

4 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Oplození Proces splynutí spermie a vajíčka: Oplození vnější – splývání gamet mimo tělo samice. Oplození vnitřní – splynutí gamet v těle samice. Samooplození – splynutí gamet téhož jedince (některé druhy hermafroditů). SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

5 Oplození – vznik zygoty
SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

6 Rýhování oplozeného vajíčka (mitotické dělení buněk)
SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

7 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Blastogeneze Rýhování vajíčka: Vznik moruly Typy rýhování: Celkové – rovnoměrné (blastomery stejně velké) Částečné – rýhuje se jen cytoplazma Vznik blastuly Tvorba zárodečných listů – gastrulace SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

8 Rýhování oplozeného vajíčka
A – zygota B – mitóza (2 nové buňky s 2n chromozómů) C – mitóza (4 nové buňky) D, E – morula F – blastula SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

9 Vývojová stadia – rýhování oplozeného vajíčka
Zygota Morula Blastula Gastrula Vznik žahavce SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

10 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Blastula Buňky vytvářejí vrstvu blastoderm a uvnitř vzniká prvotní tělní dutina blastocoel SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

11 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Vznik gastruly Postupná invaginace blastuly SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

12 Tvorba zárodečných listů - gastrulace
f g h Počáteční vývoj oplozeného vajíčka, které po několikerém dělení vytvoří shluk buněk zvaný morula (d), v němž se po čase utvoří dutina obalená jedinou vrstvou buněk – vzniká blastula (e – f). Na jednom místě se stěna blastuly vchlípí do vnitřní dutiny a vzniká gastrula (g – h). SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

13 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Houby (Porifera) Starobylí vodní (mořští) živočichové V dospělosti přisedlí Velikost – několik cm až 1 m Tvar nepravidelný Stavba těla jednoduchá – vývojový stupeň gastruly Dvě vrstvy buněk a nezenchymatická hmota SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

14 Kmen: Houby (Porifera)
Límečkovitá buňka Ektoderm – krycí funkce (1) Entoderm – límeč-kovité buňky (2) Mezenchym – pružná rosolovitá hmota mezi oběma vrstvami (3) Oscolum – vyvrhovací otvor (4) 4 1 2 3 Tělní dutina mořské houby SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

15 Oddělení: Blastulovci
Mořské houby SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

16 Oddělení: Gastrulovci
Kmen: Žahavci Třída: Polypovci Třída: Medúzovci Třída: Korálnatci SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

17 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Žahavci (Cnidaria) Vyskytují se ve slané i sladké vodě. Velikost od mm po 1-2 m. Tělo je paprsčitě souměrné. Láčka – vyvrhovací i přijímací otvor. Žahavé buňky – knidoblasty. Hermafrodité i gonochoristé. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

18 Třída: Polypovci Nezmar zelený – žahavá ramena kolem tělní dutiny (láčky) SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

19 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Rozmnožování nezmarů Pohlavní – výměna gamet (oplození vnitřní i vnější). Nepohlavní – vnější pučení (vznik kolonii, jedinci mají jednu společnou láčku). SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

20 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Třída: Medúzovci Čtyřhranka středomořská Talířovka ušatá SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

21 Třída: Medúzovci Talířovka svítivá Cyanea arctica – největší medúza
SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

22 Rozmnožování medúz Střídání přisedlé a volné formy SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

23 Postupný vývoj žahavce
Vývoj od larvy po dospělce SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

24 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Třída: Korálnatci Mořští žahavci. Vytvářejí pouze typ polypa. Žijí přisedle v koloniích. Vytvářejí skelet. Láčka je rozdělena přepážkami. Větevník mozkový SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

25 Sasanka s žahavými vlákny Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Třída: Korálnatci Sasanka s žahavými vlákny Korál červený SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

26 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Korálové útesy Korálové útesy v tropických vodách po celém světě jsou komplikovanými ekosystémy, poskytujícími útočiště rybám, krabům, mořským ježkům a řadě dalších živočichů. Vznikají činností korálů – z jejich tělních schránek. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

27 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Korálové útesy SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

28 Které pojmy spolu souvisí?
Knidoblast Láčka Blastocoel Morula Ektoderm Tělní dutina žahavců Vnější tělní list Žahavá buňka Tělní dutina blastuly Vývojové stadium rýhování zygoty SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

29 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Vyhodnocení c a d e b SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

30 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Opakování Popište jednotlivá stadia vývoje mnohobuněčných živočichů. Jaká je tělesná stavba mořských hub? Jaké tělní listy rozlišujeme na gastrule? Jak probíhá nepohlavní rozmnožování nezmarů? SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

31 Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů
Použité zdroje Bumerl, J., Hrabě, M.: Biologie 1 pro střední odborné školy. SPN, Praha, 1997 SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů


Stáhnout ppt "ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google