krok odbourat strach knihovníků z nepapírových médií">

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÉ KNIHOVNY A BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU Výsledky pilotního výzkumu Pavla Kovářová KISK FF MU, ÚISK FF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÉ KNIHOVNY A BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU Výsledky pilotního výzkumu Pavla Kovářová KISK FF MU, ÚISK FF UK."— Transkript prezentace:

1 ČESKÉ KNIHOVNY A BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU Výsledky pilotního výzkumu Pavla Kovářová KISK FF MU, ÚISK FF UK

2 Jak to cítíte Vy? Kdo z Vás si myslí, že knihovny mají své uživatele vzdělávat? Kdo z Vás si myslí, že knihovny mají své uživatele z řad dětí a dospívajících vzdělávat? Proč jsou počítače v knihovnách? Kdo z Vás si myslí, že by k počítačům měli mít přístup všichni uživatelé (i děti a dospívající)? Kdo z Vás si myslí, že informační gramotnost = knihovní gramotnost?

3 Moje pocity z "deckařů" Na základě semináře v MZK 2.11. 2011: "Musíme řadit knížky, nemáme čas věnovat se uživatelům" "Děti toho o technologiích a službách ví víc než my, tak co bychom jim mohli dát, spíš jim můžeme předat něco o knihách" Z konference Andersen: Myslíte si, že pro děti je přínosnější beseda o Máchovi než o kyberšikaně? Opačné názory výjimečné a nejisté následností – např. seminář Literatura pro děti a mládež ve filmu => krok odbourat strach knihovníků z nepapírových médií

4 Co chci říct? Work-in-progress Potenciál českých (veřejných) knihoven pro zvýšení bezpečnosti dětí na internetu a jeho využití Výsledky pilotního mapování v oblastech knihovna-děti- vzdělávání(-bezpečnost na internetu)

5 Jak to cítím já? Knihovny pro uživatele => vhodný respekt i k tomu, co chtějí, nejen co by měli Knihovny buď chtějí být sklad knih, nebo nabízet potřebné služby – nelze být na půl cesty Knihovny mají obrovský potenciál pomoci – není to nejlepší upotřebení?

6 Potenciál knihoven v ČR Zajištění přístupu veřejnosti k internetu (de iure) Považovány za důvěryhodné instituce Hustá celostátní síť Aktivní instituce neformálního vzdělávání k IG X celostátní projekty: centralizované, omezený dlouhodobý vliv a vztah s místní komunitou Spolupráce s místními školami Možnost oslovit různé skupiny lidí

7 Empirická data z mapování Přes potenciál něco nefunguje Neexistuje výzkum knihovny + bezpečnost na internetu => nejdříve nutné zmapování: Kvantitativní pilotní výzkum On-line dotazník Otevřený 8.-19. srpna 2011 Knihovníci osloveni přes 7 e-konferencí 261 odpovědí, 62 z institucí nabízejících vzdělávání dětem (Q5)

8 Obsah vzdělávání dětí (Q6) "Jiné" nejčastěji spolupráce se školami Vzdělávání se školami (Nejezchlebová, 2010): téměř všechny organizují pro školy vzdělávání spojené s činností knihovny

9 Vzdělávání s bezpečností na internetu (Q7) Q4 (pro všechny) – žádné „nemá smysl", 38 "ano, …" Q7 (děti) – 1x "nemá smysl", méně než Q4 „ano…" Obojí nejčastěji hodina 1-2x ročně

10 Postoje ke vzdělávání dětí o bezpečnosti na internetu Q8 Myslíte si, že by se knihovny měly v rámci svých vzdělávacích aktivit věnovat bezpečnosti dětí na internetu? Pozitivní 58 zaměstnanců institucí nabízejících vzdělávání dětí Negativní odpovědi: 7 ze všech 180, žádný neznal žádný online vzdělávací projekt 4 zaměstnanci institucí nabízejících vzdělávání 1 zaměstnanec instituce nabízející vzdělávání dětí

11 Povědomí o vzdělávacích projektech

12 Komentáře respondentů "Jsem si vědom, coby ředitel knihovny, zcela neuspokojivého stavu poskytování příslušného vzdělávání v oblasti, které se týká dotazník, naší institucí - není to aktuálně v našich personálních možnostech a prioritách. U vzdělávání dětí v této oblasti předpokládám, že se tomu věnují ZŠ na 2. stupni v rámci standardní výuky, pokud nikoliv, je problém v osnovách... To ovšem nevylučuje, že i knihovny mohou být vhodnými vzdělavateli veřejnosti stran 'internetové bezpečnosti'." "upozorňovat v rámci každé akce opraqvdu nelze - mělo by to dnes patřit k základním sociálním návykům jako třeba způsob chování na ulici, je to už běžná součást života" "nepochybně je to oblast pro naše další vzdělávání - nemáme dostatečný přehled a neumíme dosud téma zpracovat, systematicky jsme se příliš tématem nezabývali. Uvítáme podněty, školení, informace"

13 Co dotazník nepokrýval… Potenciál využit plně není => další výzkum Možné důvody: Primárně nutné věnovat se jiným oblastem než ICT Analogie s českými učiteli (Zounek, 2009): Obava ze ztráty statusu autority (děti ví o ICT víc) Problematické oblasti: přesvědčení knihovníků, postavení dětí (služby X ochrana) Knihovníci by měli pomoct, kde mohou – vzděláváním

14 Prvotní závěry Možný začátek problému – knihovníci jsou otevření, ale nutná pomoc Základ problému bezpečnosti na internetu v důvěryhodnosti šířených informací – téma pro knihovníky „Důvěřuj, ale prověřuj!"

15 DĚKUJI ZA POZORNOST. Dotazy?

16 Literatura ČESKÁ REPUBLIKA. Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy. Informace pro knihovny - portál Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. Praha: 30.12.2004 [cit. 2011-11-15]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm IFLA. Služby veřejných knihoven: Pokyny pro budoucí vývoj. SKIP: Archiv. 1999 [cit. 2011-11-15]. Dostupné z: www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Guidelines.rtf LA RUE, F. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue. United Nations Human Rights. 16.5.2011 [cit. 2011-11-15]. Dostupné z: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en. pdf NEJEZCHLEBOVÁ, J. Dotazník k informačnímu vzdělávání uživatelů v knihovnách ČR. Duha. [online]. 2010, roč. 2 [cit. 2011-11-15]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/dotaznik-k-informacnimu-vzdelavani- uzivatelu-v-knihovnach-cr SINGH, S. Kniha kódů a šifer : tajná komunikace od starého Egypta po kvantovou kryptografii. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-7363-268-7. ZOUNEK, J. Učitelé a technologie : mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-187-4.

17 OCHRANA SOUKROMÍ NA INTERNETU Se zaměřením na dětské uživatele Pavla Kovářová KISK FF MU, ÚISK FF UK

18 Soukromí a hranice Hranice se liší u kultur i jednotlivců … sféra integrity … obklopuje jednotlivce… kdekoli … statky, informace … nesmí bez svolení nikdo zasahovat … (z definic soukromí) S internetem nárůst sdílení i shromažďování informací => zmenšení soukromí Zákon jen etické minimum, některé chrání, jiné omezují soukromí, občas naráží

19 Zneužitelnost informací Člověk = vždy nejslabší článek zabezpečení Cílenější útok úspěšnější, ale náročnější Lze zneužít VŠECHNY informace, ale některé lépe Nejohroženější identifikační údaje X ¼ vytvořena hl. pro snadné zapamatování (Noska, 2010)

20 Zdroje informací OBĚŤ Zveřejněné informace (Programy) za informace Spyware Nedůvěryhodný správce Použité HW úložiště Hlavičky zpráv

21 Zmapované aspekty V ČR neexistují specializované výzkumy Řešeno: V zahraničí, např. v USA a GB v r. 2008 – 52 % respondentů neznalo své nastavení pro ochranu soukromí (The state of computer privacy) Na dílčí témata, např. monitoring zaměstnanců v 200 českých firmách – necelé ¾ používají monitoring, víc než ½ omezuje přístup k internetu (truconneXion) Zaměřené na děti, např. EU Kids Online 2010

22 EU Kids Online a užití internetu dětmi 60/75 (ČR) % online denně, dalších 33/22 % min. týdně Přístup k internetu: 49/63 % ve své ložnici, 33/39 % přes mobilní zařízení => privatizace ČR „vyšší užití, vyšší risk“, resp. „nové užití, nový risk“ Oznámení problému: 60 % sexuální zprávy, 77 % šikana, 53 % sexuální obrázky; 36 % rodičům, 28 % kamarádům a 24 % učiteli

23 Některá narušení soukromí dle EU Kids Online 12/17 % se cítilo něčím na internetu poškozeno 15/21 % obdrželo sexuální zprávy 6/8 % kyberšikana (19/26 % šikana online i offline dohromady) 30/46 % kontakt online s cizincem, jen 9/15 % následně setkání online, 11 % z nich (1 % z všech dotázaných) se špatnou zkušeností V posledním roce také 9/14 % nových typů: 7 % krádež identity (někdo použil heslo k přístupu k informacím nebo předstírání totožnosti) 4 % zneužití osobních informací (OI použity způsobem, který se oběti nelíbil) 1 % finanční podvod (ztráta financí podvodem na internetu)

24 Internet a pes

25 Sociální sítě Spojení starších komunikačních metod Jádrem uživatelské profily a jejich spojení Mobilní + stálá dostupnost a lokace Kdo není na Facebooku neexistuje Sdílení = zveřejnění Navazují na popularitu „vystavování se“ (např. Lidé, Líbímseti, Badoo…)Lidé LíbímsetiBadoo Neuvědomění si rizik a důsledků

26 Výzkum: SNS a dospívající Iniciátor Microsoft v r. 2010 v 11 evropských zemích 5 615 respondentů do 18 let a 8 566 dospělých Dospívající: Dle 43 % zveřejňování OI na internetu bezpečné Zveřejňují: skutečné jméno (85 %), fotografie sebe a přátel (71 %), školu (44 %), adresu (13 %) Většina omezuje přístup k informacím, volně nechává 17 % 63 % kontakt od neznámých, téměř 1/2 odpověděla Rodiče: 40 % nesleduje aktivitu dětí a jimi zveřejňované OI 50 % nesleduje dodržování pravidel pro ochranu soukromí

27 EU Kids Online a SNS 38 % 9-12 let profil na SNS, 20 % na FB; 13-16 let 77 % na SNS 17 % 9-12 let a 33 % 13-16 let víc než 100 kontaktů na SNS 29 % 9-12 let a 27 % 13-16 let veřejný profil 44 % 11-12 let, 29 % 13-14 let a 22 % 15-16 let neví, jak soukromí nastavit Uživatelé FB se statisticky významněji setkávají se sexuálními obrázky, sexuálními zprávami, šikanujícími zpráva a setkáváním offline s cizinci (rizikové faktory) V ČR vládne FB Většina spokojených uživatelů SNS

28 Proč to řešit? Sociální inženýrství Malware, hl. s rysy spywaru Nevyžádané zprávy: spam, scam, řetězové zprávy, hoaxřetězové zprávy Phishing a následovníci Phishing Kyberšikana: Ghyslain Raza (Star Wars Kid), Ryan Patric Halligan, Anna Halman, Megan MeierStar Wars Kid Kyberstalking Kybergrooming: Pavel HovorkaPavel Hovorka Sexting: Jessica Logan Krádež identity Vydírání: cizinec vydíral 80 Češek přes internet (8/2010) Soutěž o o nejkrásnější dítě na FB? Soutěž

29 Ochrana soukromí na internetu 100% bezpečnost neexistuje, ale lze se přiblížit Správné nastavení SW, hl. práv Použití a správné nastavení bezpečnostních aplikací Poučení uživatele a jeho bezpečné chování = základ Přemýšlet, hl. o možných důsledcích Být pozorný a zdravě nedůvěřivý Nebýt pohodlný => VZDĚLÁVÁNÍ nezbytné + EU Kids Online – silná souvislost s IG

30 Pomocné organizace ÚOOÚ Internet Hotline a Internet Helpline (Linka bezpečí Online) Internet Hotline (+ Policie ČR) Pomoc online.cz, Ewa má problém (Richard má problém) Pomoc online.czEwa má problém Iuridicum Remedium a občanské iniciativy Iuridicum Remedium

31 Nejvýznamnější obecné preventivní programy České: Saferinternet CZ + Bezpečně online Saferinternet CZBezpečně online e-bezpečí Bezpečný internet.cz (kurzy) Bezpečný internet.cz Český Microsoft Security CenterMicrosoft Security Center (iNeBe) Zahraniční: Microsoft Security Center Internet Safety Project Virtual Global Taskforce WiredSafety Safer Internet + inSafe (EU) Safer InternetinSafe Internet Watch Foundation (UK) Internet Watch Foundation i-SAFE, On Guard (USA) i-SAFEOn Guard KINSA, Media Awareness Network (Kanada) KINSAMedia Awareness Network

32 Zdroje k jednotlivým problémům Kyberšikana: Proti-šikaně (pod Saferinternet CZ)Proti-šikaně Malware: Virový radar, Virus Bulletin, SecureList, Viry.cz + stránky anti-malwarů (např.: F-Secure, Kaspersky, McAfee, Norton, Lavasoft, DoShelp.com)Virový radarVirus BulletinSecureListViry.czF-SecureKaspersky McAfeeNortonLavasoftDoShelp.com Nevyžádané zprávy: snopes.com, HoaxSlayer, Hoax.czsnopes.comHoaxSlayerHoax.cz Phishing: Anti-Phishing Working Group, Anti-Phishing Phil™ Training GameAnti-Phishing Working GroupAnti-Phishing Phil™ Training Game Hry: PEGIPEGI Nové bezpečnostní mezery: CVE (Common Vulnerabilities and Exposured), CERT, SANS Institute, CIS (Center for Internet Security), Security FocusCVECERTSANS Institute CISSecurity Focus

33 DĚKUJI ZA POZORNOST. Dotazy? E-dotazy: kovarovap@gmail.comkovarovap@gmail.com

34 Použitá literatura BOTT, Ed, SIECHERT, Carl. Mistrovství v zabezpečení Microsoft Windows 2000 a XP. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2004. 696 s. ISBN 80-722-6878-3. DOSEDĚL, Tomáš. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Brno : Computer Press, 2004. 190 s. ISBN 80- 251-0106-1. KRATOCHVIL, Petr. CHIP [online]. 17.02.2011 [cit. 2011-11-22]. Firmy sledují zneužívání pracovní doby na počítačích. Dostupné z WWW:. LIVINGSTONE, Sonia, et al. LSE [online]. Sept 2011 [cit. 2011-11-22]. EU Kids Online: Final report. Dostupné z WWW:. ISSN 2045-256X. LIVINGSTONE, Sonia, et al. LSE [online]. London : 2011 [cit. 2011-11-22]. Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full Findings. Dostupné z WWW:. ISSN 2045-2551. Meme Center [online]. 2011 [cit. 2011-11-22]. Classic: On the internet, nobody knows you're a dog. Dostupné z WWW:. Microsoft [online]. 9. února 2010 [cit. 2011-11-22]. Polovina dětí reaguje na internetu na zprávy od cizích lidí – ze zvědavosti. Dostupné z WWW:. Social Signal [online]. 2011 [cit. 2011-11-22]. Your friend just sniffed you! Sniff back? (y/n). Dostupné z WWW:. Steganos [online]. 2008 [cit. 2011-04-29]. The state of computer privacy : Steganos 2008 survey into PC security. Dostupný z WWW:.


Stáhnout ppt "ČESKÉ KNIHOVNY A BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU Výsledky pilotního výzkumu Pavla Kovářová KISK FF MU, ÚISK FF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google