Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křižovatky umění - přelom 19. a 20. století Světová literatura na přelomu 19. a 20. století Předmět: Umění a kultura Ročník: 3. Anotace: Prezentace s výkladem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křižovatky umění - přelom 19. a 20. století Světová literatura na přelomu 19. a 20. století Předmět: Umění a kultura Ročník: 3. Anotace: Prezentace s výkladem,"— Transkript prezentace:

1 Křižovatky umění - přelom 19. a 20. století Světová literatura na přelomu 19. a 20. století Předmět: Umění a kultura Ročník: 3. Anotace: Prezentace s výkladem, obrazovým materiálem a ukázkami literárních děl Klíčová slova : impresionismus, symbolismus, dekadence, CH. Baudelaire, J.A.Rimbaud,P. Verlaine, S. Mallarmé, O. Wilde, W. Whitman Autor: Mgr. Alena Tichá Datum: 20. 1. 2013 Škola: Gymnázium Jana Opletala Litovel

2  narůstání společenských problémů  překotný rozvoj civilizace, rychlé životní tempo, konkurenční boj  šíření pesimismu, obavy z budoucnosti, pocit bezvýchodnosti, katastrofické nálady, všeobecný pocit krize  vliv filozofie - A. Schopenhauer, F.Nietzsche  období nazýváno jako „konec století“ (fin de siécle)

3  hledání nového způsobu vyjadřování – vznik nových uměleckých směrů (impresionismus, symbolismus, dekadence, civilismus, futurismus)  důraz na svobodu jedince (individualismus)  osobité vidění světa, pravdivé vyjádření vlastních zkušeností, prožitků

4  lat. impressio = dojem  zachycení dojmů, pocitů a nálad  působení na smysly, zvukové asociace, melodičnost veršů  rozvoj lyrických žánrů (přírodní lyrika, tzv. lyrizace prózy – uvolnění kompozice, oslabení příběhu, zachycení nálady, zvuků, vůní, fragmentárnost)  Paul Verlaine

5  vznik v 80. l. 19. st. ve Francii  vyjádření pomocí náznaků, symbolů, obrazových pojmenování  stav duše, prožitek je možné vyvolat prostřednictvím znaků  sblížení poezie s hudbou  vznik volného verše  CH. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarmé

6  franc. décadence = úpadek  opovrhování společností, tvorba „čistého uměním“ (lartpourlartismus)  individualismus, zaměření na vlastní nitro  hledání krásy v ošklivosti, skepse, nuda, marnost, opovržení životem, neschopnost jednat  tabuizovaná témata: morbidita, erotika, kult smrti, zla, satanismus  P. Verlaine, S. Mallarmé, O. Wilde

7  Francie  termín použil ve svých esejích P. Verlaine  revoltovali, svým životem a tvorbou pobuřovali měšťanskou morálku  Ch. Baudelaire, P. Verlaine, J.A.Rimbaud, S. Mallarmé

8  francouzský básník, výtvarný kritik, esejista  „otec“ moderní poezie  bohémský život  odsouzen k pokutě za nemravnost Dílo:  Květy zla - cynismus, syrová otevřenost  Malé básně v próze Zdroj: [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Baudelaire.jpg

9 Vzpomeňte, duše má, nač za letního rána, jak stvořeného pro lásku, jsme přišli: u cesty zdechlina rozežraná na horkém loži z oblázků, s nohama nahoru jak žena všeho znalá a potíc jedy zpod žáru, nedbale nestoudně dokořán otvírala své břicho plné výparů. Na tuto hnilobu zářilo slunce zlobně, jak dopéci by chtělo tu a velké Přírodě zas vrátit stonásobně, co spojilo kdys v jednotu ; A nebe patřilo, jak zdechlina v své slávě jako květ rozvíjí se dál. Takový silný puch, že vy jste z toho v trávě div neomdlela, na vás vál. A mouchy bzučely nad břichem, z jehož hnilob dralo se černo páchnoucích pluků larv, valících se jako černý sirob podél těch cárů živoucích. To všechno kleslo a stoupalo jak vlna, či perlilo se praskajíc, to tělo, řekl bych, nafouklé mlhou zplna, množí se, žije ještě víc. Čítanka pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, s.226 ISBN 80-723-5183-4.

10  představitel symbolismu  zachycení nálad a bezprostřednosti  sblížení s J. A. Rimbaudem, společné toulky po Evropě, za jeho postřelení vězněn Dílo:  program. b. Básnické umění – formulace základních principů symbolismu  b. sb. Saturnské básně Zdroj: [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verlaine.gif

11 Především hudbu! V poezii dej přednost všemu lichému, bez tíhy, nestrojenému, rozptylné, vzdušné melodii ! Vol slova nečekaná, až matoucí smyslem: jak je milý zpěv, kde se mlhy zasnoubily s tím jádrem, o němž zpívat máš. Toť krásné oko pod závojem, polední slunce s chvěním duh, podzimní nebe, chladný vzduch, v němž blýská se to hvězdným rojem. My chceme básnit odstínem, nikoli barvou. V odstínu je, co lesní rohy zasnubuje jen flétnám a snu zas je sen. Pointa báseň zabít stačí, i krutý vtip a kluzký smích, pryč od těch zvyků kuchyňských, kdy česnek nutí blankyt k pláči! SOCHROVÁ, Marie. Čítanka 2 k Literatuře v kostce: [pro střední školy]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Fragment, 2000, s.148 ISBN 80-720-0383-6.

12  básnická tvorba mezi 15. a 19. rokem (vycházela jen časopisecky)  zvukomalebnost, otevřenost, metaforičnost, metoda kontrastu Dílo:  b. Opilý koráb  b. sb. Iluminace  (vydal Verlaine) Zdroj: [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rimbaud-Carjat-02.jpg

13 A čerň, E běl, I nach, O modř, U zeleň hlásek, já jednou vypovím váš různý vznik a druh. A, černý korzet, plný rudých much, jež bzučí kolem páchnoucích a krutých pasek, zátoka stínů, E, běl stanů, čirý vzduch, šíp ker a bílých králů, chvění vrásek, I, purpur, krev a smích, jenž tryská ze rtů krásek ve hněvu, anebo kajícný bludný kruh. U, božské vibrace, U zeleň moří s vesly, mír pastvin s dobytkem, mír vrásek, které kreslí prst alchymie pilným čelům vševědů, O, zvučná polnice, klid vesmírného vřídla, jímž poletují planety a archandělská křídla. - O, modrý paprsek jejího pohledu. SOCHROVÁ, Marie. Čítanka 2 k Literatuře v kostce: [pro střední školy]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Fragment, 2000, s.150 ISBN 80-720-0383-6.

14  francouzský básník, esejista  chtěl sloučit poezii s hudebním a výtvarným uměním  zájem o asociační metodu, grafický účinek veršů – vliv na vývoj surrealismu Dílo:  Faunovo odpoledne - užití hudební instrumentace slova

15  anglický spisovatel a dramatik  představitel dekadence Dílo:  Obraz Doriana Graye - jediný román, odsouzený literární kritikou  pohádky Šťastný princ, Slavík a růže  komedie Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa Zdroj: [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oscar_Wilde_crop.jpg

16 (…) To, co ho před chvílí vzrušilo a teď, když tu stál a zíral na odraz vlastních půvabů, blesklo mu hlavou, jak dokonale pravdivé bylo to líčení. Ano, přijde den, kdy bude mít obličej vrásčitý a scvrklý, oči mdlé a bezbarvé, postavu neladnou a znetvořenou. Ten nach mu ze rtů vyprchá a to zlato z vlasů se mu vytratí. Život, který v něm má zformovat duši, mu zničí tělo. Bude hrůzný, ohyzdný a těžkopádný. Když na to pomyslil, projel jím jako nůž ostrý náraz bolesti a rozechvěl všechny jeho jemné nervy. Oči mu ztemněly do ametystova a pokryly se mlhou slz. Měl pocit, jako by se mu na srdce položila ruka z ledu. (…) „Jak je to smutné!“ šeptal Dorian Gray, stále upíraje oči na svůj portrét. „Jak je to smutné! Já budu jednou starý, strašný, příšerný. Ale tenhle obraz zůstane vždycky mladý. Nikdy nebude starší než v tomto pamětihodném červnovém dni… Kdyby to tak mohlo být opačně! Kdybych tak já mohl zůstat vždycky mladý a stárnout mohl ten obraz! Za to – za to bych dal všecko! Ano, na celém světě není pranic, co bych za to nedal. Dal bych za to svou vlastní duši.“ MAŠKOVÁ, Drahuše. Čítanka 3: k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, s.17 Maturita (Petra Velanová). ISBN 80-868-7300-5.

17  americký básník  průkopník civilismu (zobrazení technických vymožeností, zájem o pokrok a vývoj civilizace, oslava lidské práce, demokracie a svobody, odmítnutí otroctví – volný verš) Dílo: b. sb. Stébla trávy Zdroj: [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walt_Whitman_by_Mathew_Brady.jpg

18 Zpěv radosti Ó vytvořit nejjásavější zpěv! Plný hudby – plný mužství, ženství a dětství! Plný všedních zaměstnání – plný obilí a stromů. (…) Ó radosti strojvůdcovy! hnát lokomotivu! Slyšet syčení páry, jásavý skřípot, parní píšťalu, rozesmátou lokomotivu! Vyrazit neodolatelnou cestou a rychlostí do dálky! Ó radostné toulání přes pole a stráně! Stébla a květy nejobyčejnějšího plevele, vlhké, svěží ticho lesa, Nádherná vůně půdy za svítání a celé odpoledne. SOCHROVÁ, Marie. Čítanka 2 k Literatuře v kostce: [pro střední školy]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Fragment, 2000, s.154 ISBN 80-720-0383-6.

19 G. Apollinaire, CH. Morgenstern  Vznik nových směrů  Futurismus – F. T. Marinetti, Vl. Majakovskij  Expresionismus – G. Trakl  Dadaismus – Tristan Tzara  Surrealismus – André Breton  Kubismus (kubofuturismus)  Existencialimus

20  POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura: přehled středoškolského učiva : [včetně současné literatury. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 207 s. Maturita. ISBN 80-902-5716-X.  SOCHROVÁ, Marie, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Český jazyk a literatura: literatura, český jazyk, čtenářský deník, cvičení z českého jazyka : [ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy]. 1. vyd. [Havlíčkův Brod: Fragment], 2007, 88, 104, 140, 126 s. Maturita. ISBN 978-80-253-0468- 6.  Čítanka pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, s.351 ISBN 80-723-5183-4.  SOCHROVÁ, Marie. Čítanka 2 k Literatuře v kostce: [pro střední školy]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Fragment, 2000, s.168 ISBN 80-720-0383-6.  MAŠKOVÁ, Drahuše. Čítanka 3: k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, s.207 Maturita (Petra Velanová). ISBN 80-868-7300-5.


Stáhnout ppt "Křižovatky umění - přelom 19. a 20. století Světová literatura na přelomu 19. a 20. století Předmět: Umění a kultura Ročník: 3. Anotace: Prezentace s výkladem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google