Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Př epětí 2. část ochrana proti přepětí Materiály a technická pomoc od firmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Př epětí 2. část ochrana proti přepětí Materiály a technická pomoc od firmy."— Transkript prezentace:

1 Př epětí 2. část ochrana proti přepětí Materiály a technická pomoc od firmy

2 Hladiny ochrany před bleskem Podle stupně nebezpečí zavádí nová ČSN čtyři hladiny ochrany před bleskem. Zařazení objektu do příslušné hladiny provádí projektant. LPL ILPL IILPL III a IV Nemocnice Průmyslové budovy Menší administrativní budovy Banky Administrativní budovy Obytné domy se standardní výbavou Stanice mobilních operátorů ŠkolyRodinné domy VodárnySupermarketyZemědělské objekty ElektrárnyKatedrály Objekty a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení Objekty s nebezpečím výbuchu

3 Parametry přepětí pro jednotlivé LPL První krátký výbojLPL Parametry prouduOznačeníJednotkaIIIIIIIV Vrcholový proudIkA200150100 Náboj krátkého výbojeQ short C1007550 Časové parametryT 1 /T 2 μ s/μs10/350 Jaký je význam jednotlivých hladin ? Podle určené hladiny před bleskem se navrhují parametry a provedení ochrany před bleskem.

4 Rozdělení bleskového proudu při zásahu objektu a kabelovém přívodu (odhad). Uvažuje se nejhorší případ – I imp =200 kA (impuls 10/350 µs) 50 % proudu (100kA) se svede přes jímač do uzemnění (LPS) 50 % proudu (100kA) se rovnoměrně rozdělí mezi vstupy do objektu Na každý pracovní vodič (L 1, L 2, L 3 a PEN) připadá přibližně (17/4)%, tedy zhruba 8 kA

5 Zóny ochrany ZBO 0 A – je možný přímý úder blesku + netlumené elmag. pole ZBO 0 B – bez přímého úderu blesku, ale s netlumeným elmag. polem ZBO 1 – impulsní proud na vodivých částech je značně omezen, elmag. pole zatlumeno ZBO 2 – další následné omezení impulsních proudů Vnější ochranný systém LPS (jímač + svod) Ekvipotenciální sběrnice 1 na hranici ZBO 0 a ZBO 1 Přívod – kabely nn a datové rozvody Zemní ochranný systém

6 Popište možnosti vzniku přepětí ? 1.Přímý úder blesku do vedení vn 2.Blesk mezi mraky – indukce do vedení 3.Úder blesku do jímače 4.Úder blesku do okolí – zavlečení přepětí

7 Nebezpečí při svodu blesku 1. Nevytvořeno ochranné propojení 1. Nevytvořeno ochranné propojení – popište možná nebezpečí Kovové potrubí např. vodovod Silový rozvod elektrické energie Při průchodu blesku svodem se vytvoří v důsledku odporu svodu a zemniče potenciálový rozdíl mezi svodem a uzemněným potrubím a mezi svodem a elektrickou instalací. Hrozí výboj, nebezpečí úrazu a zničení zařízení !!!

8 Nebezpečí při svodu blesku 2. Potrubí na stejném potenciálu jako svod – popište význam a možná další nebezpečí Výrazné snížení celkového zemního odporu a snížení rozdílu potenciálů mezi potrubím a svodem. Nemůže dojít k průrazu na potrubí, nebezpečí průrazu do elektrického vedení zůstává (rozdíl potenciálů svodu a fázového vodiče). Hrozí výboj a nebezpečí úrazu a zničení zařízení !!! Ochranné vyrovnání potenciálů

9 Nebezpečí při svodu blesku 3.Na společný potenciál je připojen i vývod z přepěťové ochrany V případě zvýšení rozdílu potenciálů nad bezpečnou mez zapůsobí přepěťová ochrana, která sníží úroveň rozdílu potenciálů mezi živými a vodivými částmi. Ideální případ, nehrozí úraz elektrickým proudem. Připojení vývodu přepěťové ochrany

10 Jaké je nebezpečí při svodu blesku v tomto případě ? PC Sdělovací vedeníSilové vedení V okolí svodu se při průchodu blesku vytváří silné elektromagnetické pole. Jestliže prochází toto pole uzavřenou smyčkou, pak se na této smyčce indukuje napětí. Toto impulsní napětí je velké a může poškodit zejména elektronická zařízení. UiUi

11 Rozdělení svodičů přepětí Podle jakých obecných kritérií se dělí svodiče přepětí ? SPD typ 1 - svodiče bleskový proudů (zkoušky třídy I) Svedení velké energie bleskového proudu a vyrovnání potenciálu v případě přímého úderu blesku, instalují se v hlavním rozváděči. SPD typ 1+2 – vyhovují zkouškám třídy I a třídy II SPD typ 2 – svedení méně náročných přepětí (zk. třídy II) Svedení spínacích a indukovaných přepětí, zbytkových přepětí za SPD 1, instalují se v podružných rozváděčích. SPD typ 3 – přímá ochrana elektrického zařízení (třída III) Nejjemnější stupeň kaskády, instaluje se u chráněného zařízení, bývá kombinován s vf fitrem.

12 Kategorie přepětí – ČSN EN 61643-11 Svodiče mimo budovu (dříve třída A) zodpovídá provozovatel sítě – ochranná úroveň 6 kV 1 6kV Hlavní rozvaděč Podružný rozvaděč Chráněné spotřebiče Silové vedení Svodiče TYP 1 – Omezení bleskového proudu – hlavní rozváděč - ochranná úroveň 4 kV 4kV Svodiče TYP 2 – snížení zbytkového přepětí v podružném rozvaděči – ochranná úroveň 2,5 kV 2 2,5kV Svodiče TYP 3 – v vf filtrem pro citlivé spotřebiče u elektrického zařízení – ochranná úroveň 1,5 kV 3 1,5kV Možná dodatečná ochrana zvlášť citlivého zařízení. Je umístěna přímo u spotřebiče nebo je součástí spotřebiče. Ochranná úroveň je dána spotřebičem. min. 10 mmin. 5 m

13 Příklad třístupňové koordinované ochrany 6 kV 2 kV 1,2 kV 770 V 15 kA (8/20) 5 kA (8/20) 50 kA (10/350) Omezení bleskového proudu na vstupu vedení do objektu Snížení zbytkového napětí v podružném rozvaděči Rázová oddělovací tlumivka pro koordinaci Typ 3 s vf filtrem pro citlivé přístroje


Stáhnout ppt "Př epětí 2. část ochrana proti přepětí Materiály a technická pomoc od firmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google