Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Michael Martinek Jabok2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Michael Martinek Jabok2007."— Transkript prezentace:

1 KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Michael Martinek Jabok2007

2 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 2 3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE

3 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 3 CÍRKEV Slovo „ekklésia“ (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali pro vlastní setkávání Slovo „ekklésia“ (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali pro vlastní setkávání „Ekklésia Kyriaké“ = církev Pána: z druhého slova odvozeno české slovo „církev“ (také něm. Kirche, angl. Church, it. Chiesa) „Ekklésia Kyriaké“ = církev Pána: z druhého slova odvozeno české slovo „církev“ (také něm. Kirche, angl. Church, it. Chiesa) Ve většině jazyků totéž slovo i pro sakrální stavbu – čeština pro ni používá slovo „kostel“ z lat. „castellum“ = pevnost Ve většině jazyků totéž slovo i pro sakrální stavbu – čeština pro ni používá slovo „kostel“ z lat. „castellum“ = pevnost

4 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 4 Vznik církve Bible – Nový zákon: Ježíš Kristus – skupina apoštolů (12) a učedníků (70) – prvotní křesťanské obce. Bible – Nový zákon: Ježíš Kristus – skupina apoštolů (12) a učedníků (70) – prvotní křesťanské obce. Vznikala fakticky, nikoli formálně – spíše jako hnutí, až později byla institucionalizována. Vznikala fakticky, nikoli formálně – spíše jako hnutí, až později byla institucionalizována. „Eklesiologie“ = věda o církvi: vzniká později jako reflexe o již existující realitě - praxe předchází teorii. „Eklesiologie“ = věda o církvi: vzniká později jako reflexe o již existující realitě - praxe předchází teorii.

5 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 5 Sebepojetí církve Nikajsko-cařihradské vyznání víry (Nicea 325, Konstantinopolis 381) – čtyři základní znaky církve: Nikajsko-cařihradské vyznání víry (Nicea 325, Konstantinopolis 381) – čtyři základní znaky církve: jednajedna svatásvatá všeobecnávšeobecná apoštolskáapoštolská

6 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 6 Dvě dimenze církve Božská (tajemná, duchovní, neviditelná): společenství lidí, kteří přijímají Bibli jako slovo Boží a věří v Ježíše Krista jako spasitele. Společně vytvářejí Boží království na zemi. Božská (tajemná, duchovní, neviditelná): společenství lidí, kteří přijímají Bibli jako slovo Boží a věří v Ježíše Krista jako spasitele. Společně vytvářejí Boží království na zemi. Lidská (institucionální, viditelná): konkrétní instituce s organizačním a právním systémem. V průběhu dějin vznikají a zanikají, žádná z nich však není s Božím královstvím totožná. Lidská (institucionální, viditelná): konkrétní instituce s organizačním a právním systémem. V průběhu dějin vznikají a zanikají, žádná z nich však není s Božím královstvím totožná.

7 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 7 Organizační modely církve Hierarchický Hierarchický Apoštolská posloupnost (sukcese): Ježíš předal své poslání apoštolům a jejich nástupcům – biskupům. Dál se předává přímo, z osoby na osobu, v nepřetržité historické řadě.Apoštolská posloupnost (sukcese): Ježíš předal své poslání apoštolům a jejich nástupcům – biskupům. Dál se předává přímo, z osoby na osobu, v nepřetržité historické řadě. Biskup je představitelem Krista: v jeho rukou je veškerá pravomoc svátostná, řídící i soudní.Biskup je představitelem Krista: v jeho rukou je veškerá pravomoc svátostná, řídící i soudní. Platí plně v církvi katolické, částečně v církvích pravoslavných.Platí plně v církvi katolické, částečně v církvích pravoslavných. Demokratický Demokratický Žádný člověk není chápán jako představitel Krista – hlavy církve. Celá církev je odpovědná za realizaci Kristova poslání v podobě dvou základních (nutných) funkcí: zvěstování evangelia, vysluhování svátostí. Celá církev volí (pověřuje) své zástupce, kteří v ní budou mít vůdčí úlohu. Platí ve většině církví vycházejících z reformace

8 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 8 KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČR Katolická církev (západní - římská, východní – řecká) Katolická církev (západní - římská, východní – řecká) Starokatolická církev Starokatolická církev Pravoslavná (ortodoxní) církev Pravoslavná (ortodoxní) církev Náboženské společnosti na pomezí křesťanství: Náboženské společnosti na pomezí křesťanství: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice (mormoni) Náboženská společnost českých unitářů Náboženská společnost Svědkové Jehovovi Církve navazující na reformaci Církve navazující na reformaci Apoštolská církevApoštolská církev Bratrská jednota baptistůBratrská jednota baptistů Církev adventistů sedmého dneCírkev adventistů sedmého dne Církev bratrskáCírkev bratrská Církev československá husitskáCírkev československá husitská Církev Křesťanská společenstvíCírkev Křesťanská společenství Českobratrská církev evangelickáČeskobratrská církev evangelická Evangelická církev augsburského vyznání v České republiceEvangelická církev augsburského vyznání v České republice Evangelická církev metodistickáEvangelická církev metodistická Jednota bratrskáJednota bratrská Křesťanské sboryKřesťanské sbory Luterská evangelická církev a. v. v ČRLuterská evangelická církev a. v. v ČR Novoapoštolská církev v ČRNovoapoštolská církev v ČR Slezská církev evangelická augsburského vyznáníSlezská církev evangelická augsburského vyznání

9 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 9 Českobratrská církev evangelická (ČCE) Vznik 1919 sjednocením několika evangelických církví Vznik 1919 sjednocením několika evangelických církví 4 vyznání ( české, bratrské, augsburské, helvetské) evangelická teologie (důraz na Bibli, obecné kněžství, ospravedlnění vírou); hlásí se k ní asi 117.000 obyvatel ČR 4 vyznání ( české, bratrské, augsburské, helvetské) evangelická teologie (důraz na Bibli, obecné kněžství, ospravedlnění vírou); hlásí se k ní asi 117.000 obyvatel ČR „Presbyterně-synodní zřízení“: rozhodující slovo mají volení „starší sboru“ neboli presbyteři, o nejdůležitějších otázkách rozhoduje „synod“, shromáždění volených představitelů celé církve, duchovních i laiků, mužů i žen. Sbor, seniorát i celá církev mají své představitele, správní orgány i správní shromáždění. Struktura církve je tak plně demokratická „Presbyterně-synodní zřízení“: rozhodující slovo mají volení „starší sboru“ neboli presbyteři, o nejdůležitějších otázkách rozhoduje „synod“, shromáždění volených představitelů celé církve, duchovních i laiků, mužů i žen. Sbor, seniorát i celá církev mají své představitele, správní orgány i správní shromáždění. Struktura církve je tak plně demokratická Správa ve třech stupních: místní sbor, sbory v jedné oblasti tvoří „senioráty“ (14), senioráty dohromady tvoří „povšechný sbor“, tedy celou ČCE Správa ve třech stupních: místní sbor, sbory v jedné oblasti tvoří „senioráty“ (14), senioráty dohromady tvoří „povšechný sbor“, tedy celou ČCE Nejvyšší řízení: synod, synodní rada Nejvyšší řízení: synod, synodní rada Základní dokument: Církevní zřízení Základní dokument: Církevní zřízení Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, schvaluje synod a jsou závazné pro celou církev Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, schvaluje synod a jsou závazné pro celou církev

10 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 10 ČCE – základní dokumenty Církevní zřízení – vydané Synodní radou ČCE 1953, poslední změna 2003 Církevní zřízení – vydané Synodní radou ČCE 1953, poslední změna 2003 Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, usnáší se na nich synod a jsou závazné pro celou církev. Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, usnáší se na nich synod a jsou závazné pro celou církev. Řád členství v církvi (ŘČC)Řád členství v církvi (ŘČC) Řád sborového života (ŘSŽ)Řád sborového života (ŘSŽ) Řád o správě církve (ŘSC)Řád o správě církve (ŘSC) Jednací a volební řád (JVŘ)Jednací a volební řád (JVŘ) Řád pro kazatele (ŘK)Řád pro kazatele (ŘK) Řád pastýřské služby (ŘPS)Řád pastýřské služby (ŘPS) Řád výchovy a vzdělávání v církvi (ŘVVC)Řád výchovy a vzdělávání v církvi (ŘVVC) Řád diakonické práce (ŘDP)Řád diakonické práce (ŘDP) Řád hospodaření církve (ŘHC)Řád hospodaření církve (ŘHC) Řád vizitací sborů (ŘVS)Řád vizitací sborů (ŘVS) Řád pro studenty bohosloví (ŘSB)Řád pro studenty bohosloví (ŘSB)

11 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 11 Českobratrská církev evangelická Sídlo: Praha 2, Jungmannova 9 – Husův dům Sídlo: Praha 2, Jungmannova 9 – Husův dům Nejvyšší představitel: Nejvyšší představitel: synodní senior Joel Ruml synodní senior Joel Ruml

12 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 12 Církev československá husitská (CČSH)  Ustavena 8.1.1920 z radikálního křídla modernistického hnutí katolické církve, v čele s Karlem Farským  Původně reformovaní katolíci (jazyk, celibát…), postupně přiblížení k evangelické tradici; hlásí se k ní asi 99.000 obyvatel ČR  Presbyterně episkopální zřízení: biskupové (muži i ženy) jsou voleni na určitou dobu, zvolení či povolaní presbyteři mají účast na řízení církve  Liturgie a 7 svátostí  Husitská teologická fakulta  Sídlo: Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 5  Základní dokumenty: o Ústavao Ústava o Organizační řádo Organizační řád o Hospodářský řádo Hospodářský řád o Řád duchovenské službyo Řád duchovenské služby

13 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 13 Církev československá husitská  Nejvyšší představitel: patriarcha Tomáš Butta  Hlavní chrám: kostel sv. Mikuláše na Staroměstském nám.

14 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 14 Starokatolická církev Starokatolické církve odděleny od řím. kat. po 1. vat. koncilu 1870 z důvodu nesouhlasu s dogmatem o papežské neomylnosti Starokatolické církve odděleny od řím. kat. po 1. vat. koncilu 1870 z důvodu nesouhlasu s dogmatem o papežské neomylnosti Episkopálně-synodální zřízení, apoštolská posloupnost Episkopálně-synodální zřízení, apoštolská posloupnost Člen Utrechteské Unie (8 starokatolických církví), Člen Utrechteské Unie (8 starokatolických církví), Sídlo v ČR: Na bateriích 27, Praha Břevnov Sídlo v ČR: Na bateriích 27, Praha Břevnov Nejvyšší představitel: biskup Dušan Hejbal Nejvyšší představitel: biskup Dušan Hejbal Katedrální chrám: sv. Vavřince na Petříně Katedrální chrám: sv. Vavřince na Petříně 18 farností, sociálně-pastorační střediska (Communio) 18 farností, sociálně-pastorační střediska (Communio) Synodní řád a řád církevních obcí Starokatolické církve v ČR, platný od r. 1877, se změnami a doplňky přijatými 40. a 41. synodou (1997) Synodní řád a řád církevních obcí Starokatolické církve v ČR, platný od r. 1877, se změnami a doplňky přijatými 40. a 41. synodou (1997)

15 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 15 Starokatolická církev Katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně Katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně Biskup Dušan Hejbal Biskup Dušan Hejbal

16 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 16 Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Jedna z 15 pravoslavných autokefálních církví (cca 55 tis, členů; největší: patriarchát moskevský – 90 mil., řecký – 9 mil., cařihradský – 5 mil.). Jedna z 15 pravoslavných autokefálních církví (cca 55 tis, členů; největší: patriarchát moskevský – 90 mil., řecký – 9 mil., cařihradský – 5 mil.). Hierarchické zřízení. Hierarchické zřízení. Autokefální, právně nezávislá na ostatních pravoslavných církvích. Autokefální, právně nezávislá na ostatních pravoslavných církvích. Hlava církve : Jeho Blaženstvo ThDr. Nikolaj, metropolita českých zemí a Slovenska (Prešov). Hlava církve : Jeho Blaženstvo ThDr. Nikolaj, metropolita českých zemí a Slovenska (Prešov). Představitel v ČR: Jeho Vysokopřeosvícenost doc. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský a českých zemí, Dělostřelecká 7 Představitel v ČR: Jeho Vysokopřeosvícenost doc. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský a českých zemí, Dělostřelecká 7 Metropolitní rada Pravoslavné církve v českých zemích: tvoří ji Pražská eparchie a Olomoucko-brněnská eparchie. Metropolitní rada Pravoslavné církve v českých zemích: tvoří ji Pražská eparchie a Olomoucko-brněnská eparchie. katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (1992). Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (1992).

17 3 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 17 Pravoslavná církev katerdální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. katerdální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. Jeho Blaženost doc. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský, metropolita Českých zemí a Slovenska Jeho Blaženost doc. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský, metropolita Českých zemí a Slovenska


Stáhnout ppt "KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Michael Martinek Jabok2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google