Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umístění zařízení ochrany před přepětím v elektrických instalacích odběrných zařízení před měřením odběru elektřiny PNE 33 0000-5 Ed. 2 Umístění přepěťového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umístění zařízení ochrany před přepětím v elektrických instalacích odběrných zařízení před měřením odběru elektřiny PNE 33 0000-5 Ed. 2 Umístění přepěťového."— Transkript prezentace:

1 Umístění zařízení ochrany před přepětím v elektrických instalacích odběrných zařízení před měřením odběru elektřiny PNE Ed. 2 Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení

2 Snaha energetických společností:
umožnit ochranu před bleskem a přepětím v elektrických instalacích a zároveň omezit možnost neoprávněného odběru => omezit vstup do neměřených částí elektrické instalace

3 Historie vzniku PNE 33 0000-5 proč norma vznikla jak vznikala
proč má formu PNE

4 Předloha našeho materiálu - VDEW - e.V.
„Überspannungs - Schutzeinrichtungen der Anforderungsklasse B“

5 Vazba na řadu ČSN EN 62 305 62305-1 Všeobecné zásady
Řízené riziko (metodika odhadu rizika) Hmotné škody na objektech a fyzické ohrožení života Elektrické a elektronické zařízení uvnitř objektů Inženýrské sítě

6 Revize řady IEC 62305 This part of IEC provides the general principles to be followed in the protection against lightning of structures including their installations and contents as well as persons, The following cases are outside the scope of this standard: – railway systems; – vehicles, ships, aircraft, offshore installations; – underground high pressure pipelines; − pipe, power and telecommunication lines not connected to a structure. NOTE Usually these systems are under special regulations made by various specific authorities.

7 Postavení PNE 33 0000-5 v systému technických norem na ochranu před přepětím
ČSN EN /4 - PNE ČSN - PNE - PNE - PNE

8 Hromosvod dle ČSN EN 62305-3, STN EN 62305
BULLETIN IP ILPC 2007 Hromosvod – vnější LPS Hromosvod dle ČSN EN , STN EN 62305 Uzemňovací soustava Jímací soustava Soustava svodů Svodiče SPD T1 8

9 LPZ definované pomocí LPS (IEC 62305-3) dostatečná vzdálenost
BULLETIN IP ILPC 2007 LPZ definované pomocí LPS (IEC ) dostatečná vzdálenost S1 4 2 S3 LPZ 0A s 4 1 4 5 SPD 0A/1 LPZ 1 r 4 3 r S4 S2 s LPZ 0B LPZ 0B 4 4 4 5 SPD 0A/1 1 Stavba S1 Úder do stavby 2 Jímací soustava S2 Úder v blízkosti stavby 3 Soustava svodů S3 Úder do inženýrské sítě připojené ke stavbě 4 Uzemňovací soustava S4 Úder v blízkosti inženýrské sítě 5 Vstupující inženýrské sítě připojené ke stavbě Ekvipotenciální pospojování proti blesku SPD proti blesku pomocí SPD Typ 1 LPZ Zóna ochrany před bleskem SPD Přepěťové ochranné zařízení r Poloměr valící se koule s  Dostatečná vzdálenost proti nebezpečnému jiskření BULLETIN IP ILPC 2007 9

10 Úder blesku 2 km MCR data telefon stanice 110 kV mobilních operátorů
Beitrag - Autor ABC Company MCR data telefon 2 km stanice mobilních operátorů 110 kV 400/230 V TV 1320e_c 1320e.ppt / / ESC Red/Line Schäden 10

11

12 Instalace přepěťových ochran SPD

13 Pospojování proti blesku

14 Obecné podmínky 9 požadavků

15 1. Vždy je nutný souhlas příslušného PDS:
1. Vždy je nutný souhlas příslušného PDS: k umístění a zapojení svodiče k výběru svodiče

16 2. O potřebě použít svodič nerozhoduje provozovatel distribuční soustavy, ale projektant odběrného zařízení na základě požadavků investora (odběratele)

17 3. Typ použité ochrany musí. splňovat požadavky:
3. Typ použité ochrany musí splňovat požadavky: svodič na bázi jiskřiště propustnost pro bleskový proud 100kA/m schopnost zhášení oblouku

18 BULLETIN IP ILPC 2007

19 4. Pokud je svodič umístěn v neměřené části, musí být jeho místo zajištěno proti neoprávněné manipulaci

20 5. Zapojení svodičů musí odpovídat schématům podle druhu sítě (TN, TT)

21 6. Umístění přepěťové ochrany přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1
6. Umístění přepěťové ochrany přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) musí být v neměřené části podle obrázků v příloze č. 5

22 7. Pravidelná kontrola nejdéle za 4 roky PDS má právo na informaci

23 8. Průběh svedení přepětí musí být takový, aby bylo na minimum omezeno působení pojistky v HDS nebo PS

24 9. Odchylky je v odůvodněných případech možné dohodnout s příslušným PDS

25 Přílohy Názvosloví; Požadavky na přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) zapojené v neměřené části; Požadavky na instalaci přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) ; Požadavky na rozváděče a skříně; Umístění ve vnitřní instalaci u jednotlivých objektů;

26 Příloha 1 - Umístění přepěťové ochranné zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B)
- Přehled a definice nejdůležitějších pojmů v ochraně před bleskem a přepětím; - Nejobecnější principy ochrany před bleskem a přepětím ve smylu ČSN EN 62305: . hladiny ochrany před bleskem, zóny ochrany před bleskem, pospojování proti blesku, impulsní výdržné napětí zařízení, odolnost koncových zařízení proti rázovému impulsu, energetická a napěťová koordinace přepěťových ochran a typy přepěťových ochranných zařízení SPD ve smyslu ČSN EN 61 

27 Příloha 2 – Technické požadavky na ochranné zařízení SPD typu T1 umisťované v neměřené části:
Princip odvádění přepětí a konstrukční provedení (jiskřiště); Propustnost zařízení přepěťové ochrany SPD Typu T1 pro bleskový proud Schopnost zhášení oblouku a zkratová pevnost

28 Příloha 3 – Požadavky na instalaci přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 s ohledem na:
Místo instalace z hlediska zajištění proti neoprávněné manipulaci; Zapojení podle druhu sítě (TN-C, TN-S a TT) a Zapojení nadproudového jištění předřazeného před ochranné zařízení SPD typu T1

29 Příloha 4 – Požadavky na kompletní odpovědnost výrobce rozváděče
Za plně vybavený rozváděč (včetně umístění svodičů přepětí); Za provedení všech relevantních zkoušek

30 Příloha 5 - Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B)
činžovní dům; kancelářský (nebo podobný) objekt s více odběrateli; rodinný domek/drobná provozovna - objekt připojený na venkovní vedení; rodinný domek/drobná provozovna - objekt připojený na kabelové vedení

31 ČSN EN 62305 - 4 Zóny ochrany před bleskem LPZ
LPZ 0 A vyrovnání potenciálů svodič bleskového proudu LEMP jímací soustava LPZ 0 B místní vyrovnání potenciálů svodič přepětí M LPZ 0 A LPZ 1 LEMP svod stínění místnosti koncové zařízení klimatizace LPZ 3 LEMP LPZ 2 LPZ 0 B LPZ 2 LPZ 0 C napájecí síť NN SEMP Informačně-technická síť LPZ 1 armování základový zemnič

32

33

34

35

36 Jednotlivé verze PNE 33 0000-5 1. 2. 2001 verze k ověření (0. verze)
vydání vydání

37 PNE 33 0000-5, 2. vydání ČEZ Distribuce, a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o. E.ON distribuce, a.s. PRE distribuce, a.s. ZSE, a.s. VSE, a.s. SSE, a.s.

38 Vymahatelnost na licencí vymezeném území ČEZ Distribuce, a.s.
Pravidla provozování distribučních soustav schválená ERÚ; Příloha č. 6, poznámka na konci čl – přívodní vedení nn; Připojovací podmínky pro odběry C, D

39 Použití výrobků firmy DEHN + SÖHNE

40 Energetická koordinace mezi jiskřištěm a varistorem
BULLETIN IP ILPC 2007 energie [kJ] 1,0 žádná koordinace 0,8 0,6 WVAR, max., dov. hranice přetížení pro VAR WVAR 0,4 úspěšná koordination zapálení FS 0,2 WVAR WFS Iimp [kA] 10/350 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 T4/00059 BULLETIN IP ILPC 2007 T ppt / / PME 40

41 ČSN EN – 4: Příloha C: rozdělení energie mezi svodiči na bázi varistorů při narůstajících impulsních proudech BULLETIN IP ILPC 2007 energie [kJ] 1,0 0,8 celková energie Wges. WVAR2 přetížení VAR1 0,6 0,4 WVAR2 přetížení VAR2 0,2 Iimp [kA] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 T4/00045 BULLETIN IP ILPC 2007 T ppt / / PME 41

42 - Minimální schopnost zhášení následných proudů 3 kA.
Podniková norma energetiky PNE Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení Přípojková skříň zkoušena bleskovým proudem kA vlnou 10/350 µs. - Minimální schopnost zhášení následných proudů kA.

43 Nová řada Red / Line Typ 1 – DEHNventil modular
koordinovaný svodič bleskového proudu se signalizací svodič dle ĆSN EN : Typ 1 a 2 (třídy B a C) max. přípustné napětí UC AC : V jmen. impuls. proud Iimp: kA (10/350) maximální impuls. proud In: /50 kA (8/20) ochranná úroveň Up:  1,5 kV schopnost přerušení následného proudu: kA zkratová odolnost při max. předjištění: 50 kA nevybavení pojistek od 35 A gL/gG až do 50 kA Kontakt dálkové signalizace (FM) příslušenství - výměnné moduly: DV MOD obj.č DV MOD NPE 50 obj.č BULLETIN IP ILPC 2007

44 Modulární, koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNbloc® M v praxi s ochranným modulem
/ S2718_a

45 Instalace kombinovaného svodiče pro obytný dům v zapojení před elektroměrem
BULLETIN IP ILPC 2007 Legenda: PS přípojková skříň ER elektroměrový rozváděč PR podružný rozváděč LPZ 1 TNS koncové zařízení PR PR PR KZ KZ SPD T3 SPD T2 ER SPD T2 SPD T3 KZ SPD T1 svodič bleskových proudů DEHNventil DV M TNC 255 PR PR PR KZ ER KZ SPD T3 SPD T2 SPD T2 SPD T3 SPD T2 svodič přepětí DEHNguard DG M TNS 275 PR PR PR KZ ER SPD T3 KZ SPD T3 svodič přepětí DEHNflex M 255 SPD T3 SPD T2 SPD T2 PR PR PR KZ ER KZ SPD T3 SPD T2 SPD T2 SPD T3 DEHNventil M TNC obj. č PR PR PR KZ ER SPD T3 KZ SPD T3 SPD T2 SPD T2 síť nn TN-C, PS / 35 A PS LPZ 1 PR PR SPD T1 ER SPD T2 SPD T3 KZ LPZ 0A BULLETIN IP ILPC 2007 45

46 Přípojková skříň se svodičem SPD T1
BULLETIN IP ILPC 2007 BULLETIN IP ILPC 2007 46

47 Instalace kombinovaného svodiče pro rodinný dům v zapojení za elektroměrem
BULLETIN IP ILPC 2007 Legenda: SPD T1 svodič bleskových proudů DEHNventil - DV M TNC 255 obj. č PS přípojková skříň ER elektroměrový rozváděč SPD T2 svodič přepětí DEHNguard - DG M TNS 275 obj. č PR podružný rozváděč SPD T3 svodič přepětí DEHNflex – DFL M 255 obj. č KZ koncové zařízení DEHNventil M TNC 255 obj. č > 5 m > 10 m PR PR > 10 m KZ KZ SPD T3 SPD T2 SPD T3 > 2 m LPZ 1 > 10 m ER > 5 m síť nn TN-C, PS / 35 A KZ PR HR PS síť nn TNS SPD T1 LPZ 0A BULLETIN IP ILPC 2007 47

48 Umístění SPD PS – cca 1,5 m nad terénem
BULLETIN IP ILPC 2007 PS bez SPD Televize /video BULLETIN IP ILPC 2007 48

49 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Umístění zařízení ochrany před přepětím v elektrických instalacích odběrných zařízení před měřením odběru elektřiny PNE 33 0000-5 Ed. 2 Umístění přepěťového."

Podobné prezentace


Reklamy Google