Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍPRAVA + Pohledem poradců KM Opava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍPRAVA + Pohledem poradců KM Opava"— Transkript prezentace:

1 PŘÍPRAVA + Pohledem poradců KM Opava
Bc. Alena Vaculová – vedoucí osobní poradce Mgr. Helena Kozáková – osobní poradce Mgr. Beata Bláhová – osobní poradce Mgr. Martina Černá – osobní poradce a monitoring trhu práce Bc. Petra Cáblová – osobní poradce Ing. Jaroslava Witoszková – odborný pracovník Libor Menšík – monitoring trhu práce Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

2 PŘÍPRAVA + Cílová skupina projektu:
Projekt je zaměřen na osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců, u kterých neproběhla aktivizace a nedošlo k jejich úspěšnému uplatnění na trhu práce. Podle odborníků probíhá adaptace člověka na ztrátu zaměstnání takto: ►Bezprostředně po ztrátě následuje šok. Někteří popisují první fázi jako krátkou fázi pocitu uvolnění a svátečních dnů. ►Pokud člověk nenalezne zaměstnání, nastává druhá fáze úzkosti a deprese, pesimismu, ztráty duševní rovnováhy. ►Při dlouhodobé nezaměstnanosti (déle než 6 měsíců) přichází třetí fáze, která se vyznačuje ztrátou naděje, obavami z budoucnosti, zhroucením aktivních životních postojů, apatií, nízkým sebevědomím, pocity bezmocnosti, krátkým časový horizontem uvažování, apod.

3 Počet účastníků zařazeno do soc. prac. terapie 168 účastníků
vstoupilo do projektu účastníků zařazeno do soc. prac. terapie 168 účastníků z toho: vstoupilo do soc. prac. terapie 164 účastníků soc. prac. terapii absolvovalo účastníků soc. prac. terapii neabsolvovalo účastníků z toho: zaměstnáno účastníků nemoc účastníků vyřazeno účastníků

4 Úroveň vzdělání základní 47 účastníků vyučen/a 73 účastníků
s maturitou 42 účastníků vysokoškolské účastníků

5 Aktivity KM nabídnuto 2 – 5 pozic na každé schůzce s OP
s ohledem na § 20, zákona 435/ 2004 Sb. vhodné zaměstnání pro uchazeče s délkou evidence na UP delší než jeden rok » zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti » délka pracovní doby činí nejméně 50% stanovené týdenní pracovní doby » odpovídá zdravotní způsobilosti, pokud možno kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti účastníka

6 Ø 6,5 hod. na každého účastníka
Aktivity KM Podporované zaměstnání Σ 727,5 hodin pro 115 účastníků Ø 6,5 hod. na každého účastníka

7 Interaktivní školení měkkých dovedností
Aktivity KM Interaktivní školení měkkých dovedností Obsah: → Analýza pracovního trhu → Motivace k práci → Výběr vhodných pozic → Telefonický kontakt ☺ → Formát životopisu a motivačního dopisu → Způsob sebeprezentace verbální i neverbální ☺ → Příprava na výběrové řízení ☺ - nutné informace o firmě do které se hlásím - možné otázky u pohovoru

8 Interaktivní školení měkkých dovedností
Aktivity KM Interaktivní školení měkkých dovedností Forma: → malé skupinky 3 – 4 účastníků důkladně promyšlené skladby ☺ → 2 x týdně á 1,5 hod. dle zájmu účastníků → teoretická část v učebně, praktická v internetovém kabinetu → vzájemné interaktivní působení ☺

9 Interaktivní školení měkkých dovedností
Aktivity KM Interaktivní školení měkkých dovedností Návštěvnost: → osloveno 28 OP doporučených účastníků → nedostavilo se 3 oslovení účastníci → účastnilo se 1x 10 účastníků → účastnilo se 2x a vícekrát 15 účastníků

10 Rekapitulace 60 účastníků vstoupilo do projektu 168 účastníků
soc. prac. terapii absolvovalo účastníků zaměstnáno k 60 účastníků

11 Kazuistika Muž 34 let, vyučen v oboru elektro, vada řeči-balbuties a skolioza páteře (nebyl uznán OZZ). V evidenci UP od , účast v projektu od Trvalé bydliště na vesnici asi 10 km od Opavy, praxe v jiných odvětvích než obor vyučení. Dříve pracoval mimo svůj obor v Německu, tam zároveň zdokonaloval cizí jazyk. Nyní spolu s OP hledána práce v oboru elektro nebo jako pracovník ve skladu. Účast na několika výběrových řízeních, z důvodu nedostatku praxe v tomto oboru bez úspěchu. Neúspěchy na výběrových řízeních účastníka nedemotivovaly, nestále oslovoval nové zaměstnavatele i v lokalitě Ostrava. Vzhledem k tomu, že byl aktivním řidičem, počítal s každodenním dojížděním. Společně s OP nalezena pozice „asistent logistiky“ v Nošovicích. Účastník byl OP důkladně připraven na výběrové řízení, ve kterém uspěl a následně přijal nabízenou pozici , přestože musí denně dojíždět cca 60 km. Nastoupil

12 Kazuistika Muž 58 let, vyučen v oboru kominík, trvalé bydliště v Opavě. V evidenci UP od , v projektu od Bez zdravotního omezení, avšak stále uvádí různé zdravotní neduhy a vysoký věk jako překážky v práci. Za prací odmítá dojíždět, chce pracovat pouze v Opavě a jako skladník nebo v divadle, „protože to je nenáročná práce“. Ve svém oboru nikdy nepracoval, zastával pouze různé pomocné práce. Nabídky prac. pozic odmítal mj. pro nízkou mzdu pod 15tis.Kč. Celkem 7x absolvoval VŘ, kde otevřeně hovořil o tom,že se dostavil jen z donucení, že preferuje soc. dávky. Jeho aktivitou při hledání práce bylo nošení razítek z vrátnic různých podniků. Na soc. prac. terapii docházel také velmi nerad,což dával veřejně najevo a ovlivňoval tak ostatní. V 11/2011 pozván na dvě VŘ: topič - odmítl přímo na VŘ z důvodů „nízké“ mzdy a prac. doby od 4.00hod. „Tohle je práce tak leda pro důchodce “. Dělník pásové výroby – odmítl z důvodu dojíždění (3km MHD) , nízké mzdy, fyz. náročné práce a přítomnosti vězeňkyň. „Tady já nebudu, to je práce leda pro ženské“ . Z projektu vyřazen Následně zjištěno vyřazení rovněž z UP.

13 vedoucí osobní poradkyně KM Opava
PŘÍPRAVA + Děkuji za pozornost. Bc. Alena Vaculová vedoucí osobní poradkyně KM Opava únor 2012


Stáhnout ppt "PŘÍPRAVA + Pohledem poradců KM Opava"

Podobné prezentace


Reklamy Google