Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jak si Šalomoun představoval chrám, který chtěl vystavět? VELKÝ, HONOSNÝ, BOHATÝ, LEPŠÍ NEŽ JEHO PALÁC 2. Proč začal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jak si Šalomoun představoval chrám, který chtěl vystavět? VELKÝ, HONOSNÝ, BOHATÝ, LEPŠÍ NEŽ JEHO PALÁC 2. Proč začal."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jak si Šalomoun představoval chrám, který chtěl vystavět? VELKÝ, HONOSNÝ, BOHATÝ, LEPŠÍ NEŽ JEHO PALÁC 2. Proč začal Šalomoun se stavbou chrámu? ARCHA ÚMLUVY JE VE STANU, BŮH MÁ MÍT LEPŠÍ MÍSTO NEŽ JÁ 3. Jak dlouho stavěli chrám? 7 LET 4. Kolik místností měl chrám? 3 (PŘEDSÍŇ, SVATYNĚ A VELESVATYNĚ) 5. Jak se jmenuje současný papež? FRANTIŠEK

3 23. V den posvěcení Hospodinova chrámu se konala veliká slavnost

4 Tehdy Šalomoun svolal k sobě do Jeruzaléma shromáždění izraelských starších, všechny představitele dvanácti pokolení a předáky izraelských rodů, aby vynesli schránu Hospodinovy smlouvy z Města Davidova, totiž ze Sijónu. Když všichni izraelští starší přišli, zvedli kněží schránu a vynesli nahoru schránu Hospodinovu a stan setkávání i všechny svaté předměty, které byly ve stanu.

5 Kněží vnesli schránu Hospodinovy smlouvy na její místo do svatostánku domu, do velesvatyně, pod křídla cherubů. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva.

6 Pak se král obrátil a žehnal celému shromáždění Izraele; celé shromáždění Izraele přitom stálo. Pak se Šalomoun v přítomnosti celého shromáždění Izraele postavil před Hospodinův oltář, rozprostřel dlaně k nebi a řekl: „Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem. Ty jsi zachoval svému služebníku, mému otci Davidovi, to, co jsi mu přislíbil. Vlastními ústy jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes zřejmé.

7 Poznáváš co je na obrázku? Kde bys to hledal? Co se zde ukrývá? Jaké vidíš barvy? Jak to vypadá? Proč tam svítí červené světlo?

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

9 1. Kdo nesl schránu úmluvy? 2. Kde uložili schránu úmluvy? 3. Jak vypadal chrám po přenesení schrány úmluvy? 4. Jak se cítil Šalomoun při této slavnosti? Co dělal? 5. Jak vypadá monstrance? Můžeš i nakreslit.

10 1. Kdo nesl schránu úmluvy?

11 2. Kde uložili schránu úmluvy?

12 3. Jak vypadal chrám po přenesení schrány úmluvy?

13 4. Jak se cítil Šalomoun při této slavnosti? Co dělal?

14 5. Jak vypadá monstrance? Můžeš i nakreslit.

15 Římskokatolická farnost Hnojník leden 2015 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jak si Šalomoun představoval chrám, který chtěl vystavět? VELKÝ, HONOSNÝ, BOHATÝ, LEPŠÍ NEŽ JEHO PALÁC 2. Proč začal."

Podobné prezentace


Reklamy Google