Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNY VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH V ČR RNDr. Marek Blažka Sekretář Rady pro výzkum, vývoj a inovace ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNY VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH V ČR RNDr. Marek Blažka Sekretář Rady pro výzkum, vývoj a inovace ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády."— Transkript prezentace:

1 ZMĚNY VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH V ČR RNDr. Marek Blažka Sekretář Rady pro výzkum, vývoj a inovace ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR Společenská odpovědnost vědy Praha 2. listopadu 2009

2 2 Úvodem 1.Omezený čas – jenom seznámení se současným systémem výzkumu, vývoje a inovací ČR by trvalo mnohem déle 2.V souladu s tématem je vystoupení zaměřeno obecněji, na důvody a důsledky změn ve výzkumu, vývoji a inovacích 3.Ve druhé části je zaměřeno na nevládní organizace 4.V závěru pak na společenskou odpovědnosti vědy

3 3 Změny ve výzkumu, vývoji a inovacích 1.Probíhají neustále, např. v letech 2004/5 to byla Strategie hospodářského růstu a na ni navazující změny 2.V roce 2008 to byla Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací: Dosud největší změna v této oblasti, 15 zásadních dokumentů (novely zákonů, rozpočtu, koncepcí aj. během jednoho roku) Dosud největší změna v této oblasti, 15 zásadních dokumentů (novely zákonů, rozpočtu, koncepcí aj. během jednoho roku) S odstupem roku a půl konstatováno, že byla nedokončená, zejména v uspořádání VaV S odstupem roku a půl konstatováno, že byla nedokončená, zejména v uspořádání VaV 3.Nyní se u kulatých stolů o budoucnosti české vědy diskutuje o transformaci vědy a výzkumu

4 4 Proč je potřeba tolik změn? 1.Čas na změny je krátký („politické zadání“ dané funkčním obdobím vlád) 2.Nárazový způsob změn – jednou za tři/čtyři roky místo kontinuální práce 3.Naproti tomu není prostor vyhodnotit klady a zápory předchozích změn 4.Neujasněnost cílů změn – v řadě případů se dělají jen aby se odstranily skutečné či zdánlivé nedostatky 5.Malá společenská odpovědnost – shoda na obecných principech, ale je „zle“, když se změny někoho dotknou

5 5 Úloha Rady v těchto změnách 1.Za 17 let iniciovala nebo uskutečnila podle zadání prakticky všechny změny ve VaVaI 2.Je to „výzkumný parlament“ zastupující jednotlivé složky VaV se všemi klady a zápory (zjednodušeně – otevřenost vs. čas) 3.Jejích 15 (17) členů má svá povolání a členství v Radě vykonávají jako veřejnou funkci 4.Členství v Radě klade vysoké nároky na společenskou odpovědnost (nutný nadhled) 5.Nyní se diskutuje změna v tom směru, aby výkonné funkce Rady převzal „Úřad pro VaV“

6 6 Nevládní organizace a výzkum, vývoj a inovace (1) 1.Základní pravidla podpory stanovena Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací) 2.Zjednodušeně řečeno se příjemci dělí na výzkumné organizace a na podniky 3.Výzkumné organizace mají řadu výhod (mj. institucionální podpora a až 100 % podpora i v aplikovaném VaV) 4.Musí ale splnit řadu podmínek, splnění potvrzuje ministerstvo, ÚOHS (a EK) 5.Všichni ostatní jsou podniky bez výhod VO

7 7 Nevládní organizace a výzkum, vývoj a inovace (2) 1.V základním výzkumu mohou 100 % účelovou podporu ve veřejné soutěži získat všechny právnické i fyzické osoby 2.Získání dotace závisí zejm. na kvalitě projektu, historii týmu (s výjimkou speciálních grantů pro začínající vědce) a na podmínkách pro realizaci projektu 3.Tyto prostředky poskytuje Grantová agentury ČR ( www.gacr.cz)

8 8 Nevládní organizace a jejich zapojení do tvorby koncepcí VaVaI 1.Základní koncepcí je Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009– 2015 (na www.vyzkum.cz) 2.Je to již pátý dokument v řadě, do r. 2004 připravovalo MŠMT, od letošního roku Rada 3.Platilo pro něj to, co bylo řešeno v úvodu – jednorázová práce 4.Možnosti zapojení nevládních organizací byly dosud relativně malé 5.Současná politika bude aktualizována v r. 2012, důvodem je nová kontinuální příprava 6.Změna ve způsobu tvorby – panely, diskuze

9 9 Vztah vědy a veřejnosti (1) 1.Protesty českých vědců nejsou nic nového. Vedle dalších (Španělsko, Francie 2004) je nejznámější protestní hnutí ve Velké Británii. 2.V roce 1986 bylo ustaveno hnutí „Zachraňme britskou vědu“ (Save british science – SBS). 3.Vláda M. Tchatcherové neustoupila, změny byly realizovány. 4.V prvních dvou letech měly dokumenty a aktivity SBS velice konfrontační a nesmiřitelný charakter. 5.Hnutí postupem času dospělo ke konstruktivnějšímu jednání. Pravidelně publikovalo řadu dokumentů vyjadřujících se k aktuálním problémům VaV.

10 10 Vztah vědy a veřejnosti (2) 6.Hnutí se postupně stalo neopominutelným účastníkem diskusí a připomínkových řízení. Vláda a hnutí se naučily spolupracovat a v řadě případů bylo dosaženo účelných kompromisů. 7.V roce 2005 hnutí ukončilo svoji činnost. Jeho nástupcem se stalo sdružení CaSE. 8.V zemi s nejvyspělejší demokracií – V.Británii tento proces trval dvacet let. 9.Jediná odlišnost ČR je v tom, že protesty probíhaly i ve chvíli, kdy zástupci vlády a vědců jednali o tom, jak dále. 10.Jak dlouho to potrvá v České republice? A může si to česká věda a společnost dovolit?

11 11 Na shledanou a děkuji za pozornost Marek Blažka Marek Blažka www.vyzkum.cz RVV@VLADA.CZ


Stáhnout ppt "ZMĚNY VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH V ČR RNDr. Marek Blažka Sekretář Rady pro výzkum, vývoj a inovace ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády."

Podobné prezentace


Reklamy Google