Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 EURO, Kdy a Jak ? Oldřich Dědek Sdružení Lípa Tábor, květen 2008 Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 EURO, Kdy a Jak ? Oldřich Dědek Sdružení Lípa Tábor, květen 2008 Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice."— Transkript prezentace:

1 1 EURO, Kdy a Jak ? Oldřich Dědek Sdružení Lípa Tábor, květen 2008 Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

2 2 Charakteristické rysy současné situace  Aktualizovaná eurostrategie nestanovila nové datum zavedení eura  Duben 2007: vláda schválila Národní plán zavedení eura v ČR s plánem úkolů na nejbližší období (scénář „velkého třesku“)  Duben 2008: vláda přijala Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR „Zpráva je vedena názorem, že existuje celá řada aktivit souvisejících s budoucím zavedením eura, které je možné i účelné vykonávat s předstihem i bez znalosti závazného termínu jeho zavedení.“

3 3 Obecný zákon o zavedení eura  Účel zákona  Vytvoření obecných právních předpokladů pro zavedení eura  Pokrytí nejzávažnějších právních aspektů při přechodu na euro  Obecné principy  Finanční neutralita přechodu na euro (zavedení eura není měnová reforma !)  Kontinuita smluvních závazků (zavedení eura nemůže být důvodem k vypovídání či pozměňování uzavřených smluv)  Ochrana spotřebitele (před neodůvodněným zdražováním)  Přiměřenost nákladů pro subjekty soukromého sektoru  Nepoškození občana státem  Konkurenční vztah (trade-off) mezi některými cíly  Prostor pro lobování a pro vtažení všech aktérů do diskuse

4 4 Principy zaokrouhlování  Závazná pravidla zaokrouhlování pro přepočet cen a finančních částek  Používání pouze oficiálního přepočítacího koeficientu (bude zadán s přesností na šest platných míst a ve formátu 1 EUR = XX,XXXX CZK)  Přepočítací koeficient nesmí být zaokrouhlován, zkracován ani invertován (1 CZK = 0,XXXXXX EUR)  Zaokrouhlování přepočtených částek na nejbližší cent (v nerozhodném případě vždy nahoru)

5 5 Zaokrouhlování versus zarovnávání  Zaokrouhlování (rounding) = elementární matematická procedura upravující částky s jistou výchozí úrovní přesnosti na jiný řád  Podrobně upraveno legislativou EU  minimální prostor pro vlastní uvážení  Realizace principu finanční neutrality (bagatelní poškození některé ze stran transakce)  Zarovnávání (smoothing) = stanovení nových částek  Nešikovné částky (prodejní automaty, výplata starobních důchodů, pokuty, aj.)  Matoucí terminologie, která také hovoří často o zaokrouhlování (zaokrouhlování vždy nahoru, vždy dolů, apod.)  Rozsah zarovnávání je věcí politického rozhodnutí

6 6 Náklady zaokrouhlování pro státní rozpočet  Propočet dopadů na státní rozpočet (zarovnání na celé euro)  Dávky nemocenského pojištění: 1500 mil. Kč  Dávky důchodového pojištění: 500 mil. Kč  Státní sociální podpora: 380 mil. Kč  Mezinárodní zkušenosti dokládají minimální rozsah zarovnávání  Slovensko: zarovnání na 10 c  Indexace mzdových kontraktů rychle eliminuje efekt zarovnání (Belgie, Francie)

7 7 Vyšší úroveň přesnosti  Problém nízkých částech (1 € = 24,2000 Kč)  Praktický lékař1,07 bodu → 0,04 c  Ambulantní specialista 1,05 bodu → 0,04 c  Záchranná služba1,03 bodu → 0,04 c  Skryté zvyšování cen (1 € = 27,6540 Kč) 1 SMS = 1 Kč → 100 SMS = 100 Kč 1 SMS = 0,04 € → 100 SMS = 4 € = 110,60 Kč  Otevřené problémy  Okruh dotčených komodit (pohonné hmoty, telefonní impulz, SMS, …?)  Regulace versus svobodná tvorba cen  Softwarový problém třetího desetinného místa

8 8 Ochrana spotřebitele  Duální označování cen  Zákonná povinnost současného uvádění korunových i eurových částek (ceny, výpisy z bankovních účtů, mzdy, důchody, aj.)  Cíle: usnadnit přemýšlení v nových cenách a lépe kontrolovat neodůvodněný cenový růst  Období: cca půl rok před (po oznámení přepočítacího koeficientu) a rok po zavedení eura  Praktické problémy  Má být aplikován pouze ve vztahu ke spotřebitelům a nikoliv v obchodním styku mezi firmami (zejména malými)?  Racionální okruh výjimek (stojany na pohonné hmoty, katalogy cestovních kanceláří, prodejní automaty, prodej knih a publikací, sazkové kanceláře, malé podniky, farmáři, směnárny, krátké televizní šoty, aj.)  Forma duálního zobrazování (nákladové hledisko)

9 9 Problémy duálního označování  Grafické odlišení hlavní a orientační ceny  Administrativně nákladné předělávání cenových štítků  Problém rekonverze  30 Kč → 1,09 € → 30,14 Kč  Technická inflace na Maltě (0,43 £ = 0.99€, 1€, 1,01€)  Uplatnění národních konvencí  Uvádění orientační ceny v Kč s přesností na desetihaléře (30,10 Kč namísto 30,14 Kč)?  Zaokrouhlování cen drahých výrobků (auta, nemovitosti, aj.) Cena bochníka chleba: 30 Kč (přepočítací koeficient 1€ = 27,6540 Kč) před zavedením eurapo zavedení eura Hlavní cena: 30 Kč 1,09 € Orientační cena 1,09 € 30,10 Kč

10 10 Souběh dvou kurzů  Placení eurem v období duálního označování před zavedením eura  Přepočítací koeficient závazný při duálním označování cen  Kurz použitý při placení reflektující kurzové rozpětí obchodníka  Doporučení Evropské komise  Obchodníci by měli používat při placení kurz ve výši přepočítacího koeficientu  Odděleně si mohou účtovat manipulační poplatek k pokrytí kurzového rozpětí

11 11 Další nástroje  Černá listina  Veřejný seznam nepoctivých obchodníků využívajících zavedení eura k nadměrnému růstu cen  Kde je černá listina zveřejňována? (internet, regionální noviny)  Kdo vede seznam? (spotřebitelská sdružení)  Forma zpětné kontroly z důvodu neoprávněného poškození obchodníka  Etický kodex  Veřejný závazek obchodníka k etickému chování v období zavádění eura (neodůvodněné zvyšování cen, správné přepočet cen, …)  Nebude aplikováno dočasné zmrazení cen  Kolize s principem svobodné cenové tvorby  Negativní efekty administrativní regulace (plné využití cenových limitů, preventivní zvýšení cen před zavedením regulace, skokový nárůst cen po ukončení regulace, aj.)

12 12 Plán práce na nejbližší období  Metodika adaptace právního řádu na zavedení eura  Price Watch (sledování cenové hladiny v období zavádění eura)  Příprava finančního sektoru na zavedení eura (přepočet zůstatků na účtech, přepočet hodnoty základního kapitálu, změna referenčních úrokových sazeb, aj.)  Doporučené postupy pro malé a střední podniky v přípravách na zavedení eura  Zahraniční zkušenosti s přípravou státní správy na zavedení eura

13 13 www.zavedenieura.cz


Stáhnout ppt "1 EURO, Kdy a Jak ? Oldřich Dědek Sdružení Lípa Tábor, květen 2008 Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice."

Podobné prezentace


Reklamy Google