Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znovuvyužití informací veřejného sektoru v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znovuvyužití informací veřejného sektoru v České republice"— Transkript prezentace:

1 Znovuvyužití informací veřejného sektoru v České republice
Dagmar Vránová EPMA Czech PSI Watch Initiative National Meeting Slovakia Bratislava, funded by eContentPlus

2 Současný stav v České republice
Skupiny zainteresované na informacích veřejného sektoru Veřejné instituce – tvůrci a/nebo uživatelé Podniky – tvůrci přidané hodnoty a poskytovatelé informačních služeb Podniky – uživatelé (obecně va všech oborech) Neziskový sektor – tvůrci nebo tvůrci přidané hodnoty a/nebo uživatelé Občané – uživatelé Každá skupina sleduje svůj vlastní zájem poskytování veřejných služeb business (komerční aktivity) neziskové aktivity apod. Situace v „re-use of PSI“ PŘÍSTUP (ACCES) k PSI – je v celkem uspokojivém stavu ZNOVUVYUŽITÍ (RE-USE) PSI – více problémů, nutnost kultivovat prostředí ve veřejném sektoru, změnit podmínky a celkový přístup. Národní konference Slovenské republiky

3 Skupiny zainteresované na PSI
Neziskový sektor (vzdělávání, V&V, kultura, oborové asociace, profesní sdružení a komory, aj.) Veřejný sektor Soukromý (ziskový) sektor Státní správa, centrální vláda Informace veřejného sektoru (Public Sector Information) Podniky (obecně) Poskytovatelé služeb s přidanou hodnotou Místní samo-správa Služby poskytované jak veřejným tak privátním sektorem Občané, podniky & další koncoví uživatelé Národní konference Slovenské republiky

4 Současný stav v České republice
Zákon o svobodném přístupu k informacím Evropská směrnice 2003/98/EC byla začleněna do právního řádu novelizací existujícího zákona – Zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. (02/2006) Tento zákon upravuje převážně PŘÍSTUP k informacím, RE-USE pouze okrajově Praktické postupy držitelů PSI se příliš nezměnily Publikují informace převážně na webových stránkách Nijak se nezajímají o potřeby těch, kteří chtějí informace opakovaně využívat Distribuční služby pro hromadné získávání dat silně zaostávají za jednorázovým zpřístupněním Deklarují se různá omezení, výjimky a výhrady pro další využití Mohli jsme dosáhnout více? (Ne, za daných podmínek!) Převládající názor zákonodárců: „Svoboda přístupu k informacím je u nás na dostatečné úrovni a není nutné přijímat další zákony!“ Zákonodárci neměli příliš pozitivní postoj k opakovanému (zejména komerčnímu) využití PSI Začlenění Evropské směrnice do českého právního řádu byl obtížný a zdlouhavý legislativní proces a vláda byla nakonec ráda, že (formálně) splnili požadavky EK Národní konference Slovenské republiky

5 Pro a Proti novelizovaného zákona
Novelizace FOI – Pro  Základní demokratické právo bylo formulováno i s ohledem na jejich znovuvyužití, i když pouze v obecné podobě Česká republika formálně transponovala Evropskou směrnici Tím se vyhnula hrozící sankci ze strany EK Novelizace FOI – Proti Přístup k informacím stále převládá nad opakovaným využitím Právo občana na jednorázové získání informace má větší váhu než právo dalšího subjektu (podnikatele) na opakované získávání pro jiné (komerční účely) Nejsou stanovena pravidla pro právo na opakovaný přístup k informacím a jejich hromadné zpracování Nejsou stanoveny licence, cenová politika je definována pouze obecně a neurčitě Národní konference Slovenské republiky

6 Kompetence státní správy
Do – Ministerstvo informatiky Od – Ministerstvo vnitra Začleněno do Odboru informatizace veřejné správy „Náš člověk“ v pracovní skupině PSI u EK: Jaroslav Svoboda (jedna z mnoha jeho agend) Stránky Min. vnitra Stránky bývalého Min. informatiky (legislativa aj.) Národní konference Slovenské republiky

7 Národní konference Slovenské republiky
Odbor informatizace veřejné správy Národní konference Slovenské republiky

8 Národní konference Slovenské republiky

9 Kompetence státní správy
Rada vlády pro informační společnost Vytvořena po posledních volbách V čele premiér (předseda řídícího výboru) Kompetence: poradní orgán vlády zastřešuje koncepci informační politiky státu na centrální úrovni plní koordinační roli namísto zrušeného MI činnost zabezpečuje ministerstvo vnitra Prioritním úkolem do konce tohoto roku (2007) bude vypracování návrhu strategie rozvoje informační společnosti na období 2008 až 2013. Národní konference Slovenské republiky

10 Informační průmysl založený na PSI Re-use v ČR
Informační průmysl založený na využívání informací veřejného sektoru funguje v ČR navzdory překážkám docela dobře Typy bariér, které jsou zpracovatelé nuceni překonávat: objektivní (způsobené nejasnými zákony) subjektivní (způsobené neochotným přístupem úředníků) Trh založený na „PSI re-use“ (s produkty s přidanou hoddotou) Odhaduje se, že asi 150 firem využívá PSI jako vstupní surovinu (Obrat za rok 2005 odhadnut na 230 mil. EUR) Národní konference Slovenské republiky

11 Národní konference Slovenské republiky
Typy držitelů PSI „Osvícené “ instituce (podporují znovuvyužití) „Přijatelné “ (nebrání znovuvyužití) „Zavírající oči “ (je možno se s nimi dohodnout) „Vzteklí psi “ (kladou si různé podmínky, stanoví řadu omezení a výjimek) Chápou jako „Nutné zlo“ (strpí re-use se skřípajícími zuby) „Nedobytné hrady “ (odmítají poskytování PSI pro re-use pod různými záminkami nebo zcela) Tato kategorizace demonstruje zcela odlišné přístupy ve veřejném sektoru. Proč existují takové rozdíly? Vliv řady faktorů – vnitřních i vnějších Národní konference Slovenské republiky

12 Jak lze dosáhnout změny?
Komunikace, diskuze, vzájemný dialog Šíření osvěty, vytýčení problematiky „PSI Re-use“ jako aktuálního problému Vyjasnění definice „veřejných služeb“ a zveřejnění koncepce jejich rozvoje v dlouhodobém horizontu (kvůli ochraně investic soukromých subjektů) Zdokonalení systému veřejné správy lepší organizace interních procesů (sdílení dat v informačních systémech veřejné správy, základní registry) efektivní využívání ICT (zhodnocení dosud investovaných prostředků) vzdělávání, trénink zaměstnanců veřejné správy Zdokonalení právního rámce Národní konference Slovenské republiky

13 Iniciativa Czech PSI Watch
Dobrovolná iniciativa několika subjektů z veřejného, soukromého a NNG sektoru Založena 3 organizacemi v roce 2005 s cílem sledovat proces transpozice Evropské směrnice 2005/98/EC do českého právního řádu stimulovat diskuzi mezi držiteli PSI a jejich zpracovateli (komerčními i nekomerčními) organizovat semináře pro lepší pochopení evropské směrnice a ke sdílení zkušeností z evropských zemí propagovat poznatky a rozhodnutí vlády a šířit zkušenosti z evropských projektů Po novelizaci zákona FOI se aktivity zaměřily na udržování kontaktů se zainteresovanými subjekty pokračování dialogu mezi držiteli PSI a komunitou zpracovatelů sjednocování postojů a stanovisek, shromažďování komentářů, požadavků a problémů v oblast znovuvyužití PSI a zajišťování zpětné vazby veřejnému sektoru V létě 2007byla spuštěna webová stránka Národní konference Slovenské republiky

14 Aktivity Iniciativy Czech PSI Watch
Semináře Zveřejnění dokumentu „Požadavky komerční sféry na informace veřejného sektoru“ Schůzka s předsedou Českého statistického úřadu Janem Fischerem, deklarace podpory. Pracovní schůzky s členy Iniciativy Vystoupení na konferencích: Eastern European eGovernment Days (eeeGov Days) INFORUM – konference o informačních službách a znalostech Uzavřená schůzka s Javier Hernandez-Rosem z EK Aktivní účast na akcích prjektu ePSIplus Příprava Národní konference ČR 23. ledna v Praze Spoluorganizátor konference INSOURCE (www.insource.cz) o profesionálních informačních zdrojích Národní konference Slovenské republiky

15 Národní konference Slovenské republiky
Aktivity EPMA EPMA – European projects & management Agency (www.epma.cz) – meziskové sdružení založené krajem Vysočina a BMI sdružením Hlavní priority: eGovernment eBusiness PSI a s informační služby s přidanou hodnotou založené na znovuvyužití Evropské projekty zaměřené na tyto oblasti člen týmu projektu MEPSIR, národní koordinátor projektu ePSIplus EPMA je jeden ze zakladatelů Iniciativy Czech PSI Watch organizuje setkání a semináře udržuje kontakt se zainteresovanými institucemi udržuje webovou stránku informuje o situaci v Evropě, zejména o aktivitách projektu ePSIplus Národní konference Slovenské republiky

16 Národní konference Slovenské republiky
Závěr Znovuvyužití informací veřejného sektoru není v ČR prioritou Existují určité možnosti jak využívat PSI a přetvářet je v nové informační produkty. (Nějaký business se dá dělat  není třeba se tím zabývat) Veřejná správa má před sebou mnohem závažnější úkoly (příprava novel zákonů pro eGovernment, zákona o registrech, KIVS aj.) Iniciativy nevládního sektoru mají pouze podpůrnou úlohu Děkuji za pozornost URL EPMA: Kontaktní URL of Czech PSI Watch Initiative: Národní konference Slovenské republiky


Stáhnout ppt "Znovuvyužití informací veřejného sektoru v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google