Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy pro popis elektronických zdrojů Mgr. Ludmila Celbová Seminář IPVZ, 13. 11. 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy pro popis elektronických zdrojů Mgr. Ludmila Celbová Seminář IPVZ, 13. 11. 2002."— Transkript prezentace:

1 http://webarchiv.nkp.cz Standardy pro popis elektronických zdrojů Mgr. Ludmila Celbová ludmila.celbova@nkp.cz Seminář IPVZ, 13. 11. 2002

2 http://webarchiv.nkp.cz Obsah školení Vymezení pojmu elektronický zdroj Bibliografický popis elektronických zdrojů standardy příklady popisu specifika popisu elektronických online zdrojů Úvod do použití metadatových prvků Dublin Core struktura, funkce, popis Příklady záznamů ve formátech HTML, XHTML a XML/RDF

3 http://webarchiv.nkp.cz Elektronické zdroje Definice ISBD(ER) : dokumenty určené pro práci s počítačem, včetně dokumentů, které vyžadují periferní jednotky (např. přehrávač CD-ROM) připojené k počítači; RFC 2396 /jeden ze základních standardů na internetu k problematice identifikace - URI/: cokoliv, co má identitu, např. elektronický dokument, obraz, služba, sbírka jiných zdrojů; OCLC /příručka pro katalogizaci internetových zdrojů/: provedení díla kódované pro zpracování v počítači; je uloženo na nosiči, který je přístupný přímo nebo na dálku.

4 http://webarchiv.nkp.cz Elektronické zdroje – hledisko přístupu offline distribuované na fyzickém, přenosném nosiči (např. CD-ROM) a čitelné prostřednictvím počítače; mohou být následně zpřístupňovány v síti online uložené pomocí digitální technologie a šířené prostřednictvím digitální sítě, např. v síti Internet = vzdálené elektronické zdroje (s dálkovým přístupem)

5 http://webarchiv.nkp.cz Standardy pro popis elektronických zdrojů offline AACR2R, kapitola 9 ISBD(ER), příp. ISBD(S)  ISBD(CR), ISBD(NBM) aj. MARC (UNIMARC, MARC21) - bibliografický formát + autority (věcný popis – předmětové hesláře, tezaury) online bibliografické standardy systémy a schémata metadat (TEI, EAD, Dublin Core)

6 http://webarchiv.nkp.cz Charakteristiky ovlivňující popis elektronických zdrojů  přístup lokálně (hmotný nosič – disketa, CD-ROM aj.) dálkově (síťové zdroje)  obsah data (abecedně číselné či jiné znaky, obrazy, zvuk, příp. jejich kombinace, interaktivní multimédia) programy (příkazy, aplikační programy atd.) kombinace (data + programy)  způsob vydávání monografie pokračující zdroje seriály (vycházející po částech po sobě následujících) integrující zdroje (průběžně aktualizované) části

7 http://webarchiv.nkp.cz Prameny popisu Hlavní pramen popisu: samotný zdroj - informace převzaté z formálně uvedených údajů, např. z titulní obrazovky, hlavního menu, z údajů o programu, u online zdrojů z domovské stránky, z metadat v hlavičce dokumentu aj. pro  údaje o názvu a odpovědnosti  údaje o vydání  nakladatelské údaje  údaje o edici Ostatní údaje možno převzít z jakéhokoliv pramene popisu

8 http://webarchiv.nkp.cz Oblast údajů o názvu a odpovědnosti Jako součást názvové informace se povinně zapisuje obecné označení druhu dokumentu, tj. údaj elektronický zdroj, (AACR2R 9.1C1, UNIMARC 200$b). Pramen hlavního názvu se povinně zapisuje v poznámce (AACR2R 9.7B3, UNIMARC 304$a). 2001#$aDigitální katalog GIS dat o životním prostředí$belektronický zdroj 304##$aNázev z titulní obrazovky

9 http://webarchiv.nkp.cz Oblast údajů o vydání Pro zápis platí obecná pravidla. Za nové, revidované, doplněné aj. vydání se považuje vydání elektronického zdroje, kde došlo k podstatným změnám v intelektuálním nebo uměleckém obsahu, v programu apod. 205##$a[2. rozš. a rev. vyd.] 205##$aVersion 1.1

10 http://webarchiv.nkp.cz Oblast údajů o typu a rozsahu elektronického zdroje Údaje o typu zdroje jsou povinné pro popis dálkově přístupných zdrojů (UNIMARC 230$a) – nahrazují oblast fyzického popisu aplikovanou u lokálních zdrojů Rozsah zdroje: pokud je informace snadno zjistitelná 230##$aBibliografická databáze 230##$aObrazová data (7 souborů : 6100 záznamů) 230##$aProgramy (3 soubory : 7260, 3490, 5076 bytů)

11 http://webarchiv.nkp.cz Oblast nakladatelských údajů Pro zápis platí obecná pravidla. 210##$aPraha$cAvant Bozell$cPoint Productions $dc1997 210##$a[Reston, Va.]$cU.S Dept. of the Interior, U.S. Geological Survey$d1999 210##$a[Praha]$cIkaros$d1997-

12 http://webarchiv.nkp.cz Oblast údajů fyzického popisu Pro specifické označení druhu dokumentu (nosič) se používá termínů z ISBD(ER), příl. C; povinně se zapisuje termín elektronický. Toto pole se nepoužívá pro popis dálkově přístupných elektronických zdrojů. 215##$a2 elektronické optické disky (CD-ROM) $cbarev.$d12 cm 215##$a1 elektronický disk$cčb.$d3 1/2 palce 215##$a elektronické optické disky (CD-ROM) $cbarev.$d12 cm$e1 uživatelská příručka

13 http://webarchiv.nkp.cz Oblast údajů o edici Pro zápis platí obecná pravidla. 2252#$aMemoriae Mundi Series Bohemica

14 http://webarchiv.nkp.cz Oblast údajů poznámky Pro zápis platí obecná pravidla. Specifické poznámky pro elektronické zdroje:  Poznámky vztahující se k popisovanému zdroji Tato poznámka se doporučuje zapisovat zejména pro popis dynamických dálkově přístupných zdrojů (UNIMARC 300$a) 300##$aPopsáno podle domovské stránky s datem 9. května 2002 300##$aPopsáno podle čísla 5/2001 vydaného 2. května 2001  Poznámky o prameni popisu hlavního názvu Tato poznámka se zapisuje povinně (UNIMARC 304$a) 304##$aNázev z titulní obrazovky 304##$aNázev z úvodní obrazovky

15 http://webarchiv.nkp.cz Oblast údajů poznámky (pokrač. 1)  Anotace U dálkově přístupných elektronických zdrojů se doporučuje zapisovat alespoň stručnou anotaci, resp. obsah (UNIMARC 330$a) 330##$aOdborný časopis zaměřený na oblast informační vědy a knihovnictví  Poznámky k typu a rozsahu elektronického zdroje a k jiným charakteristikám zdroje V této poznámce (UNIMARC 336$a) se mohou uvádět důležité specifičtější charakteristiky zdrojů, které nejsou zapsány v poli 230$a) 336##$aTextové soubory (soudní zprávy a výtahy) 336##$aASCII soubor znaků

16 http://webarchiv.nkp.cz Oblast údajů poznámky (pokrač. 2)  Poznámky k požadavkům na systém Tato poznámka se zapisuje povinně (UNIMARC 337$a). Ve formátu ISBD pro tisk/ zobrazení se uvádí v oblasti poznámek na prvním místě; pro zdroje s lokálním přístupem má návěští „Požadavky na systém:”, pro zdroje s dálkovým přístupem má návěští „Způsob přístupu:”. 337##$aPožadavky na systém: PC 486 a vyšší; 8 MB RAM; MS DOS 5.0 nebo vyšší; Windows; VGA karta; mechanika CD-ROM 337##$aZpůsob přístupu: World Wide Web Popisná jednotka složená z více různých fyzických nosičů: 337##$aPožadavky na systém (multimediální část): PC 486 a vyšší; 8 MB RAM; Windows 3.1 nebo Windows 95; grafická karta VGA; zvuková karta Soundblaster; mechanika CD- ROM 2x 337##$aPožadavky na systém (zvuková část): přehrávač CD

17 http://webarchiv.nkp.cz Oblast údajů poznámky (pokrač. 3)  Poznámky k fyzickému popisu Uvádějí se údaje doplňující údaje k fyzickému popisu, příp. poznámky k fyzickým aspektům dálkově přístupného zdroje (o barevnosti, zvuku). 307##$aCD-ROMy uloženy v obalu v podobě knihy 307##$aMultimediální a hudební program na nosiči CD EXTRA 307##$aObrázky ve formátu JPEG

18 http://webarchiv.nkp.cz Oblast údajů o standardním (nebo alternativním) čísle a dostupnosti Pro zápis platí obecná pravidla. 010##$a0-607-86640-3 011##$a1212-5075 Pro klíčový název související s ISSN je třeba použít ustanovení 8.2 z doporučení ISBD(S) (UNIMARC 530$a): uvádí se, i když je totožný s hlavním názvem seriálu 5300#$aIkaros$b(Praha, On-line)

19 http://webarchiv.nkp.cz Údaje o umístění a přístupu ke zdroji UNIMARC 856 (856$u, 856$g) : informace o umístění údaje pro vyhledávání  popisovaného elektronického zdroje  elektronické verze neelektronického zdroje popsaného v bibliografickém záznamu pro neelektronický zdroj  příbuzného zdroje 8564#$uhttp://www.ikaros.cz 8564#$gURN:NBN:cz-nk20011198

20 http://webarchiv.nkp.cz Specifika popisu elektronických online zdrojů oblast údajů o typu a rozsahu elektronického zdroje oblast údajů poznámky - odlišnosti v obsahu zápisu Poznámky vztahující se k popisovanému zdroji Anotace Poznámky k typu a rozsahu elektronického zdroje a k jiným charakteristikám zdroje Poznámky k požadavkům na systém údaje o umístění a přístupu ke zdroji

21 http://webarchiv.nkp.cz Příklady bibliografických záznamů Příklad 1: CD-ROM Příklad 2: elektronický časopis přístupný online Příklad 3: domovská stránka

22 http://webarchiv.nkp.cz CD-ROM – obsahuje textová data i zvuk a video; interaktivní komunikace

23 http://webarchiv.nkp.cz Česká literatura od roku 1945 – CD-ROM LAB ---nmm##22-----###450# 001##cpe19970208289 005##20000623 100##$a19971107d1997####m##y0czey0103####ba 1010#$acze 102##$aCZ 135##$avocga---muuuu 2001#$aČeská literatura od roku 1945$belektronický zdroj$fInfinity Praha$godborná spolupráce Ústav pro českou literaturu AV ČR 210##$aPraha$cInfinity$dc1997 215##$a2 elektronické optické disky (CD-ROM) $cbarev.$d12 cm 230##$aInteraktivní multimédium 304##$aNázev z titulní obrazovky 307##$aCD-ROMy uloženy v obalu v podobě knihy 330##$aInteraktivní multimediální encyklopedie shrnující poznatky literární vědy od roku 1945 337##$aPožadavky na systém: PC 486SX/25 MHz (doporučeno PC 486/DX/50 MHz a vyšší; min. 8 MB RAM; 10 MB volného místa na disku (doporučeno 14 MB); Windows 3.1 a vyšší nebo Windows 95 nebo Windows NT; mechanika CD-ROM 2x; monitor s rozlišením 800x600 (min. 256 barev SVGA, doporučeno High Color); klávesnice; myš; zvuková karta; reproduktory

24 http://webarchiv.nkp.cz Česká literatura od roku 1945 – CD-ROM (pokrač.) 6060#$ačeská literatura$zstoletí 20. 6060#$adějiny literatury 608##$aencyklopedie 608##$aCD-ROM 626##$aIBM$cWindows 3.1 626##$aIBM$cWindows 95 626##$aIBM$cWindows NT 660##$ae-xr--- 661##$ax4x9 675##$a82.09 675##$a821.162.3 675##$a(031) 675##$a(0.034.4) 71202$aInfinity$4635$4650 71202$aÚstav pro českou literaturu$cAkademie věd ČR$4205 801#0$aCZ$bABA001$c19971107$gAACR2 910##$aABA001

25 http://webarchiv.nkp.cz IkarosIkaros – elektronický časopis vydávaný pouze v elektronické formě online LAB -----nas##22-----###450# 001##cpe19990653673 005##19990408 011##$a1212-5075 100##$a19990408a19979999k##y0czey0103####ba 1010#$acze 102##$aCZ 110##$aafbz###0xx0 135##$adrcnammmmuuun 2001#$aIkaros$belektronický zdroj$eelektronický časopis o informační společnosti 207#0$aRoč. 1, č. 1 (14. 4. 1997) 210##$a[Praha]$cIkaros$d1997- 230##$ačasopis 300##$aPopsáno dle: Roč. 3, č. 4 (1. 4. 1999) 304##$aNázev z titulní obrazovky 326##$a12x ročně 330##$aElektronický časopis o elektronickém publikování a elektronických informačních zdrojích vycházející od roku 1997 337##$aZpůsob přístupu: World Wide Web 5300#$aIkaros$b(Praha, On-line) 531##$aIkaros$b(Praha On-line)

26 http://webarchiv.nkp.cz Ikaros – elektronický časopis vydávaný pouze v elektronické formě online (pokrač.) 6060#$aelektronické publikování 6060#$aelektronické informační zdroje 6060#$aInternet 6060#$aknihovnictví 608##$aodborná literatura 608##$ainternetová periodika 675##$a004.91 675##$a002:004 675##$a004.738.5 675##$a02 675##$a82-96 675##$a050+070.48]:004.738.5 71202$aIkaros$credakce$4260$4650 801#0$aCZ$bABA001$c19990408$gAACR2 8564#$uhttp://www.ikaros.cz 8564#$gURN:NBN:cz-nk20011447 801#0$aCZ$bABA001$c19991208$gAACR2 910##$aABA001

27 http://webarchiv.nkp.cz Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR – domovská stránka LAB-----nlm##22-----###450# 001##cpe19990642644 005##20000519 100##$a19990209f19951998demy0czey0103####ba 1010#$acze 102##$aCZ 135##$avrcn#mmmmuuun 2001#$aVítejte v Národní knihovně České republiky$belektronický zdroj$d=Welcome to the National Library of the Czech Republic 210##$aPraha$cNárodní knihovna České republiky$d[1995] 230##$aWebovská prezentace 300##$aPopsáno podle domovské stránky s datem 19. května 2000 304##$aNázev převzat z titulní obrazovky 330##$aDomovská stránka Národní knihovny ČR 337##$aZpůsob přístupu: World Wide Web 5101#$aWellcome to the National Library of the Czech Republic$zeng 5171#$aNárodní knihovna České republiky 5171#$aNational Library of the Czech Republic 5171#$aNationale Bibliothek der Tschechischen Republik

28 http://webarchiv.nkp.cz Národní knihovna ČR – domovská stránka (pokrač. ) 60102$aNárodní knihovna České republiky 6060#$anárodní knihovny 6060#$aelektronické informační služby 6060#$aelektronické knihovnické služby 6060#$aon-line katalogy 607##$aČesko 608##$awww stránky 675##$a027.54 675##$a659.2:004 675##$a024.5/.6:004 675##$a017/019:004.78 675##$a437.1/.3 675##$a004.738.52 71002$aNárodní knihovna České republiky$4560 801#0$aCZ$bABA001$c20000519$gAACR2 8564#$uhttp://www.nkp.cz 8564#$gURN:NBN:cz-nk20011282 801#0$aCZ$bABA001$c19991208$gAACR2 910##$aABA001

29 http://webarchiv.nkp.cz Standardy a informační prameny IFLA. ISBD(ER) – mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje. Praha : Národní knihovna ČR, 1998. ALA. Anglo-americká katalogizační pravidla. Praha : Národní knihovna ČR, 1994 + dodatky 1992-1996, 1999, 2001. IFLA. UNIMARC manuál : bibliografický formát. Praha : Národní knihovna ČR, 1996 + dodatky 1998, 1999. CELBOVÁ, Ludmila: Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora. Praha : Národní knihovna ČR, 2000.

30 http://webarchiv.nkp.cz Metadata pro popis elektronických zdrojů Definice pro metadata: Obecně: data o jiných datech (též bibliografické údaje ve formátech MARC) V prostředí Internetu: data používaná pro identifikaci, popis a vyhledávání síťových elektronických zdrojů iniciativa DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) -DCMI nejznámější a v současnosti nejrozšířenější metadatový formát určený především pro webové zdroje  soubor metadatových prvků Dublin Core -Dublin Core mezinárodní konsensus pro referenční popis ANSI - American National Standards Institute: Z39.85-2001 /platná od září 2001/ návrh ISO: DIS 15836 (Draft International Standard) /hlasování o přijetí do 22. 1. 2003/

31 http://webarchiv.nkp.cz Dublin Core - prvkyprvky Obsah:Intelektuální Identifikační údaje vlastnictví:zdroje: - název- tvůrce- datum - předmět- vydavatel- formát - popis- přispěvatel- identifikátor zdroje - typ zdroje- správa autorských- jazyk - zdroj práv - vztah - pokrytí

32 http://webarchiv.nkp.cz Dublin Core - kvalifikátorykvalifikátory 44 doporučených kvalifikátorů Dvě třídy:zpřesnění prvku (24) ukazatel na schéma (20) Není omezeno využití jiných kvalifikátorů Obecně nelze očekávat podporu kvalifikátorů všemi systémy

33 http://webarchiv.nkp.cz Dublin Core - zápis a ukládání Značkovací jazyk Značkovací jazyk - soubor poznámek vkládaných do textu (značek), které vymezují způsob jeho interpretace Typy Typy značkovacích jazyků: prezentační: prezentační: vizuální odlišení různých znaků dokumentu (řez a velikost písma, odsazení, zarovnání atd.) HTML, RTF, PS, T E X deskriptivní: deskriptivní: vyjádření obsahově důležitých znaků dokumentu (autor, nadpis, poznámka atd.) SGML, XML Vložení do popisovaného dokumentu HTML (XHTML - dočasná náhrada HTML, než se prosadí XML ) XML/RDF

34 http://webarchiv.nkp.cz Dublin Core - HTML Uložení v sekci dokumentu Tagy a (XHTML:, )

35 http://webarchiv.nkp.cz Dublin Core - XML Jednotlivé části dokumentu jsou označeny pomocí tagů, které určují jejich význam: Niven Pournelle Footfall Obecně jde o výhodný formát pro dlouhodobé ukládání informací - jednoduchý, srozumitelný, přenositelný a univerzální datový formát

36 http://webarchiv.nkp.cz Generátor metadat Dublin Core Pomůcky pro popis internetových zdrojů: nástroje vyvinuté/lokalizované v rámci projektu WebArchiv – http://webarchiv.nkp.czhttp://webarchiv.nkp.cz Příklady zápisu metadat DC: internetový časopis Ikaros HTML XHTML XML/RDF (Resource Description Framework - možnost využívat více metadatových schémat pro týž dokument, např. TEI -Text Encoding Initiative, EAD - Encoding Archival Description)

37 http://webarchiv.nkp.cz  WebArchiv: http://webarchiv.nkp.cz  Ludmila Celbová: ludmila.celbova@nkp.cz Prezentace IPVZ 13. 11. 2002


Stáhnout ppt "Standardy pro popis elektronických zdrojů Mgr. Ludmila Celbová Seminář IPVZ, 13. 11. 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google