Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

172. Žofínské fórum: "Evropské fondy 2014-2020" Potřebujeme investice, potřebujeme evropské fondy? Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "172. Žofínské fórum: "Evropské fondy 2014-2020" Potřebujeme investice, potřebujeme evropské fondy? Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v České."— Transkript prezentace:

1 172. Žofínské fórum: "Evropské fondy 2014-2020" Potřebujeme investice, potřebujeme evropské fondy? Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice Praha, 25. listopadu 2014

2 I. Proč podpora investic? Situace: ekonomické oživení v EU je slabší, než se čekalo Výhled: růst HDP v roce 2015 bude pomalý a s rozdíly mezi ČS Důvody: Strukturální problémy Pokles veřejných i soukromých investic Pokračující finanční fragmentace v důsledku krize

3 Rozdíly v ek. růstu v EU 2014,

4 propad investic v EU…

5 .., a proto investiční balíček Investice v EU oproti svému vrcholu v roce 2007 poklesly o 14% (434 miliard eur) Nízké investice podvazují krátkodobé oživení a dlouhodobý ekonomický růst Fiskální odpovědnost a strukturální reformy je třeba doplnit o třetí prvek – investice Investiční balíček má podnítit další soukromé a veřejné investice Podrobnosti návrhu EK by měly být oznámeny zítra - 26.11.2014 v EP ve Štrasburku

6 II. Proč politika soudržnosti EU? Cílem politiky soudržnosti je snížit rozdíly mezi regiony EU za účelem dosažení vyrovnaného ekonomického, sociálního a územního rozvoje. * V USA je rozdíl pouze 2,5 a v Japonsku 2.

7 Rozpočet EU a kohezní politika (2014-2020) Reformy schválené pro období 2014–2020 mají maximalizovat vliv dostupného financování ze zdrojů EU. 1 082 miliard EUR Celkový rozpočet EU na období 2014-2020 Ostatní politiky EU, zemědělství, výzkum, vnější atd. 730,2 miliard EUR 67,5%32,5% 351,8 miliard EUR Financování politiky soudržnosti Růst

8 Současná a nová fin. perspektiva (ceny r.2011)

9 Jednotný rámec pěti evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Fond soudržnosti Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský námořní a rybářský fond Zjednodušení - společná pravidla pro fondy ESI Možnosti zjednodušených nákladů. Elektronická správa. Pravidla způsobilosti. Finanční nástroje. CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj. DOHODA O PARTNERSTVÍ

10 11 tématických cílů Výzkum a inovaceBoj se změnami klimatu Informační a komunikační technologie Konkurenceschopnost malých a středních podniků Nízkouhlíková ekonomika Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů Udržitelná doprava Lepší veřejná správa Lepší vzdělávání, odborná příprava Sociální začlenění Zaměstnanost a mobilita

11 Předběžné podmínky pro investice EU Tematické podmínky ex ante Propojené s tematickými cíli a investičními prioritami a uplatňované ve vztahu k investicím v dané oblasti: strategické, regulační a institucionální předběžné podmínky, administrativní kapacita. Obecné podmínky ex ante Týkají se všech pěti fondů: např. antidiskriminační politika, politika rovnosti žen a mužů. INVESTICE Národní sektorová strategie Dodržování zákonů ohledně životního prostředí Systém zadávání veřejných zakázek Podnikatelsky příznivé reformy Strategie „inteligentní specializace“

12 Hlavní prvky pro nové období Propojení se strategií Evropa 2020 – doporučení EU pro reformy v členských státech (tzv. evropský semestr). Koordinace pěti evropských strukturálních a investičních fondů. Cílení na zdroje v hlavních sektorech růstu. Nastavení jasných cílů a měření výsledků. Zajištění správných podmínek pro investice. Posílená role Evropského sociálního fondu. Větší role partnerů při plánování a realizaci. Integrovaný přístup k územnímu rozvoji. Prohloubení přeshraniční spolupráce.

13 Evropské fondy a podpora veřejnosti Jak občané vnímají přínosy členství v EU? Jak občané vnímají evropské fondy? Vnímají občané jejich hlavní účel – jako příležitost k dohnání ztráty v oblastech, kde nám vývoj utekl (infrastruktura, životní prostředí, vzdělání, věda a výzkum)? Komunikace (stejně jako čerpání fondů) by měla být jednoduchá, transparentní a s jasnými přínosy. Nejlepším sdělením jsou výsledky.

14 Přínosy politiky soudržnosti v ČR ČR jeden z největších recipientů, financováno 55 tisíc projektů, přes 60 tisíc nových pracovních míst. Přímá investiční pomoc téměř 6 000 MSP; Podpora 45 projektů spolupráce firem a výzkumných institucí; Podpora 1,5 milionu osob v boji s nezaměstnaností nebo při jejich sociálním začleňování; Zlepšení dopravní infrastruktury, včetně rekonstrukce téměř 2 000 km silnic (též bylo vybudováno asi 200 km nových silnic); Pořízení více než 500 vozidel ekologické veřejné dopravy; Investice do téměř 190 projektů spojených s obnovitelnými zdroji energie a 194 projektů zaměřených na odpadové hospodářství; Rekonstrukce více než 200 historicky cenných památek; Zlepšení zdravotních a sociálních služeb a infrastruktury; Investice do ZŠ a SŠ, vytvoření 325 center celoživotního učení na SŠ.

15 Shrnutí přínosů Na straně nákladů administrativní náročnost a do jisté míry netržní zásahy, ale přínosy převažují: zvýšení růstového potenciálu ČR, včetně krajů a obcí – posílení konvergence k průměru EU28 (a EU15); pozitivní dopady na zaměstnanost či sociální soudržnost; modernizace ekonomiky – strukturální změny; zvýšení exportní schopnosti; zvýšení přitažlivosti pro zahraniční investory; zvýšení prosperity a kvality života.

16 HDP na hlavu ČR vs. EU15, v % 66% ? III. Dokážeme využít ekonomický potenciál členství v EU? 16 Czech Republic EU-15 Source: 1995-2012 Eurostat

17 Děkuji za pozornost! jan.michal@ec.europa.eu


Stáhnout ppt "172. Žofínské fórum: "Evropské fondy 2014-2020" Potřebujeme investice, potřebujeme evropské fondy? Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v České."

Podobné prezentace


Reklamy Google