Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování elektronických zdrojů s dálkovým přístupem Ludmila Celbová Národní knihovna ČR Školení NK ČR, 5. 11. 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování elektronických zdrojů s dálkovým přístupem Ludmila Celbová Národní knihovna ČR Školení NK ČR, 5. 11. 2002."— Transkript prezentace:

1 Zpracování elektronických zdrojů s dálkovým přístupem Ludmila Celbová Národní knihovna ČR Školení NK ČR, 5. 11. 2002

2 Obsah školení •Vymezení pojmu elektronický zdroj s dálkovým přístupem •Specifika bibliografického popisu oproti elektronickým zdrojům s lokálním přístupem •Příklady popisu ve formátu UNIMARC •Úvod do použití souboru metadatových prvků Dublin Core – struktura, funkce, popis •Příklady záznamů ve formátech HTML, XHTML a XML/RDF

3 Elektronické zdroje – hledisko přístupu •offline distribuované na fyzickém, přenosném nosiči (např. CD-ROM) a čitelné prostřednictvím počítače; mohou být následně zpřístupňovány v síti •online uložené pomocí digitální technologie a šířené prostřednictvím digitální sítě, např. v síti Internet = vzdálené elektronické zdroje (s dálkovým přístupem)

4 Elektronický zdroj s dálkovým přístupem Definice ISBD(ER) – dálkový přístup znamená, že uživatel nemá k dispozici fyzický nosič – přístup lze provádět použitím vstupního/výstupního zařízení (např. terminálu) připojeného k počítačovému systému (např. zdroj v síti) nebo použitím zdroje uloženého na pevném disku

5 Standardy pro popis elektronických zdrojů přístupných online •bibliografické standardy stejné jako u zdrojů přístupných offline, tj.  AACR2R - obecná pravidla + kapitola 9  ISBD(ER), příp. ISBD(S)  ISBD(CR), ISBD(NBM) aj.  MARC (UNIMARC, MARC21) - bibliografický formát + autority  (věcný popis - předmětové hesláře, tezaury) & •systémy a schémata metadat  Dublin Core

6 Charakteristiky ovlivňující popis elektronických zdrojů přístupných online •obsah  data (abecedně číselné či jiné znaky, obrazy, zvuk, příp. jejich kombinace, interaktivní multimédia)  programy (příkazy, aplikační programy atd.)  kombinace (data + programy) •způsob vydávání  monografie  pokračující zdroje  seriály (vycházející po částech po sobě následujících)  integrující zdroje (průběžně aktualizované)  části

7 Bibliografický popis elektronických zdrojů přístupných online Odlišnosti od elektronických zdrojů lokálně přístupných:  oblast údajů o typu a rozsahu elektronického zdroje  oblast údajů poznámky - odlišnosti v obsahu zápisu •Poznámky vztahující se k popisovanému zdroji •Anotace •Poznámky k typu a rozsahu elektronického zdroje a k jiným charakteristikám zdroje •Poznámky k požadavkům na systém  údaje o umístění a přístupu ke zdroji

8 Oblast údajů o typu a rozsahu elektronického zdroje Údaje o typu zdroje, event. o jeho rozsahu jsou pro popis dálkově přístupných zdrojů povinné (UNIMARC 230$a) - nahrazují oblast fyzického popisu aplikovanou u lokálních zdrojů. Příklady: 230##$aBibliografická databáze 230##$aObrazová data (7 souborů : 6100 záznamů) 230##$aProgramy (3 soubory : 7260, 3490, 5076 bytů)

9 Poznámky vztahující se k popisovanému zdroji Mohou zde být uvedeny poznámky k vydání, podle něhož byl zdroj popsán (UNIMARC 300$a) - týká se zejména dynamických dálkově přístupných zdrojů. Příklady: 300##$aPopsáno podle domovské stránky s datem 9. května 2002 300##$aPopsáno podle čísla 5/2001 vydaného 2. května 2001

10 Anotace U dálkově přístupných zdrojů se doporučuje zapisovat alespoň stručná anotace (UNIMARC 330$a). Příklady: 330##$aOdborný časopis zaměřený na oblast informační vědy a knihovnictví

11 Poznámky k typu a rozsahu elektronického zdroje a k jiným charakteristikám zdroje V této poznámce (UNIMARC 336$a) se mohou uvádět důležité specifičtější charakteristiky zdrojů, které nejsou zapsány v poli 230$a. Příklady: 336##$aTextové soubory (soudní zprávy a výtahy) 336##$aASCII soubor znaků

12 Poznámky k požadavkům na systém Tato poznámka se zapisuje povinně (UNIMARC 337$a). Uvádí způsob přístupu ke zdroji. Příklady: 337##$aZpůsob přístupu: World Wide Web 337##$aZpůsob přístupu: telnet

13 Údaje o umístění a přístupu ke zdroji UNIMARC 856 (856$u, 856$g) : •informace o umístění •údaje pro vyhledávání  popisovaného elektronického zdroje  elektronické verze neelektronického zdroje popsaného v bibliografickém záznamu pro neelektronický zdroj  příbuzného zdroje Příklady: 8564#$uhttp://www.ikaros.cz 8564#$uhttp://ikaros.ff.cuni.cz 8564#$gURN:NBN:cz-nk20011198

14 Elektronické zdroje dálkově přístupné - příklady Příklad 1: Ikaros - elektronický časopis (vydávaný pouze v elektronické formě online) Příklad 2: Národní knihovna ČR - domovská stránka

15 Ikaros - elektronický časopisIkaros - elektronický časopis (vydávaný pouze v elektronické formě online) LAB -----nas##22-----###450# 001## cpe19990653673 005## 19990408 011## $a1212-5075 100## $a19990408a19979999k##y0czey0103####ba 1010# $acze 102## $aCZ 110## $aafbz###0xx0 135## $adrcnammmmuuun 2001# $aIkaros$belektronický zdroj$eelektronický časopis o informační společnosti 207#0 $aRoč. 1, č. 1 (14. 4. 1997) 210## $a[Praha]$cIkaros$d1997- 230## $ačasopis 300## $aPopsáno dle: Roč. 3, č. 4 (1. 4. 1999) 304## $aNázev z titulní obrazovky 326## $a12x ročně 330## $aElektronický časopis o elektronickém publikování a elektronických informačních zdrojích vycházející od roku 1997

16 Ikaros - elektronický časopisIkaros - elektronický časopis (vydávaný pouze v elektronické formě online) - pokrač. 337## $aZpůsob přístupu: World Wide Web 5300# $aIkaros$b(Praha, On-line) 531## $aIkaros$b(Praha On-line) 6060# $aelektronické publikování 6060# $aelektronické informační zdroje 6060# $aInternet 6060# $aknihovnictví 608## $aodborná literatura 608## $ainternetová periodika 675## $a004.91 675## $a002:004 675## $a004.738.5 675## $a02 675## $a82-96 675## $a050+070.48]:004.738.5 71202 $aIkaros$credakce$4260$4650 801#0 $aCZ$bABA001$c19990408$gAACR2 8564# $uhttp://www.ikaros.cz 8564# $gURN:NBN:cz-nk20011447

17 Národní knihovna ČRNárodní knihovna ČR - domovská stránka LAB-----nlm##22-----###450# 001##cpe19990642644 005##20000519 100##$a19990209f19951998demy0czey0103####ba 1010#$acze 102##$aCZ 135##$avrcn#mmmmuuun 2001#$aVítejte v Národní knihovně České republiky$belektronický zdroj$d=Welcome to the National Library of the Czech Republic 210##$aPraha$cNárodní knihovna České republiky$d[1995] 230##$aWebovská prezentace 300##$aPopsáno podle domovské stránky s datem 19. května 2000 304##$aNázev převzat z titulní obrazovky 330##$aDomovská stránka Národní knihovny ČR 337##$aZpůsob přístupu: World Wide Web 5101#$aWellcome to the National Library of the Czech Republic$zeng 5171#$aNárodní knihovna České republiky 5171#$aNational Library of the Czech Republic 5171#$aNationale Bibliothek der Tschechischen Republik

18 Národní knihovna ČRNárodní knihovna ČR - domovská stránka (pokrač.) 60102$aNárodní knihovna České republiky 6060#$anárodní knihovny 6060#$aelektronické informační služby 6060#$aelektronické knihovnické služby 6060#$aon-line katalogy 607##$aČesko 608##$awww stránky 675##$a027.54 675##$a659.2:004 675##$a024.5/.6:004 675##$a017/019:004.78 675##$a437.1/.3 675##$a004.738.52 71002$aNárodní knihovna České republiky$4560 801#0$aCZ$bABA001$c20000519$gAACR2 8564#$uhttp://www.nkp.cz 8564# $gURN:NBN:cz-nk20011282

19 Metadata pro popis elektronických zdrojů Definice pro metadata: •Obecně: data o jiných datech (též bibliografické údaje ve formátech MARC) •V prostředí Internetu: data používaná pro identifikaci, popis a vyhledávání síťových elektronických zdrojů iniciativa DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) - nejznámější a v současnosti nejrozšířenější metadatový formát určený především pro webové zdrojeDCMI  soubor metadatových prvků Dublin Core -Dublin Core mezinárodní konsensus pro referenční popis  ANSI - American National Standards Institute: Z39.85-2001 platná od září 2001  návrh ISO: DIS 15836 (Draft International Standard) hlasování o přijetí do 22. 1. 2003

20 Dublin Core - prvkyprvky Obsah:Intelektuální Identifikační údaje vlastnictví:zdroje: -název- tvůrce- datum -předmět- vydavatel- formát -popis- přispěvatel- identifikátor zdroje -typ zdroje- správa autorských- jazyk -zdroj práv -vztah -pokrytí

21 Dublin Core - kvalifikátorykvalifikátory •44 doporučených kvalifikátorů •Dvě třídy:zpřesnění prvku (24) ukazatel na schéma (20) •Není omezeno využití jiných kvalifikátorů •Obecně nelze očekávat podporu kvalifikátorů všemi systémy

22 Dublin Core: zápis a ukládání Značkovací jazyk Značkovací jazyk - soubor poznámek vkládaných do textu (značek), které vymezují způsob jeho interpretace Typy Typy značkovacích jazyků: –prezentační: –prezentační: vizuální odlišení různých znaků dokumentu (řez a velikost písma, odsazení, zarovnání atd.) •HTML, RTF, PS, T E X –deskriptivní: –deskriptivní: vyjádření obsahově důležitých znaků dokumentu (autor, nadpis, poznámka atd.) •SGML, XML Vložení do popisovaného dokumentu •HTML (XHTML - dočasná náhrada HTML, než se prosadí XML ) •XML/RDF

23 Dublin Core: HTML •Uložení v sekci dokumentu •Tagy a (XHTML:, ) <link rel="schema.DC" href="http://purl.org/DC/elements/1.1/" /> <meta name="DC.Prvek.kvalifikator" scheme="schema" lang="kod jazyka" content="Hodnota" />

24 Dublin Core: XML •Jednotlivé části dokumentu jsou označeny pomocí tagů, které určují jejich význam: Niven Pournelle Footfall •Obecně jde o výhodný formát pro dlouhodobé ukládání informací - jednoduchý, srozumitelný, přenositelný a univerzální datový formát

25 Generátor metadat Dublin Core Pomůcky pro popis internetových zdrojů: nástroje vyvinuté/lokalizované v rámci projektu WebArchiv – http://webarchiv.nkp.czhttp://webarchiv.nkp.cz Příklady zápisu metadat DC: internetový časopis Ikaros •HTMLHTML •XHTML •XML/RDF (Resource Description Framework - možnost využívat více metadatových schémat pro týž dokument, např. TEI -Text Encoding Initiative, EAD - Encoding Archival Description)

26 Ludmila Celbová, Národní knihovna ČR ludmila.celbova@nkp.cz http://webarchiv.nkp.cz


Stáhnout ppt "Zpracování elektronických zdrojů s dálkovým přístupem Ludmila Celbová Národní knihovna ČR Školení NK ČR, 5. 11. 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google