Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund Dopravní alternativa pro Prahu Ekonomické aspekty dopravního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund Dopravní alternativa pro Prahu Ekonomické aspekty dopravního."— Transkript prezentace:

1 projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund Dopravní alternativa pro Prahu Ekonomické aspekty dopravního řešení Prahy

2 Investice do výstavby komunikací Komunikační síť dle Územního plánu Prodražování dopravních staveb Investice do veřejné dopravy Srovnání Praha - Berlín Financování dopravních staveb financování v uplynulých letech možnosti do budoucna

3 Komunikační síť dle ÚPn Prahy

4 Silniční (Pražský) okruh Městský okruh Radiály Komunikační síť Prahy dle ÚPn

5 Úseky ve stavbě: MO tunely Mrázovka Úseky ve stádiu ÚR: MO Myslbekova – Pelc-Tyrolka, Vysočanská radiála 1, SO Slivenec - Lahovice - Vestec Současný stav sítě

6 Náklady dle ÚPn (1999) Silniční okruh30 947 mil.

7 Náklady dle ÚPn (1999) Silniční okruh30 947 mil. Městský okruh23 302 mil.

8 Náklady dle ÚPn (1999) Silniční okruh30 947 mil. Městský okruh23 302 mil. Radiály24 050 mil.

9 Náklady dle ÚPn (1999) Silniční okruh30 947 mil. Městský okruh23 302 mil. Radiály24 050 mil. Sběrné kom.19 741 mil. Celkem88 040 mil.

10 Prodražování dopravních staveb

11 7 1257 723 11 70812 319 7 3538 799 19 99221 900 5 8006 780 ?? 20 27823 30239 09140 388 1996199820002002 Nárůst nákladů na Městský okruh MO Zlíchov - SAT MO Pelc-Tyrolka - Rybníčky Městský okruh celkem (mil. Kč) MO SAT – Pelc-Tyrolka Zdroj: ÚPn, rozpočty HMP

12 7 1257 723 12 319 11 70812 000 7 353 8 799 19 99221 900 31 000 5 8006 780 ?? 26 000 20 27823 30239 09140 388 69 000 1996199820002002 odhad Nárůst nákladů na Městský okruh MO SAT – Pelc-Tyrolka MO Zlíchov - SAT MO Pelc-Tyrolka - Rybníčky délka3,2 km tunel40 % náklady3659 mil / km tunel5409 mil / km délka6,5 km tunel83 % náklady3359 mil / km tunel3818 mil / km prodražení: ÚR  realizace +64 % prodražení: ÚPn  ÚR +149 % ÚR  realizace ? Městský okruh celkem (mil. Kč) Zdroj: ÚPn, rozpočty HMP

13 ÚPn 98 SFDI 02 SO D1 - Běchovice Silniční okruh vč. výkupů (mil. Kč) SO Vestec – D1 SO Lahovice - Vestec SO Slivenec - Lahovice SO Řepy - Ruzyně SO Ruzyně – Suchdol - Březiněves SO Březiněves - Satalice Nárůst nákladů na Silniční (Pražský) okruh MDS 01 30 94746 04648 538 749 2 1231 818 950 2 8352 0103 0004 4603 0403 0004 5643 040 3 6006 7697 9204 4006 8087 554 4 600 7 746 12 508 Zdroj: ÚPn, rozpočty SFDI, Návrh rozvoje dopravních sítí ČR 2001

14 ÚPn 98 SFDI 02 SO D1 - Běchovice SO Vestec – D1 SO Lahovice - Vestec SO Slivenec - Lahovice SO Řepy - Ruzyně SO Ruzyně – Suchdol - Březiněves SO Březiněves - Satalice Nárůst nákladů na Silniční (Pražský) okruh MDS 01 30 94746 04648 538 749 2 1231 818 950 2 8352 0103 0004 4603 0403 0004 5643 040 3 6006 7697 9208 4504 4006 8087 5548 785 4 600 7 746 12 508 prodražení: ÚR  realizace +142 % prodražení: ÚPn  ÚR +135 % ÚR  realizace ? prodražení: ÚPn  ÚR +100 % ÚR  realizace ? Zdroj: ÚPn, rozpočty SFDI, Návrh rozvoje dopravních sítí ČR 2001 Silniční okruh vč. výkupů (mil. Kč)

15 Náklady :dle ÚPn Silniční okruh30 947 mil. Městský okruh23 302 mil. Radiály24 050 mil. Sběrné kom.19 741 mil. Celkem88 040 mil. reálné 70 000 mil. 50 000 mil. 20 000 mil. 210 000 mil. Co budou silniční stavby opravdu stát ?

16 Tyto odhady potvrzují i představitelé města a SFDI MF Dnes 16.03.2004 Slivenec –VestecRuzyně - Březiněves ÚPn 19988 000 mil.4 600 mil. SFDI 200417 235 mil.7 623 mil. MF Dnes 200420 000 mil.40 000 mil.

17 EURO 3/2001 ing. Josef Sadílek – vedoucí ateliéru dopravního inženýrství SÚRM Tyto odhady potvrzují i představitelé města a SFDI

18 Příčiny prodražování dopravních staveb Hrubé podhodnocování nákladů během přípravy staveb ve snaze prosadit jejich realizaci Požadavky na investice přesahují reálné možnosti města - krácením rozpočtů oproti harmonogramům dochází ke skluzům a tím i prodražování staveb Korupční prostředí – absence nezávislé kontroly nakládání s investičními prostředky

19 Nedostatky zjištěné NKÚ na Ministerstvu dopravy a ŘSD - vesměs lze vztáhnout i na Prahu Z kontrolního závěru akce Programy výstavby a obnovy pozemních komunikací: Nedostatky v přípravě akcí. Akce byly zahajovány, aniž byly vyjasněny majetkoprávní vztahy, stavebně-technická řešení a vydána všechna potřebná povolení. Nedostatečně byl prováděn geologický průzkum. Chyby byly v převzatých projektových dokumentacích a podkladech správců inženýrských sítí. kontrolní akce NKÚ 02/13 – zveřejněno ve Věstníku NKÚ r. 2003 částka 2

20 Z kontrolního závěru akce Programy výstavby a obnovy pozemních komunikací: Nezabezpečení objektivního, transparentního a nestranného průběhu procesu zadávání veřejných zakázek. Hrazení neprovedených prací nebo prací nedostatečně doložených. Provedení prací nesouvisejících s akcí nebo nad schválený rámec. Nesprávné oceňování víceprací a neoprávněné zvyšování cen prací z důvodu inflace. kontrolní akce NKÚ 02/13 – zveřejněno ve Věstníku NKÚ r. 2003 částka 2 Nedostatky zjištěné NKÚ na Ministerstvu dopravy a ŘSD - vesměs lze vztáhnout i na Prahu

21 Z kontrolního závěru akce Programy výstavby a obnovy pozemních komunikací: U 57 z 84 akcí vedených v ISPROFIN byly podle stavu z roku 2002 prodlouženy termíny realizace a zvýšeny investiční náklady o 30 mld. Kč, tj. o 27 %. ŘSD nesleduje a nevyhodnocuje jednotkové ceny stavebních prací z nabídek uchazečů o veřejné zakázky. ŘSD nevyhodnocuje odůvodněnost odchylek cen prací mezi jednotlivými akcemi. Například u položky „frézování vozovek asfaltových, odvoz do 16 km“ byly ceny od 385,– Kč/m3 do 4 700,– Kč/m3. kontrolní akce NKÚ 02/13 – zveřejněno ve Věstníku NKÚ r. 2003 částka 2 Nedostatky zjištěné NKÚ na Ministerstvu dopravy a ŘSD - vesměs lze vztáhnout i na Prahu

22 Shrnutí - komunikace Odhady nákladů na dopravní stavby jsou městem systematicky hrubě podhodnocovány Dochází ke zpožďování a prodražování většiny dopravních staveb Reálné odhady celkových nákladů komunikační sítě Prahy dosahují astronomické výše přes 200 mld. Kč

23 Plánované investice do veřejné hromadné dopravy

24 Plánovaný rozvoj metra Zdroj: Studie obsluhy pražské aglomerace VHD, Srovnávací studie metro vs. rychlodráha METRO celkem

25 9 050 867 Depo Hostivař IV.C2 Ládví - Letňany Plánovaný rozvoj metra Zdroj: Studie obsluhy pražské aglomerace VHD, Srovnávací studie metro vs. rychlodráha METRO celkem

26 9 050 867 21 610 I.D Nám. Míru – Nové Dvory Depo Hostivař IV.C2 Ládví - Letňany Plánovaný rozvoj metra Zdroj: Studie obsluhy pražské aglomerace VHD, Srovnávací studie metro vs. rychlodráha METRO celkem

27 9 050 867 21 610 I.D Nám. Míru – Nové Dvory Depo Hostivař IV.C2 Ládví - Letňany 11 585 II.D Nové Dvory - Písnice Plánovaný rozvoj metra Zdroj: Studie obsluhy pražské aglomerace VHD, Srovnávací studie metro vs. rychlodráha METRO celkem

28 9 050 867 10 397 21 610 I.D Nám. Míru – Nové Dvory VI.AJ Strašnická – Nádr. Hostivař Depo Hostivař IV.C2 Ládví - Letňany 11 585 II.D Nové Dvory - Písnice Plánovaný rozvoj metra Zdroj: Studie obsluhy pražské aglomerace VHD, Srovnávací studie metro vs. rychlodráha METRO celkem

29 9 050 867 10 397 21 610 11 58523 000 Dejvická – Letiště Ruzyně I.D Nám. Míru – Nové Dvory II.D Nové Dvory - Písnice VI.AJ Strašnická – Nádr. Hostivař Depo Hostivař IV.C2 Ládví - Letňany nárůst provozních nákladů MHD o cca 2500 mil. Kč ročně (po odečtení úspor v povrchové dopravě) 30,0 km nových tratí = nárůst sítě o 56% Plánovaný rozvoj metra Zdroj: Studie obsluhy pražské aglomerace VHD, Srovnávací studie metro vs. rychlodráha METRO celkem 76 500

30 Plánovaný rozvoj tramvají Zdroj: Studie obsluhy pražské aglomerace VHD

31 6 558 úspora provozních nákladů MHD oproti provozu autobusů 17,4 km nových tratí = nárůst sítě o 12% Zdroj: Studie obsluhy pražské aglomerace VHD TRAM celkem Plánovaný rozvoj tramvají

32 Současná koncepce rozvoje veřejné hromadné dopravy staví na masivním rozvoj sítě metra, přestože nově navrhované úseky budou i ve výhledu velmi slabě zatíženy to předpokládá nejen velké investice, ale i velký nárůst provozních nákladů úspory v povrchové dopravě činí zpravidla 15-20% nákladů na provoz nového úseku metra naopak podceňován je potenciál lehké kolejové dopravy

33 Srovnání nákladů metro vs. tramvaj Investiční náklady: metro:3000 mil.Kč/km tramvaj klasická:220 mil.Kč/km tramvajová rychlodráha:900 mil.Kč/km Provozní náklady: metro:0,70 Kč/místokm tramvaj:0,44 Kč/místokm autobus:0,55 Kč/místokm Investiční náklady: Studie obsluhy pražské aglomerace VHD Provozní náklady: rozpočet HMP 2003 (obsazení vozidel 4os/m2)

34 Srovnání možností rozvoje VHD Kalkulace nákladů TT navrhovaných SOS Praha vychází z jednotkových nákladů TT dle ÚPn

35 IV.C2 Ládví – Letňany: délka 3,5 km náklady 9 050 mil. Kč za srovnatelných cca 10 900 mil. Kč by bylo možno postavit 32 km tramvajových tratí: Srovnání možností rozvoje VHD Kalkulace nákladů TT navrhovaných SOS Praha vychází z jednotkových nákladů TT dle ÚPn

36 IV.C2 Ládví – Letňany: délka 3,5 km náklady 9 050 mil. Kč za srovnatelných cca 10 900 mil. Kč by bylo možno postavit 32 km tramvajových tratí: - obnova tramvají v centru - Lhotka, Libuš, Krč - Dejvice - Bohnice - Kobylisy - Ďáblice - Prosek - Letňany - Malešice Srovnání možností rozvoje VHD Kalkulace nákladů TT navrhovaných SOS Praha vychází z jednotkových nákladů TT dle ÚPn

37 Shrnutí - veřejná hromadná doprava pokračování rozvoje metra současným tempem je neodůvodněné, protože: všechny silné přepravní proudy kapacitně odpovídající metru již jsou metrem obslouženy město si v současnosti nemůže dovolit luxus stavět a provozovat metro „do polí“ jako rozvojový impuls vhodnou cestou ke zkvalitnění VHD je především výraznější rozvoj lehké kolejové dopravy vytváření tangenciálních propojení plošná obsluha sídlišť, dosud nenapojených na kolejovou VHD vyšší standard – segregované úseky...

38 Srovnání investiční politiky Prahy a Berlína

39 Investice do dopravy do r. 2015 Bez SO a dalších staveb financovaných státem. Oficiálně udávané náklady. Zdroj (Berlín): Stadtentwicklungsplan Verkehr

40 Podíl investic dle druhu dopravy BerlínPraha

41 Podíl investic v rámci IAD BerlínPraha

42 Podíl investic v rámci VHD BerlínPraha

43 Financování dopravních staveb a zadlužování města

44 Investice do dopravy v letech 1998 - 2001 Město bylo z rozpočtových zdrojů plně schopno pokrýt menší „udržovací“ investice (opravy komunikací, sběrné a místní komunikace, rekonstrukce TT a stanic metra, modernizace vozového parku MHD) Na „velké“ dopravní stavby bylo z rozpočtových zdrojů možno investovat 1,5 mld. Kč ročně (nadřazená komunikační síť, rozvoj kolejové MHD) Vyšší investice do „velkých“ dopravních staveb byly možné jen za cenu zadlužování města

45 Vývoj zadlužení Prahy 1998:11 mld. Kč 2002:22 mld. Kč 2003:35 mld. Kč

46 Zadlužení Prahy by se mohlo do roku 2007 zvýšit o 13 miliard na zhruba 35 miliard korun, říká náměstek primátora hlavního města Jiří Paroubek k dalším plánům. Mladá fronta Dnes, 20.6.2002 Praha již dosáhla maximální hranice zadlužení, dané zákonem o obcích. Povodně v roce 2002 tento proces pouze urychlily o několik let – rada ZHMP jí měla v úmyslu dosáhnout tak jako tak

47 Efekt zadlužení Podařilo se díky zadlužení Prahy „vyřešit“ dopravní situaci, nebo ji alespoň výrazně zlepšit? Je v Praze méně kongescí? Snížilo se znečištění životního prostředí způsobené dopravou?

48 Rozpočtový výhled Prahy

49 Rozpočtový výhled do r. 2008 po schodku v roce 2002, způsobeném povodněmi, byly na další léta naplánovány mírně přebytkové rozpočty schválen ZHMP dne 19.12.2002 mil. Kč

50 Výhled a skutečnost mil. Kč

51 Výhled a skutečnost mil. Kč

52 Výhled a skutečnost mil. Kč

53 Výhled a skutečnost skutečnost je však odlišná – místo přebytku byl na rok 2004 schválen schodek 13 mld Kč mil. Kč

54 Splácení dluhů města Rada ZHMP nikdy nezveřejnila ucelený dlouhodobý plán financování investic a splácení závazků města Rozpočtové výhledy schválené zastupitelstvem nejsou dodržovány Co si o tom myslet?

55 Možnosti investic v dalších letech

56 Příjmy vs. běžné výdaje Na investice vychází ročně 7 - 9 mld. Kč mil. Kč

57 Rozdělení kapitálových výdajů mil. Kč

58 Rozdělení kapitálových výdajů Z těchto 9 mld. lze do rozvoje dopravních sítí investovat cca 1 700 mil. ročně mil. Kč

59 Finanční možnosti do roku 2015 Pokud se Praha nemá dále zadlužovat a nechce budovat dopravní infrastrukturu na úkor jiných funkcí města, může do roku 2015 investovat do rozvoje dopravních sítí cca 20 mld. Kč.

60 Plánované investice do roku 2015 Náklady dopravních staveboficiálníreálné Městský okruh31 83560 000 Radiály20 08550 000 Sběrné komunikace19 74120 000 Komunikační síť celkem71 661130 000 Metro IV.C2, I.D, II.D43 11243 500 Tramvaje6 5586 500 Rozvoj VHD celkem49 67050 000 Plánované investice celkem121 331180 000 Vlastní zdroje20 000 Náklady v mil. Kč, dokončované stavby nezahrnuty.

61 Závěr NKÚ týkající se Koncepce rozvoje dopravních sítí ČR - opět přesně vystihuje pražskou situaci Z kontrolního závěru akce Finanční prostředky na rozvoj dopravních sítí v ČR: MD nezpracovalo reálné hodnocení možností finančního zabezpečení realizace KONCEPCE 1999 a významným způsobem trvale podhodnocuje orientační náklady investic do dopravních sítí. MD vládě nepředkládalo úplné a objektivně zpracované informace pro její rozhodování o mnohamiliardových investicích do dopravních sítí. kontrolní akce NKÚ 02/10 – zveřejněno ve Věstníku NKÚ r. 2003 částka 2

62 Z kontrolního závěru akce Finanční prostředky na rozvoj dopravních sítí v ČR: Nezajištěnost zdrojů financování je významné riziko zpochybňující reálnost KONCEPCE 1999, kterou MD v roce 1999 předložilo vládě k projednání. Realizace cílů KONCEPCE 1999 je nad finanční možnosti veřejných financí a je z cca 50 % finančně nezabezpečena. kontrolní akce NKÚ 02/10 – zveřejněno ve Věstníku NKÚ r. 2003 částka 2 Závěr NKÚ týkající se Koncepce rozvoje dopravních sítí ČR - opět přesně vystihuje pražskou situaci

63 Závěr Současná dopravní koncepce Prahy je finančně nereálná U jednotlivých investic není objektivně hodnocen jejich společenský přínos ve vztahu k nákladům Při prokračování výstavby MO hrozí, že vznikne nefunkční torzo, a to současně s finančním vyčerpáním města Proto je naprosto nezbytné hledat jiné, méně investičně náročné dopravní řešení Prahy

64 Zdroje informací Územní plán Prahy 1999 Rozpočty hl.m. Prahy 1997 – 2004 Rozpočet SFDI 2002 - 2004 Návrh rozvoje dopravních sítí ČR 2001 Studie obsluhy pražské aglomerace veřejnou hromadnou dopravou Ročenky dopravy Denní tisk

65 projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund zpracoval Štěpán Boháč březen 2004 Dopravní alternativa pro Prahu


Stáhnout ppt "Projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund Dopravní alternativa pro Prahu Ekonomické aspekty dopravního."

Podobné prezentace


Reklamy Google