Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.crr.cz 25.11.2014 1 Jak na projekt – sestavit žádost, zrealizovat projekt a nevracet dotaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.crr.cz 25.11.2014 1 Jak na projekt – sestavit žádost, zrealizovat projekt a nevracet dotaci."— Transkript prezentace:

1 www.crr.cz 25.11.2014 1 Jak na projekt – sestavit žádost, zrealizovat projekt a nevracet dotaci

2 www.crr.cz 25.11.2014 2 CRR ČR zprostředkující subjekt pro operační programy IOP a OPTP konzultační a informační činnost kontrola a monitoring realizace projektů kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 správa Regionálních informačních servisů (RIS) rozsáhlá databáze dat o regionech, obcích, institucích, ekonomických subjektech, projektech spolufinancovaných z fondů EU ad., propojení s Mapovým serverem pravidelná aktualizace dat hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network poradenství pro malé a střední podnikatele sekretariát Regionálního rozvojového fondu – určen pro města a obce na financování technické infrastruktury soutěže Vesnice roku a Historické město roku

3 www.crr.cz Příprava projektové žádosti Inventarizace potřeb – potřebuji projekt? Nechci ho jen proto, že existuje dotace? Mám zajištěnou spotřebu? Formulace projektových záměrů Potřebnost/soulad s cíli intervence - opravdu ho chci? Existuje podpora právě pro tu činnost, kterou chci pomocí projektu nastartovat? (nelze ohýbat pravidla/zaměření zaměření intervence na moji činnost – vede to jen k problémům při výběru projektu a posléze během realizace projektu k nezpůsobilým výdajům), jsou mé potřeby v souladu s cíli intervence? – nutno konzultovat s poskytovatelem dotace a velmi pozorně číst programovou dokumentaci, zejména výzvu, PPŽP a její přílohy Podporovatelnost – jsou aktivity, kterými chci projekt realizovat z finančního hlediska způsobilé? Proplatí mi je? – nevymýšlet výdaje, které nebudu umět prokázat nebo nejsou v souladu s výzvou a způsobilými výdaji – konzultovat oprávněnost výdajů

4 www.crr.cz Příprava projektové žádosti Uvědomění si vlastních možností a limitů - financování, vlastní zdroje (ufinancuji projekt dle uvedených pravidel? Budu se umět vyrovnat se situací, pokud se zdrží administrace a kontrola projektu? Mám zdroje, z kterých buduprojekt financovat? Administrativní schopnosti – dobře si rozmyslet jednotlivé fáze projektu a rozmyslet si administrativní pokrytí projektu – mám administrativní kapacity? Mám projektanta? Mám manažera projektu, účetního, realizační tým? Jak ho zaplatím?

5 www.crr.cz Příprava projektové žádosti Připravenost projektu - čas – mám dostatek času vzhledem k termínům výzvy na realizaci projektu? - kolik času mi zabere příprava projektu? - mám partnery projektu? - mám (a budu mít v termínu pro podání projektové žádosti) vše tak, abych mohl bez problémů předložit projektovou žádost? Co vše po mne chce PPŽP a poskytovatel dotace? Bude mít moje projektová žádost všechny požadované přílohy? A budou v souladu?

6 www.crr.cz Příprava projektové žádosti Cíle projektu Stanovit si cíle projektu reálně – jedno z nejdůležitějších pravidel (nekalkulovat např. s možnými body během hodnocení projektu, protože cíle projektu/monitorovací indikátory nelze snižovat bez adekvátního snížení dotace a musí se udržet po celou dobu udržitelnosti projektu), pokud je neudržím, přicházím o dotaci i zpětně Většinou jsou cíle projektu také charakterizovány tzv. monitorovacím indikátorem (konkrétní hodnota) – je uveden na Rozhodnutí o poskytnutí dotace a musí být dodržen – tedy velmi dobře přečíst, co takový indikátor znamená a co tím poskytovatel dotace myslí

7 www.crr.cz Příklad špatného pochopení MI – jeden Radar v Brdech

8 www.crr.cz Příprava projektové žádosti Udržitelnost Udržím výsledky projektu po celou dobu povinné udržitelnosti? Budu schopen finančně udržet výsledky projektu? Mám dobře spočítány všechny výdaje minimálně po období udržitelnosti? Budu umět provozovat výsledky projektu? Mám na to lidi, technické prostředky? Udržitelnost plyne z pravidel a povinností Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – nedodržení je poskytovatelem dotace kontrolováno (i zpětně ve zprávách o udržitelnosti a kontrolách na místě) a v případě neudržení výsledků projektu sankcionováno

9 www.crr.cz Příprava projektové žádosti Pravidla programu Nutno pročíst velmi pozorně a pečlivě pravidla programu Výběrová kritéria – velmi dobře přečíst, rozmyslet si, zda splňuji požadovaná kritéria (přijatelnost, formální náležitosti, věcné hodnocení projektu) Je dobré si všechny povinnosti (z PPŽP a její přílohy, vzor Podmínek) vypsat, označit a ještě jednou si rozmyslet, jak tyto povinnosti zajistit a zda mi rozsah povinností a činností s tím spojených stojí za námahu spojenou se získáním dotace – např. chci si opravdu zřídit profil zadavatele a budu umět se vypořádat se zadáním zakázky dle zákona 137/2006? A vím, co to pro mne všechno znamená včetně důsledků, pokud se něco nepodaří?

10 www.crr.cz Příprava projektové žádosti Všechny předchozí listy prezentace by šly shrnou do jednoho termínu – analýza rizik – proveďte si ji pro svůj projekt U všech projektů je vhodné si ověřit, že je projekt proveditelný zejména z pěti základních hledisek 1. Časové 2. Organizační 3. Technické 4. Právní 5. Finanční Někdy můžete dojít k závěru, že za daných podmínek je realizace projektu neefektivní nebo si uvědomíte, že provoz Vašeho projektu bude vyžadovat podmínky, které nejsou v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Pokud byste je nebrali v potaz, vystavujete se riziku postihu za porušení pravidel programu při realizaci a provozu dotovaného projektu

11 www.crr.cz Příprava projektové žádosti benefit – CRR poskytuje technické konzultace k vyplnění projektové žádosti, jak vyplnit Benefit je přílohou PPŽP https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx provázanost záměru na programovou dokumentaci – doporučujeme konzultovat s poskytovatelem dotace Provázanost mezi jednotlivými odrážkami/kapitolami a jednotlivými přílohami žádosti - pokud spolu neladí projektová žádost a všechny přílohy, vrací se doplňování a prodlužuje se doba hodnocení vyplňujte projektovou žádost věcně, stručně, bez balastu – i hodnotitelé jsou radši, pokud vyhodnocují informace a ne pohádky bez uvedení konkrétních informací – pokud se odkazujete na určitý dokument, uveďte přesně, co se požadovaná informace nachází

12 www.crr.cz Příprava projektové žádosti v projektové žádosti uveďte věcný popis jednotlivých aktivit projektu, jednotlivých položek rozpočtu, přemety jednotlivých výběrových/zadávacích řízení vyplňujte projektovou žádost věcně, stručně, bez balastu – i hodnotitelé jsou radši, pokud vyhodnocují informace a ne pohádky bez uvedení konkrétních informací – pokud se odkazujete na určitý dokument, uveďte přesně, co se požadovaná informace nachází je nutné myslet na to, že finanční objemy jednotlivých kapitol rozpočtu jsou závazné – přesuny jsou omezené a je nutné vědět, že úspory se nedají převádět na jiné/nové aktivity (případně přesuny finančních prostředků z důvodu času mezi kapitolami je řešeno Oznámením o změně)

13 www.crr.cz Příprava projektové žádosti Harmonogram projetu Velmi dobře si navrhnout harmonogram projektu na jednotlivé aktivity Nastavit si dostatečnou rezervu pro jednotlivé úkony/aktivity v projektu, včetně správních lhůt v jejich maximálních lhůtách Respektovat např. zimní období u staveb – a dle toho nastavit reálný harmonogram pro výběrové/zadávací řízení včetně předpokládaných kontrol ze strany CRR a případných námitek ze strany uchazečů apod.

14 www.crr.cz 25.11.2014 14 CRR – kontakty primárním kontaktním místem je příslušná pobočka CRR

15 www.crr.cz 25.11.2014 15 CRR – kontakty

16 www.crr.cz 25.11.2014 16 CRR – kontakty

17 www.crr.cz 25.11.2014 17 Děkujeme za pozornost CRR ČR


Stáhnout ppt "Www.crr.cz 25.11.2014 1 Jak na projekt – sestavit žádost, zrealizovat projekt a nevracet dotaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google