Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umístění zařízení ochrany před přepětím v elektrických instalacích odběrných zařízení před měřením odběru elektřiny PNE 33 0000-5 Ed. 2 Umístění přepěťového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umístění zařízení ochrany před přepětím v elektrických instalacích odběrných zařízení před měřením odběru elektřiny PNE 33 0000-5 Ed. 2 Umístění přepěťového."— Transkript prezentace:

1

2 Umístění zařízení ochrany před přepětím v elektrických instalacích odběrných zařízení před měřením odběru elektřiny PNE 33 0000-5 Ed. 2 Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení

3 Snaha energetických společností: umožnit ochranu před bleskem a přepětím v elektrických instalacích a zároveň omezit možnost neoprávněného odběru => omezit vstup do neměřených částí elektrické instalace

4 Historie vzniku PNE 33 0000-5 •proč norma vznikla •jak vznikala •proč má formu PNE

5 Předloha našeho materiálu - VDEW - e.V. „Überspannungs - Schutzeinrichtungen der Anforderungsklasse B“

6 Vazba na řadu ČSN EN 62 305 •62305-1Všeobecné zásady •62305-2Řízené riziko (metodika odhadu rizika) •62305-3Hmotné škody na objektech a fyzické ohrožení života •62305-4Elektrické a elektronické zařízení uvnitř objektů •62305-5Inženýrské sítě

7 Revize řady IEC 62305 •This part of IEC 62305 provides the general principles to be followed in the protection against •lightning of structures including their installations and contents as well as persons, •The following cases are outside the scope of this standard: •– railway systems; •– vehicles, ships, aircraft, offshore installations; •– underground high pressure pipelines; •− pipe, power and telecommunication lines not connected to a structure. NOTE Usually these systems are under special regulations made by various specific authorities.

8 Postavení PNE 33 0000-5 v systému technických norem na ochranu před přepětím •ČSN EN 62305-3/4 - PNE 33 0000-5 •ČSN 38 0810 - PNE 33 0000-7 - PNE 33 0000-8 - PNE 33 0000-9

9 Hromosvod – vnější LPS Hromosvod dle ČSN EN 62305-3, STN EN 62305 Svodiče SPD T1 Svodiče SPD T1 Uzemňovací soustava Uzemňovací soustava Soustava svodů Soustava svodů Jímací soustava Jímací soustava

10 BULLETIN IP ILPC 2007 LPZ definované pomocí LPS (IEC 62305-3) dostatečná vzdálenost r r LPZ 0 A LPZ 0 B SPD 0 A /1 LPZ 1 s s Ekvipotenciální pospojování proti blesku SPD proti blesku pomocí SPD Typ 1 LPZ Zóna ochrany před bleskem SPD Přepěťové ochranné zařízení r Poloměr valící se koule s Dostatečná vzdálenost proti nebezpečnému jiskření 1 Stavba S1 Úder do stavby 2 Jímací soustava S2 Úder v blízkosti stavby 3 Soustava svodů S3 Úder do inženýrské sítě připojené ke stavbě 4 Uzemňovací soustava S4 Úder v blízkosti inženýrské sítě 5 Vstupující inženýrské sítě připojené ke stavbě 4 2 4 1 4 3 4 5 4 4 4 5 S1 S3 S4 S2

11 Red/Line Schäden MCR 110 kV data TV telefon 400/230 V ABC Company stanice mobilních operátorů 2 km 1320e.ppt / 07.03.02 / ESC 1320e_c Úder blesku

12

13 Instalace přepěťových ochran SPD

14 Pospojování proti blesku

15 Obecné podmínky 9 požadavků

16 1. Vždy je nutný souhlas příslušného PDS: - k umístění a zapojení svodiče - k výběru svodiče

17 2. O potřebě použít svodič nerozhoduje provozovatel distribuční soustavy, ale projektant odběrného zařízení na základě požadavků investora (odběratele)

18 3. Typ použité ochrany musí splňovat požadavky: - svodič na bázi jiskřiště - propustnost pro bleskový proud 100kA/m - schopnost zhášení oblouku

19 BULLETIN IP ILPC 2007

20 4. Pokud je svodič umístěn v neměřené části, musí být jeho místo zajištěno proti neoprávněné manipulaci

21 5. Zapojení svodičů musí odpovídat schématům podle druhu sítě (TN, TT)

22 6. Umístění přepěťové ochrany přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) musí být v neměřené části podle obrázků v příloze č. 5

23 7. Pravidelná kontrola nejdéle za 4 roky PDS má právo na informaci

24 8. Průběh svedení přepětí musí být takový, aby bylo na minimum omezeno působení pojistky v HDS nebo PS

25 9. Odchylky je v odůvodněných případech možné dohodnout s příslušným PDS

26 Přílohy 1.Názvosloví; 2.Požadavky na přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) zapojené v neměřené části; 3.Požadavky na instalaci přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) ; 4.Požadavky na rozváděče a skříně; 5.Umístění ve vnitřní instalaci u jednotlivých objektů;

27 Příloha 1 - Umístění přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) - Přehled a definice nejdůležitějších pojmů v ochraně před bleskem a přepětím; - Nejobecnější principy ochrany před bleskem a přepětím ve smylu ČSN EN 62305:. hladiny ochrany před bleskem, •zóny ochrany před bleskem, •pospojování proti blesku, •impulsní výdržné napětí zařízení, •odolnost koncových zařízení proti rázovému impulsu, •energetická a napěťová koordinace přepěťových ochran a •typy přepěťových ochranných zařízení SPD ve smyslu ČSN EN 61 643-11.

28 Příloha 2 – Technické požadavky na ochranné zařízení SPD typu T1 umisťované v neměřené části: •Princip odvádění přepětí a konstrukční provedení (jiskřiště); •Propustnost zařízení přepěťové ochrany SPD Typu T1 pro bleskový proud •Schopnost zhášení oblouku a zkratová pevnost

29 Příloha 3 – Požadavky na instalaci přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 s ohledem na: •Místo instalace z hlediska zajištění proti neoprávněné manipulaci; •Zapojení podle druhu sítě (TN-C, TN-S a TT) a •Zapojení nadproudového jištění předřazeného před ochranné zařízení SPD typu T1

30 Příloha 4 – Požadavky na kompletní odpovědnost výrobce rozváděče •Za plně vybavený rozváděč (včetně umístění svodičů přepětí); •Za provedení všech relevantních zkoušek

31 Příloha 5 - Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) •činžovní dům; •kancelářský (nebo podobný) objekt s více odběrateli; •rodinný domek/drobná provozovna - objekt připojený na venkovní vedení; •rodinný domek/drobná provozovna - objekt připojený na kabelové vedení

32 klimatizace základový zemnič armování koncové zařízení stínění místnosti M LPZ 0 A LEMP LEMP ČSN EN 62305 - 4 Zóny ochrany před bleskem LPZ LEMP LPZ 0 C jímací soustava svod Informačně- technická síť LPZ 3 SEMP LPZ 2 LPZ 1 vyrovnání potenciálů svodič bleskového proudu místní vyrovnání potenciálů svodič přepětí LPZ 0 B napájecí síť NN

33

34

35

36

37 Jednotlivé verze PNE 33 0000-5 •1. 2. 2001 verze k ověření (0. verze) •1. 6. 20021. vydání •1. 1. 20082. vydání

38 PNE 33 0000-5, 2. vydání •ČEZ Distribuce, a.s. •E.ON Česká republika, s.r.o. •E.ON distribuce, a.s. •PRE distribuce, a.s. •ZSE, a.s. •VSE, a.s. •SSE, a.s.

39 Vymahatelnost na licencí vymezeném území ČEZ Distribuce, a.s. •Pravidla provozování distribučních soustav schválená ERÚ; Příloha č. 6, poznámka na konci čl. 3.5.4 – přívodní vedení nn; •Připojovací podmínky pro odběry C, D

40 Použití výrobků firmy DEHN + SÖHNE

41 BULLETIN IP ILPC 2007 T400059.ppt /04.03.99 / PME T4/00059 0,4 energie [kJ] I imp [kA] 10/350 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 žádná koordinace hranice přetížení pro VAR úspěšná koordination zapálení FS W VAR W FS W VAR W VAR, max., dov. 0,51,01,52,02,53,0 Energetická koordinace mezi jiskřištěm a varistorem

42 BULLETIN IP ILPC 2007 T400045.ppt /03.03.99 / PME T4/00045 0, 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1, 0 0,51,01,52,02,53,0 energie [kJ] I imp [kA] celková energie W ges. přetížení VAR1 přetížení VAR2 W VAR2 ČSN EN 62305 – 4: Příloha C: rozdělení energie mezi svodiči na bázi varistorů při narůstajících impulsních proudech

43 Podniková norma energetiky PNE 33 0000-5 Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení • Přípojková skříň zkoušena bleskovým proudem 100 kA vlnou 10/350 µs. - Minimální schopnost zhášení následných proudů 3 kA.

44 BULLETIN IP ILPC 2007 Nová řada Red / Line Typ 1 – DEHNventil  modular Kontakt dálkové signalizace (FM) • koordinovaný svodič bleskového proudu se signalizací • svodič dle ĆSN EN 61643-11: Typ 1 a 2 (třídy B a C) • max. přípustné napětí U C AC : 255 V • jmen. impuls. proud I imp : 50 kA (10/350) • maximální impuls. proud I n : 25/50 kA (8/20) • ochranná úroveň U p :  1,5 kV • schopnost přerušení následného proudu: 50 kA • zkratová odolnost při max. předjištění: 50 kA • nevybavení pojistek od 35 A gL/gG až do 50 kA • příslušenství - výměnné moduly:  DV MOD 255 obj.č. 951 001  DV MOD NPE 50 obj.č. 951 050

45 Modulární, koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNbloc ® M v praxi s ochranným modulem 02.04.08 / S2718_a

46 BULLETIN IP ILPC 2007 síť nn TN-C, PS / 35 A Instalace kombinovaného svodiče pro obytný dům v zapojení před elektroměrem DEHNventil M TNC obj. č. 951 300 podružný rozváděč SPD T2 SPD T1 SPD T3 PR KZ SPD T2SPD T3 PR KZ SPD T2SPD T3 PR KZ SPD T2SPD T3 PR KZ SPD T2SPD T3 KZ PR SPD T2 PR SPD T2 PR SPD T2 PR SPD T2 PR SPD T2 PR SPD T2 ER PR PS KZ ER elektroměrový rozváděč přípojková skříň koncové zařízení Legenda: SPD T1 SPD T2 SPD T3 svodič bleskových proudů DEHNventil DV M TNC 255 svodič přepětí DEHNguard DG M TNS 275 svodič přepětí DEHNflex M 255 LPZ 1 LPZ 0 A TNS SPD T3 KZ SPD T3 KZ SPD T3 KZ SPD T3 KZ SPD T3 KZ SPD T3 KZ PS

47 BULLETIN IP ILPC 2007 Přípojková skříň se svodičem SPD T1

48 BULLETIN IP ILPC 2007 DEHNventil M TNC 255 obj. č. 951 300 PS ER > 2 m SPD T3 PR KZ SPD T2 PR SPD T1 HR KZ síť nn TN-C, PS / 35 A LPZ 0 A LPZ 1 podružný rozváděč PR PS KZ ER elektroměrový rozváděč přípojková skříň koncové zařízení SPD T1 SPD T2 SPD T3 Legenda: KZ SPD T3 > 10 m > 5 m > 10 m síť nn TNS svodič bleskových proudů DEHNventil - DV M TNC 255 obj. č. 951 300 svodič přepětí DEHNguard - DG M TNS 275 obj. č. 952 400 svodič přepětí DEHNflex – DFL M 255 obj. č. 924 396 Instalace kombinovaného svodiče pro rodinný dům v zapojení za elektroměrem

49 Umístění SPD PS – cca 1,5 m nad terénem BULLETIN IP ILPC 2007 PS bez SPD Televize /video

50 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Umístění zařízení ochrany před přepětím v elektrických instalacích odběrných zařízení před měřením odběru elektřiny PNE 33 0000-5 Ed. 2 Umístění přepěťového."

Podobné prezentace


Reklamy Google