Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ"— Transkript prezentace:

1 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ www.ukzuz.cz
ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

2 Referát jádrovin a drobného ovoce
Ing. Dušan Nesrsta

3 Metodika a správní řízení - registrace, ochrana práv.
A. Registrace odrůd je základním předpokladem pro uznávání a uvádění do oběhu rozmnožovací materiál odrůd hospodářsky důležitých zemědělských a zeleninových druhů, ovoce, révy a chmele. Řízení o registraci odrůdy probíhá podle zákona č. 219/2003 Sb. O registraci odrůdy rozhoduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prostřednictvím Národního odrůdového úřadu. Ten také pravidelně vydává „Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize“ a taktéž zveřejňuje na internetové stránce Ústavu v databázi odrůd Národního odrůdového úřadu, který je vydáván i v podobě „Věstníku“. Odrůda se přihlašuje na formulářích – 1. Žádost o registraci, Návrh názvu, 3.Technický dotazník, po úhradě správního poplatku je s odrůdou zahájeno správní řízení. Zapisuje se do databáze odrůd. S dodávkou RM odrůdy musí být doloženo testování na virózy a fytoplazmózy. RSS zařadí tuto do odrůdového pokusu na ÚKZÚZ, OPZ, Zkušební stanice.

4 Metodika a správní řízení - registrace, ochrana práv.
V 1. roce plodnosti se žadateli zasílá Průběžná zpráva o zkoušení. Ve 2. roce se posílá žadateli pokud je vše v pořádku a prokáže se odlišnost : Podklad pro vydání rozhodnutí v řízení o registraci, Zpráva o výsledku zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti odrůdy, Popis odrůdy (dvojjazyčně), Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí. Na závěr je vydáno „Rozhodnutí“ s odůvodněním. Registrace se uděluje u ovocných plodin na dobu 20 roků. Nejpozději do dvou let musí být provedena kontrola udržovacího šlechtění o kterém je veden záznam. Místo udržovacího šlechtění je prověřováno dále pracovníky inspekce ÚKZÚZ OOS a SRS. Po uplynutí doby registrace se může podat „Žádost o prodloužení registrace“.

5 Metodika a správní řízení - registrace, ochrana práv.
B. Ochrana práv (OP) k odrůdám zajišťuje držiteli šlechtitelského osvědčení výlučné právo k využívání chráněné odrůdy. Držitel šlechtitelských práv může jiné osobě poskytnout souhlas s využíváním chráněné odrůdy a stanovit výši licenčních poplatků za využívání odrůdy. Ochranná práva lze udělit odrůdě, která splňuje podmínky odlišnosti, uniformity, stálosti (OUS) a novosti s vyhovujícím názvem. I. národní odrůdová práva – jsou uplatňována na území jednoho státu, v České republice podle zákona č. 408/2000 Sb. II. odrůdová práva Společenství – jsou uplatňována na území všech členských států dle nařízení Rady (ES) 2100/94, o odrůdových právech Společenství.

6 Metodika a správní řízení - registrace, ochrana práv.
Pro OP žadatel podává: – 1. Žádost o udělení ochranných práv k odrůdě, 2. Formulář pro podání návrhu názvu odrůdy,3. Technický dotazník, 4. Zmocněný zástupce. Po uhrazení správního poplatek se odrůda zapisuje do databáze odrůd. O odrůdě Ústav vede podobné záznamy – průběžné zprávy, zkouší se 2 plodné roky a závěrem se po úhradě správních poplatků za zkoušení vydá „Závěrečná zpráva o zkoušení“, „Popis odrůdy“(dvojjazyčný), „Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí“ a nejdůležitějším dokladem je „Šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě“. Kontrola udržovacího šlechtění je rovněž důležitá, provádí se během zkoušení i opakovaně. Každoročně šlechtitel hradí správní poplatek za ochranu práv k odrůdě, nejdéle 30. let. Prodloužit ochranu práv nelze!

7 Počty odrůd hrušní ve zkouškách
v letech Celkem přihlášeno 78 odrůd tuzemské zahraniční - 17 Povoleno: Odvoláno: Neprodlouženo: Ve zkouškách 2012: Živá kolekce:

8 Celkem 44 odrůd z nich tuzemských 37
Seznam odrůd zapsaných ve SOK, včetně ochrany práv - hrušeň v roce 2012 Celkem 44 odrůd z nich tuzemských 37 Rozdělení dle konzumní zralosti: letní 10 podzimní 12 zimní 22 Ochrana práv národní OP 17 ; evropská CPVO 3

9 Sortiment a ochrana práv
Letní Alfa Alice Clappova Isolda Julka Laura Milada Radana Williamsova Podzimní Armida Boscova l. Blanka Denisa Elektra Hardyho Karina Konference Harbo Manon Monika Morava Rafzas Zimní Amfora Astra Beta Bodra Bohemica David Decora Delta Dicolor Dita Erika Gracie Jana Jizera Konvert Lucasova Luna Milka Nela Petra Vladka Vonka Evropská práva Společenství Národní ochrana práv

10 Velkoplodé odrůdy Armida Jana Milada Blanka Jizera Monika
Boscova l. Karina Morava David Konvert Nela Denisa Laura Petra Erika Lucasova Vladka Gracie Luna Williamsova Harbo Manon Národní ochrana práv

11 Počty odrůd jabloní ve zkouškách
v letech Celkem přihlášeno 263 odrůd tuzemské - 186 zahraniční Povoleno: Odvoláno: Neprodlouženo: Ve zkouškách 12: Ve zkouškách pro EU:

12 Celkem 117 odrůd z nich tuzemských 88 Rozdělení dle konzumní zralosti:
Seznam odrůd zapsaných ve SOK, včetně ochrany práv - jabloň v roce 2012 Celkem 117 odrůd z nich tuzemských 88 Rozdělení dle konzumní zralosti: letní 16 podzimní 14 zimní 87 Ochrana práv národní OP 50 ; evropská CPVO 34

13 Velkoplodé a produkční odrůdy
Admirál Durit Lena Red Topaz Aneta Fany Lipno Rondo Angold Florina Lord Lamb.čer. Rosana Biogolden Gloster Luna Rubimeg Blaník Gold Bohemia Melodie Rubín Bohemia Golden Delicious Melrouse Rubinola Cactus Goldlane Merkur Selena Caudle Goldstar Meteor Shalimar Clijo Idared Mivibe Sirius Dark Rubín James Gr. Red Meteor Šampion Delor Jarka Orion Topaz Denár Jonagold Otava Tábor Diadém Jonagored Pidi UEB 32642 Discovery Jonagored Supra Produkta Vanda Domino Jonalord Rajka Vltava Doris Julia Red Jonaprince Zvonkové Evropská práva Společenství Národní ochrana práv Registrace

14 Více odolné odrůdy proti napadení strupovitosti
Admirál, Akane, Ametyst, Aneta, Angold, Biogolden, Blaník, Cactus, Dantes, Degas, Deliga, Dolores, Durit, Flordika, Florina, Fragrance, Frosta, Goldlane, Goldstar, Hana, Heliodor, Jarka, Jonalord, Judita, Julia, Juno, Karmína, Karneval, Kordona, Lipno, Lotos, Luna, Melodie, Melrose, Merkur, Mio, Miodar, Mivibe, Moonlight, Nabella, Nela, Orion, Otava, Produkta, Rajka, Redlane, Red Topaz, Resista, Rondo, Rosana, Rozela, Rubinola, Selena, Shalimar, Sirius, Sonet, Sunlite, Svatava, Tábor, UEB 32642, Vanda, Viktoria, Vltava, Zita. Sloupcovité zakrslé odrůdy Sloupcovité bujně rostoucí

15 Kandidát ve správním řízení
Hodnocení odlišnosti, uniformity a stálosti znaků (OUS) Provádí se dle mezinárodních klasifikátorů vydaných Odrůdovým úřadem Společenství – CPVO pro hodnocení znaků jednotlivých druhů plodin.

16 CPVO klasifikátor Druh Botanický název Vydáno CPVO-TP 014/2 Jabloň Malus domestica Borkh. CPVO-TP 015/1 Hrušeň Pyrus communis L. CPVO-TP 022/2 Jahodník Fragaria L. CPVO-TP 035/2 Třešeň Prunus avium L. CPVO-TP 040/1 Černý rybíz Ribes nigrum L. CPVO-TP 041/1 Slivoň Prunus domestica L. CPVO-TP 043/1 Maliník Rubus idaeus L. CPVO-TP 050/2 Vinná réva Vitis L. CPVO-TP 051/1 Angrešt Ribes uva-crispa L.

17 CPVO-TP 052/1 Červený a bílý rybíz Ribes sylvestre (Lam.) CPVO-TP 053/1 Broskvoň, nektarinka Prunus persica (L.)Ba. CPVO-TP 070/2 Meruňka Prunus armeniaca L. CPVO-TP 073/1 Ostružiník Rubus subgenus Sect. CPVO-TP 098/1 Aktinidie Actinidia Lindl. CPVO-TP 137/1 Borůvka Vaccinium corymb. L., CPVO-TP 163/1 Jabloň-podnož Malus Mill. CPVO-TP 187/1 Slivoň-podnož Prunus L. CPVO-TP 230/1 Višeň Prunus cerasus L. CPVO-TP LONICERA/1 Lonicera-zimolez Lonicera caerulea L. var. kamtsch Sevast.

18 Posuzování odlišnosti kandidáta
Podle původu – kříženec, mutant Podle habitu koruny a růstu výhonů Podle tvorby plodonosného obrostu Podle tvaru plodu Podle krycí barvy a typu Podle sklizňových ukazatelů

19 Podle původu hybrid Prima x Rubín Rubinola Tábor Shledána podobnost:
1. růstové vlastnosti 2. tvar plodu 3. krycí barva a typ 4. sklizňové ukazatele Vltava

20 Posuzování odlišnosti kandidáta podle G (group-skupina) znaků
Odrůda/znaky Typ 2G Habitus 3 G Tvar plodu 28 G Plocha krycí barvy 36 G Krycí barva 37 G 39 G Kvetení 55 G Zralost 57G Rubinola 2 7 3 5 6 Tábor Odlišnost není v G znacích, postupujeme dále Vltava Odlišnost ve 3G znacích

21 Posuzování odlišnosti kandidáta podle ostatních 49 znaků, většinou kvantitativních (QN) tab.č.1-3
7 PQ 8 QN 9 QN 10 (+) QN Strom Jednoletý výhon Jednoletý výhon List čepel vzrůstnost typ zaplození tloušťka délka internodií barva na osluněné straně ochmýření počet lenticel postavení vzhledem k výhonu 11 QN 12 QN 13 QN 14 QN 15 (+) PQ 16 QN 17 QN 18 QN Listová čepel Listová čepel Řapík délka šířka poměr délky k šířce intenzita zelené barvy členění okraje ochmýření spodní strany rozložení antokyanového zabarvení na bázi 19 (+) PQ 20 QN 21 (+) QN 22 (+) QN 23 QN 24 QN 25 (+) QN 26 (+) QN Květ Mladý plod Plod převládající barva v balónové fázi ø korunních plátků rozmístění korunních plátků postavení blizny k prašníkům plocha antokyano-vého zbarvení velikost výška průměr

22 Posuzování odlišnosti kandidáta podle dalších 49 znaků tab. č. 4-6
27 QN 29 QN 30 QN 31 QN 32 QN 33 QN 34 QN 35 PQ Plod poměr výšky k průměru žebrování masité svalce na vrcholu velikost kalicha délka kališních lístků ojínění slupky mastnost slupky základní barva 38 (+) QN 40 QN 41 QN 42 QN 43 QN 44 QN 45 QN 46 QN intenzita krycí barvy šířka žíhání rzivost okolo stopečné jamky rzivost na líčku rzivost okolo kališní jamky počet lenticel velikost lenticel délka stopky 47 QN 48 (+) QN 49 (+) QN 50 (+) QN 51 (+) QN 52 (+) QN 53 QN 54 (+) QN Plod na příčném řezu tloušťka stopky hloubka stopečné jamky šířka stopečné jamky hloubka kališní jamky šířka kališní jamky pevnost dužniny barva dužniny otevřenost jádřince

23 Posuzování odlišnosti kandidáta podle fenofází vegetace
Rašení Začátek kvetení Bohatost květu Konec kvetení Tvorba shluků Bohatost násady Sklizňová zralost Velikost-ní poměr tříd dne 9-1 1-3 padlí 1. výskyt strupovi-tost 1. výskyt padlí v době květu padlí v červen-ci strupovi-tost list strupovi-tost plod fyziolog. skvrnitost opad plodů/ listů dne/9-1

24 Obrazová dokumentace Barva plodů Základní žlutozelená Krycí červená
Typ 1 rozmytý Fiesta Britemac Lodel Discovery Akane Delela

25 Obrazová dokumentace Barva plodů Základní bělavě žlutá Krycí červená
Typ 2 plošný s nevýrazným žíháním State Five Falstaff Typ 4 žíhaný Reglindis Kovaugust Arlet

26 Obrazová dokumentace Barva plodů Základní žlutozelená Krycí
oranžovo- červená Typ 6 žíhaný,skvrnitý James Grieve Coxova or. reneta Santana Bláhovo or. Excel

27 Obrazová dokumentace Barva plodů Základní zelená Krycí purpurově
červená Typ 1 rozmytý Gaskoygneho scarlet Carola Vysočina Mivibe Zita

28 Obrazová dokumentace Barva plodů Základní bělavě zelená Krycí
oranžovočervená Typ 6 skvrnitý (líčko) Barva plodů Základní žlutá Krycí chybí Sir Prize Granny Smith Moonlight Biogolden Greenslevees Vysočina Mivibe Zita

29 ORGANOLEPTICKÉ HODNOCENÍ hodnotí se jablka a hrušky letní 1x za 10 dnů podzimní 1 x za 15 dnů zimní 1x za 20 dnů užívá se bodů 9-1

30 BODOVACÍ STUPNĚ PRO ORGANOLEPTICKÉ HODNOCENÍ (vodítko pro subjektivní bodování) Vůně plodu: 9 - velmi silná příjemná 7 - silnější příjemná 5 - slabá, nevýrazná 3 - slabá nepříjemná 1 - velmi silná nepříjemná sudé 2,4,6,8 jsou mezistupně

31 BODOVACÍ STUPNĚ PRO ORGANOLEPTICKÉ HODNOCENÍ (vodítko pro subjektivní bodování) Tloušťka slupky: 9 - velmi tenká, zcela neznatelná 7 - tenká, téměř neznatelná 5 - střední, znatelná, ale nevadí 3 - silná, při jídle vadí 1 - velmi silná, nepříjemná sudé 2,4,6,8 jsou mezistupně

32 BODOVACÍ STUPNĚ PRO ORGANOLEPTICKÉ HODNOCENÍ Charakter konzistence: 9 - velmi dobrá, příjemná, rozplývavá 7 - dobrá, kvalitní, křehká 5 - průměrná, hrubší nebo měkká 3 - nekvalitní, drsná nebo částečně moučnatá 1 - řepovitá, tuhá nebo zcela moučnatá sudé 2,4,6,8 jsou mezistupně

33 BODOVACÍ STUPNĚ PRO ORGANOLEPTICKÉ HODNOCENÍ Šťavnatost: velmi šťavnatá 7 - šťavnatá 5 - středně šťavnatá 3 - málo šťavnatá, sušší 1 - zcela bez šťávy sudé 2,4,6,8 jsou mezistupně

34 BODOVACÍ STUPNĚ PRO ORGANOLEPTICKÉ HODNOCENÍ Chuť podle kyselosti: (jen subjektivní dojem- do součtu se neuvádí) velmi sladká 8 - sladká 7 - nasládlá 6 - navinule sladká 5 - sladce navinulá 4 - slabě navinulá 3 - navinulá až nakyslá 2 - slabě kyselá 1 - kyselá

35 BODOVACÍ STUPNĚ PRO ORGANOLEPTICKÉ HODNOCENÍ Chuť podle celkového dojmu: 9 - výtečná, harmonická 7 - dobrá 5 - průměrná, nezaujme 3 - podřadná 1 - odporná sudé 2,4,6,8 jsou mezistupně

36 VÝPOČET ORGANOLEPTICKÉ HODNOCENÍ
CELKOVÝ SOUČET URČUJE POŘADÍ, VYPOČÍTÁ SE: SUMA=[VŮNĚ+SLUPKA+KONZISTENCE+ +ŠŤAVNATOST+(2xCHUŤ celk.dojem)]

37 Profese: zahrádkář, ovocnář, ostatní
Adresa: PSČ: Datum degustace: Odrůda Poř. Vůně Slupka Konzistence Šťavnatost Chuť podle Celková Součet číslo dužniny kyselosti chuť Suma 0. 1. 2. 3. 4.

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ"

Podobné prezentace


Reklamy Google