Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Broker Trust, a.s. ZÁLUDNOSTI POJISTNÝCH PODMÍNEK Dušan Šídlo 8. 11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Broker Trust, a.s. ZÁLUDNOSTI POJISTNÝCH PODMÍNEK Dušan Šídlo 8. 11. 2014."— Transkript prezentace:

1 Broker Trust, a.s. ZÁLUDNOSTI POJISTNÝCH PODMÍNEK Dušan Šídlo 8. 11. 2014

2 2 Obsah prezentace 1. Dopad nového občanského zákoníku (NoZ) na pojistné podmínky 2. Ukázka 10 „záludností“ v pojistných podmínkách 3. Závěr – jak postupovat při výběru pojištění?

3 3 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V roce 2013 se v médiích psalo zhruba toto:  NoZ povede ke kratším a jednodušším pojistným podmínkám.  Písmo pojistných podmínek bude muset být větší.  Podmínkám by nově měl rozumět i laik, resp. osoba průměrného rozumu.  Ustanovení podmínek a dodatky by neměly být v žádném ustanovení překvapující, jinak by byly neplatné.  Pojišťovny budou zveřejňovat klíčové informace o pojištění, kde budou výluky jednoduše a přehledně uvedeny na jedné straně.

4 4 VELKÁ OČEKÁVÁNÍ SKUTEČNÝ STAV V ROCE 2014 ?

5 5 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZLEPŠENÍ, ALE:  Podmínky jsou stále dlouhým textem, pro laika nadále složité.  „Klíčové informace o pojištění“ obvykle nezahrnují veškeré podstatné informace, nejsou kompletně shrnující ani sjednocené. Podmínky se musí číst celé.  NoZ poskytuje nadále velkou smluvní volnost. Od většiny ustanovení zákona se lze v pojistných podmínkách odchýlit ve prospěch i neprospěch pojištěných.

6 6 VÝZNAM PODMÍNEK 1. NoZ – hlava I. (základní zásady soukromého práva + základní úprava pro povinná pojištění – par. 2779 – 2781 NoZ) 2. Speciální zákony k povinně smluvním pojištěním 3. Kogentní ustanovení NoZ (např. některá práva a povinnosti) 4. Ustanovení pojistné smlouvy 5. Zvláštní pojistné podmínky 6. Všeobecné pojistné podmínky 7. Dispozitivní ustanovení NoZ

7 7 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK  NoZ dává pojišťovnám možnost sjednat podmínky budoucí změny pojistných podmínek v přiměřeném rozsahu. Taková dohoda je platná pouze v případě, že z povahy závazku vyplývá již při uzavírání smlouvy rozumná potřeba jejich pozdější změny, a je-li ujednána možnost smlouvu vypovědět.  Co to fakticky znamená? Pojišťovny si mohou předem sjednat způsob, jak měnit pojistné podmínky v podstatě jednostranně.

8 8 10 VYBRANÝCH „ZÁLUDNOSTÍ“ V POJISTNÝCH PODMÍNKÁCH ZÁLUDNOSTI

9 9 1. I NEGATIVNÍ ZMĚNA PODMÍNEK „Pojišťovna má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznosti na vývoj právního prostředí, při změně přístupu dohledového orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosti s technickým rozvojem nebo z důvodu podstatné změny tržních podmínek) provést přiměřenou změnu těchto pojistných podmínek a sazebníku.“  DŘÍVE ZMĚNY JEN SE SOUHLASEM POJIŠTĚNÉHO, JEN V JEHO PROSPĚCH (KONVERZE)  DNES LZE UJEDNAT I V NEPROSPĚCH  ZMĚNA LEGISLATIVY

10 10 2. VYPOVĚDITELNOST (CO JE ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)  Dle zákona je nevypověditelné pouze životní pojištění (definice obecná – co je životní poj.?).  V čem je záludnost? V podmínkách je nutné hledat, zda dané pojištění je považováno za životní pojištění, pojištění nemoci či úrazu.  To, co je pojišťovnou zahrnováno do životního pojištění, má vliv na to, které pojištění je vypověditelné ze strany pojišťovny a které nikoliv.  Pojištění úmrtí vždy životní pojištění, někdy také pojištění invalidity.

11 11 3. VÝLUKA NA ZDRAVOTNÍ STAV PŘED POČÁTKEM POJIŠTĚNÍ  Pre-existing condition exclusion  U zdravotního pojištění, většinou však určené období PODMÍNKA PLNĚNÍ:  Nemoc nebyla diagnostikována či přítomny příznaky před počátkem pojištění.  Většina pojišťoven u pojištění invalidity, pracovní neschopnosti, některé úmrtí atd.  Odlišný přístup pojišťoven při vstupu do pojištění

12 12 4. DEFINICE NEMOCI ANEB NENÍ NEMOC JAKO NEMOC  Pojistným nebezpečím je např. „nemoc nebo úraz“ nebo pojistnou událostí je „pracovní neschopnost v důsledku nemoci nebo úrazu“.  „Změna fyzického zdraví pojištěného, kterou pojištěný onemocněl poprvé po datu uzavření tohoto pojištění“.  „Změna zdravotního stavu infekčního nebo neinfekčního původu, která objektivně přesahuje fyziologické normy klinického tělesného nálezu a tělesných funkcí, vykazuje změny mimo fyziologickou mez při vyšetření laboratorními nebo zobrazovacími metodami“.  V čem je záludnost? Nejen výluky, ale i definice události. Co lze skrýt do definice pojistné události a nemoci?

13 13 5. DEFINICE INVALIDITY  Zásadní jsou definice pojistných událostí, ze které lze zjistit další případy, kdy se neplní  „Invalidita, která pojištěnému úplně znemožňuje vykonávat jakékoli zaměstnání, povolání nebo práci přinášející výdělek nebo zisk a je na konci tohoto období lékařsky uznána jako konečná a trvalá. Pojišťovna má výhradní právo uznat pojištěného úplně trvale invalidním na základě lékařského vyšetření.“  „Míru poklesu soustavné výdělečné činnosti určuje výhradně pojišťovna na základě tabulky, která stanovuje míru poklesu výdělečné činnosti. Tabulka pro posouzení jek nahlédnutí v sídle pojišťovny.“

14 14 6. ROZŠIŘOVÁNÍ ÚRAZOVÝCH VÝLUK  Rozšiřování výluk, které byly dříve běžné jen u úrazového pojištění, i do dalších pojištění.  Například do pojištění pracovní neschopnosti, příp. pojištění úmrtí (rizikové aktivity a sporty).  Pokud je příčinou pojistné události úraz, tak pojišťovna uplatňuje stejné výluky jako u úrazového pojištění.  Pojištění pracovní neschopnosti – pokud úrazem, tak vyloučeny vyhřezlé ploténky, různé jiné bolesti zad a poškození páteře, úrazy kloubů a jiné typické výluky pro úrazové pojištění  NUTNÉ HLEDAT V PODMÍNKÁCH – nejen u daného pojištění, ale i v obecných podmínkách pro případ nemoci, úrazu atd.

15 15 7. OCEŇOVACÍ TABULKY ÚRAZU ANEB HRA NA SCHOVÁVANOU  Oceňovací tabulky někdy jsou, někdy nejsou součástí pojistných podmínek. Je však důležité je číst!  Záludnost? V oceňovacích tabulkách jsou uvedeny i položky, u kterých je uvedeno „neplní se“ (např. více než 35 položek).Někdy to, že pojišťovna neplní při určitém úrazu, není uvedeno explicitně v pojistných podmínkách, ale až v oceňovací tabulce.  V oceňovacích tabulce je drobným písmem uvedeno, že uvedené hodnoty jsou hodnoty maximální.  Plní se jen za úrazy v tabulce, nikoliv podobné.

16 16 8. NESOURODÉ PODMÍNKY NESOURODÉ VÝLUKY – „KAŽDÝ PES, JINÁ VES“ (JINÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ V HLAVNÍM TARIFU A JINÉ V PŘIPOJIŠTĚNÍ)  HLAVNÍ TARIF – běžné výluky  DOPLŇKOVÝ TARIF – navíc nestandardní výluky:  Vrozené vady, důsledky nemoci či úrazu vzniklé před počátkem pojištění, sebevražda, adrenalinové sporty, hloubkové potápění (více než 5 metrů), vysokohorská turistika po náročném terénu, vodní sporty na divoké vodě, sporty s obdobným rizikem, mezinárodní či celostátní závody na lyžích apod.

17 17 9. NESTANDARDNÍ VÝLUKY NEPLNĚNÍ ZA EPIDEMICKOU ČI PANDEMICKOU NÁKAZU (EBOLA)  Tuto výluku v podmínkách životního pojištění standardně nenajdeme.  Výjimečně objevit výluku u pojištění úmrtí na události v souvislosti v důsledku epidemické či pandemické nákazy (chřipka, ebola atd.).

18 18 10. OMEZENÍ PLNĚNÍ - ALKOHOL  Zřejmě odlišný systém v pojistných podmínkách od „ducha“ zákona (zákon řeší v části úrazového pojištění, nikoliv životního pojištění).  Různé přístupy pojišťoven k pojistným událostem v přímé souvislosti s požitím alkoholu: 1. Neplní se 2. Krátí se až o ½ 3. Plní se (nezpůsobení újmy na zdraví třetí osobě)

19 19 JAK VYBRAT POJISTNÝ PRODUKT?  Téměř každé pojištění má nějaký skutečný či údajný parametr, na základě kterého se prodává („unique selling point“).  Pojišťovny při školení zdůrazňují právě tuto odlišnost.  „Nezbláznit“ se z odlišností, nesoustředit se na USP a zvolit si například 3 parametry u každého pojištění, které považujeme za nejdůležitější a dle toho zvolit.

20 20 Kam dál?  Kde hledat další informace, a to nejen o pojištění?

21 2121 NENECH SE „DOJIT“ KNIHA O CHYTRÉM UTRÁCENÍ PENĚZ Cíl: Aby Vaši klienti více přemýšleli o výdajích a měli více peněz na investování s Vámi. Běžná cena: 345 Kč Kongresová cena: 295 Kč Trilogie mých knih: 500 Kč Svátek „nenechdojistů“ (Den bez nákupů) 29. 11. 2014

22 22 Děkuji za pozornost. Další záludnosti v podmínkách? sidlo@brokertrust.cz


Stáhnout ppt "Broker Trust, a.s. ZÁLUDNOSTI POJISTNÝCH PODMÍNEK Dušan Šídlo 8. 11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google