Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

172. Žofínské fórum: "Evropské fondy 2014-2020" Potřebujeme investice, potřebujeme evropské fondy? Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "172. Žofínské fórum: "Evropské fondy 2014-2020" Potřebujeme investice, potřebujeme evropské fondy? Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v České."— Transkript prezentace:

1 172. Žofínské fórum: "Evropské fondy " Potřebujeme investice, potřebujeme evropské fondy? Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice Praha, 25. listopadu 2014

2 I. Proč podpora investic? Situace: ekonomické oživení v EU je slabší, než se čekalo Výhled: růst HDP v roce 2015 bude pomalý a s rozdíly mezi ČS Důvody: Strukturální problémy Pokles veřejných i soukromých investic Pokračující finanční fragmentace v důsledku krize

3 Rozdíly v ek. růstu v EU 2014,

4 propad investic v EU…

5 .., a proto investiční balíček Investice v EU oproti svému vrcholu v roce 2007 poklesly o 14% (434 miliard eur) Nízké investice podvazují krátkodobé oživení a dlouhodobý ekonomický růst Fiskální odpovědnost a strukturální reformy je třeba doplnit o třetí prvek – investice Investiční balíček má podnítit další soukromé a veřejné investice Podrobnosti návrhu EK by měly být oznámeny zítra v EP ve Štrasburku

6 II. Proč politika soudržnosti EU? Cílem politiky soudržnosti je snížit rozdíly mezi regiony EU za účelem dosažení vyrovnaného ekonomického, sociálního a územního rozvoje. * V USA je rozdíl pouze 2,5 a v Japonsku 2.

7 Rozpočet EU a kohezní politika ( ) Reformy schválené pro období 2014–2020 mají maximalizovat vliv dostupného financování ze zdrojů EU miliard EUR Celkový rozpočet EU na období Ostatní politiky EU, zemědělství, výzkum, vnější atd. 730,2 miliard EUR 67,5%32,5% 351,8 miliard EUR Financování politiky soudržnosti Růst

8 Současná a nová fin. perspektiva (ceny r.2011)

9 Jednotný rámec pěti evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Fond soudržnosti Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský námořní a rybářský fond Zjednodušení - společná pravidla pro fondy ESI Možnosti zjednodušených nákladů. Elektronická správa. Pravidla způsobilosti. Finanční nástroje. CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj. DOHODA O PARTNERSTVÍ

10 11 tématických cílů Výzkum a inovaceBoj se změnami klimatu Informační a komunikační technologie Konkurenceschopnost malých a středních podniků Nízkouhlíková ekonomika Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů Udržitelná doprava Lepší veřejná správa Lepší vzdělávání, odborná příprava Sociální začlenění Zaměstnanost a mobilita

11 Předběžné podmínky pro investice EU Tematické podmínky ex ante Propojené s tematickými cíli a investičními prioritami a uplatňované ve vztahu k investicím v dané oblasti: strategické, regulační a institucionální předběžné podmínky, administrativní kapacita. Obecné podmínky ex ante Týkají se všech pěti fondů: např. antidiskriminační politika, politika rovnosti žen a mužů. INVESTICE Národní sektorová strategie Dodržování zákonů ohledně životního prostředí Systém zadávání veřejných zakázek Podnikatelsky příznivé reformy Strategie „inteligentní specializace“

12 Hlavní prvky pro nové období Propojení se strategií Evropa 2020 – doporučení EU pro reformy v členských státech (tzv. evropský semestr). Koordinace pěti evropských strukturálních a investičních fondů. Cílení na zdroje v hlavních sektorech růstu. Nastavení jasných cílů a měření výsledků. Zajištění správných podmínek pro investice. Posílená role Evropského sociálního fondu. Větší role partnerů při plánování a realizaci. Integrovaný přístup k územnímu rozvoji. Prohloubení přeshraniční spolupráce.

13 Evropské fondy a podpora veřejnosti Jak občané vnímají přínosy členství v EU? Jak občané vnímají evropské fondy? Vnímají občané jejich hlavní účel – jako příležitost k dohnání ztráty v oblastech, kde nám vývoj utekl (infrastruktura, životní prostředí, vzdělání, věda a výzkum)? Komunikace (stejně jako čerpání fondů) by měla být jednoduchá, transparentní a s jasnými přínosy. Nejlepším sdělením jsou výsledky.

14 Přínosy politiky soudržnosti v ČR ČR jeden z největších recipientů, financováno 55 tisíc projektů, přes 60 tisíc nových pracovních míst. Přímá investiční pomoc téměř MSP; Podpora 45 projektů spolupráce firem a výzkumných institucí; Podpora 1,5 milionu osob v boji s nezaměstnaností nebo při jejich sociálním začleňování; Zlepšení dopravní infrastruktury, včetně rekonstrukce téměř km silnic (též bylo vybudováno asi 200 km nových silnic); Pořízení více než 500 vozidel ekologické veřejné dopravy; Investice do téměř 190 projektů spojených s obnovitelnými zdroji energie a 194 projektů zaměřených na odpadové hospodářství; Rekonstrukce více než 200 historicky cenných památek; Zlepšení zdravotních a sociálních služeb a infrastruktury; Investice do ZŠ a SŠ, vytvoření 325 center celoživotního učení na SŠ.

15 Shrnutí přínosů Na straně nákladů administrativní náročnost a do jisté míry netržní zásahy, ale přínosy převažují: zvýšení růstového potenciálu ČR, včetně krajů a obcí – posílení konvergence k průměru EU28 (a EU15); pozitivní dopady na zaměstnanost či sociální soudržnost; modernizace ekonomiky – strukturální změny; zvýšení exportní schopnosti; zvýšení přitažlivosti pro zahraniční investory; zvýšení prosperity a kvality života.

16 HDP na hlavu ČR vs. EU15, v % 66% ? III. Dokážeme využít ekonomický potenciál členství v EU? 16 Czech Republic EU-15 Source: Eurostat

17 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "172. Žofínské fórum: "Evropské fondy 2014-2020" Potřebujeme investice, potřebujeme evropské fondy? Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v České."

Podobné prezentace


Reklamy Google