Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AGAPO, o.s. občanské sdružení založené 20. května 2004

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AGAPO, o.s. občanské sdružení založené 20. května 2004"— Transkript prezentace:

1 AGAPO, o.s. občanské sdružení založené 20. května 2004
jeho posláním je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně-městě nebo Brně-venkově, aby mohli žít běžným životem. AGAPO, o.s. Cejl 68, Brno Tel , Mob ,

2 Cílová skupina osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením osoby se sluchovým postižením osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy pachatelé trestné činnosti

3 Služby Podporované zaměstnávání (PZ) Tranzitní program (TP)
Motivačně-vzdělávací kurzy (Job kluby)

4 Podporované zaměstnávání (PZ)
Program podporované zaměstnávání je určen lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním, kteří si chtějí zlepšit svoje schopnosti a dovednosti důležité pro své pracovní uplatnění. Těmto lidem nabízíme podporu nejen při hledání práce, ale i po nástupu do běžného zaměstnání. Podpora je poskytována maximálně 2 roky, v ojedinělých případech je možné spolupráci prodloužit o 1 rok. Tento program zahrnuje základní poradenství, nácvik dovedností, které jsou důležité pro zvýšení samostatnosti a nalezení vhodného zaměstnání, podporu při výběru a hledání práce a podporu při zapracování v zaměstnání. Mezi nejčastěji hledané profese patří venkovní úklidy, uklízeč vnitřních prostor, operátor ve výrobě, administrativní pracovník, skladník, pomocná síla do kuchyně, člověk na doplňování zboží v supermarketu, distributor tisku, pomocný dělník,... ale záleží na přání zájemce, jeho vzdělání a možnostech.

5 Tranzitní program (TP)
je určen pro žáky posledních a předposledních ročníků speciálních škol, kteří si chtějí po ukončení školy najít pracovní uplatnění v běžném zaměstnání. cílem je umožnit studentům s postižením vyzkoušet si práci v běžném prostředí a získat sociální a pracovní dovednosti. je prevencí nezaměstnanosti absolventů speciálních škol, protože praxe usnadňuje přechod ze školy do zaměstnání.

6 Motivačně-vzdělávací kurz (Job klub)
je určen široké veřejnosti. tvoří ho 6 pětihodinových sezení, konajících se vždy v ÚT a ve ČT. cílem je naučit vše potřebné k orientaci na otevřeném trhu práce a snadnějšímu nalezení pracovního uplatnění. celý JOB KLUB je bezplatný

7 Spolupráce s NNO v Brně DROM, romské středisko IQ Roma servis, o.s.
Liga za práva vozíčkářů, o.s. o.s. Lotos Brno Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Práh

8 KPSS pracovní skupiny priority a opatření
„osoby s duševním onemocněním“ „osoby s mentálním postižením, autismem a kombinovaným postižením“ „osoby s tělesným postižením“ „osoby ohrožené sociálním vyloučením“ priority a opatření komplexní podpora a posílení služby sociální rehabilitace se zaměřením na práci (priorita) posílení sociální rehabilitace se zaměřením na práci (opatření) sociální rehabilitace osoby s tělesným postižením se zaměřením na práci (opatření) podpora zaměstnatelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením

9 Témata KDE HLEDAT NABÍDKY PRÁCE JAK SE UCHÁZET O PRÁCI
PŘIJÍMACÍ POHOVOR PRACOVNĚ-PRÁVNÍ VZTAHY SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZZ

10 KDE HLEDAT NABÍDKY PRÁCE
Známí, přátelé a jejich kontakty Inzeráty sledování inzerátů podání vlastního inzerátu Internet nastavení automatického zasílání aktuálních nabídek na mail vystavení svého životopisu online Personální agentury Hledání „naslepo“ Hledání prostřednictvím Úřadu práce

11 JAK SE UCHÁZET O PRÁCI Curicculum Vitae (CV)
Osobní a kontaktní údaje: Pracovní zkušenosti Od – do: Název společnosti, název pracovní pozice (pracovní náplň). Dosažené vzdělání: Od – do: VŠ vzdělání (název univerzity, název fakulty, obor) Od – do: SŠ vzdělání (název školy, obor) Odborné znalosti a zkušenosti Datum: Název školení (získané zkušenosti a dovednosti) Datum: Zahraniční pobyt (zvýšení odborné konverzace v cizím jazyce) Datum: Řidičský průkaz (skupina, zkušenosti) atd. Znalost práce na počítači (PC) a znalost jazyků PC: úroveň, znalost konkrétních programů Jazyk: jaký + úroveň znalosti (aktivní  pasivní; začátečník, mírně pokročilý, pokročilý, více pokročilý) Záliby Prezentace zdravotního znevýhodnění v životopisu

12 Motivační dopis proč píšeme motivační dopis osnova motivačního dopisu
- může reagovat na inzerát nebo žádat o místo, které nebylo inzerováno (typ „naslepo“) - slouží k vyjádření zájmu o dané zaměstnání a upřesňuje informace, jež jsou zmíněny v příloze, kterou je strukturovaný životopis - na rozdíl od strukturovaného životopisu je psán ve větách - průvodní dopis se přikládá k životopisu a nabízí se v něm prostor pro sdělení důvodů, které vás vedou k projevení zájmu o konkrétní pracovní místo, příp. zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání - měl by vyzdvihovat klíčové informace ze životopisu související s danou pozicí a popřípadě je doplňovat - dbejte na to, aby byl průvodní dopis krátký (max. jedna strana A4), přehledný, přesvědčivý, osobitý, zdvořilý a dostatečně pozitivní - dejte pozor na gramatické chyby osnova motivačního dopisu - adresa zaměstnavatele - datum - přesná identifikace místa, o které máte zájem (např. referenční číslo, název místa) - oslovení (Vážený pane, Vážená paní x Vážený pane inženýre x Vážená paní Nováková) - odkud jste se o pracovním místě dozvěděli - vysvětlení, proč jste právě vy tím nejvhodnějším kandidátem (pozor – nevysvětlujte, proč je dané místo vhodné pro vás, ale proč VY jste nejvhodnější pro něj) - odkažte na kapitoly svého životopisu, které váš výběr podpoří (související praxe, vzdělání, certifikáty) - jestliže píšete přímo zaměstnavateli, snažte se předvést, že jej znáte a že si jej ceníte - požádejte o pohovor, napište vhodná data/časy, kdy by vám to vyhovovalo, případně kdy naopak nemůžete a napište kontakt, na kterém je možné domluvit si konkrétní termín - zmiňte, že přikládáte životopis - rozlučte se (S pozdravem, S přáním hezkého dne) - napište svoji adresu a telefonní číslo - přiložte kvalitně zpracovaný životopis

13 PŘIJÍMACÍ POHOVOR Příprava na pohovor Chování během pohovoru
Časté otázky: „řekněte nám něco o sobě“ „proč chcete pracovat právě u nás“ „jaký je váš zdravotní stav“ „kolik peněz očekáváte“ „jaké jsou vaše silné a slabé stránky“ „jaký je váš životní cíl (krátkodobě i dlouhodobě)“ „jakou si představujete náplň práce a pracovní dobu“ „jakého velkého úspěchu a neúspěchu jste doposud dosáhl(a)“ „proč si myslíte, že zrovna vy jste vhodný kandidát na naši pozici“ „jak trávíte volný čas“ odpověď na otázku, která vás zaskočí:

14 JAKÉ OTÁZKY KLÁST U POHOVORU ZAMĚSTNAVATELI
jaká je přesná náplň práce, kolik budete mít času na zaučení, jaká je pracovní doba jaké jsou další pracovní podmínky, jaká bude vaše mzda jaký je časový harmonogram (den a čas nástupu do práce, příchod, přestávky, odchod) další pro vás důležité věci, jak velký je kolektiv (kdo je váš nadřízený, v jak velkém nebo mladém kolektivu budete pracovat, za kým můžete chodit s dotazy), zda je pracovní prostředí hlučné nebo prašné, jaké jsou přestávky v práci, jak velký stres je na pracovišti, jaké oblečení a pomůcky jsou potřeba, jaké jsou možnosti stravování, jestli budete muset jezdit na pracovní cesty, jaká je délka a podmínky čerpání dovolené, zda budete muset absolvovat nějaké kurzy, jestli musíte mít řidičský průkaz, výpis z rejstříku trestů … jak bude vypadat pracovní smlouva zda a jak probíhá vstupní prohlídka do kdy máme čekat na výsledek pohovoru a jak mi dají vědět

15 PREZENTACE ZDRAVOTNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ U PŘIJÍMACÍHO POHOVORU
řekněte, jaké jsou vaše schopnosti řekněte, jaké je vaše zdravotní postižení, popř. lékařský název řekněte, jak vás to omezuje v práci řekněte, jak své omezení překonáváte řekněte, jakou pomoc budete potřebovat

16 PRACOVNĚ-PRÁVNÍ VZTAHY
LEGISLATIVA (zdroje) - Zákon č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce - Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - Sdělení MPSV č. 330/2007 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanosti, - Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

17 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZZ POJMY : ZVÝŠENÁ OCHRANA NA TRHU PRÁCE
osoby se zdravotním postižením osoby s těžším zdravotním postižením osoby zdravotně znevýhodněné dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ZVÝŠENÁ OCHRANA NA TRHU PRÁCE SOUBĚH INVALIDNÍHO DŮCHODU A MZDY

18 SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZZ
výhody pro zaměstnavatele plnění „povinného podílu“ daňové výhody využití státních dotací odstranění přesčasové práce vlastních zaměstnanců dobré jméno zaměstnavatele („Stejná šance“)

19 Spolupráce se zaměstnavateli
práce se zaměstnavateli v Agapo, o.s. pracovník pro PR a kontakt se zaměstnavateli zmapování trhu práce telefonický kontakt osobní schůzky příklady dobré praxe

20 Děkujeme za pozornost Bc. Radmila Čečatková & Mgr. Eva Erdingerová


Stáhnout ppt "AGAPO, o.s. občanské sdružení založené 20. května 2004"

Podobné prezentace


Reklamy Google