Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FENOMENOLOGIE II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FENOMENOLOGIE II."— Transkript prezentace:

1 FENOMENOLOGIE II

2 SVATÁ MÍSTA LOKALITA, KDE SE PROJEVILA MOC TRANSCENDENTNA HROB V HROBĚ LIDÉ DÁVNÝCH ČASŮ – MUDRCI, HRDINOVÉ, OTCOVÉ DŮM POSVÁTNÁ MÍSTA: KRB, PRÁH, KOUT JESKYNĚ VE STAROVĚKÉM MYTICKÉM MYŠLENÍ JESKYNĚ = LŮNO MATKY ZEMĚ (= SVATYNĚ MATKY)

3 V MÍSTECH NOUZE O VODU, ČISTÁ VODA … PANENSKÁ BOHYNĚ HORY, SKÁLY
PRAMENY, OÁZY V MÍSTECH NOUZE O VODU, ČISTÁ VODA … PANENSKÁ BOHYNĚ HORY, SKÁLY MÍSTA KULTU SLUNCE ČI LUNY STROMY (VZROSTLÉ, ZELENÉ) PLODNOST MATKY ZEMĚ SVATYNĚ VYTVOŘENÉ ČLOVĚKEM PŘENOSNÉ SVATYNĚ VIZ U ŽIDŮ SCHRÁNA ÚMLUVY

4 SVATÉ STAVBY – CHRÁMY POLOHA NEBYLA NÁHODNÁ, URČENÍ DÁVNOU TRADICÍ NEBO VĚŠTBOU VIZ PŘÍKLAD JERUZALÉMSKÉHO CHRÁMU: A) MÍSTO, KDE ABRAHAM OBĚTOVAL IZÁKA, B) KNĚŽSKÁ OBĚŤ MELCHIZEDECHOVA ČASTO CHRÁMY SLOŽENY ZE TŘECH ČÁSTÍ - VELESVATYNĚ - SVATYNĚ - NÁDVOŘÍ OPĚT PŘÍKLAD JERUZALÉMSKÉHO NEBO KŘESŤAN. CHRÁMU

5 U KŘESŤAN. CHRÁMU … SVATOSTÁNEK, PRESBYTÁŘ, LOĎ NÁZEV CHRÁMU - PŘIVLASTŇUJÍCÍ … CHRÁM HOSPODINŮV - VÝZNAM KE SVĚTU … SUMERSKÝ ETEMENANKI = DŮM ZÁKLADU NEBE A ZEMĚ - CHRÁM PRO PROSEBNÍKA (HŘÍŠNÍKA) … BABYLÓNSKÝ DŮM POZDVIŽENÍ HLAVY - PYRAMIDOVÉ CHRÁMY EGYPT … HROBKY BOŽSKÝCH FARAONŮ BABYLON … ZIKKURATY – SEDMIPOSCHOĎOVÉ – ZASVĚCENÍ SEDMI PLANETÁM MEXICKÉ PYRAMIDY … LIDSKÉ OBĚTI

6 ZVLÁŠTNOST JUDAISMU PO ZNIČENÍ CHRÁMU V R. 70 PO KR
ZVLÁŠTNOST JUDAISMU PO ZNIČENÍ CHRÁMU V R. 70 PO KR. JIŽ NIKDY ŽIDÉ NEMĚLI CHRÁM, SYNAGOGA NENÍ CHRÁMEM, POUZE SHROMAŽDIŠTĚM NÁBOŽENSKÉ OBCE, NENÍ TEDY PŘÍBYTKEM BOŽÍM KŘESŤANSKÉ CHRÁMY … AŽ PO EDIKTU MILÁNSKÉM, DO TÉ DOBY KŘESŤANSKÉ BOHOSLUŽBA V PROFÁNNÍCH PROSTORECH NOVÉ VNÍMÁNÍ CHRÁMU … KAMENNÉ USTUPUJÍ ŽIVÝM CHRÁMŮM, LIDÉ = CHRÁMY DUCHA SVATÉHO, I JEŽÍŠ SÁM SEBE OZNAČUJE ZA CHRÁM

7 SVATÉ PŘEDMĚTY URČENÉ KE KULTICKÝM ÚČELŮM PROFÁNNÍ POUŽITÍ = ZNESVĚCENÍ DĚLENÍ: REPREZENTACE BOŽSTVA (NIKOLI ZOBRAZENÍ, ALE ATRIBUTY … SYMBOLY, ČASTÉ I ANTROPOMORFNÍ ZOBRAZENÍ) OLTÁŘE … OD SKALISEK V PŘÍRODĚ PŘES OLTÁŘE V CHRÁMECH PO OLTÁŘE – PYRAMIDY ČASTO VELKÉ ROZMĚRY … OLTÁŘ V HERODOVĚ CHRÁMĚ VYSOKÝ 12,5 METRU (OLTÁŘNÍ KRB A OLTÁŘNÍ ROŠT)

8 OLTÁŘE KADIDLOVÉ I OLTÁŘE PRO POKRMY ČI NÁPOJE (TZV
OLTÁŘE KADIDLOVÉ I OLTÁŘE PRO POKRMY ČI NÁPOJE (TZV. ÚLITBY) NÁSTROJE VĚŠTECKÉ … ČASTÉ NAPŘ. MASKY (SJEDNOCENÍ S BOŽSTVEM) AMULETY A TALISMANY … SVOLÁVÁNÍ OCHRANY

9 SVATÉ OSOBY USTANOVENÍ LIDÉ NÁBOŽENSKÁ POSPOLITOST V URČITÉ DOBĚ „VYPRODUKUJE“ SLUŽEBNÍKY KULTU (USTANOVENÍ K URČITÉ KULTICKÉ ČINNOSTI A ČASTO NEZASTUPITELNOST) OTEC RODINY MIMOŘÁDNÝ ČLOVĚK … VZRŮST MALÝ ČI VELKÝ, ALBÍN, EPILEPTIK, … VYSPĚLEJŠÍ SYSTÉMY … KNĚŽSKÁ SLUŽBA, ČASTO I RODOVÝ CHARAKTER (VIZ KMEN LEVI V JUDAISMU), KNĚŽSKÉ ŠKOLY

10 2. POVOLANÍ LIDÉ INSPIROVANÝ ČLOVĚK, LIDSKY NAHODILÁ VOLBA, MÁ SPLNIT URČITÝ ÚKOL NEJČASTĚJŠÍ NÁZEV … PROROK (V IZRAELI MUŽI I ŽENY!) PROROK … NEZÁVISLÝ NA ŘÁDECH ČI INSTITUCÍCH, NENÍ STÁLÝM KAZATELEM ČI NÁBOŽENSKÝM UČITELEM NEJZNÁMĚJŠÍ VIZ JUDAISMUS, ALE I MEZOPOTÁMIE ČI EGYPT, SEVEROAMERIČTÍ INDIÁNI 3. KRÁLOVÉ BOŽSKÁ ČI POLOBOŽSKÁ OSOBA, ZÁRUKA TRVÁNÍ ŘÍŠE, ČASTO VELEKNĚZEM

11 4. POUSTEVNÍCI A MNIŠI SPOLEČNÁ VLASTNOST – ASKEZE, OSOBNÍ U POUSTEVNÍKŮ ČI SKUPINOVÁ U MNICHŮ, SILNĚ MYSTICKÝ CHARAKTER 5. ŽENY ŽENY ČASTĚJŠÍMI ÚČASTNICEMI NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA … VĚTŠÍ EMOCIONALITA INDIÁNI … ŠAMANKY KULTY PLODNOSTI … KNĚŽKY NEVĚSTKY I KNĚŽKY PANNY VĚŠTKYNĚ … VIZ DELFY PÝTHIA PROROKYNĚ … ŽIDOVSTVÍ KŘESŤANSTVÍ … ODDĚLĚNÍ OD KULTU, ALE MNIŠSTVÍ ANO

12 SVATÉ ČASY POJMY CHRONOS A KAIROS CHRONOS … ČAS STEJNOSMĚRNĚ PLYNOUCÍ, ČAS MĚŘENÝ, PŘÍKLADY: 1. ZÁŘÍ = ŠKOLA, 9:40 VELKÁ PŘESTÁVKA KAIROS … ČAS NĚČEHO A K NĚČEMU PŘÍKLADY: ČAS SKLIZNĚ VINNÝCH HROZNŮ, ČAS DÁT ZIMNÍ PNEUMATIKY V MYTICKÉM MYŠLENÍ MÁ ÚSTŘEDNÍ ROLI KAIROS, JE TO ČAS CYKLICKÝ, NEJVÝZNAČNĚJŠÍ DOBOU JE RÁMEC ROKU … ZROZENÍ, RŮST, VYDÁNÍ PLODŮ, UMÍRÁNÍ MEZNÍK NOVÉHO ROKU … NOVÝ ZAČÁTEK, NOVÁ ÉRA, NOVÁ ŘÍŠE, ROK MĚSÍČNÍ, SLUNEČNÍ, MEXICKÁ NÁB. MAJÍ ROK I DELŠÍ (JINÉ VÝPOČTY)

13 CHRONOS ZAČÍNÁ HRÁT URČITOU ROLI U VYŠŠÍCH NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMŮ, KAIROS ALE STÁLE DŮLEŽITÝ ČLENĚNÍ DNŮ A MĚSÍCŮ (OBĚH SLUNCE ČI MĚSÍCE) DEN … DOBA VLÁDY DOBRA, NOC … DOBA VLÁDY ZLA MĚSÍC … FASCINACE FÁZEMI MĚSÍCE (KULTY PLODNOSTI … SPOJENÍ S ŽENSKÝM CYKLEM) TÝDEN … DÉLKA JEDNÉ MĚSÍČNÍ FÁZE, DŮLEŽITOST PRVNÍHO DNE V TÝDNU… VIZ U ŽIDŮ SOBOTA DALŠÍ MEZNÍKY DNY ROVNODENNOSTI … V TEPLEJŠÍCH OBLASTECH ODDĚLOVALY OBDOBÍ SUCHA A OBDOBÍ DEŠŤŮ DNY SLUNOVRATU (ZVLÁŠTĚ ZIMNÍ) … ZROZENÍ (SLUNEČNÍHO) HRDINY

14 LINEÁRNÍ ČAS DŮLEŽITĚJŠÍM SE STÁVÁ CHRONOS ČAS POČÁTKU A KONCE (= CÍLE) CHARAKTERISTICKÉ PRO MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ PŘÍKLADY: JUDAISMUS …OČEKÁVÁNÍ MESIÁŠE, OBNOVA KRÁLOVSTVÍ KŘESŤANSTVÍ … DRUHÝ PŘÍCHOD JEŽÍŠE KRISTA, POSLEDNÍ SOUD - ISLÁM … BOŽSKÉ PRÁVO (= ŠARIA) VLÁDNE SVĚTU


Stáhnout ppt "FENOMENOLOGIE II."

Podobné prezentace


Reklamy Google