Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systematizované odborné praxe Jan Kalenda, Vítek Dočekal, David Surý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systematizované odborné praxe Jan Kalenda, Vítek Dočekal, David Surý."— Transkript prezentace:

1 Systematizované odborné praxe Jan Kalenda, Vítek Dočekal, David Surý

2 K čemu slouží projekt Systematizovaných odborných praxí? podpora zaměstnanosti absolventů oboru poskytnutí praktických zkušeností a dalších schopností, které jsou na trhu práce identifikovány jako klíčové propojení akademické a veřejné sféry zvyšování úrovně studentských praxí a jejich vlivu na zaměstnanost studentů

3 Co se dnes dozvíte výsledky kvantitativního a kvalitativního šetření termíny dalších workshopů podrobnosti k „B“ disciplíně o plánovaném portále a jeho možnostech o poskytovaných a volných nabídkách praxí

4 HLAVNÍ VÝSTUPY KRÁTKÉHO ŠETŘENÍ MEZI ABSOLVENTY KATEDRY SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY DATA ZPRACOVAL: Mgr. David Surý

5 Hlavní výzkumnými otázkami bylo: 1.Co si studenti ze školy odnesli? 2.Jak dlouho absolventi hledali práci? 3.Jak hodnotí přínos VŠ do jejich praktického života – co je v praxi využitelné a co nikoliv? Co hlavními otázkami nebylo, respektive, co výzkum neřeší? Kvalitu vzdělávání Jednotlivé vyučující Přínos konkrétních disciplín pro uplatnitelnost studentů na trhu

6 Hlavní charakteristiky respondentů: Jsou to ve více jak z 60 % absolventi z ročníku 2010

7 Hlavní charakteristiky respondentů: V 80 % jsou to zaměstnanci, kteří na současné pracovní pozici pracují více jak jeden rok. Celkem 8,65 % jsou osoby OSVČ, kteří v 55,56 % začali podnikat a řadí se mezi vysoce kvalifikované zaměstnance. Druhá polovina OSVČ rozjeli svůj vlastní business, a jsou to podnikatele vlastnící obchod či společnost zodpovědnou z 5 a méně osob.

8 Hlavní charakteristiky respondentů:

9 Do jednoho roku, jsou absolventi na málo zodpovědných a tím i lukrativních pozicích Zodpovědné TOP pozice zastává 22% Zlom – absolventi zaměstnaní více jak jeden rok, se rozdělí na dvě části Zhruba 30 % zůstává na úřednické – málo zodpovědné pozici Ostatní již zaplňují pozice, které nesou větší míru zodpovědnosti Celkem 50% již zodpovídá za několik svých podřízených Hlavní charakteristiky respondentů:

10 Statika a dynamika v rámci pracovní orientace: Čerství absolventi hledají práci v oboru - prochází z velké části pozicemi, které se nekryjí s oborem Obor se kryje od 80 do 100 % jen u 25 % respondentů. Po roce se situace výrazně mění k lepšímu a absolventi se na pracovním trhu etablují…

11 Statika a dynamika v rámci pracovní orientace Absolventi, kteří nepracují v oboru, nejčastěji tvrdí, že trh je přesycený lidmi jako jsou oni Dalším důvodem je neochota měnit bydliště kvůli své práci Nutnost mobility pocítí pravděpodobně všichni naši absolventi a budou měnit lokalitu svého bydliště Naši současní studenti, jsou zastoupeni především v moravských krajích Absolventi, uvádějí bydliště nejčastěji v Praze (30 %), Olomouci (25 %) a Brně (5 %) 90 % respondentů, kteří práci nalezli do 1 měsíce absolvovalo maximálně 5 pohovorů 42 % respondentů, kteří hledali práci více jak 6 měsíců absolvovalo mezi 6 až 20 pohovory

12 Příprava studenta do pracovního procesu Ti, kteří pracují při studiu v 50 % rovnou nastupují do práce Pokud práci hledají… do měsíce práci najde 16,7 % do 6 měsíců práci najde 25,8 % více jak 6 měsíců práci hledá pouze 7,6 % Pokud studenti nepracují při studiu, pak práci hledají nejčastěji 1 až 6 měsíců (44 %)

13 Komunikační kanály a zdroje informací Dva doporučované komunikační kanály: 1.Webové servery bez kontaktu na personální agentury 2.Sociální kontakty - zaručují nejmenší podíl absolvování pohovorů Personální agentury dopadly velmi tristně, jsou neefektivní a s velkým procentem těch, kteří absolvují více jak 5 pohovorů.

14 Poselství předchůdců k současným absolventům 1.Absolvujte více praxí 2.Vyhledávejte příležitosti kde můžete ověřit nabytou teorii 3.Pokud chcete pracovat v HR, je nutné, abyste se zaměřili na znalost platné legislativy ČR 4.Rozšiřujte si znalost cizích jazyků

15 Co byste během studia neměli šidit?

16 Reflexe uplatnění absolventů na trhu práce a role studia na KSA Kvalitativní výzkum s absolventy 2011/2012

17 Záměr a cíle výzkumného šetření Získat subjektivní reflexi absolventů ohledně jejich uplatnění na trhu práce. Doplněk kvantitativního výzkumu (korekce) Identifikovat největší nebezpečí, jimž musí absolventi čelit, a největší přednosti, kterými disponují. Vytvoření testovatelných hypotéz („teorie“) Identifikovat oblasti pro možný rozvoj konkurenceschopnosti studentů (workshopy, stáže)

18 Faktografické informace ohledně výzkumu Kvalitativní metodologie (explorativní rozhovory), induktivní tvorba dat. Počet respondentů: n = 12 Metoda výběru vzorku: sněhová koule Strategie: konstrukce tematických bloků, obsahových domén, vztahů mezi doménami a obsahů domén.

19 Tematické Bloky 1.Reflexe využití znalostí nabytých při studiu na vysoké škole. 2.Reflexe strategií, jež absolventi používají k uplatnění na trhu práce. 3.Reflexe vnímaných nebezpečí na pracovním trhu. 4.Reflexe možných změn ve studijním kurikulu na základě předcházejících tří dimenzí.

20 Reflexe využití znalostí nabytých při studiu na vysoké škole Tematický blok č. 1.

21 Reflexe využití znalostí nabytých při studiu na vysoké škole. D OMÉNA 1.: V YUŽITÍ ZNALOSTÍ PŘI PRACOVNÍ ČINNOSTI -Přenos minima znalostí, přesto se vždy najde něco k využití „Jak to říká Šimek, ten široký a mělký profil, takže díky tomu tam nacházíme spoustu nějakých paralel a věcí…“ (R1/O5) „Kdybych to měl vzít úzce na to, co jsme se čistě naučili v rámci daných předmětů, tak pak by to procento bylo relativně malé – toho, co můžu v práci využít. Nicméně myslím si, že ta škola dala člověku relativně široký přehled a široký potenciál uplatnit se kdekoliv jinde za předpokladu, že toho je schopný využít a že tam chce.“ (R5/O25)

22 Reflexe využití znalostí nabytých při studiu na vysoké škole. D OMÉNA 2.: Z ÍSKANÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI -Komunikační a textová gramotnost -„To vybavení není příliš veliké, ale každopádně v rámci náplně mé práce je psaní různých podkladů pro ředitele odboru (…) tuto činnost jsem vlastně trénoval a cvičil v rámci celých pěti let na katedře.“ (R4/O6) -„asi to, že dokážu napsat jakýkoliv blábol na dvě strany, a že jich je.“ (R11/O7)

23 Reflexe využití znalostí nabytých při studiu na vysoké škole. D OMÉNA 3.: S ROVNÁNÍ S JINÝMI ABSOLVENTY -Ostatní absolventi jsou na tom stejně (špatně ?) „(…) nedomnívám, že bych byl hendikepován i kdybych tuto školu nestudoval, protože se domnívám, že zrovna znalosti, které by měl získat nějaký specialista na strukturální fondy, je velice snadné si doplnit během měsíce dvou.“ (R4/O13) „Oproti absolventům třeba z takové UTB (Univerzita Tomáše Bati, JK) mám rozhodně navrch. Ti mají ještě větší problémy“ (R12/O13).

24 Reflexe strategií, jež absolventi používají k uplatnění na trhu práce Tematický blok č. 2.

25 Reflexe strategií, jež absolventi používají k uplatnění na trhu práce. D OMÉNA 1.: P RÁCE PŘI STUDIU A JEJÍ VÝZNAM -Malá znalost trhu práce, doporučení druhých, internet jako nástroj „Tak samozřejmě ta strategie se odvíjela od znalosti té reality pracovního prostředí, která byla v podstatě nulová.“ (R2/O14) „Internet a hlavně to byly stránky těch firem, co jsem si vybírala.“ (R9/O14)

26 Reflexe strategií, jež absolventi používají k uplatnění na trhu práce. D OMÉNA 2.: Z PŮSOB HLEDÁNÍ PRÁCE -Různorodá zkušenost, prospěšnost, mezistupeň, konkurenceschopnost „(Ta práce mi pomohla, JK) dá se říci, dostat se trošičku na zem… když to řeknu takhle, pohyboval jsi se na akademický úrovni s nějakými teoriemi, a tady jsi to měl možnost konfrontovat s praxí.“ (R1/O13) „Přišla jsem tam o poslední iluze, které jsem měla a jsem za to opravdu vděčná.“ (R10/O12)

27 Reflexe vnímaných nebezpečí na pracovním trhu Tematický blok č. 3.

28 Reflexe vnímaných nebezpečí na pracovním trhu D OMÉNA 1.: N EBEZPEČÍ SPOJENÁ S VYSTUDOVANÝM OBOREM -přílišná abstraktnost, teoretičnost, příliš široký profil „(…) na té Katedře sociologie a andragogiky je to zamotaný mnohem více v teoretických obalech. (R3/O36) „Obecně to riziko vidím pro všechny studenty humanitních oborů, že mohou být vnímáni jako lidé, co se učili nějaké dějiny, nějakou filozofii, nějakou politiku, ale v praxi neumí v podstatě nic.“ (R4/O22) „Asi v tom, že tam chyběj ty praktický dovednosti.“ (R7/O21)

29 Reflexe vnímaných nebezpečí na pracovním trhu D OMÉNA 2.: A KCENTACE FLEXIBILITY A INDIVIDUÁLNÍHO ÚSILÍ -Uspějí ti, kteří se snaží a jsou flexibilní „Pokud ten student – záleží to strašně na jedinci, individuu. Pokud ten student prostě čeká, že vyjde z té školy, že ho tam naučí věci, kterou budou na tom trhu práce obrovsky ceněné a pokud se na to zeptají a on jim dokáže odpovědět a oni ho hned přijmou, tak to je naprosto mylná představa. A ten student odchází naprosto nevybavený. Pokud si člověk uvědomuje, že má tenhle profil a je neustále ve střehu a musí vnímat, co se děje, a nějak se po něčem vrhne, pak může uspět.“ (R2/O18)

30 Reflexe vnímaných nebezpečí na pracovním trhu D OMÉNA 3.: R IZIKA SPOJENÁ S VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍM -Příliš mnoho absolventů a příliš málo volných pracovních míst, ekonomická krize, neflexibilita „Hlavní riziko může být, pokud si daný absolvent vezme svoje vzdělání velmi úzce a bude hledat uplatnění v daném oboru, nebo s něčím, co úzce souvisí s tím, co vystudoval. Tady si myslím, že na tom pracovním trhu zas tolik možností uplatnění není. (…) Záleží to ale čistě na tom, jak on sám je ochoten se přizpůsobit a učit se pak v dané práci nové věci.“ (R5/O24)

31 Reflexe vnímaných nebezpečí na pracovním trhu D OMÉNA 4.: R IZIKA SPOJENÁ S NEDOSTATEČNĚ ROZVINUTÝMI ZNALOSTMI A DOVEDNOSTMI -praxe, jazyky, ekonomika „Spousta firem vyžaduje praxi. Jo a jako mě do určité míry pomohlo, že jsem byl aktivní. Snažil jsem se opravdu využívat příležitostí a pracovat na sobě. A jako tohle je věc, mě jako neskutečně pomohla a posunula mě dál.“ (R1/O15) „Taky se dnes klade ještě větší důraz na praxi. Zaměstnavatel raději zaměstná člověka s dvouletou praxí, co už ví, o čem ta práce je, než kuře sotva vylezlé ze školy.“ (R5/O19) „Kdybych ty dva roky nepracovala, nevím, jestli bych to místo vůbec získala. (…) rozhodně ne tak rychle a ne tak dobře placené.“ (R10/O16)

32 Reflexe možných změn ve studijním kurikulu na základě předcházejících tří dimenzí Tematický blok č. 4.

33 Reflexe možných změn ve studijním kurikulu na základě předcházejících tří dimenzí. D OMÉNA 1.: R OZŠÍŘENÍ PRAKTICKÝCH ZAMĚŘENÝCH PŘEDMĚTŮ -Blíže praxi a požadavkům zaměstnavatelů „(…) po té obsahové určitě bych se více zaměřil na nějaké obory, které jsou blíže reálnému životu, blíže reálným požadavkům, které kladou na absolventy různé firmy.“ (R4/O23) „Ale tak jako asi by vůbec neškodilo, kdyby v rámci například béčkových předmětů existovalo více předmětů, které by více akcentovaly to, jakým způsobem se člověk může uplatnit v praxi.“ (R5/ O28)

34 D OMÉNA 2.: R OZŠÍŘENÍ PRAXÍ „Určitě by se měla rozšířit praxe. To znamená, že je tam nějaká čtrnáctidenní praxe a to je dost málo. A asi by měla ta katedra sama nabídnout nějaký organizace nebo firmy, do kterých by studenty posílala.“ (R7/O22) „(…) co se týká andragogiky, je třeba více praxe, protože tam je tím kritériem právě praktičnost (…)Taky si myslím, že lidi, kteří tu praxi měli jenom, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, jakože si pomatuju, že to určitě bylo výrazné procento.“ (R3/O39) „přidat praxe (…) dneska, když ty lidi vybírám já sama, tak je vybírám jen na základě praxí.“ (R11/O17) Reflexe možných změn ve studijním kurikulu na základě předcházejících tří dimenzí.

35 D OMÉNA 3.: P ROFILACE DVOJITÉ SOCIOLOGIE : VÝZKUMNICKÉ A TEORETICKÉ -Když už sociologie, tak se raději naučit výzkum „(…) ten studijní obor by se měl mírně profilovat. Andragogika ano. Chce jít někdo studovat sociální práci, tak ale už od začátku. Totéž personální management. Tou sociologií bych ale studentům moc hlavu nemotal. Naopak bych dal samostatně sociologii. Prostě výhradní profilaci na sociologii, včetně výraznější profilace těch podoborů. A navíc více zdůraznit to rozdělení na teoretickou a výzkumnickou sociologii. To je důležité. Protože pak na těch katedrách jsou ti teoretici, a to jsou takoví bájní tvorové.“ (R2/O20) Reflexe možných změn ve studijním kurikulu na základě předcházejících tří dimenzí.

36 Jaký je náš absolvent? Nemá znalosti uplatnitelné v praxi (jsou příliš abstraktní a teoretické) Má obecné komunikační a textové dovednosti Ostatní absolventi jsou na tom podle něj stejně Pracuje při studiu, ale nesystematicky (váží si této zkušenosti) Neorientuje se na trhu práce Využívá při hledání práce především internet Zdůrazňuje individuální aktivitu a flexibilitu Je si vědom limitů uplatnění na současném trhu práce

37 Jaký je náš absolvent? Přál by si disponovat lepší praxí (více pracovními zkušenostmi) Chtěl by více prakticky zaměřených předmětů Chtěl by lépe umět sociologický výzkum

38 Náměty, aneb co s tím může udělat projekt systematizovaných praxí 1.Workshopy zaměřené na znalosti uplatnitelné v praxi 2.Umožnit studentům systematicky se zapojovat do pracovní činnosti již během studia 3.Poskytnout studentům kvalitní pracovní praxe a stáže 4.Workshopy zaměřené na zlepšení orientace na trhu práce 5.Metodika vyhledávání pracovních nabídek na internetu (workshop) 6.Vytvoření prostředí pro individuální rozvoj 7.Připravit studenty na to, že na trhu práce budou muset být značně flexibilní 8.(Prakticky orientované předměty) 9.(Lepší dovednosti v oblasti sociologického výzkumu)

39 Termíny dalších workshopů 11. duben – preference času pro magisterské studium – téma: Balance management – dlouhodobé stereotypy chování – vhodné pro budoucí HR – součástí je představení metody a diagnostika účastníků 25. duben – preference času pro bakalářské studium – téma: bude upřesněno

40 Orientace na trhu práce – B předmět zaměřen na zvýšení schopnosti uspět na trhu práce absolvování částí se bude zaznamenávat do profilu na portále za absolvování obdržíte kredity

41 Andragogický výzkum – B předmět žádaná kompetence v HR aplikace sociologických postupů na andragogické prostředí možnost využít při psaní DP a navázání kontaktu s organizací za absolvování obdržíte kredity

42 Portál projektu termín spuštění: ZS 2012 účel: vytvoření prostoru pro sbližování studentů a organizací součástí je profil studenta – pomoc při sebeprezentaci na trhu práce součástí profilu – seznam absolvovaných praxí, stáží, evaluace, psychodiagnostický profil…

43 Partneři a současné praxe

44

45 Postup k získání praxe kontaktování koordinátora praxí – Mgr. David Surý testování – hledá shodu pracovních preferencí s požadavky organizace výběr organizace z vhodných možností Máte vlastní praxi? výborně rádi bychom organizaci kontaktovali jedním z cílů projektu je rozšiřování partnerských sítí

46 pro více informací WWW.YOUNGPOWER.CZ


Stáhnout ppt "Systematizované odborné praxe Jan Kalenda, Vítek Dočekal, David Surý."

Podobné prezentace


Reklamy Google