Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o aktuálním stavu stavebnictví Pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o aktuálním stavu stavebnictví Pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o aktuálním stavu stavebnictví Pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

2 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Vývoj stavebnictví od roku 2000 2000105,3 2001109,6 2002102,5 2003108,9 2004109,7 2005104,2 2006109,5 2007106,7 2008100,6 2009? Meziroční indexy vývoje stavební výroby (ve stálých cenách)  ve znamení silné hospodářské konjunktury  značná zásoba práce (10 let)  do září 2008 relativně bezproblémově  ve 4. čtvrtletí zpomalení růstu  finanční krize a navazující hospodářská krize zasáhla i stavebnictví

3 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Stavební výroba v roce 2008 v běžných cenách (mld. Kč) 20082007index Stavební výroba celkem536,6511,0105,0 - do 20 zaměstnanců170,0160,2106,1 - 20 a více zaměstnanců366,6350,8104,5 Podíl malých firem %31,731,4- zvýšil se podíl malých firem

4 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Meziroční indexy stavební produkce podle směrů výstavby (ve stálých cenách) Stavební produkce celkem100,6 nová výstavba, rekonstrukce, modernizace 99,4 opravy a údržba108,1 z toho : pozemní stavitelství 93,4 inženýrské stavitelství111,8  pozitivní = meziroční nárůst oprav a údržby  negativní = pokles v pozemním stavitelství  úbytek zakázky v projektech administrativních obchodních a logistických center  snížení tempa bytové výstavby  v této oblasti působí až 90 % firem  vysoký nárůst inženýrského stavitelství – dopravní infrastruktura

5 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Podniky nad 20 zaměstnanců meziroční porovnání vybraných ukazatelů 20082007index počet podniků2 5172514100,1 počet pracovníků (tis)158,8159,699,5 průměrná mzda (Kč)24 44821 906111,6 produktivita z „S“ (tis. Kč)2 3082 198105,0 pracovníků v podnicích pod zahraniční kontrolou (%) 13,212,4-  dvojnásobně vyšší nárůst mezd oproti nárůstu produktivity  vysoký nárůst mezd špatnou pozicí pro kolektivní vyjednávání pro rok 2009

6 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 RokDokončenoZahájeno 200025 20732 337 200124 75828 983 200227 29133 606 200327 12736 496 200432 26839 037 200532 86340 381 200630 19043 747 200741 65043 796 200838 47143 531 Dokončeno v roce 2008: % - v rodinných domech50,9 - v bytových domech32,5 - v nástavbách, přístavbách, vestavbách 9,2 - v domech s pečovatelskou službou 1,0 - v nebytových stavbách1,9 - v upravených nebytových prostorách 4,5 Bytová výstavba

7 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Stavební výroba v lednu meziroční index (stálé ceny) Stavební produkce celkem88,9 z toho: - pozemní stavitelství83,6 - inženýrské stavitelství114,2 Meziroční index v předchozích letech: leden 2008101,0 leden 2007129,2 leden 200698,8  meziroční pokles o 11,1% je největší od roku 2000  pokles očištěný od sezónních vlivů (počet pracovních dnů) je 10,0%  částečný vliv nepříznivých klimatických podmínek (průměrná měsíční teplota nižší o 5°C)  v roce 2009 budou výsledky zpracovávány podle nové metodiky ČSÚ

8 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Zakázky 2009 uzavřené zakázky Očekávaný trend signalizují uzavřené zakázky ke konci 4. čtvrtletí 2008  podniky s 20 a více zaměstnanci objem 213,4 mld. Kč  představuje zásobu práce pro stavební podniky přibližně na sedm měsíců  v porovnání s koncem roku 2007 vzrostla o 13,2 %  nejvíce na nebytové budovy nevýrobní a inženýrské stavby (dopravní infrastruktury a modernizaci nemocničních komplexů)  ubylo zakázek na výstavbu bytových budov a výrobních veřejná zakázka - 58,7 % - meziroční nárůst o 1,5 % soukromá zakázka - 41,3 % - meziroční pokles o 9,9 % Oblast bytové výstavby - významný poptávkový segment  nemá potřebnou dynamiku  pokles nově uzavřených zakázek

9 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Zakázky 2009 stavební povolení Stavební ohlášení a povolení - 390 836 mil. Kč  o 33 128 mil. Kč více než ve stejném období roku 2007  otázka skutečného zahájení (finanční krytí a investorská připravenost) Vyšší investiční aktivita - Středočeský kraj (18,2 %) Jihomoravský kraj (12,5 %) Moravskoslezský kraj - (9,6 %) Hlavní město Praha (7,6 %) Nejmenší rozsah výstavby - Karlovarský kraj (2,6 %) Liberecký kraj (3,6 %) Olomoucký a Pardubický kraj (4,7 %) Novou výstavbou by mělo být postaveno 37 500 bytů

10 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Průzkum naplněnosti výrobního programu r. 2009 u členských firem SPS  v únoru a březnu 2009 provedl SPS průzkum  naplněnosti výrobního programu  potřeby pracovních sil  obesláno 833 členských firem, odpovědělo 216, tj. 26%  respondenti malé, střední i velké firmy Naplněnost výrobního programu na rok 2009: naplněnost (%)podíl firem(%) do 2513 4015 5030 7025 nad 7017  malé organizace převažovaly v odpovědích do 25% a 40% naplněnosti  odpovídá jejich charakteru činnosti  odpovídá minulým letům  převážně nesignalizovaly dramatický nedostatek zakázky

11 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Průzkum potřeby pracovních sil v roce 2009 u členských firem SPS Rok 2008  byl avizován velký nedostatek pracovníků  odhady 5 tis. pracovníků dělnických kategorií  zájem o pracovníky ze zahraničí Rok 2009  stále chybí kvalifikovaní dělníci  rovněž potřeba provozních techniků (mistři, stavbyvedoucí)  u 15% respondentů není žádná potřeba  u 80% chybí cca 5% pracovníků  u 5% chybí 10% pracovníků

12 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Projevy krize ve stavebnictví Ve struktuře stavebních prací – více než polovinu tvoří veřejné zakázky  pokles příjmů SR – nastartování stagnace nebo i recese  možný důsledek – snížení investic  okamžitý zpětný negativní odraz do ekonomiky Developeři - poptávka po nemovitostech – snížení o třetinu  zmrazení nebo prodej projektů  nakoupené pozemky, připravené projekty, vydaná územní rozhodnutí  problémy s profinancováním  pokles zájmu o byty i o komerční objekty a plochy Trh stavebních materiálů  kopíruje situaci vývoje stavební zakázky  velký propad poptávky na tuzemském i zahraničním trhu  pokles cen stavebních materiálů

13 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Národní protikrizový plán vlády 1 – Realizovaná opatření – 15 opatření  snížení sazby nemocenského pojištění a na státní politiku zaměstnanosti  snížení daně z příjmů právnických osob (20%)  zvýšení garancí úvěrů MaS podnikům (ČMRZB – 8 mld. Kč)  navýšení investic do SFDI - 83,1 + 7,2 (z r.2008) = 90,3 mld. Kč  podpora exportu (eliminace a zmírnění rizik – ČEB, EGAP)  podpory výzkumu a vývoje (až 2,2% HDP)  snížení záloh na daně z příjmů

14 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Národní protikrizový plán vlády 2 - Navrhovaná opatření  slevy pro zaměstnavatele na pojistném (s.z. a s.p.z.)  zrychlení odpisů v 1.a 2. odpisové třídě  odpočet DPH u osobních automobilů  rychlejší vratky DPH (do 15 dnů)  garance a podpora úvěrů MaS podniků (prostřednictvím ČMRZB)  dotační program na snižování energetické náročnosti budov - od dubna program Green Investment Scheme – 25 mld. Kč na 4 roky - zateplování rodinných a nepanelových domů - nová výstavba v pasivním standardu  posílení programu PANEL – viz samostatný blok

15 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Národní protikrizový plán vlády 3 - Dlouhodobá opatření  urychlené čerpání ze strukturálních fondů  snižování administrativních nákladů (o 20%)  komplexní reforma školské soustavy => uplatňovat učňovské školství  zpružnění trhu práce => novela zákoníku práce  přeřazení položek s vysokou přidanou hodnotou do nižší sazby DPH => usilovat o zařazení stavebnictví (bytová výstavba)

16 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Program PANEL  snížení energetické náročnosti  odstranění zanedbané údržby, zabránění postupné devastaci  zajištění stavební zakázky, posílení tvorby pracovních příležití Stimulovat vlastníky domů – státní podpory, daňové úlevy 1 Kč státní podpory => 4 – 5 Kč privátních investic 1 Kč úrokové dotace => 1,28 Kč výnosu v ostatních daních Potenciální roční zakázka – 100 000 panelových bytů 50 000 nepanelových bytů Pro rok 2009 v SFRB – 4,1 mld. Kč

17 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Návrhy SPS na opatření - přijaté  zachovat proinvestiční přístup vlády, nesnižovat veřejné zakázky  nekrátit státní fondy  udržet prioritu v oblasti budování dopravní infrastruktury  podporovat ekologicky šetrné technologie  zaměřit se na úspory energií a snižování energetické náročnosti budov  podpořit zateplování fasád domů (i nepanelových)  odstraňovat nadbytečné administrativní překážky  zvýšit investice do výzkumu a vzdělávání

18 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Návrhy SPS na opatření - nepřijaté  snížit sazbu DPH u bytové výstavby na 5%, případně na přechodné období zrušit (do r. 2013) – ministr Kalousek definitivně nezamítl  vytvořit právní záruky úhrad faktur veřejných investorů 30 dnů  zálohy na financování dodavatelů veřejné zakázky  vycházet při zadávání veřejných zakázek přednostně z VOP  zlepšit úvěrové podmínky  zaměřit se na trvalou flexibilitu a nezávislost státu v oblasti energetiky  rozhodnout co nejdříve o návratu k programu jaderné energetiky

19 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Postup SPS SPS prosazuje, aby opatření vlády postihla i stavebnictví  dopisy – premiér, vláda, ministři  dvoustranná jednání – premiér, ministři Kalousek, Říman, Svoboda  podněty pro NERV  jednání tripartity  schůzka s developery  jednání exekutiva, sekce velkých firem  schůzka s poslanci – garanty stavebnictví  kulatý stůl s ministrem Svobodou  jednání s řediteli SFRB a SFDI  mediální kampaň – TK, tisk, rozhlas, TV

20 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Co nás čeká v roce 2009 ? S jistotou lze říci – nevíme - odhadujeme  růst HDP propadne do „záporné nuly“  inflace se sníží na 2,0 – 2,5%  riziko deficitu SR až 130 mld. Kč  problematika kolísavého kurzu koruny  růst nezaměstnanosti až 9% => snížení spotřebitelské poptávky  stavebnictví - zastaví se růst => dojde minimálně ke stagnaci  trendy nastartované v roce 2008 významně ovlivní roky 2009 a 2010  přibližně do pololetí budou dokončeny významné privátní projekty

21 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Stavebnictví v roce 2009 Lze očekávat pokles poptávky po investiční výstavbě u soukromého sektoru - průmyslu, služeb i bytů, zpomalení či zastavení privátních projektů  utlumení poptávky soukromých investorů větších investičních celků – pokles min 20% - průmyslové areály a objekty - logistické areály - administrativní budovy - nákupní centra  budou pokračovat potíže developerských firem s financováním nových projektů  budou pozastaveny nebo úplně zrušeny připravené projekty  některé developerské společnosti opustí trh

22 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Stavebnictví v roce 2009  snížení poptávky po bytech v rozmezí 20 – 40% - problémy developerů s financováním projektů - snížená koupěschopnost obyvatelstva - odložení investic na příznivější období - zhoršená dostupnost hypoték a úvěrování  přetrvávat budou vysoké ceny energií a paliv  zvýší se riziko platební neschopnosti u stavebních firem i u developerů  mohou se zpožďovat platby ze státního rozpočtu  bude intenzivně pokračovat výstavba dopravní infrastruktury

23 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Stavební firmy v roce 2009 Omezování stavebních investic se projeví u všech velikostních kategorií firem:  velké jsou dodavateli zejména velkých investic, nejen veřejných  střední a menší – jejich poddodavateli a dodavateli menších zakázek především pro privátní investory Omezení i z pohledu specializací firem – až po živnosti Nejvíce jsou ohroženy firmy v pozemním stavitelství a výrobci stavebních materiálů Firmy se nevyhnou propouštění – nebudou to dramatické počty

24 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 I krize příležitostí Českou ekonomiku čeká nelehký rok  nelze dopředu odhadnout rozsah dopadu vlivů krize  není žádný důvod k optimismu  nebude snadný pro řadu stavebních podniků Odhady ekonomů se rozcházejí v intenzitě dopadu i v délce trvání krizového vývoje  čas k obratu není možno odhadovat v měsících  optimistický předpoklad k oživení je 1 až 2 roky Pro firmy je krize obdobím, kdy mají příležitost  řešit záležitosti a problémy, ke kterým dříve nebyla odvaha  provést redukci zbytných nákladů  provést změnu strategie, změnit zaměření své produkce  přehodnotit priority

25 Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Nejdůležitější je zakázka, likvidita a solventnost, výše zisku není prioritou tohoto období Oživení stavební výroby bývá typickým znakem dokončení krizového cyklu Buďme spolu s našimi analytiky a ekonomy optimisty Nepodléhejme panice!


Stáhnout ppt "Zpráva o aktuálním stavu stavebnictví Pro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google