Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnický výzkum a zdravotnické technologie v současné ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnický výzkum a zdravotnické technologie v současné ČR"— Transkript prezentace:

1 Zdravotnický výzkum a zdravotnické technologie v současné ČR
Josef Syka Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

2 Zdravotnický výzkum v ČR
Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví (IGA) podporuje aplikovaný lékařský výzkum (především klinický výzkum) s rozpočtem v roce 2013 cca 800 mil. Kč Od r bude nahrazena Agenturou pro zdravotnický výzkum (AZV) s podobným zaměřením Grantová agentura ČR (GAČR) podporuje základní výzkum ve všech oborech s rozpočtem v roce 2013 cca 3,2 miliardy Kč. Do oblasti biomedicinského výzkumu směřuje cca 20-25%. Technologická agentura ČR (TAČR) podporuje aplikovaný výzkum, vývoj a inovace ve všech oborech (v některých přednostně) s rozpočtem v roce 2013 cca 2,8 miliardy Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu ukončuje projektové financování aplikovaného výzkumu a vývoje, v roce 2013 vydalo na projekty všech oborů 2,5 miliardy Kč

3 Technologická agentura ČR
TA ČR zabezpečuje přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Program ALFA Technologické agentury se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. V první soutěži programu ALFA vyhlášené bylo přijato 657 návrhů projektů, uděleno 253 grantů, z toho 19 zaměřených na zdravotnické technologie a biotechnologie. Ve čtvrté soutěži programu ALFA vyhlášené bylo přijato 1019 návrhů projektů , uděleno 298 grantů, z toho 24 zaměřených na zdravotnické technologie a biotechnologie.

4 Technologická agentura ČR, pokrač.
Na program ALFA naváže program EPSILON, který byl schválen vládou v prosinci 2013 a začne v r Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů: Podprogram 1 - Znalostní ekonomika Podprogram 2 - Energetika a materiály Podprogram 3 - Životní prostředí

5 Celkové výdaje za VaV provedený v ČR (GERD), 1991, 1995, 2000-2012
Výdaje za VaV provedený v podnikatelském sektoru ČR (BERD), 1995–2012 Zdroj: Český statistický úřad 2013, Roční statistické šetření výzkumu a vývoje VTR 5-01

6 Výdaje za VaV ve veřejném sektoru ČR podle prováděné činnosti (%)
Zdroj: Český statistický úřad 2013, Roční statistické šetření výzkumu a vývoje VTR 5-01

7 Výdaje za provedený VaV v podnikatelském sektoru (%)
Zdroj: OECD MSTI 2013/1, Eurostat září 2013 a vlastní dopočty ČSÚ

8 Výdaje za provedený VaV ve zpracovatelském průmyslu ČR
podle odvětví (%) Pozn.: * Podíl na celkových tržbách realizovaných v daném odvětví zpracovatelského průmyslu Zdroj: Český statistický úřad 2013, Roční statistické šetření výzkumu a vývoje VTR 5-01

9 Klíčové ukazatele – Česká republika v čase
Analýza VaV 2013 Klíčové ukazatele – Česká republika v čase Pozn.: Definice vybraných ukazatelů jsou uvedeny v příloze G.1. Chybějící údaje nebyly v době zpracování publikace k dispozici. Zdroj: Data uvedená v jednotlivých kapitolách analýzy

10 Klíčové ukazatele – Česká republika v mezinárodním srovnání
Analýza VaV 2013 Klíčové ukazatele – Česká republika v mezinárodním srovnání Pozn.: Definice vybraných ukazatelů jsou uvedeny v příloze G.1 Zdroj: Data uvedená v jednotlivých kapitolách analýzy

11 Mezinárodní srovnání investic rizikového kapitálu jako % HDP
Zdroj: Eurostat 2013 Poznámka: Za neuvedené členské země EU nebyl údaj k dispozici.

12 Inovační výkonnost vybraných zemí
podle souhrnného inovačního indexu 2012 Zdroj: Innovation Union Scoreboard 2013, vlastní zpracování

13 V ČR je cca 350 ORL a foniatrických ambulancí, v naprosté většině jsou vybaveny zařízením na měření sluchového prahu – audiometrem. Jedná o výrobky firmy Interacoustics (Dánsko), Siemens (Německo), Madsen (Dánsko), Maico (USA) a Amplivox (USA). Průměrná cena audiometru je 80 tis. Kč. Zařízení pro sledování oto-akustických emisí mají ORL a neurologické kliniky, jednoduchá skríningová zařízení používá velké množství porodnic (počet přístrojů se odhaduje na 120, většinou od firmy Natus z USA). Průměrná cena je 80 tis. Kč. V ČR získají lidé se ztrátou sluchu každoročně tisíc elektronických sluchadel vyrobených firmou Widex (Dánsko), Interton (Německo), Phonak (Švýcarsko) a Siemens (Německo). Průměrná cena sluchadla je 7 tis. Kč. V ČR bylo získalo dosud kochleární implantát buď od firmy Cochlear (Austrálie) nebo Medel (Rakousko) 800 neslyšících. Cena zařízení je cca 600 tis. Kč.

14 Definice podniků podle Evropské komise:
Střední podniky < 250 osob, obrat < 1,25 miliardy Kč Malé podniky < 50 osob, obrat < 250 mil. Kč Mikropodniky < 10 osob, obrat < 50 mil. Kč

15 LINET s.r.o., Želevčice –Slaný
Vyrábí nemocniční a pečovatelská lůžka, matrace, sedací nábytek, antidekubitní systémy a další zdravotnické vybavení. Nabízí mechanická, elektrická lůžka, nábytek značek Forlin a Forlin Plus, vozíky, úložné stěny, kartotéky a sanitární doplňky. 545 zaměstnanců Tržby za rok 2012 cca 1,96 miliardy Kč BMT Medical Technology s.r.o., Brno Vyvíjí, vyrábí a dodává široký sortiment parních, horkovzdušných a chemických sterilizátorů, laboratorních sušáren a inkubátorů a nerezového nábytku 366 zaměstnanců Tržby za rok 2012 cca 600 mil. Kč

16 FEI Czech Republic, Brno
Součást FEI Company, největšího výrobce elektronových mikroskopů na světě. V r vyrobil FEI Czech Republic cca 800 elektronových mikroskopů. 500 zaměstnanců. Roční příjmy cca 900 mil. Kč Delong Instruments a.s. , Brno Vyrábí elektronové mikroskopy, vakuovou techniku, zdravotnické přístroje pro neutronovou terapii, speciální elektroniku. 74 zaměstnanců Tržby za rok 2012 cca 126 mil Kč.

17 TESCAN Brno, s.r.o. Výzkum, vývoj a výroba rastrovacích elektronových mikroskopů, digitální zpracování obrazu z optických zařízení 160 zaměstnanců ??? Tržby za rok 2012 ??? Kč BEZNOSKA s.r.o. Kladno Vývoj a výroba implantátů a nástrojů pro ortopedii, traumatologii a maxilofacilární chirurgii. rastrovacích elektronových mikroskopů, digitální zpracování obrazu z optických zařízení 103 zaměstnanců. Tržby za rok 2012 cca 146 mil. Kč

18 Medin a.s., Nové Město na Moravě
Výroba a prodej lékařských zdravotnické techniky, zvláště nástrojů pro chirurgii, ortopedii, traumatologii a stomatologii. 420 zaměstnanců. Tržby za rok 2012 cca 310 mil. Kč UJP Praha a.s. Zbraslav Nosným výrobním programem je radioterapeutický kobaltový ozařovač Terabalt. Společnost však vyvíjí a dodává i další zařízení používaná v radioterapii. Je členem CCE Group. 100 zaměstnanců Tržby za rok 2012 cca 260 mil. Kč

19 Sevapharma a.s., Praha - Hostivař
Vývoj a výroba imunologických preparátů, diagnostických přípravků i médií (alergeny diagnostické a hyposenzibilizační) ??? zaměstnanců Tržby za rok 2011 cca 115 mil. Kč. Farmak a.s., Olomouc Ryze česká chemicko-farmaceutická společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing generických léčivých látek. 240 zaměstnanců. Tržby za rok 2012 ???

20 Bioveta a.s., Ivanovice Specializuje se na výzkum a výrobu veterinárních imunologických a farmaceutických přípravků a přípravků pro humánní použití. 450 zaměstnanců Tržby za rok 2012 cca 880 mil. Kč. Contipro Pharma a.s. Dolní Dobrouč Výroba finálních produktů a substancí pro farmaceutický průmysl z kyseliny hyaluronové a prostředků na hojení ran. 65 zaměstnanců Tržby za rok 2012 cca 160 mil Kč.

21 RadioMedic s.r.o., Husinec-Řež
Vyrábí radiodiagnostika pro pozitronovou emisní tomografii značená 18F, generátory produkující 81mKr pro diagnostiku plic a jodid sodný obsahující 123I pro diagnostiku štítné žlázy pomocí jednofotonové emisní počítačové tomografie. ??? zaměstnanců Tržby za rok 2012 cca 62 mil. Kč VUAB Pharma a.s., Roztoky u Prahy Zabývá se biotechnologickou výrobou antimykotika Nystatinu, výrobou generik a vývojem a výrobou léčivých látek a platinových specialit pro výrobu protinádorových léčiv  145 zaměstnanců Tržby za rok 2012 cca 258 mil. Kč

22 Cheirón a.s., Plzeň Vývoj a výroba anestetických přístrojů, odsávacích systémů a techniky pro intenzivní péči. 47 zaměstnanců Tržby za rok 2011 cca 145 mil. Kč Exbio Praha a.s., Vestec Zabývá se výrobou monoklonálních protilátek a imunologických reagencií. 45 zaměstnanců. Tržby za rok 2012 cca 73 mil. Kč

23 Sotio a.s., Praha Česká biotechnologická společnost (součást skupiny PPF) vyvíjející nové přípravky na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Laboratoře má v Pekingu, Moskvě a Bostonu. V r společnost SOTIO zahájila studii VIABLE – fázi III celosvětové klinické studie přípravku DCVAC/PCa jako přídavné léčby ke standardní chemoterapii u pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty. SOTIO plánuje zařadit do této studie celkem na 1170 pacientů s karcinomem prostaty z Evropy a USA. 180 zaměstnanců

24 Nanovia s.r.o., Litvínov Nanopharma a.s., Pardubice Bioinova s.r.o., Praha Apigenex s.r.o., Praha Embitron s.r.o., Plzeň Princip a.s., Praha Sindat s.r.o., Praha MB Pharma s.r.o., Praha Dimap s.r.o., Kladno Aidano s.r.o., Brno Meomed s.r.o., Olomouc Chirastar KDT s.r.o., Praha

25 Závěry: Poměrně intenzivní biomedicínský výzkum v ČR, který se postupně dostává na evropskou úroveň, není doprovázen růstem průmyslu zdravotnických technologií a biotechnologií. Průmyslu a průmyslovému výzkumu jednoznačně dominuje automobilový a strojírenský sektor, mnohdy s výstupy s malou přidanou hodnotou. Firmy se zahraničními vlastníky objednávají často výzkum v mateřských podnicích v zahraničí. Firmy projevují malý zájem o spolupráci s našimi vysokými školami a výzkumnými ústavy. V hodnocení výkonnosti našich vysokých škola a výzkumných ústavů dominuje zaměření na počet a kvalitu publikací.

26 Závěry pokrač.: Není k dispozici téměř žádný rizikový kapitál pro zakládání nových firem zaměřených na zdravotnickou techniku a biotechnologie nebo pro rozvoj stávajících firem V ČR existuje jen velmi malý počet firem, které jsou schopny v oboru zdravotnických technologií a biotechnologií inovovat své výrobky a vyvážet je do zahraničí. V sektoru elektronických přístrojů pro zdravotnictví s vysokou přidanou hodnotou u nás neexistuje prakticky žádná firma. Technologická agentura ČR nemá zdravotnické technologie a biotechnologie mezi svými prioritami. Nejsme schopni ve zdravotnických technologiích a biotechnologiích konkurovat evropským státům jako je Švýcarsko, Německo, Rakousko nebo Dánsko.

27 Řešení Diverzifikovat podporu z veřejných prostředků, zvláště z TAČR, směrem k firmám, které se zabývají zdravotnickými technologiemi a biotechnologiemi Přesvědčit významné české finanční skupiny o vhodnosti vložit rizikový kapitál do zdravotnických technologií a biotechnologií Hledat všechny možné cesty jak propojit činnost vysokých škol a výzkumných ústavů s firmami produkujícími zdravotnické technologie a biotechnologie, podpořit zakládání takových firem Propagovat nové možnosti ve využití daňových odpisů firem, které jsou schopny a ochotny zadat výzkumné zakázky vysokým školám a výzkumným ústavům Podpořit výkonnost českého výzkumu na poli vynálezů a patentů, i za cenu útlumu neefektivního výzkumu z veřejných peněz, nedosahujícího mezinárodně srovnatelných výsledků

28 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zdravotnický výzkum a zdravotnické technologie v současné ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google