Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přepětí 2. část ochrana proti přepětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přepětí 2. část ochrana proti přepětí"— Transkript prezentace:

1 Přepětí 2. část ochrana proti přepětí
Materiály a technická pomoc od firmy Přepětí 2. část ochrana proti přepětí

2 Hladiny ochrany před bleskem
Podle stupně nebezpečí zavádí nová ČSN čtyři hladiny ochrany před bleskem. Zařazení objektu do příslušné hladiny provádí projektant. LPL I LPL II LPL III a IV Nemocnice Průmyslové budovy Menší administrativní budovy Banky Administrativní budovy Obytné domy se standardní výbavou Stanice mobilních operátorů Školy Rodinné domy Vodárny Supermarkety Zemědělské objekty Elektrárny Katedrály Objekty a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení Objekty s nebezpečím výbuchu

3 Parametry přepětí pro jednotlivé LPL
Jaký je význam jednotlivých hladin ? Podle určené hladiny před bleskem se navrhují parametry a provedení ochrany před bleskem. První krátký výboj LPL Parametry proudu Označení Jednotka I II III IV Vrcholový proud kA 200 150 100 Náboj krátkého výboje Qshort C 75 50 Časové parametry T1/T2 μs/μs 10/350

4 Rozdělení bleskového proudu při zásahu objektu a kabelovém přívodu (odhad).
Na každý pracovní vodič (L1, L2, L3 a PEN) připadá přibližně (17/4)%, tedy zhruba 8 kA 50 % proudu (100kA) se rovnoměrně rozdělí mezi vstupy do objektu 50 % proudu (100kA) se svede přes jímač do uzemnění (LPS) Uvažuje se nejhorší případ – Iimp=200 kA (impuls 10/350 µs)

5 Zóny ochrany ZBO 0A – je možný přímý úder blesku + netlumené elmag. pole ZBO 0B – bez přímého úderu blesku, ale s netlumeným elmag. polem Vnější ochranný systém LPS (jímač + svod) Ekvipotenciální sběrnice 1 na hranici ZBO 0 a ZBO 1 ZBO 1 – impulsní proud na vodivých částech je značně omezen, elmag. pole zatlumeno Přívod – kabely nn a datové rozvody ZBO 2 – další následné omezení impulsních proudů Zemní ochranný systém

6 Popište možnosti vzniku přepětí ?
1. Přímý úder blesku do vedení vn 2. Blesk mezi mraky – indukce do vedení 3. Úder blesku do jímače 4. Úder blesku do okolí – zavlečení přepětí

7 Nebezpečí při svodu blesku
1. Nevytvořeno ochranné propojení – popište možná nebezpečí Silový rozvod elektrické energie Kovové potrubí např. vodovod Při průchodu blesku svodem se vytvoří v důsledku odporu svodu a zemniče potenciálový rozdíl mezi svodem a uzemněným potrubím a mezi svodem a elektrickou instalací. Hrozí výboj, nebezpečí úrazu a zničení zařízení !!!

8 Nebezpečí při svodu blesku
2. Potrubí na stejném potenciálu jako svod – popište význam a možná další nebezpečí Ochranné vyrovnání potenciálů Výrazné snížení celkového zemního odporu a snížení rozdílu potenciálů mezi potrubím a svodem. Nemůže dojít k průrazu na potrubí, nebezpečí průrazu do elektrického vedení zůstává (rozdíl potenciálů svodu a fázového vodiče). Hrozí výboj a nebezpečí úrazu a zničení zařízení !!!

9 Nebezpečí při svodu blesku
3. Na společný potenciál je připojen i vývod z přepěťové ochrany Připojení vývodu přepěťové ochrany V případě zvýšení rozdílu potenciálů nad bezpečnou mez zapůsobí přepěťová ochrana, která sníží úroveň rozdílu potenciálů mezi živými a vodivými částmi . Ideální případ, nehrozí úraz elektrickým proudem.

10 Jaké je nebezpečí při svodu blesku v tomto případě ?
Sdělovací vedení Silové vedení V okolí svodu se při průchodu blesku vytváří silné elektromagnetické pole. Jestliže prochází toto pole uzavřenou smyčkou, pak se na této smyčce indukuje napětí. Toto impulsní napětí je velké a může poškodit zejména elektronická zařízení. PC Ui

11 Rozdělení svodičů přepětí
Podle jakých obecných kritérií se dělí svodiče přepětí ? SPD typ 1 - svodiče bleskový proudů (zkoušky třídy I) Svedení velké energie bleskového proudu a vyrovnání potenciálu v případě přímého úderu blesku, instalují se v hlavním rozváděči. SPD typ 1+2 – vyhovují zkouškám třídy I a třídy II SPD typ 2 – svedení méně náročných přepětí (zk. třídy II) Svedení spínacích a indukovaných přepětí, zbytkových přepětí za SPD 1, instalují se v podružných rozváděčích. SPD typ 3 – přímá ochrana elektrického zařízení (třída III) Nejjemnější stupeň kaskády, instaluje se u chráněného zařízení, bývá kombinován s vf fitrem.

12 Kategorie přepětí – ČSN EN 61643-11
Silové vedení Možná dodatečná ochrana zvlášť citlivého zařízení. Je umístěna přímo u spotřebiče nebo je součástí spotřebiče. Ochranná úroveň je dána spotřebičem. Hlavní rozvaděč Svodiče TYP 1 – Omezení bleskového proudu – hlavní rozváděč - ochranná úroveň 4 kV Svodiče mimo budovu (dříve třída A) zodpovídá provozovatel sítě – ochranná úroveň 6 kV Svodiče TYP 3 – v vf filtrem pro citlivé spotřebiče u elektrického zařízení – ochranná úroveň 1,5 kV Svodiče TYP 2 – snížení zbytkového přepětí v podružném rozvaděči – ochranná úroveň 2,5 kV 1 Podružný rozvaděč 6kV 2 3 Chráněné spotřebiče 4kV 2,5kV 1,5kV min. 10 m min. 5 m

13 Příklad třístupňové koordinované ochrany
HAKEL - TRADE 2008 Příklad třístupňové koordinované ochrany Rázová oddělovací tlumivka pro koordinaci Snížení zbytkového napětí v podružném rozvaděči Omezení bleskového proudu na vstupu vedení do objektu Typ 3 s vf filtrem pro citlivé přístroje 6 kV 2 kV 770 V 1,2 kV 5 kA (8/20) 50 kA (10/350) 15 kA (8/20) 13 13


Stáhnout ppt "Přepětí 2. část ochrana proti přepětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google