Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o aktuálním stavu stavebnictví Pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o aktuálním stavu stavebnictví Pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o aktuálním stavu stavebnictví Pro představenstvo SPS dne Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

2 Informace pro představenstvo SPS dne Vývoj stavebnictví od roku , , , , , , , , ,6 2009? Meziroční indexy vývoje stavební výroby (ve stálých cenách)  ve znamení silné hospodářské konjunktury  značná zásoba práce (10 let)  do září 2008 relativně bezproblémově  ve 4. čtvrtletí zpomalení růstu  finanční krize a navazující hospodářská krize zasáhla i stavebnictví

3 Informace pro představenstvo SPS dne Stavební výroba v roce 2008 v běžných cenách (mld. Kč) index Stavební výroba celkem536,6511,0105,0 - do 20 zaměstnanců170,0160,2106, a více zaměstnanců366,6350,8104,5 Podíl malých firem %31,731,4- zvýšil se podíl malých firem

4 Informace pro představenstvo SPS dne Meziroční indexy stavební produkce podle směrů výstavby (ve stálých cenách) Stavební produkce celkem100,6 nová výstavba, rekonstrukce, modernizace 99,4 opravy a údržba108,1 z toho : pozemní stavitelství 93,4 inženýrské stavitelství111,8  pozitivní = meziroční nárůst oprav a údržby  negativní = pokles v pozemním stavitelství  úbytek zakázky v projektech administrativních obchodních a logistických center  snížení tempa bytové výstavby  v této oblasti působí až 90 % firem  vysoký nárůst inženýrského stavitelství – dopravní infrastruktura

5 Informace pro představenstvo SPS dne Podniky nad 20 zaměstnanců meziroční porovnání vybraných ukazatelů index počet podniků ,1 počet pracovníků (tis)158,8159,699,5 průměrná mzda (Kč) ,6 produktivita z „S“ (tis. Kč) ,0 pracovníků v podnicích pod zahraniční kontrolou (%) 13,212,4-  dvojnásobně vyšší nárůst mezd oproti nárůstu produktivity  vysoký nárůst mezd špatnou pozicí pro kolektivní vyjednávání pro rok 2009

6 Informace pro představenstvo SPS dne RokDokončenoZahájeno Dokončeno v roce 2008: % - v rodinných domech50,9 - v bytových domech32,5 - v nástavbách, přístavbách, vestavbách 9,2 - v domech s pečovatelskou službou 1,0 - v nebytových stavbách1,9 - v upravených nebytových prostorách 4,5 Bytová výstavba

7 Informace pro představenstvo SPS dne Stavební výroba v lednu meziroční index (stálé ceny) Stavební produkce celkem88,9 z toho: - pozemní stavitelství83,6 - inženýrské stavitelství114,2 Meziroční index v předchozích letech: leden ,0 leden ,2 leden ,8  meziroční pokles o 11,1% je největší od roku 2000  pokles očištěný od sezónních vlivů (počet pracovních dnů) je 10,0%  částečný vliv nepříznivých klimatických podmínek (průměrná měsíční teplota nižší o 5°C)  v roce 2009 budou výsledky zpracovávány podle nové metodiky ČSÚ

8 Informace pro představenstvo SPS dne Zakázky 2009 uzavřené zakázky Očekávaný trend signalizují uzavřené zakázky ke konci 4. čtvrtletí 2008  podniky s 20 a více zaměstnanci objem 213,4 mld. Kč  představuje zásobu práce pro stavební podniky přibližně na sedm měsíců  v porovnání s koncem roku 2007 vzrostla o 13,2 %  nejvíce na nebytové budovy nevýrobní a inženýrské stavby (dopravní infrastruktury a modernizaci nemocničních komplexů)  ubylo zakázek na výstavbu bytových budov a výrobních veřejná zakázka - 58,7 % - meziroční nárůst o 1,5 % soukromá zakázka - 41,3 % - meziroční pokles o 9,9 % Oblast bytové výstavby - významný poptávkový segment  nemá potřebnou dynamiku  pokles nově uzavřených zakázek

9 Informace pro představenstvo SPS dne Zakázky 2009 stavební povolení Stavební ohlášení a povolení mil. Kč  o mil. Kč více než ve stejném období roku 2007  otázka skutečného zahájení (finanční krytí a investorská připravenost) Vyšší investiční aktivita - Středočeský kraj (18,2 %) Jihomoravský kraj (12,5 %) Moravskoslezský kraj - (9,6 %) Hlavní město Praha (7,6 %) Nejmenší rozsah výstavby - Karlovarský kraj (2,6 %) Liberecký kraj (3,6 %) Olomoucký a Pardubický kraj (4,7 %) Novou výstavbou by mělo být postaveno bytů

10 Informace pro představenstvo SPS dne Průzkum naplněnosti výrobního programu r u členských firem SPS  v únoru a březnu 2009 provedl SPS průzkum  naplněnosti výrobního programu  potřeby pracovních sil  obesláno 833 členských firem, odpovědělo 216, tj. 26%  respondenti malé, střední i velké firmy Naplněnost výrobního programu na rok 2009: naplněnost (%)podíl firem(%) do nad 7017  malé organizace převažovaly v odpovědích do 25% a 40% naplněnosti  odpovídá jejich charakteru činnosti  odpovídá minulým letům  převážně nesignalizovaly dramatický nedostatek zakázky

11 Informace pro představenstvo SPS dne Průzkum potřeby pracovních sil v roce 2009 u členských firem SPS Rok 2008  byl avizován velký nedostatek pracovníků  odhady 5 tis. pracovníků dělnických kategorií  zájem o pracovníky ze zahraničí Rok 2009  stále chybí kvalifikovaní dělníci  rovněž potřeba provozních techniků (mistři, stavbyvedoucí)  u 15% respondentů není žádná potřeba  u 80% chybí cca 5% pracovníků  u 5% chybí 10% pracovníků

12 Informace pro představenstvo SPS dne Projevy krize ve stavebnictví Ve struktuře stavebních prací – více než polovinu tvoří veřejné zakázky  pokles příjmů SR – nastartování stagnace nebo i recese  možný důsledek – snížení investic  okamžitý zpětný negativní odraz do ekonomiky Developeři - poptávka po nemovitostech – snížení o třetinu  zmrazení nebo prodej projektů  nakoupené pozemky, připravené projekty, vydaná územní rozhodnutí  problémy s profinancováním  pokles zájmu o byty i o komerční objekty a plochy Trh stavebních materiálů  kopíruje situaci vývoje stavební zakázky  velký propad poptávky na tuzemském i zahraničním trhu  pokles cen stavebních materiálů

13 Informace pro představenstvo SPS dne Národní protikrizový plán vlády 1 – Realizovaná opatření – 15 opatření  snížení sazby nemocenského pojištění a na státní politiku zaměstnanosti  snížení daně z příjmů právnických osob (20%)  zvýšení garancí úvěrů MaS podnikům (ČMRZB – 8 mld. Kč)  navýšení investic do SFDI - 83,1 + 7,2 (z r.2008) = 90,3 mld. Kč  podpora exportu (eliminace a zmírnění rizik – ČEB, EGAP)  podpory výzkumu a vývoje (až 2,2% HDP)  snížení záloh na daně z příjmů

14 Informace pro představenstvo SPS dne Národní protikrizový plán vlády 2 - Navrhovaná opatření  slevy pro zaměstnavatele na pojistném (s.z. a s.p.z.)  zrychlení odpisů v 1.a 2. odpisové třídě  odpočet DPH u osobních automobilů  rychlejší vratky DPH (do 15 dnů)  garance a podpora úvěrů MaS podniků (prostřednictvím ČMRZB)  dotační program na snižování energetické náročnosti budov - od dubna program Green Investment Scheme – 25 mld. Kč na 4 roky - zateplování rodinných a nepanelových domů - nová výstavba v pasivním standardu  posílení programu PANEL – viz samostatný blok

15 Informace pro představenstvo SPS dne Národní protikrizový plán vlády 3 - Dlouhodobá opatření  urychlené čerpání ze strukturálních fondů  snižování administrativních nákladů (o 20%)  komplexní reforma školské soustavy => uplatňovat učňovské školství  zpružnění trhu práce => novela zákoníku práce  přeřazení položek s vysokou přidanou hodnotou do nižší sazby DPH => usilovat o zařazení stavebnictví (bytová výstavba)

16 Informace pro představenstvo SPS dne Program PANEL  snížení energetické náročnosti  odstranění zanedbané údržby, zabránění postupné devastaci  zajištění stavební zakázky, posílení tvorby pracovních příležití Stimulovat vlastníky domů – státní podpory, daňové úlevy 1 Kč státní podpory => 4 – 5 Kč privátních investic 1 Kč úrokové dotace => 1,28 Kč výnosu v ostatních daních Potenciální roční zakázka – panelových bytů nepanelových bytů Pro rok 2009 v SFRB – 4,1 mld. Kč

17 Informace pro představenstvo SPS dne Návrhy SPS na opatření - přijaté  zachovat proinvestiční přístup vlády, nesnižovat veřejné zakázky  nekrátit státní fondy  udržet prioritu v oblasti budování dopravní infrastruktury  podporovat ekologicky šetrné technologie  zaměřit se na úspory energií a snižování energetické náročnosti budov  podpořit zateplování fasád domů (i nepanelových)  odstraňovat nadbytečné administrativní překážky  zvýšit investice do výzkumu a vzdělávání

18 Informace pro představenstvo SPS dne Návrhy SPS na opatření - nepřijaté  snížit sazbu DPH u bytové výstavby na 5%, případně na přechodné období zrušit (do r. 2013) – ministr Kalousek definitivně nezamítl  vytvořit právní záruky úhrad faktur veřejných investorů 30 dnů  zálohy na financování dodavatelů veřejné zakázky  vycházet při zadávání veřejných zakázek přednostně z VOP  zlepšit úvěrové podmínky  zaměřit se na trvalou flexibilitu a nezávislost státu v oblasti energetiky  rozhodnout co nejdříve o návratu k programu jaderné energetiky

19 Informace pro představenstvo SPS dne Postup SPS SPS prosazuje, aby opatření vlády postihla i stavebnictví  dopisy – premiér, vláda, ministři  dvoustranná jednání – premiér, ministři Kalousek, Říman, Svoboda  podněty pro NERV  jednání tripartity  schůzka s developery  jednání exekutiva, sekce velkých firem  schůzka s poslanci – garanty stavebnictví  kulatý stůl s ministrem Svobodou  jednání s řediteli SFRB a SFDI  mediální kampaň – TK, tisk, rozhlas, TV

20 Informace pro představenstvo SPS dne Co nás čeká v roce 2009 ? S jistotou lze říci – nevíme - odhadujeme  růst HDP propadne do „záporné nuly“  inflace se sníží na 2,0 – 2,5%  riziko deficitu SR až 130 mld. Kč  problematika kolísavého kurzu koruny  růst nezaměstnanosti až 9% => snížení spotřebitelské poptávky  stavebnictví - zastaví se růst => dojde minimálně ke stagnaci  trendy nastartované v roce 2008 významně ovlivní roky 2009 a 2010  přibližně do pololetí budou dokončeny významné privátní projekty

21 Informace pro představenstvo SPS dne Stavebnictví v roce 2009 Lze očekávat pokles poptávky po investiční výstavbě u soukromého sektoru - průmyslu, služeb i bytů, zpomalení či zastavení privátních projektů  utlumení poptávky soukromých investorů větších investičních celků – pokles min 20% - průmyslové areály a objekty - logistické areály - administrativní budovy - nákupní centra  budou pokračovat potíže developerských firem s financováním nových projektů  budou pozastaveny nebo úplně zrušeny připravené projekty  některé developerské společnosti opustí trh

22 Informace pro představenstvo SPS dne Stavebnictví v roce 2009  snížení poptávky po bytech v rozmezí 20 – 40% - problémy developerů s financováním projektů - snížená koupěschopnost obyvatelstva - odložení investic na příznivější období - zhoršená dostupnost hypoték a úvěrování  přetrvávat budou vysoké ceny energií a paliv  zvýší se riziko platební neschopnosti u stavebních firem i u developerů  mohou se zpožďovat platby ze státního rozpočtu  bude intenzivně pokračovat výstavba dopravní infrastruktury

23 Informace pro představenstvo SPS dne Stavební firmy v roce 2009 Omezování stavebních investic se projeví u všech velikostních kategorií firem:  velké jsou dodavateli zejména velkých investic, nejen veřejných  střední a menší – jejich poddodavateli a dodavateli menších zakázek především pro privátní investory Omezení i z pohledu specializací firem – až po živnosti Nejvíce jsou ohroženy firmy v pozemním stavitelství a výrobci stavebních materiálů Firmy se nevyhnou propouštění – nebudou to dramatické počty

24 Informace pro představenstvo SPS dne I krize příležitostí Českou ekonomiku čeká nelehký rok  nelze dopředu odhadnout rozsah dopadu vlivů krize  není žádný důvod k optimismu  nebude snadný pro řadu stavebních podniků Odhady ekonomů se rozcházejí v intenzitě dopadu i v délce trvání krizového vývoje  čas k obratu není možno odhadovat v měsících  optimistický předpoklad k oživení je 1 až 2 roky Pro firmy je krize obdobím, kdy mají příležitost  řešit záležitosti a problémy, ke kterým dříve nebyla odvaha  provést redukci zbytných nákladů  provést změnu strategie, změnit zaměření své produkce  přehodnotit priority

25 Informace pro představenstvo SPS dne Nejdůležitější je zakázka, likvidita a solventnost, výše zisku není prioritou tohoto období Oživení stavební výroby bývá typickým znakem dokončení krizového cyklu Buďme spolu s našimi analytiky a ekonomy optimisty Nepodléhejme panice!


Stáhnout ppt "Zpráva o aktuálním stavu stavebnictví Pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google