Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dagmar Vránová EPMA Czech PSI Watch Initiative National Meeting Slovakia Bratislava, 14.12. 2007 funded by eContentPlus Znovuvyužití informací veřejného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dagmar Vránová EPMA Czech PSI Watch Initiative National Meeting Slovakia Bratislava, 14.12. 2007 funded by eContentPlus Znovuvyužití informací veřejného."— Transkript prezentace:

1 Dagmar Vránová EPMA Czech PSI Watch Initiative National Meeting Slovakia Bratislava, 14.12. 2007 funded by eContentPlus Znovuvyužití informací veřejného sektoru v České republice

2 Národní konference Slovenské republiky2 Současný stav v České republice Skupiny zainteresované na informacích veřejného sektoru –Veřejné instituce – tvůrci a/nebo uživatelé –Podniky – tvůrci přidané hodnoty a poskytovatelé informačních služeb –Podniky – uživatelé (obecně va všech oborech) –Neziskový sektor – tvůrci nebo tvůrci přidané hodnoty a/nebo uživatelé –Občané – uživatelé Každá skupina sleduje svůj vlastní zájem –poskytování veřejných služeb –business (komerční aktivity) –neziskové aktivity apod. Situace v „re-use of PSI“ –PŘÍSTUP (ACCES) k PSI – je v celkem uspokojivém stavu –ZNOVUVYUŽITÍ (RE-USE) PSI – více problémů, nutnost kultivovat prostředí ve veřejném sektoru, změnit podmínky a celkový přístup.

3 Národní konference Slovenské republiky3 Skupiny zainteresované na PSI Státní správa, centrální vláda Místní samo- správa Neziskový sektor (vzdělávání, V&V, kultura, oborové asociace, profesní sdružení a komory, aj.) Podniky (obecně) Poskytovatelé služeb s přidanou hodnotou Občané, podniky & další koncoví uživatelé Služby poskytované jak veřejným tak privátním sektorem Veřejný sektor Informace veřejného sektoru (Public Sector Information) Soukromý (ziskový) sektor

4 Národní konference Slovenské republiky4 Zákon o svobodném přístupu k informacím Současný stav v České republice Evropská směrnice 2003/98/EC byla začleněna do právního řádu novelizací existujícího zákona – Zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. (02/2006) Tento zákon upravuje převážně PŘÍSTUP k informacím, RE-USE pouze okrajově Praktické postupy držitelů PSI se příliš nezměnily –Publikují informace převážně na webových stránkách –Nijak se nezajímají o potřeby těch, kteří chtějí informace opakovaně využívat –Distribuční služby pro hromadné získávání dat silně zaostávají za jednorázovým zpřístupněním –Deklarují se různá omezení, výjimky a výhrady pro další využití Mohli jsme dosáhnout více? (Ne, za daných podmínek!) Převládající názor zákonodárců: „Svoboda přístupu k informacím je u nás na dostatečné úrovni a není nutné přijímat další zákony!“ Zákonodárci neměli příliš pozitivní postoj k opakovanému (zejména komerčnímu) využití PSI Začlenění Evropské směrnice do českého právního řádu byl obtížný a zdlouhavý legislativní proces a vláda byla nakonec ráda, že (formálně) splnili požadavky EK

5 Národní konference Slovenské republiky5 Novelizace FOI – Pro  –Základní demokratické právo bylo formulováno i s ohledem na jejich znovuvyužití, i když pouze v obecné podobě –Česká republika formálně transponovala Evropskou směrnici –Tím se vyhnula hrozící sankci ze strany EK Novelizace FOI – Proti –Přístup k informacím stále převládá nad opakovaným využitím –Právo občana na jednorázové získání informace má větší váhu než právo dalšího subjektu (podnikatele) na opakované získávání pro jiné (komerční účely) –Nejsou stanovena pravidla pro právo na opakovaný přístup k informacím a jejich hromadné zpracování –Nejsou stanoveny licence, cenová politika je definována pouze obecně a neurčitě Pro a Proti novelizovaného zákona

6 Národní konference Slovenské republiky6 Kompetence státní správy Do 31. 5. 2007 – Ministerstvo informatiky Od 1.6. 2007 – Ministerstvo vnitra Začleněno do Odboru informatizace veřejné správy „Náš člověk“ v pracovní skupině PSI u EK: Jaroslav Svoboda (jedna z mnoha jeho agend) Stránky Min. vnitra www.mvcr.czwww.mvcr.cz Stránky bývalého Min. informatiky (legislativa aj.) http://www.mvcr.cz/micr/default.htm

7 Národní konference Slovenské republiky7 Odbor informatizace veřejné správy

8 Národní konference Slovenské republiky8

9 9 Rada vlády pro informační společnost Vytvořena po posledních volbách V čele premiér (předseda řídícího výboru) Kompetence: –poradní orgán vlády –zastřešuje koncepci informační politiky státu na centrální úrovni –plní koordinační roli namísto zrušeného MI –činnost zabezpečuje ministerstvo vnitra Kompetence státní správy Prioritním úkolem do konce tohoto roku (2007) bude vypracování návrhu strategie rozvoje informační společnosti na období 2008 až 2013.

10 Národní konference Slovenské republiky10 Informační průmysl založený na využívání informací veřejného sektoru funguje v ČR navzdory překážkám docela dobře Typy bariér, které jsou zpracovatelé nuceni překonávat: –objektivní (způsobené nejasnými zákony) –subjektivní (způsobené neochotným přístupem úředníků) Trh založený na „PSI re-use“ (s produkty s přidanou hoddotou) –Odhaduje se, že asi 150 firem využívá PSI jako vstupní surovinu –(Obrat za rok 2005 odhadnut na 230 mil. EUR) Informační průmysl založený na PSI Re-use v ČR

11 Národní konference Slovenské republiky11 Typy držitelů PSI „Osvícené “ instituce (podporují znovuvyužití) „Přijatelné “ (nebrání znovuvyužití) „Zavírající oči “ (je možno se s nimi dohodnout) „Vzteklí psi “ (kladou si různé podmínky, stanoví řadu omezení a výjimek) Chápou jako „Nutné zlo“ (strpí re-use se skřípajícími zuby) „Nedobytné hrady “ (odmítají poskytování PSI pro re-use pod různými záminkami nebo zcela) Tato kategorizace demonstruje zcela odlišné přístupy ve veřejném sektoru. Proč existují takové rozdíly? Vliv řady faktorů – vnitřních i vnějších

12 Národní konference Slovenské republiky12 Jak lze dosáhnout změny? Komunikace, diskuze, vzájemný dialog Šíření osvěty, vytýčení problematiky „PSI Re-use“ jako aktuálního problému Vyjasnění definice „veřejných služeb“ a zveřejnění koncepce jejich rozvoje v dlouhodobém horizontu (kvůli ochraně investic soukromých subjektů) Zdokonalení systému veřejné správy –lepší organizace interních procesů (sdílení dat v informačních systémech veřejné správy, základní registry) –efektivní využívání ICT (zhodnocení dosud investovaných prostředků) –vzdělávání, trénink zaměstnanců veřejné správy Zdokonalení právního rámce

13 Národní konference Slovenské republiky13 Iniciativa Czech PSI Watch Dobrovolná iniciativa několika subjektů z veřejného, soukromého a NNG sektoru Založena 3 organizacemi v roce 2005 s cílem –sledovat proces transpozice Evropské směrnice 2005/98/EC do českého právního řádu –stimulovat diskuzi mezi držiteli PSI a jejich zpracovateli (komerčními i nekomerčními) –organizovat semináře pro lepší pochopení evropské směrnice a ke sdílení zkušeností z evropských zemí –propagovat poznatky a rozhodnutí vlády a šířit zkušenosti z evropských projektů Po novelizaci zákona FOI se aktivity zaměřily na –udržování kontaktů se zainteresovanými subjekty –pokračování dialogu mezi držiteli PSI a komunitou zpracovatelů –sjednocování postojů a stanovisek, shromažďování komentářů, požadavků a problémů v oblast znovuvyužití PSI a zajišťování zpětné vazby veřejnému sektoru V létě 2007byla spuštěna webová stránka www.czechpsi.info www.czechpsi.info

14 Národní konference Slovenské republiky14 Aktivity Iniciativy Czech PSI Watch Semináře Zveřejnění dokumentu „Požadavky komerční sféry na informace veřejného sektoru“ Schůzka s předsedou Českého statistického úřadu Janem Fischerem, deklarace podpory. Pracovní schůzky s členy Iniciativy Vystoupení na konferencích: –Eastern European eGovernment Days (eeeGov Days)eeeGov Days –INFORUM – konference o informačních službách a znalostech –Uzavřená schůzka s Javier Hernandez-Rosem z EK Aktivní účast na akcích prjektu ePSIplus Příprava Národní konference ČR 23. ledna 2008 v Praze Spoluorganizátor konference INSOURCE (www.insource.cz) o profesionálních informačních zdrojíchwww.insource.cz

15 Národní konference Slovenské republiky15 EPMA – European projects & management Agency (www.epma.cz) – meziskové sdružení založené krajem Vysočina a BMI sdruženímwww.epma.cz Hlavní priority: –eGovernment –eBusiness –PSI a s informační služby s přidanou hodnotou založené na znovuvyužití –Evropské projekty zaměřené na tyto oblasti –člen týmu projektu MEPSIR, národní koordinátor projektu ePSIplus EPMA je jeden ze zakladatelů Iniciativy Czech PSI Watch –organizuje setkání a semináře –udržuje kontakt se zainteresovanými institucemi –udržuje webovou stránku www.czechpsi.infowww.czechpsi.info –informuje o situaci v Evropě, zejména o aktivitách projektu ePSIplus Aktivity EPMA

16 Národní konference Slovenské republiky16 URL EPMA: www.epma.cz Kontaktní email : vranova@epma.czwww.epma.czvranova@epma.cz URL of Czech PSI Watch Initiative: http://www.czechpsi.info/iniciativa-czech-psi-watch.htmlhttp://www.czechpsi.info/iniciativa-czech-psi-watch.html Závěr Děkuji za pozornost Znovuvyužití informací veřejného sektoru není v ČR prioritou Existují určité možnosti jak využívat PSI a přetvářet je v nové informační produkty. (Nějaký business se dá dělat  není třeba se tím zabývat) Veřejná správa má před sebou mnohem závažnější úkoly (příprava novel zákonů pro eGovernment, zákona o registrech, KIVS aj.) Iniciativy nevládního sektoru mají pouze podpůrnou úlohu


Stáhnout ppt "Dagmar Vránová EPMA Czech PSI Watch Initiative National Meeting Slovakia Bratislava, 14.12. 2007 funded by eContentPlus Znovuvyužití informací veřejného."

Podobné prezentace


Reklamy Google