Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální patologie SCPT SCPA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální patologie SCPT SCPA"— Transkript prezentace:

1 Sociální patologie SCPT SCPA
13. přednáška Problematika sekt Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. FPE ZČU v Plzni

2 Terminologie Náboženství: způsob lidské existence ze vztahu ke skutečnosti, která je chápána jako posvátná a transcendentní (Anzenbacher,1990,Štampach, 1998) Religiozita (lat. religio - náboženství): náboženskost - lidský sklon uctívat jednoho Boha (monoteismus), více bohů (polytheismus), či neosobní božství Spiritualitu: lidská orientace na duchovní život (lat. spiritus - duch) Náboženská společnost: skupina lidí vyznávajících stejné náboženství Církev (z řec. kyriaké ekklési - shromáždění Páně): označení (nejčastěji) křesťanské náboženské společnosti, popř. té, která se církví sama nazývá Nová náboženská hnutí (angl. new religious movement): označení proudu nových náboženských skupin, které vznikají v posledních desetiletích ve znamení nového zájmu o náboženské skutečnosti a duchovní život. Inspirují se myšlenkami z různých náboženských tradic, navazují na evropské tradice křesťanské i předkřesťanské (tzv. novopohanství) i na nauky jiných kultur (indické, čínské). Nemusejí být organizována jako náboženské společnosti, jde spíše o zájmové skupiny, komunity, školicí centra apod. Synkretismus: slučování nejrůznějších (ne vždy slučitelných) duchovních a náboženských tradic Postavení církví a náboženských společností upraveno Zákonem 3/2002 Sb. Nová náboženská vlna = specifická reakce na současnou krizi hodnot ve společnosti Sekta (z latiny od sequor - následuji nebo seco - řežu, sekám): malá náboženská skupina odštěpená od církve pro odlišné učení nebo obřad, izolující se od nějakého hnutí nebo od společnosti vůbec a hlásající nekriticky, až dogmaticky (bez připuštění námitek) určité nereálné názory a zásady ( Klimeš, 1994)

3 Charakteristiky sekt (podle Štampacha)
náboženská společnost, která vznikla relativně nedávno ve snaze reformovat nauku anebo praktiky větší a starší náboženské společnosti podle některých křesťanů je sekta náboženská společnost, stojící výslovně mimo křesťanství nebo odmítající pojetí křesťanství jimi preferované náboženská společnost, v níž převažují tendence jako autoritářství, uzavřenost, fanatizmus, nesnášenlivost, selekce informací apod. skupina, která svým stoupencům škodí, obvykle prostřednictvím „vymývání mozku“

4 Dělení sekt podle vyznání, kterým se zakladatel inspiroval
1. Sekty s křesťanským pozadím ( Svědkové Jehovovi, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů - mormoni, Církev sjednocení - Moonisté) 2. Sekty s hinduistickým a jiným pozadím (Transcendentální meditace-Maharišiho společnost, Oshovo hnutí, Společnost pro uvědomování si Kršny- Haré Kršna) 3. Sekty s magicko–okultním pozadím (satanismus, čarodějnictví, Woodo, uctívání starých bohů (britský novodruidismus) 4. Sekty s racionálním pozadím ( Scientologická církev) 5. Fundamentalistický Islám

5 Dělení sekt podle postoje ke světu
Skupiny, které se staví ke světu záporně. Sekty s lhostejným přístupem ke světu. Sekty zkrášlující svět

6 Znaky sekt 1. vůdce, který autoritativně vyžaduje naprostou oddanost
2. vyznání a hodnoty jsou v protikladu k vyznání a hodnotám převládající kultury 3. pocity výlučnosti skupiny, která disponuje “pravdou” 4. množství pravidel a omezení, kterým se musí člen podřídit 5. důraz na pocit viny 6. pocit pronásledování 7. strach ze sankcí a trestů za neposlušnost 8. tajnůstkaření 9. odpor proti organizaci v duchu obvyklých, “běžných” církví


Stáhnout ppt "Sociální patologie SCPT SCPA"

Podobné prezentace


Reklamy Google