Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Socioekonomická a regionální geografie NÁZEV DUMu: Obyvatelstvo POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 7 KÓD DUMu: JK_REG_GEO_07 DATUM TVORBY: 24.9.2012 ANOTACE (ROČNÍK): 3. ročník – DUM – obsahuje informace o věkové struktuře obyvatelstva a jeho pohybu METODICKÝ POKYN:

2 OBYVATELSTVO SVĚTA - věda, která se zabývá studiem obyvatelstva = demografie - věda, která se zabývá studiem obyvatelstva = demografie Demografie (démos - lid graféin - psát, popisovat) je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací Demografie (démos - lid graféin - psát, popisovat) je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace, předmětem jejího studia je proces demografické reprodukce Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace, předmětem jejího studia je proces demografické reprodukce Procesy demografické reprodukce jsou úmrtnost (též mortalita), nemocnost, porodnost (též natalita), potratovost, sňatečnost a rozvodovost Procesy demografické reprodukce jsou úmrtnost (též mortalita), nemocnost, porodnost (též natalita), potratovost, sňatečnost a rozvodovost Tyto procesy jsou také v centru demografického zájmu Tyto procesy jsou také v centru demografického zájmu

3 Demografie čerpá data z několika hlavních pramenů: Sčítání lidu - z latinského census, první sčítání na území Zemí Koruny České provedla Marie Terezie roku 1753 Sčítání lidu - z latinského census, první sčítání na území Zemí Koruny České provedla Marie Terezie roku 1753 V Česku dosud proběhlo sčítání v roce 2001 a 2011 V Česku dosud proběhlo sčítání v roce 2001 a 2011 Evidence přirozené měny je termín zahrnující všechny demografické ukazatele s výjimkou migrace (tedy: porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost či nemocnost) Evidence přirozené měny je termín zahrnující všechny demografické ukazatele s výjimkou migrace (tedy: porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost či nemocnost) K jejich zachycení je používána soustava matrik K jejich zachycení je používána soustava matrik

4 Demografie čerpá data z několika hlavních pramenů: Evidence migrací je sledována pomocí povinného hlášení o trvalém pobytu Evidence migrací je sledována pomocí povinného hlášení o trvalém pobytu Evidence nemocnosti v současné době neposkytuje v Česku úplné informace Evidence nemocnosti v současné době neposkytuje v Česku úplné informace Registry obyvatelstva pocházejí většinou ze sčítání lidu Registry obyvatelstva pocházejí většinou ze sčítání lidu Historické prameny Historické prameny

5 Znaky obyvatelstva Znaky obyvatelstva a) biologické a) biologické b) sociální – zaměstnání, náboženství, příslušnost ke státu,... b) sociální – zaměstnání, náboženství, příslušnost ke státu,... Populace je soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v jednom určitém čase Populace je soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v jednom určitém čase Věková pyramida, jeden ze základních způsobů znázornění struktury populace, používaných v demografii

6 Vývoj počtu obyvatel (1650..........0,5 mld.) 1830............1 mld. 1830............1 mld. 1930............2 mld. 1930............2 mld. 1960............3 mld. 1960............3 mld. 1975............4 mld. 1975............4 mld. 1987............5 mld. 1987............5 mld. 1998............6 mld. 1998............6 mld. Velmi nerovnoměrný růst obyvatelstva → vyspělé země pouhá 1,2 mld. Velmi nerovnoměrný růst obyvatelstva → vyspělé země pouhá 1,2 mld. Rozvojové země 4,8 mld. → vysoký přírůstek = populační exploze (globální problém) Rozvojové země 4,8 mld. → vysoký přírůstek = populační exploze (globální problém)

7 Vývoj počtu obyvatelSvětadíly: Asie 3,4 mld. Asie 3,4 mld. Evropa 730 mil. Evropa 730 mil. Afrika 700 mil. Afrika 700 mil. S Amerika 450 mil. S Amerika 450 mil. J Amerika 310 mil. J Amerika 310 mil. Austrálie a Oceánie 28 mil. Austrálie a Oceánie 28 mil.

8 Vývoj počtu obyvatel Příčiny poklesu: porodnosti vyspělých zemí: kariéra, vyšší zaměstnanost žen, antikoncepce Příčiny poklesu: porodnosti vyspělých zemí: kariéra, vyšší zaměstnanost žen, antikoncepce Příčiny růstu: Příčiny růstu: vliv náboženství, tradic vliv náboženství, tradic Státy: Čína 1,2 mld. Čína 1,2 mld. Indie 1 mld. Indie 1 mld. USA 265 mil. USA 265 mil. Indonésie 205 mil. Indonésie 205 mil. Brazílie 165 mil. Brazílie 165 mil. Pákistán 150 mil. Pákistán 150 mil. Rusko 148 mil. Rusko 148 mil. Japonsko 126 mil. Japonsko 126 mil. Bangladéš 125 mil. Bangladéš 125 mil. Nigérie 106 mil. Nigérie 106 mil.

9 Demografická revoluce Fáze: 1. Vysoká porodnost + vysoká úmrtnost - Evropa 19.stol., dnes: Afghánistán, Somálsko, Etiopie 2. Vysoká porodnost + velký pokles úmrtnosti - Evropa 20.stol., dnes: Saudská Arábie, Pákistán, tropická Afrika 3. Vysoký pokles porodnosti – nízká úmrtnost - Evropa konec 20.stol., dnes: latinská Amerika, S Afrika 4.Nízká porodnost + nízká úmrtnost (ČR, Německo, Maďarsko společně i s nižší porodností než úmrtností)

10 Struktura obyvatelstva podle věku U věkové struktury obyvatelstva podle věku se nejčastěji zjišťují poměry mezi ekonomicky aktivní částí populace a neaktivní, aby se mohla vypočítat ekonomická zátěž, stejné ukazatele napomáhají v plánování důchodové politiky U věkové struktury obyvatelstva podle věku se nejčastěji zjišťují poměry mezi ekonomicky aktivní částí populace a neaktivní, aby se mohla vypočítat ekonomická zátěž, stejné ukazatele napomáhají v plánování důchodové politiky Struktura obyvatelstva do budoucna napovídá, kolik bude například zapotřebí míst pro žáky ve školství, kolik bude lidí v důchodovém věku, kolik potenciálně ekonomicky aktivních lidí bude v následujících letech apod. Struktura obyvatelstva do budoucna napovídá, kolik bude například zapotřebí míst pro žáky ve školství, kolik bude lidí v důchodovém věku, kolik potenciálně ekonomicky aktivních lidí bude v následujících letech apod.

11 Věková pyramida představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva daného regionu Věková pyramida představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva daného regionu Znázorňuje počet mužů a žen v daném věku, v daném okamžiku a na vymezeném území Znázorňuje počet mužů a žen v daném věku, v daném okamžiku a na vymezeném území

12 Struktura obyvatelstva podle pohlaví Poměr neboli zastoupení obou pohlaví v populaci se v průběhu let člověka mění Poměr neboli zastoupení obou pohlaví v populaci se v průběhu let člověka mění U živě narozených dětí je poměr mezi chlapci a děvčaty v rozmezí od 104 do 107 chlapců na 100 děvčat - rodí se tedy více chlapců než děvčat U živě narozených dětí je poměr mezi chlapci a děvčaty v rozmezí od 104 do 107 chlapců na 100 děvčat - rodí se tedy více chlapců než děvčat Druhým biologicky daným faktorem ovlivňující poměr mezi muži a ženami je diferenční úmrtnost mužů a žen Druhým biologicky daným faktorem ovlivňující poměr mezi muži a ženami je diferenční úmrtnost mužů a žen Za normálních podmínek umírá více mužů než žen, hovoříme tedy o mužské nadúmrtnosti Za normálních podmínek umírá více mužů než žen, hovoříme tedy o mužské nadúmrtnosti Tento fakt je velmi zřetelný na věkové pyramidě ve vysokém věku Tento fakt je velmi zřetelný na věkové pyramidě ve vysokém věku

13 Struktura obyvatelstva podle věku Svět: počet mužů a žen přibližně stejný, ale rodí se více mužů Svět: počet mužů a žen přibližně stejný, ale rodí se více mužů V Evropě více žen, dožívají se vyššího věku, muži civilizační choroby, vliv životosprávy V Evropě více žen, dožívají se vyššího věku, muži civilizační choroby, vliv životosprávy V Asii mužů více než žen úroveň zdravotnictví, věší zátěž, tradice, náboženství V Asii mužů více než žen úroveň zdravotnictví, věší zátěž, tradice, náboženství

14 Střední délka života neboli naděje dožití je statistický údaj udávající průměrný, tedy předpokládaný, věk, jehož dosahují členové dané populace neboli naděje dožití je statistický údaj udávající průměrný, tedy předpokládaný, věk, jehož dosahují členové dané populace Počet žen v důchodovém věku razantně převyšuje počet mužů Počet žen v důchodovém věku razantně převyšuje počet mužů Rozdíl v naději dožití mezi muži a ženami je například v České republice přibližně 6 let Rozdíl v naději dožití mezi muži a ženami je například v České republice přibližně 6 let Hodnoty ovlivňují různé faktory jako je strava, ekonomika země, infrastruktura (pozitivně především vodní zdroje a čištění odpadu, negativně exhalace), stav zdravotnictví, úroveň kriminality, vojenský stav země, životní prostředí a řada dalších faktorů Hodnoty ovlivňují různé faktory jako je strava, ekonomika země, infrastruktura (pozitivně především vodní zdroje a čištění odpadu, negativně exhalace), stav zdravotnictví, úroveň kriminality, vojenský stav země, životní prostředí a řada dalších faktorů

15 Střední délka života Nejnižší hodnoty věku jsou měřeny v Africe (muži okolo 35 let), nejvyšší v Japonsku (ženy přes 85 let) a například ve Skandinávii Nejnižší hodnoty věku jsou měřeny v Africe (muži okolo 35 let), nejvyšší v Japonsku (ženy přes 85 let) a například ve Skandinávii Z hlediska rozdělení podle pohlaví se ženy dožívají obvykle o 10% vyššího věku Z hlediska rozdělení podle pohlaví se ženy dožívají obvykle o 10% vyššího věku V České republice je to nyní 73,5 roku u mužů a 80 let u žen V České republice je to nyní 73,5 roku u mužů a 80 let u žen Podle středních předpovědí OSN bude v roce 2050 tento věk činit 79 let respektive 85 let Podle středních předpovědí OSN bude v roce 2050 tento věk činit 79 let respektive 85 let

16

17 Ekonomické složení obyvatelstva primární sféra: obyvatelstvo v zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžba primární sféra: obyvatelstvo v zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžba sekundární sféra: průmysl, nákladní doprava, stavebnictví sekundární sféra: průmysl, nákladní doprava, stavebnictví terciární sféra: služby: obchod, spoje, finance, cestovní ruch, kultura, státní správa, zdravotnictví terciární sféra: služby: obchod, spoje, finance, cestovní ruch, kultura, státní správa, zdravotnictví kvartérní sféra: školství, věda výzkum kvartérní sféra: školství, věda výzkum

18 Pohyb obyvatelstva 1. přirozený pohyb 1. přirozený pohyb = rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých na 100 obyvatel za rok = rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých na 100 obyvatel za rok natalita (= porodnost) – počet narozených na 1000 obyvatel za rok natalita (= porodnost) – počet narozených na 1000 obyvatel za rok mortalita (= úmrtnost) – počet zemřelých na 1000 obyvatel za rok mortalita (= úmrtnost) – počet zemřelých na 1000 obyvatel za rok PP = N – M > 0 = přirozený přírůstek PP = N – M > 0 = přirozený přírůstek PU = N – M < 0 = přirozený úbytek PU = N – M < 0 = přirozený úbytek populační hodiny: za 1s se narodí 4,3 člověka populační hodiny: za 1s se narodí 4,3 člověka : za 1s umřou 2 lidé : za 1s umřou 2 lidé

19 Pohyb obyvatelstva úhrnná plodnost: průměrný počet dětí, které porodí jedna žena během svého plodného života úhrnná plodnost: průměrný počet dětí, které porodí jedna žena během svého plodného života nejvyšší: islámské státy (6-8dětí)  Afganistan, Somálsko, Nigérie nejvyšší: islámské státy (6-8dětí)  Afganistan, Somálsko, Nigérie  nutnost snižování plodnosti = růst vzdělanosti, zlepšování zdrav. péče, antikoncepce, plánované těhotenství, zvýšení hranice sňatků  nutnost snižování plodnosti = růst vzdělanosti, zlepšování zdrav. péče, antikoncepce, plánované těhotenství, zvýšení hranice sňatků nejnižší: (1 – 1,5 dětí) – Japonsko. Ruko, Čína  klesá počet obyvatel ve státě nejnižší: (1 – 1,5 dětí) – Japonsko. Ruko, Čína  klesá počet obyvatel ve státě kojenecká úmrtnost: úmrtnost dětí do 1. roku života (4 z 1000)  chudé státy až 150 kojenecká úmrtnost: úmrtnost dětí do 1. roku života (4 z 1000)  chudé státy až 150

20 Pohyb obyvatelstva 2. územní pohyb 2. územní pohyb = stěhování, migrace = stěhování, migrace vnitrostátní: venkov  město a naopak, venkov  město = urbanizace vnitrostátní: venkov  město a naopak, venkov  město = urbanizace mezistátní: důvody: hospodářské (Ukrajina  ČR, Turci  Německo) mezistátní: důvody: hospodářské (Ukrajina  ČR, Turci  Německo) politické politické náboženské náboženské národnostní národnostní emigrace = vystěhovalectví emigrace = vystěhovalectví imigrace = přistěhovalectví imigrace = přistěhovalectví proces asimilace = přizpůsobení se stylu života země, do které se imigruje proces asimilace = přizpůsobení se stylu života země, do které se imigruje

21 1 - imigrace 2 - emigrace 3- reemigrace

22 Rwandan refugee camp in east Zaire

23 Použité zdroje a literatura Literatura: Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bkov%C3%A1_pyramida http://cs.wikipedia.org/wiki/Populace http://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace

24 Použité zdroje a literatura Obrazové materiály: ZRSCH3. wikipedie [online]. [cit. 24.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_2007rel.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_2007rel.png ZRSCH3. wikipedie [online]. [cit. 24.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Typy_vekovych_pyramid.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Typy_vekovych_pyramid.png FARGOMED. wikipedie [online]. [cit. 24.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pyramide_des_%C3%A2ges- Afghanistan.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pyramide_des_%C3%A2ges- Afghanistan.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pyramide_des_%C3%A2ges- Afghanistan.PNG PANOS84. wikipedie [online]. [cit. 24.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Life_Expectancy_2008_Estimates_CIA_W orld_Factbook.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Life_Expectancy_2008_Estimates_CIA_W orld_Factbook.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Life_Expectancy_2008_Estimates_CIA_W orld_Factbook.png CDC. wikipedie [online]. [cit. 24.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rwandan_refugee_camp_in_east_Zaire.j pg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rwandan_refugee_camp_in_east_Zaire.j pg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rwandan_refugee_camp_in_east_Zaire.j pg FRETTIE. wikipedie [online]. [cit. 24.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Migration_types.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Migration_types.svg


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google