Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁLUDNOSTI POJISTNÝCH PODMÍNEK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁLUDNOSTI POJISTNÝCH PODMÍNEK"— Transkript prezentace:

1 ZÁLUDNOSTI POJISTNÝCH PODMÍNEK
Dušan Šídlo ZÁLUDNOSTI POJISTNÝCH PODMÍNEK

2 Obsah prezentace 1. Dopad nového občanského zákoníku (NoZ) na pojistné podmínky 2. Ukázka 10 „záludností“ v pojistných podmínkách 3. Závěr – jak postupovat při výběru pojištění?

3 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V roce 2013 se v médiích psalo zhruba toto:
NoZ povede ke kratším a jednodušším pojistným podmínkám. Písmo pojistných podmínek bude muset být větší. Podmínkám by nově měl rozumět i laik, resp. osoba průměrného rozumu. Ustanovení podmínek a dodatky by neměly být v žádném ustanovení překvapující, jinak by byly neplatné. Pojišťovny budou zveřejňovat klíčové informace o pojištění, kde budou výluky jednoduše a přehledně uvedeny na jedné straně.

4 VELKÁ OČEKÁVÁNÍ SKUTEČNÝ STAV V ROCE 2014 ?

5 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZLEPŠENÍ, ALE:
Podmínky jsou stále dlouhým textem, pro laika nadále složité. „Klíčové informace o pojištění“ obvykle nezahrnují veškeré podstatné informace, nejsou kompletně shrnující ani sjednocené. Podmínky se musí číst celé. NoZ poskytuje nadále velkou smluvní volnost. Od většiny ustanovení zákona se lze v pojistných podmínkách odchýlit ve prospěch i neprospěch pojištěných.

6 VÝZNAM PODMÍNEK 1. NoZ – hlava I. (základní zásady soukromého práva + základní úprava pro povinná pojištění – par – 2781 NoZ) 2. Speciální zákony k povinně smluvním pojištěním 3. Kogentní ustanovení NoZ (např. některá práva a povinnosti) 4. Ustanovení pojistné smlouvy 5. Zvláštní pojistné podmínky 6. Všeobecné pojistné podmínky 7. Dispozitivní ustanovení NoZ

7 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NoZ dává pojišťovnám možnost sjednat podmínky budoucí změny pojistných podmínek v přiměřeném rozsahu. Taková dohoda je platná pouze v případě, že z povahy závazku vyplývá již při uzavírání smlouvy rozumná potřeba jejich pozdější změny, a je-li ujednána možnost smlouvu vypovědět. Co to fakticky znamená? Pojišťovny si mohou předem sjednat způsob, jak měnit pojistné podmínky v podstatě jednostranně.

8 10 VYBRANÝCH „ZÁLUDNOSTÍ“ V POJISTNÝCH PODMÍNKÁCH
ZÁLUDNOSTI 10 VYBRANÝCH „ZÁLUDNOSTÍ“ V POJISTNÝCH PODMÍNKÁCH

9 1. I NEGATIVNÍ ZMĚNA PODMÍNEK
„Pojišťovna má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznosti na vývoj právního prostředí, při změně přístupu dohledového orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosti s technickým rozvojem nebo z důvodu podstatné změny tržních podmínek) provést přiměřenou změnu těchto pojistných podmínek a sazebníku.“ DŘÍVE ZMĚNY JEN SE SOUHLASEM POJIŠTĚNÉHO, JEN V JEHO PROSPĚCH (KONVERZE) DNES LZE UJEDNAT I V NEPROSPĚCH ZMĚNA LEGISLATIVY

10 (CO JE ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)
2. VYPOVĚDITELNOST (CO JE ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ) Dle zákona je nevypověditelné pouze životní pojištění (definice obecná – co je životní poj.?). V čem je záludnost? V podmínkách je nutné hledat, zda dané pojištění je považováno za životní pojištění, pojištění nemoci či úrazu. To, co je pojišťovnou zahrnováno do životního pojištění, má vliv na to, které pojištění je vypověditelné ze strany pojišťovny a které nikoliv. Pojištění úmrtí vždy životní pojištění, někdy také pojištění invalidity.

11 3. VÝLUKA NA ZDRAVOTNÍ STAV PŘED POČÁTKEM POJIŠTĚNÍ
Pre-existing condition exclusion U zdravotního pojištění, většinou však určené období PODMÍNKA PLNĚNÍ: Nemoc nebyla diagnostikována či přítomny příznaky před počátkem pojištění. Většina pojišťoven u pojištění invalidity, pracovní neschopnosti, některé úmrtí atd. Odlišný přístup pojišťoven při vstupu do pojištění

12 4. DEFINICE NEMOCI ANEB NENÍ NEMOC JAKO NEMOC
Pojistným nebezpečím je např. „nemoc nebo úraz“ nebo pojistnou událostí je „pracovní neschopnost v důsledku nemoci nebo úrazu“. „Změna fyzického zdraví pojištěného, kterou pojištěný onemocněl poprvé po datu uzavření tohoto pojištění“. „Změna zdravotního stavu infekčního nebo neinfekčního původu, která objektivně přesahuje fyziologické normy klinického tělesného nálezu a tělesných funkcí, vykazuje změny mimo fyziologickou mez při vyšetření laboratorními nebo zobrazovacími metodami“. V čem je záludnost? Nejen výluky, ale i definice události. Co lze skrýt do definice pojistné události a nemoci?

13 5. DEFINICE INVALIDITY Zásadní jsou definice pojistných událostí, ze které lze zjistit další případy, kdy se neplní „Invalidita, která pojištěnému úplně znemožňuje vykonávat jakékoli zaměstnání, povolání nebo práci přinášející výdělek nebo zisk a je na konci tohoto období lékařsky uznána jako konečná a trvalá. Pojišťovna má výhradní právo uznat pojištěného úplně trvale invalidním na základě lékařského vyšetření.“ „Míru poklesu soustavné výdělečné činnosti určuje výhradně pojišťovna na základě tabulky, která stanovuje míru poklesu výdělečné činnosti. Tabulka pro posouzení jek nahlédnutí v sídle pojišťovny.“

14 6. ROZŠIŘOVÁNÍ ÚRAZOVÝCH VÝLUK
Rozšiřování výluk, které byly dříve běžné jen u úrazového pojištění, i do dalších pojištění. Například do pojištění pracovní neschopnosti, příp. pojištění úmrtí (rizikové aktivity a sporty). Pokud je příčinou pojistné události úraz, tak pojišťovna uplatňuje stejné výluky jako u úrazového pojištění. Pojištění pracovní neschopnosti – pokud úrazem, tak vyloučeny vyhřezlé ploténky, různé jiné bolesti zad a poškození páteře, úrazy kloubů a jiné typické výluky pro úrazové pojištění NUTNÉ HLEDAT V PODMÍNKÁCH – nejen u daného pojištění, ale i v obecných podmínkách pro případ nemoci, úrazu atd.

15 7. OCEŇOVACÍ TABULKY ÚRAZU ANEB HRA NA SCHOVÁVANOU
Oceňovací tabulky někdy jsou, někdy nejsou součástí pojistných podmínek. Je však důležité je číst! Záludnost? V oceňovacích tabulkách jsou uvedeny i položky, u kterých je uvedeno „neplní se“ (např. více než 35 položek).Někdy to, že pojišťovna neplní při určitém úrazu, není uvedeno explicitně v pojistných podmínkách, ale až v oceňovací tabulce. V oceňovacích tabulce je drobným písmem uvedeno, že uvedené hodnoty jsou hodnoty maximální. Plní se jen za úrazy v tabulce, nikoliv podobné.

16 8. NESOURODÉ PODMÍNKY NESOURODÉ VÝLUKY – „KAŽDÝ PES, JINÁ VES“ (JINÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ V HLAVNÍM TARIFU A JINÉ V PŘIPOJIŠTĚNÍ) HLAVNÍ TARIF – běžné výluky DOPLŇKOVÝ TARIF – navíc nestandardní výluky: Vrozené vady, důsledky nemoci či úrazu vzniklé před počátkem pojištění, sebevražda, adrenalinové sporty, hloubkové potápění (více než 5 metrů), vysokohorská turistika po náročném terénu, vodní sporty na divoké vodě, sporty s obdobným rizikem, mezinárodní či celostátní závody na lyžích apod.

17 9. NESTANDARDNÍ VÝLUKY NEPLNĚNÍ ZA EPIDEMICKOU ČI PANDEMICKOU NÁKAZU (EBOLA) Tuto výluku v podmínkách životního pojištění standardně nenajdeme. Výjimečně objevit výluku u pojištění úmrtí na události v souvislosti v důsledku epidemické či pandemické nákazy (chřipka, ebola atd.).

18 10. OMEZENÍ PLNĚNÍ - ALKOHOL
Zřejmě odlišný systém v pojistných podmínkách od „ducha“ zákona (zákon řeší v části úrazového pojištění, nikoliv životního pojištění). Různé přístupy pojišťoven k pojistným událostem v přímé souvislosti s požitím alkoholu: 1. Neplní se 2. Krátí se až o ½ 3. Plní se (nezpůsobení újmy na zdraví třetí osobě)

19 JAK VYBRAT POJISTNÝ PRODUKT?
Téměř každé pojištění má nějaký skutečný či údajný parametr, na základě kterého se prodává („unique selling point“). Pojišťovny při školení zdůrazňují právě tuto odlišnost. „Nezbláznit“ se z odlišností, nesoustředit se na USP a zvolit si například 3 parametry u každého pojištění, které považujeme za nejdůležitější a dle toho zvolit.

20 Kam dál? Kde hledat další informace, a to nejen o pojištění?

21 NENECH SE „DOJIT“ 29. 11. 2014 Svátek „nenechdojistů“ (Den bez nákupů)
KNIHA O CHYTRÉM UTRÁCENÍ PENĚZ Cíl: Aby Vaši klienti více přemýšleli o výdajích a měli více peněz na investování s Vámi. Běžná cena: 345 Kč Kongresová cena: 295 Kč Trilogie mých knih: 500 Kč Svátek „nenechdojistů“ (Den bez nákupů)

22 Další záludnosti v podmínkách?
Děkuji za pozornost. Další záludnosti v podmínkách?


Stáhnout ppt "ZÁLUDNOSTI POJISTNÝCH PODMÍNEK"

Podobné prezentace


Reklamy Google