Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte na stránkách Bédy Hudečka, fenomenálního dýdžeje, slavného rybáře, mistrného modeláře a legendární znovuzakladetele klokvařství....    "Béda",

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte na stránkách Bédy Hudečka, fenomenálního dýdžeje, slavného rybáře, mistrného modeláře a legendární znovuzakladetele klokvařství....    "Béda","— Transkript prezentace:

1 Vítejte na stránkách Bédy Hudečka, fenomenálního dýdžeje, slavného rybáře, mistrného modeláře a legendární znovuzakladetele klokvařství....    "Béda", známá to osobnost na západ Od Atlantiku až k pohoří Uralu, je svým způsobem pokračovatelem díla Járy Cimmrmanna. Stejně jako on zasáhl svým talentem do mnoha oborů a svými mnohdy průkopnickými nápady do nich vnesl doslova revoluci. Pochopitelně nelze vyjmenovat všechny profese, k nimž svými inovacemi přispěl, zmiňme se však alespoň o jeho přínosu pro moderní dýdžejovství, klokvařství, pivařství či rybářství.  Patrně nejvýznamnějším počinem Bédy Hudečka je jeho snaha o znovuzaložení klokvařství. Tato prastará tradice sahá až do dob Kryštofa Kolumba. První zmínka o klokvařství pochází z roku 1491, kdy Kryštof Kolumbus na své cestě do Indie se třemi loděmi Ninou, Santa Marií a POintou se dostal vinou malého množství vitamínů do velmi svízelné situace. Expedice nebyla schopná pokračovat v plavbě kvůli epidemii kurdějí mezi mužstvem. Kolumbus dal proto rozkaz k zakotvení u dosud neznámého výběžku české pahorkatiny. Musel, ač nerad, vyměnit posádku za zdravé a schopné muže z tehdejších Čech. najal kromě tesařů kuchaře, kormidelníka, topiče, hasiče, estébáka, cukráře, tuneláře, meteorologa, provazníka a ředitele, také i jednoho, který ovládal tehdy neznáme řemeslo-klokvařinu. Po vyplutí Kolumbus pozoroval, jak se nová posádka se sžila s novým prostředím a jak se zapojuje do práce. Doufal také, že s jejich pomocí objeví Ameriku, zemi vysněnou. všichni pracovali horlivě, plavčík drhnul dřevěnou podlahu Prontem proti prachu, kuchař, dokud byly malé vlny, ohříval v mikrovlnné troubě konzervy z KFC, topič topil zemní zemním plynem pod středotlakými kotly, ředitel psal oběžníky, estébák vše zapisoval a podával hlášení samotnému Kolumbovi. Jen klokvař se ne a ne zapojit do práce, která, jak všichni víme, šlechtí. Naopak, nabádal posádku ke vzpouře, protože žejdlík rumu na osobu a den byl podle něj málo a požadoval dávku mnohem větší. Kryštof se obával, že posádka se skutečně vzbouří a splnil požadavky klokvaře. Hned další den se dávka ztrojnásobila a protože klokvař sloužil na Pintě, dávka se jmenoval pinta. (s nadhledem dneška to zas tak velká dávka na osobu a den nebyla). Kolumbus se zatím zaměřil na klokvaře, který celé dny a noci popíjel rum a klábosil s mužstvem. Zeptal se ho, co vlastně umí. Klokvař tedy řekl, že ovládá geoakvatické navádění lodí přesně udaným směrem a že to tedy Kolumbovi předvede. sešel do podpalubí a vzápětí se odtud ozývalo vrzání, vrtání, svist soustruhů, písně soudruhů a všelijaké bouchání. To trvalo čtyři dny a pět nocí. Pátého dne ráno za raní mlhy klokvař cosi ohromného pověsil na loď pinty, která jela první. Když se oteplilo a mlha se zvedla, všichni strnuli v němém úžasu. Na přídi visela ohromná klokev natřená signálními barvami a špičkou za každé polohy lodě ukazoval do středu země. První navádění bylo tedy na světě. Kolumbus byl nadšen a věřil, že Ameriku skutečně objeví. Ihned dal klokvaři zvláštní prémii za iniciativu při plnění zadaného úkolu. že to byl celý sud rumu se není třeba zmiňovat. Vítr vál příznivý, cesta pokračovala v klidu, klokvař dál popíjel a klábosil, stal se z něj ale vážený a uznávaný specialista. Asi po měsíci si ale plavčík začal stěžovat, že když vane vítr, občas dostane klokví do hlavy, když drhne podlahy. K němu se připojil i kormidelník, který přes klokev neviděl útesy a ledovce. „Nerad, abychom šli ke dnu jako Titanic“ byla jeho slova ke Kolumbovi. Kolumbus byl ale klokví nadšen, při západu slunce hrála všemi barvami, dobře se podle ní držel směr a dokonce ani piráti nevlastnili takový zázrak techniky. „Vydržte, do Ameriky není daleko! Tam bude z každého boháč.“ uklidňoval Kolumbus posádku. Zanedlouho si ale začal stěžovat i lodní kuchař, že když smaží cibulku, klokev se mu míhá před oknem a on nestačí včas obracet. I ostatní posádka měla výtky ke klokvi. Občas prý o ní zavadí ráhnem, občas někoho sejme po hlavě… A klokvař opět nedělal nic jiného, než že vysedával s posádkou a vyprávěl příběhy, popíjel a udílel své rady pracujícím. Reptání posádky nakonec donutilo Kolumba, aby zašel za klokvařem a promluvil si s ním: Podívej, všichni si na klokev stěžují, že jim znesnadňuje práci, navigaci a všelijak jim začíná překážet. A ty se pořád jen vybavuješ s posádkou a nasáváš…

2 Klokvař odvětil, že s tím tedy něco udělá
Klokvař odvětil, že s tím tedy něco udělá. Druhý den ráno klokvař vylezl na ráhno, přeťal provaz a klokev se žbluňknutím na věky zmizela v hlubinách oceánu. Všichni si oddechli, plavčík s radostí leštil mahagonovou podlahu, kormidelník bez nesnází proplul kolem Hornova mysu, kuchař skvěle vařil buřty s cibulí a všichni se těšili, až zkolonizují Ameriku. Večer před památným objevení Ameriky 1492 se při rozhovoru s posádkou zeptal Kolumbus klokvaře, podle čeho se vlastně jmenuje klokev. Klokvař se pousmál, zhluboka se napil a řekl: No přece proto, že dělá klo klo klo..... Od těch dob prodělalo klokvařství několika menších proměn, ale stále zůstalo ryzí jako před mnoha set lety. A my, v čele s mistrem Bédou Hudečkem, se snažíme v odkazu legendárního zakladatele klokvařství pokračovat… Společně se známým dobrodruhem Jirkou Kochmanem sestavil po mnoha letech bádání a pátrání jakési Klokvařské desatero: 1)Nechť klokvař v sobě i ostatních dobrou náladu udržuje. 2)Smrť nesmí dostati klokvaře střízlivého. 3)Cti manželku svou, věren jí buď, miluj ji stejně jako všechny tvé milenky. 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)   Nesmíme zapomenout ani na Bédovu lásku k hudbě. Již od raných dětských let, kdy si jeho vrstevníci hráli ve stodolách s děvčaty na doktora, on se zajímal o poezii tónů. A hudbě zůstal věren dodnes. Znám po celé Evropě pod pseudonymy nejrůznějších slavných dýdžejů, je to právě on kdo určuje nejnovější trendy moderní hudby. Na Krtkovy slavné diskotéky se sjíždějí lidé z celého světa, aby aspoň na chvíli okusili ze slastí diskotékové atmosféry S hudbou je vlastně spojena i jeho přezdívka "Krtek". Tu dostal Celá Evropa žije jeho entuziasmem, neb věren zásadám klokvařství, snaží se ze všech sil vnést pohodu a radost do srdcí všech lidí, které Béda potkal na svých toulkách Evropou.    Pochopitelně nelze vystihnout celé Bédovo dětství a dospívání, to je úkol pro obyčejného smrtelníka téměř nemožný. Kolik duchaplných myšlenek nastřádal a kolik světospásných nápadů vymyslel... Zmiňme se však o události, která přinesla zásadní zvrat v životě v životě mistra Krtka, o setkání s tehdy ještě neznámým Jirkou Kochmanem, postrachem jezer, řek a rybníků. To on Bédovi ukázal slasti rybářství a zasvětil ho do tajů rybářského umění. Není náhodou, že oba tak geniální mozky spojilo pevné nerozlučné přátelství, které ani po čtyřiceti letech neztratilo nic ze svého lesku. Utvořili dvojici, „duo de geniale“, dvojici géniů, kteří svůj elán vrhli do inovací mnoha odvětví lidské činnosti, nedbajíce na neúspěchy a opovržení, které se jim dostává od lidí, kteří nechápou jejich vizionářské nápady. Oba se i po tolika letech stále s elánem vrhají do novách dobrodružství, hledají stále nové výzvy…..    Jelikož osobnost tak obrovského významu, jako je Béda Hudeček, nemůže zůstat nepovšimnuta, rozhodla se skupina jeho obdivovatelů potvrdit či vyvrátit mýty, které o mistru Krtkovi kolují. Poodhalme tedy roušku tajemství a nahlédněme do jeho soukromého života....

3 r Toto je mistr osobně….

4 Mistr a jeho věrní společníci, zleva Kochman, vpravo Dupy

5

6 Začněme nejdříve jeho láskou k rybářství
Začněme nejdříve jeho láskou k rybářství. Právě při tomto „sportu“, kdy dlouhé hodiny trpělivě sedí a hlídá pruty, přemýšlel Krtek o světě a jeho nedokonalostech, které by mohl napravit. Čas strávený u vody, v krásných přírodních koutech naší matky Země, přinesl své ovoce…

7 Za horkých letních dnů, kdy teploty dosahují přes pětatřicet stupňů, tělo vyžaduje chlazení
a dostatečný přísun tekutin. A tak se zrodilo Krtovo !dvojité chlazení horem dolem“.

8 Ani v nejzapadlejších koutech světa nezůstává mistr odtržen od civilizace a zůstává „in touch“ pro případ naléhavé potřeby.

9 Ať je zima ať je mráz, ať je vedro, ať je déšť, klokvaře nezastaví nic!

10 Legendární trio při jedné ze svých častých rybářských meditací.

11 Na ryby? Do sto kilometrů pěšky, do tisíce kilometrů jedině na kole!
„Sportem ku zdraví!“ hlásá mistr a neváhá se sám zapojit do sportovních aktivit. Na ryby? Do sto kilometrů pěšky, do tisíce kilometrů jedině na kole!

12 Dvě legendy spolu: Kochman a Krtek

13 Jako správný klokvař nestále udržuje předepsanou hladinu alkoholu v krvi.

14 Talent se holt nedá zapřít.

15 Správný rybář musí mít bleskové reflexy.

16 Zaseknout rybu, dovést ji ke břehu a vytáhnout na souš…
to je pravá zkouška každého rybáře!

17 Mistr s jedním ze ; nespočetných úlovků…

18

19 39

20 Ke zděšení všech ichtyologů, přinesl Béda po
mnoha letech výzkumu důkaz, že i kapr je vlastně savec…

21 Málokdo ví, že vynálezce vodních lyží je právě mistr Krtek.
Na svých ochočených amurech sjezdil světa kraj…

22 Mistr s jedním ze nespočetných úlovků…

23 Čest klokvaře je nade vše. Každý úlovek poctivě zapsat.

24 bádání přišli na ideální způsob přípravy ryb-uzení.
Mistr si je vědom, jak zdravé je rybí maso, proto se pilně stará o to, aby se ho vždy na rodinném stole dostávalo. Spolu se svým přítelem Dupym po dlouhém bádání přišli na ideální způsob přípravy ryb-uzení.

25 Na zdar uzení a na hezké chvíle při něm.

26 Takto svůdně vypadá konečná produkt. Sliny se jen sbíhají, že?

27 Rybářství není jen o lovu, ale i trpělivosti, obětavosti, práci.
Krmit, starat se, pečovat o ryby…

28 Bédův věrný přítel a kolega rybář Dupi při krmení dravých ryb…

29 Není veselejšího a vtipnějšího společníka k táborovým ohňům.
Takzvané „Bédovy večery“ se rychle staly legendárními široko daleko

30 Pohoda s mistrem Bédou….

31 Po vzoru Jana Amose Komenského dokazuje, že
Němec dobrý, milejší, než bratr zlý. Originální helma jistě krtkovi sluší.

32 Zavlažování v průběhu pracovního procesu je jedna z hlavních zásad klokvařství!

33 a své inovace podělit s ostatními lidmi.
Na svých toulkách Evropou, kdy se spolu s jeho kolegou Dupym snažil o svou moudrost a své inovace podělit s ostatními lidmi.

34 Další kapitola Krtkova života je muzika
Další kapitola Krtkova života je muzika. Kolik času a úsilí věnoval zlepšení této branže, to snad nikdo nedokáže vyčíslit. Zde vidíme mistra přímo při jeho práci.

35 Dýdžej Krtek, legenda mezi legendami. Zbožňují ho mladí, zbožňují ho staří. Jeho umění je nepřekonatelné.

36 Mistr na jedné ze svých diskoték.

37 Nejmodernější technika spojená se starými ověřenými přístroji skýtá
opravdu nevšední diskotékové zážitky.

38 Mladí staří, nikdo neodolá Krtkově hudbě….

39 Ovládat desítky aparatur, mixovat písničky, jíst, pít, dobře
se bavit, to všechno naráz DJ Krtek zvládá levou zadní!

40 Jeho bavičské umění je proslavené široko daleko
a tak je zván na nejrůznější akce jako záruka dobré nálady.

41 Avšak zřejmě jen málokdo zná Bédu Hudečka jako „Krále hub“.
On sám o sobě však skromně tvrdí, že má pouze trochu štěstí.

42 Práce šlechtí! I tohoto hesla si je mistr vědom a neváhá přiložit ruku k dílu.

43 Naprosto radikální způsob hygieny vymyslel Krtek na jedné ze svých rybářských meditací. Nejlépe se bacily vypálí v ohni. A tak navrhl, že by se mnoho nemocí mohlo vymýtit mytím rukou v ohni. Zcela nečekaně se ovšem proti tomuto návrhu zvedla vlna kritiky, a tak tento nápad bohužel upadl v zapomnění…..

44 tak v průmyslu. Zrovna zde Máme možnost vidět ve Švýcarském Homsennu,
Krtek, velký vynálezce, leč mnohdy zneuznaný, je autorem mnoha zlepšení jak ve vědě, tak v průmyslu. Zrovna zde Máme možnost vidět ve Švýcarském Homsennu, kde ukazuje světovému výboru jeho převratný vynález studené fúze.

45 Mistr je členem gurmánské asociace, která dohlíží nad
chutností pokrmů na celém světě..

46 Málokdo ví, že se mistr zasazuje o zlepšení kvalit české
kuchyně. Pečlivě hlídá kvalitu jídel a poskytuje rady k jejich zlepšení.

47 O zdraví prospěšném působení rybího masa na lidský organismus už Krtek napsal
Nejedno vědecké pojednání, přednesl nejednu přednášku na celosvětových kongresech. Aby dokázal,že množství PUFA, polyunsaturated fat acid(vícenenasycené mastné kyseliny), jakožto i jód a minerální a stopové prvky jsou nezbytné, neváhá mistr sám jít příkladem.

48 Pečlivě zkoumat kvalitu vín a doporučovat,které archivy smí na trh,
je úmorná a zdlouhavá práce, Béda se jí ovšem nezištně ujmul, aby víno lidem přinášelo radost do života.

49 Krtek jako spolupořadatel Drakyády pozoruje s panem Strakou oblohu, zda konečně nezafouká vítr a neumožní tak účastníkům předvést své obdivuhodné modely. Tak snad příští rok...

50 je úmorná a zdlouhavá práce, Béda se jí ovšem
Pečlivě zkoumat kvalitu piv a pomáhat odběratelům vyznat se ve změti značek je úmorná a zdlouhavá práce, Béda se jí ovšem nezištně ujmul, aby pivo lidem přinášelo radost do života.

51 Bédův technický talent ovlivnil mnoho význačných vědců a mistr osobně se podílel na řadě technických vynálezů. Zde ho vidíme kupříkladu u letadla Krtek 159, která se svými přáteli v garáži po nocích navrhoval a konstruoval. Pokud vás zaráží podobnost názvu s cvičným L-159, hvězdou mezi dvoupilotovými letouny, pak máte pravdu. Tento model se vyráběl přesně dle Krtkova schématu. Jako příští vynález si dal mistr za úkol vynalézt helikoptéru na větrný pohon. Vítr by poháněl rotor, který by přenášel energii do vrtule, ta by se roztáčela, způsobovala vítr, ten by přenášel energii do rotoru atd… První prototyp je na světě, teď se čeká jen na sériovou výrobu.

52 Tady na vlastní zátky vidíte, jak to vypadá, když se někomu
stoupne pivo do hlavy…

53 Po ulovení skoro metrového digitálního elektrického úhoře přišel Krtek na nápad zapojit ho do elektrické sítě,aby dodával proud do domácnosti.Po měsíci bezproblémového fungování ale úhoř začal zlobit.Dělal schválně v síti podpětí a nejhorší bylo,když měl dodávat noční proud. To potom v noci, nikým nekontrolován, dodával proud s obrácenou polaritou. Tak se stalo, že lednička hrála jako rádio a hifi věž byla samý rampouch.To bylo pro našeho mistra příliš a proto se rozhodl elektrického úhoře raději vyudit a pohostit touto dobrotou své stoupence.A že to byla bašta!!!

54 Krtek, ačkoliv věkem zralý to muž, jde s dobou a umí to na diskoškách pořádně rozpálit…

55 Stejně jako nažhavit a rozproudit zábavu kamkoli jen vkročí jeho noha
Stejně jako nažhavit a rozproudit zábavu kamkoli jen vkročí jeho noha. Zrovna zde vidíte momentku z jedné z jeho legendárních diskoték..

56 Na další ze svých akcí…

57 Za DJským pultem,tak, jak ho všichni známe…

58 Věren zásadám klokvařství, roznáší mistr pohodu
a smích do srdcí všech, které potká.

59 Je obecně známo, že Krtek je vášnivým a dosud nepřekonaným králem houbařů. Pakliže někde spatříte okolo srpna či září na dálnici mnohakilometrovou frontu, můžete si být jisti, že se jedná o kolonu houbařů, kteří prchají z oblastí lesů, kde byl spatřen právě náš mistr. Šance, že by někdo v okolí, kde se Krtek prochází lesem, sbírá houby, medituje, promlouvá se zvěří, našel nějakou jedlou houbu se rovná šanci, že vaše tchýně vás bude mít ráda. Naštěstí je si Béda vědom svého Hledačského talentu a tak nechává spoustu oblastí i pro nás, amatérské houbaře.

60 Okolo Krtka se neustále točí hezká děvčata…..

61

62 Doufáme, že stručný průvodce Bédovým životem byl pro Vás poučný a že si odnesete mnoho poučení z mistrových myšlenek…Pokud byste ho chtěli kontaktovat, zde je jeho ová adresa: Klokvařství zdar!!!


Stáhnout ppt "Vítejte na stránkách Bédy Hudečka, fenomenálního dýdžeje, slavného rybáře, mistrného modeláře a legendární znovuzakladetele klokvařství....    "Béda","

Podobné prezentace


Reklamy Google