Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České knihovny a bezpečnost dětí na internetu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České knihovny a bezpečnost dětí na internetu"— Transkript prezentace:

1 České knihovny a bezpečnost dětí na internetu
Výsledky pilotního výzkumu Pavla Kovářová KISK FF MU, ÚISK FF UK

2 Jak to cítíte Vy? Kdo z Vás si myslí, že knihovny mají své uživatele vzdělávat? Kdo z Vás si myslí, že knihovny mají své uživatele z řad dětí a dospívajících vzdělávat? Proč jsou počítače v knihovnách? Kdo z Vás si myslí, že by k počítačům měli mít přístup všichni uživatelé (i děti a dospívající)? Kdo z Vás si myslí, že informační gramotnost = knihovní gramotnost?

3 Moje pocity z "deckařů" Na základě semináře v MZK 2.11. 2011:
"Musíme řadit knížky, nemáme čas věnovat se uživatelům" "Děti toho o technologiích a službách ví víc než my, tak co bychom jim mohli dát, spíš jim můžeme předat něco o knihách" Z konference Andersen: Myslíte si, že pro děti je přínosnější beseda o Máchovi než o kyberšikaně? Opačné názory výjimečné a nejisté následností – např. seminář Literatura pro děti a mládež ve filmu => krok odbourat strach knihovníků z nepapírových médií

4 Co chci říct? Work-in-progress
Potenciál českých (veřejných) knihoven pro zvýšení bezpečnosti dětí na internetu a jeho využití Výsledky pilotního mapování v oblastech knihovna-děti-vzdělávání(-bezpečnost na internetu)

5 Jak to cítím já? Knihovny pro uživatele => vhodný respekt i k tomu, co chtějí, nejen co by měli Knihovny buď chtějí být sklad knih, nebo nabízet potřebné služby – nelze být na půl cesty Knihovny mají obrovský potenciál pomoci – není to nejlepší upotřebení?

6 Potenciál knihoven v ČR
Zajištění přístupu veřejnosti k internetu (de iure) Považovány za důvěryhodné instituce Hustá celostátní síť Aktivní instituce neformálního vzdělávání k IG X celostátní projekty: centralizované, omezený dlouhodobý vliv a vztah s místní komunitou Spolupráce s místními školami Možnost oslovit různé skupiny lidí

7 Empirická data z mapování
Přes potenciál něco nefunguje Neexistuje výzkum knihovny + bezpečnost na internetu => nejdříve nutné zmapování: Kvantitativní pilotní výzkum On-line dotazník Otevřený srpna 2011 Knihovníci osloveni přes 7 e-konferencí 261 odpovědí, 62 z institucí nabízejících vzdělávání dětem (Q5)

8 Obsah vzdělávání dětí (Q6)
"Jiné" nejčastěji spolupráce se školami Vzdělávání se školami (Nejezchlebová, 2010): téměř všechny organizují pro školy vzdělávání spojené s činností knihovny

9 Vzdělávání s bezpečností na internetu (Q7)
Q4 (pro všechny) – žádné „nemá smysl", 38 "ano, …" Q7 (děti) – 1x "nemá smysl", méně než Q4 „ano…" Obojí nejčastěji hodina 1-2x ročně

10 Postoje ke vzdělávání dětí o bezpečnosti na internetu
Q8 Myslíte si, že by se knihovny měly v rámci svých vzdělávacích aktivit věnovat bezpečnosti dětí na internetu? Pozitivní 58 zaměstnanců institucí nabízejících vzdělávání dětí Negativní odpovědi: 7 ze všech 180, žádný neznal žádný online vzdělávací projekt 4 zaměstnanci institucí nabízejících vzdělávání 1 zaměstnanec instituce nabízející vzdělávání dětí

11 Povědomí o vzdělávacích projektech

12 Komentáře respondentů
"Jsem si vědom, coby ředitel knihovny, zcela neuspokojivého stavu poskytování příslušného vzdělávání v oblasti, které se týká dotazník, naší institucí - není to aktuálně v našich personálních možnostech a prioritách. U vzdělávání dětí v této oblasti předpokládám, že se tomu věnují ZŠ na 2. stupni v rámci standardní výuky, pokud nikoliv, je problém v osnovách... To ovšem nevylučuje, že i knihovny mohou být vhodnými vzdělavateli veřejnosti stran 'internetové bezpečnosti'." "upozorňovat v rámci každé akce opraqvdu nelze - mělo by to dnes patřit k základním sociálním návykům jako třeba způsob chování na ulici, je to už běžná součást života" "nepochybně je to oblast pro naše další vzdělávání - nemáme dostatečný přehled a neumíme dosud téma zpracovat, systematicky jsme se příliš tématem nezabývali. Uvítáme podněty, školení, informace"

13 Co dotazník nepokrýval…
Potenciál využit plně není => další výzkum Možné důvody: Primárně nutné věnovat se jiným oblastem než ICT Analogie s českými učiteli (Zounek, 2009): Obava ze ztráty statusu autority (děti ví o ICT víc) Problematické oblasti: přesvědčení knihovníků, postavení dětí (služby X ochrana) Knihovníci by měli pomoct, kde mohou – vzděláváním

14 Prvotní závěry Možný začátek problému – knihovníci jsou otevření, ale nutná pomoc Základ problému bezpečnosti na internetu v důvěryhodnosti šířených informací – téma pro knihovníky „Důvěřuj, ale prověřuj!"

15 DĚKUJI ZA POZORNOST. Dotazy?

16 Literatura ČESKÁ REPUBLIKA. Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy. Informace pro knihovny - portál Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. Praha: [cit ]. Dostupné z: IFLA. Služby veřejných knihoven: Pokyny pro budoucí vývoj. SKIP: Archiv [cit ]. Dostupné z: LA RUE, F. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue. United Nations Human Rights [cit ]. Dostupné z: NEJEZCHLEBOVÁ, J. Dotazník k informačnímu vzdělávání uživatelů v knihovnách ČR. Duha. [online]. 2010, roč. 2 [cit ]. ISSN Dostupné z: SINGH, S. Kniha kódů a šifer : tajná komunikace od starého Egypta po kvantovou kryptografii. Praha: Argo, ISBN ZOUNEK, J. Učitelé a technologie : mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido, ISBN

17 Ochrana soukromí na internetu
Se zaměřením na dětské uživatele Pavla Kovářová KISK FF MU, ÚISK FF UK

18 Soukromí a hranice Hranice se liší u kultur i jednotlivců
… sféra integrity … obklopuje jednotlivce… kdekoli … statky, informace … nesmí bez svolení nikdo zasahovat … (z definic soukromí) S internetem nárůst sdílení i shromažďování informací => zmenšení soukromí Zákon jen etické minimum, některé chrání, jiné omezují soukromí, občas naráží

19 Zneužitelnost informací
Člověk = vždy nejslabší článek zabezpečení Cílenější útok úspěšnější, ale náročnější Lze zneužít VŠECHNY informace, ale některé lépe Nejohroženější identifikační údaje X ¼ vytvořena hl. pro snadné zapamatování (Noska, 2010) 19 19

20 Zdroje informací OBĚŤ Zveřejněné informace (Programy) za informace
Spyware Nedůvěryhodný správce Použité HW úložiště Hlavičky zpráv

21 Zmapované aspekty V ČR neexistují specializované výzkumy Řešeno:
V zahraničí, např. v USA a GB v r – 52 % respondentů neznalo své nastavení pro ochranu soukromí (The state of computer privacy) Na dílčí témata, např. monitoring zaměstnanců v 200 českých firmách – necelé ¾ používají monitoring, víc než ½ omezuje přístup k internetu (truconneXion) Zaměřené na děti, např. EU Kids Online 2010

22 EU Kids Online a užití internetu dětmi
60/75 (ČR) % online denně, dalších 33/22 % min. týdně Přístup k internetu: 49/63 % ve své ložnici, 33/39 % přes mobilní zařízení => privatizace ČR „vyšší užití, vyšší risk“, resp. „nové užití, nový risk“ Oznámení problému: 60 % sexuální zprávy, 77 % šikana, 53 % sexuální obrázky; 36 % rodičům, 28 % kamarádům a 24 % učiteli

23 Některá narušení soukromí dle EU Kids Online
12/17 % se cítilo něčím na internetu poškozeno 15/21 % obdrželo sexuální zprávy 6/8 % kyberšikana (19/26 % šikana online i offline dohromady) 30/46 % kontakt online s cizincem, jen 9/15 % následně setkání online, 11 % z nich (1 % z všech dotázaných) se špatnou zkušeností V posledním roce také 9/14 % nových typů: 7 % krádež identity (někdo použil heslo k přístupu k informacím nebo předstírání totožnosti) 4 % zneužití osobních informací (OI použity způsobem, který se oběti nelíbil) 1 % finanční podvod (ztráta financí podvodem na internetu)

24 Internet a pes

25 Sociální sítě Spojení starších komunikačních metod
Jádrem uživatelské profily a jejich spojení Mobilní + stálá dostupnost a lokace Kdo není na Facebooku neexistuje Sdílení = zveřejnění Navazují na popularitu „vystavování se“ (např. Lidé, Líbímseti, Badoo…) Neuvědomění si rizik a důsledků

26 Výzkum: SNS a dospívající
Iniciátor Microsoft v r v 11 evropských zemích 5 615 respondentů do 18 let a 8 566 dospělých Dospívající: Dle 43 % zveřejňování OI na internetu bezpečné Zveřejňují: skutečné jméno (85 %), fotografie sebe a přátel (71 %), školu (44 %), adresu (13 %) Většina omezuje přístup k informacím, volně nechává 17 % 63 % kontakt od neznámých, téměř 1/2 odpověděla Rodiče: 40 % nesleduje aktivitu dětí a jimi zveřejňované OI 50 % nesleduje dodržování pravidel pro ochranu soukromí

27 EU Kids Online a SNS 38 % 9-12 let profil na SNS, 20 % na FB; let 77 % na SNS 17 % 9-12 let a 33 % let víc než 100 kontaktů na SNS 29 % 9-12 let a 27 % let veřejný profil 44 % let, 29 % let a 22 % let neví, jak soukromí nastavit Uživatelé FB se statisticky významněji setkávají se sexuálními obrázky, sexuálními zprávami, šikanujícími zpráva a setkáváním offline s cizinci (rizikové faktory) V ČR vládne FB Většina spokojených uživatelů SNS

28 Proč to řešit? Sociální inženýrství Malware, hl. s rysy spywaru
Nevyžádané zprávy: spam, scam, řetězové zprávy, hoax Phishing a následovníci Kyberšikana: Ghyslain Raza (Star Wars Kid), Ryan Patric Halligan, Anna Halman, Megan Meier Kyberstalking Kybergrooming: Pavel Hovorka Sexting: Jessica Logan Krádež identity Vydírání: cizinec vydíral 80 Češek přes internet (8/2010) Soutěž o o nejkrásnější dítě na FB?

29 Ochrana soukromí na internetu
100% bezpečnost neexistuje, ale lze se přiblížit Správné nastavení SW, hl. práv Použití a správné nastavení bezpečnostních aplikací Poučení uživatele a jeho bezpečné chování = základ Přemýšlet, hl. o možných důsledcích Být pozorný a zdravě nedůvěřivý Nebýt pohodlný => VZDĚLÁVÁNÍ nezbytné + EU Kids Online – silná souvislost s IG

30 Pomocné organizace ÚOOÚ
Internet Hotline a Internet Helpline (Linka bezpečí Online) (+ Policie ČR) Pomoc online.cz, Ewa má problém (Richard má problém) Iuridicum Remedium a občanské iniciativy

31 Nejvýznamnější obecné preventivní programy
České: Saferinternet CZ + Bezpečně online e-bezpečí Bezpečný internet.cz (kurzy) Český Microsoft Security Center (iNeBe) Zahraniční: Microsoft Security Center Internet Safety Project Virtual Global Taskforce WiredSafety Safer Internet + inSafe (EU) Internet Watch Foundation (UK) i-SAFE, On Guard (USA) KINSA, Media Awareness Network (Kanada)

32 Zdroje k jednotlivým problémům
Kyberšikana: Proti-šikaně (pod Saferinternet CZ) Malware: Virový radar, Virus Bulletin, SecureList, Viry.cz + stránky anti-malwarů (např.: F-Secure, Kaspersky, McAfee, Norton, Lavasoft, DoShelp.com) Nevyžádané zprávy: snopes.com, HoaxSlayer, Hoax.cz Phishing: Anti-Phishing Working Group, Anti-Phishing Phil™ Training Game Hry: PEGI Nové bezpečnostní mezery: CVE (Common Vulnerabilities and Exposured), CERT, SANS Institute, CIS (Center for Internet Security), Security Focus

33 Dotazy? E-dotazy: kovarovap@gmail.com
Děkuji za pozornost. Dotazy? E-dotazy:

34 Použitá literatura BOTT, Ed, SIECHERT, Carl. Mistrovství v zabezpečení Microsoft Windows 2000 a XP. 1. vyd. Brno : Computer Press, s. ISBN  DOSEDĚL, Tomáš. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Brno : Computer Press, s. ISBN  KRATOCHVIL, Petr. CHIP [online] [cit ]. Firmy sledují zneužívání pracovní doby na počítačích. Dostupné z WWW: <http://www.chip.cz/novinky/internet/2011/02/firmy-sleduji-zneuzivani-pracovni-doby-na-pocitacich>. LIVINGSTONE, Sonia, et al. LSE [online]. Sept 2011 [cit ]. EU Kids Online: Final report. Dostupné z WWW: ISSN X. LIVINGSTONE, Sonia, et al. LSE [online]. London : 2011 [cit ]. Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full Findings. Dostupné z WWW: ISSN Meme Center [online] [cit ]. Classic: On the internet, nobody knows you're a dog. Dostupné z WWW: <http://www.memecenter.com/fun/63651/classic-on-the-internet-nobody-knows-youre-a-dog>. Microsoft [online]. 9. února 2010 [cit ]. Polovina dětí reaguje na internetu na zprávy od cizích lidí – ze zvědavosti. Dostupné z WWW: <http://www.microsoft.com/cze/presspass/msg/ _news1.mspx>. Social Signal [online] [cit ]. Your friend just sniffed you! Sniff back? (y/n). Dostupné z WWW: <http://www.socialsignal.com/cartoon/your-friend-just-sniffed-you-sniff-back-yn>. Steganos [online] [cit ]. The state of computer privacy : Steganos 2008 survey into PC security. Dostupný z WWW: <www.steganos.com/uploads/media/Steganos_Press_Release_ _SurveyPCusersGraphicsWhitePaper.pdf>.


Stáhnout ppt "České knihovny a bezpečnost dětí na internetu"

Podobné prezentace


Reklamy Google