Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světová literatura na přelomu 19. a 20. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světová literatura na přelomu 19. a 20. století"— Transkript prezentace:

1 Světová literatura na přelomu 19. a 20. století
Literární moderna Světová literatura na přelomu 19. a 20. století Křižovatky umění - přelom 19. a 20. století Světová literatura na přelomu 19. a 20. století Předmět: Umění a kultura Ročník: 3. Anotace: Prezentace s výkladem, obrazovým materiálem a ukázkami literárních děl Klíčová slova: impresionismus, symbolismus, dekadence, CH. Baudelaire, J.A.Rimbaud,P. Verlaine, S. Mallarmé, O. Wilde, W. Whitman Autor: Mgr. Alena Tichá Datum: Škola: Gymnázium Jana Opletala Litovel

2 Konec 19. století narůstání společenských problémů
překotný rozvoj civilizace, rychlé životní tempo, konkurenční boj šíření pesimismu, obavy z budoucnosti, pocit bezvýchodnosti, katastrofické nálady, všeobecný pocit krize vliv filozofie - A. Schopenhauer, F.Nietzsche období nazýváno jako „konec století“ (fin de siécle)

3 Odraz v literatuře hledání nového způsobu vyjadřování – vznik nových uměleckých směrů (impresionismus, symbolismus, dekadence, civilismus, futurismus) důraz na svobodu jedince (individualismus) osobité vidění světa, pravdivé vyjádření vlastních zkušeností, prožitků

4 Impresionismus lat. impressio = dojem zachycení dojmů, pocitů a nálad
působení na smysly, zvukové asociace, melodičnost veršů rozvoj lyrických žánrů (přírodní lyrika, tzv. lyrizace prózy – uvolnění kompozice, oslabení příběhu, zachycení nálady, zvuků, vůní, fragmentárnost) Paul Verlaine

5 Symbolismus vznik v 80. l. 19. st. ve Francii
vyjádření pomocí náznaků, symbolů, obrazových pojmenování stav duše, prožitek je možné vyvolat prostřednictvím znaků sblížení poezie s hudbou vznik volného verše CH. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarmé

6 Dekadence franc. décadence = úpadek
opovrhování společností, tvorba „čistého uměním“ (lartpourlartismus) individualismus, zaměření na vlastní nitro hledání krásy v ošklivosti, skepse, nuda, marnost, opovržení životem, neschopnost jednat tabuizovaná témata: morbidita, erotika, kult smrti, zla, satanismus P. Verlaine, S. Mallarmé, O. Wilde

7 Tzv. Prokletí básníci Francie
termín použil ve svých esejích P. Verlaine revoltovali, svým životem a tvorbou pobuřovali měšťanskou morálku Ch. Baudelaire, P. Verlaine, J.A.Rimbaud, S. Mallarmé

8 Charles Baudelaire (1821 – 1867)
francouzský básník, výtvarný kritik, esejista „otec“ moderní poezie bohémský život odsouzen k pokutě za nemravnost Dílo: Květy zla - cynismus, syrová otevřenost Malé básně v próze Zdroj: [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:

9 Květy zla báseň Zdechlina
Vzpomeňte, duše má, nač za letního rána, jak stvořeného pro lásku, jsme přišli: u cesty zdechlina rozežraná na horkém loži z oblázků, s nohama nahoru jak žena všeho znalá a potíc jedy zpod žáru, nedbale nestoudně dokořán otvírala své břicho plné výparů. Na tuto hnilobu zářilo slunce zlobně, jak dopéci by chtělo tu a velké Přírodě zas vrátit stonásobně, co spojilo kdys v jednotu; A nebe patřilo, jak zdechlina v své slávě jako květ rozvíjí se dál. Takový silný puch, že vy jste z toho v trávě div neomdlela, na vás vál. A mouchy bzučely nad břichem, z jehož hnilob dralo se černo páchnoucích pluků larv, valících se jako černý sirob podél těch cárů živoucích. To všechno kleslo a stoupalo jak vlna, či perlilo se praskajíc, to tělo, řekl bych, nafouklé mlhou zplna, množí se, žije ještě víc. Čítanka pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, s.226 ISBN

10 Paul Verlaine (1844 – 1896) představitel symbolismu
zachycení nálad a bezprostřednosti sblížení s J. A. Rimbaudem, společné toulky po Evropě, za jeho postřelení vězněn Dílo: program. b. Básnické umění – formulace základních principů symbolismu b. sb. Saturnské básně Zdroj: [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

11 Básnické umění (b. sb. Písně beze slov)
Především hudbu! V poezii dej přednost všemu lichému, bez tíhy, nestrojenému, rozptylné, vzdušné melodii! Vol slova nečekaná, až matoucí smyslem: jak je milý zpěv, kde se mlhy zasnoubily s tím jádrem, o němž zpívat máš. Toť krásné oko pod závojem, polední slunce s chvěním duh, podzimní nebe, chladný vzduch, v němž blýská se to hvězdným rojem. My chceme básnit odstínem, nikoli barvou. V odstínu je, co lesní rohy zasnubuje jen flétnám a snu zas je sen. Pointa báseň zabít stačí, i krutý vtip a kluzký smích, pryč od těch zvyků kuchyňských, kdy česnek nutí blankyt k pláči! SOCHROVÁ, Marie. Čítanka 2 k Literatuře v kostce: [pro střední školy]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Fragment, 2000, s.148 ISBN

12 Jean Arthur Rimbaud (1854 – 1891)
básnická tvorba mezi 15. a 19. rokem (vycházela jen časopisecky) zvukomalebnost, otevřenost, metaforičnost, metoda kontrastu Dílo: b. Opilý koráb b. sb. Iluminace (vydal Verlaine) Zdroj: [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

13 Samohlásky A čerň, E běl, I nach, O modř, U zeleň hlásek, já jednou vypovím váš různý vznik a druh. A, černý korzet, plný rudých much, jež bzučí kolem páchnoucích a krutých pasek, zátoka stínů, E, běl stanů, čirý vzduch, šíp ker a bílých králů, chvění vrásek, I, purpur, krev a smích, jenž tryská ze rtů krásek ve hněvu, anebo kajícný bludný kruh. U, božské vibrace, U zeleň moří s vesly, mír pastvin s dobytkem, mír vrásek, které kreslí prst alchymie pilným čelům vševědů, O, zvučná polnice, klid vesmírného vřídla, jímž poletují planety a archandělská křídla. - O, modrý paprsek jejího pohledu. SOCHROVÁ, Marie. Čítanka 2 k Literatuře v kostce: [pro střední školy]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Fragment, 2000, s.150 ISBN

14 Stéphane Mallarmé (1842 – 1898) francouzský básník, esejista
chtěl sloučit poezii s hudebním a výtvarným uměním zájem o asociační metodu, grafický účinek veršů – vliv na vývoj surrealismu Dílo: Faunovo odpoledne - užití hudební instrumentace slova

15 Oscar Wilde (1854 – 1900) anglický spisovatel a dramatik
představitel dekadence Dílo: Obraz Doriana Graye - jediný román, odsouzený literární kritikou pohádky Šťastný princ, Slavík a růže komedie Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa Zdroj: [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

16 Obraz Doriana Graye (…) To, co ho před chvílí vzrušilo a teď, když tu stál a zíral na odraz vlastních půvabů, blesklo mu hlavou, jak dokonale pravdivé bylo to líčení. Ano, přijde den, kdy bude mít obličej vrásčitý a scvrklý, oči mdlé a bezbarvé, postavu neladnou a znetvořenou. Ten nach mu ze rtů vyprchá a to zlato z vlasů se mu vytratí. Život, který v něm má zformovat duši, mu zničí tělo. Bude hrůzný, ohyzdný a těžkopádný. Když na to pomyslil, projel jím jako nůž ostrý náraz bolesti a rozechvěl všechny jeho jemné nervy. Oči mu ztemněly do ametystova a pokryly se mlhou slz. Měl pocit, jako by se mu na srdce položila ruka z ledu. „Jak je to smutné!“ šeptal Dorian Gray, stále upíraje oči na svůj portrét. „Jak je to smutné! Já budu jednou starý, strašný, příšerný. Ale tenhle obraz zůstane vždycky mladý. Nikdy nebude starší než v tomto pamětihodném červnovém dni… Kdyby to tak mohlo být opačně! Kdybych tak já mohl zůstat vždycky mladý a stárnout mohl ten obraz! Za to – za to bych dal všecko! Ano, na celém světě není pranic, co bych za to nedal. Dal bych za to svou vlastní duši.“ MAŠKOVÁ, Drahuše. Čítanka 3: k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, s.17 Maturita (Petra Velanová). ISBN

17 Walt Whitman (1819 – 1892) americký básník
průkopník civilismu (zobrazení technických vymožeností, zájem o pokrok a vývoj civilizace, oslava lidské práce, demokracie a svobody, odmítnutí otroctví – volný verš) Dílo: b. sb. Stébla trávy Zdroj: [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

18 Stébla trávy Zpěv radosti Ó vytvořit nejjásavější zpěv! Plný hudby – plný mužství, ženství a dětství! Plný všedních zaměstnání – plný obilí a stromů. (…) Ó radosti strojvůdcovy! hnát lokomotivu! Slyšet syčení páry, jásavý skřípot, parní píšťalu, rozesmátou lokomotivu! Vyrazit neodolatelnou cestou a rychlostí do dálky! Ó radostné toulání přes pole a stráně! Stébla a květy nejobyčejnějšího plevele, vlhké, svěží ticho lesa, Nádherná vůně půdy za svítání a celé odpoledne. SOCHROVÁ, Marie. Čítanka 2 k Literatuře v kostce: [pro střední školy]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Fragment, 2000, s.154 ISBN

19 Další vývoj světové literatury (od k. 1. sv. v. do k. 2. sv. v.)
G. Apollinaire, CH. Morgenstern Vznik nových směrů Futurismus – F. T. Marinetti, Vl. Majakovskij Expresionismus – G. Trakl Dadaismus – Tristan Tzara Surrealismus – André Breton Kubismus (kubofuturismus) Existencialimus

20 Citace POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura: přehled středoškolského učiva : [včetně současné literatury. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 207 s. Maturita. ISBN X. SOCHROVÁ, Marie, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Český jazyk a literatura: literatura, český jazyk, čtenářský deník, cvičení z českého jazyka : [ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy]. 1. vyd. [Havlíčkův Brod: Fragment], 2007, 88, 104, 140, 126 s. Maturita. ISBN Čítanka pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, s.351 ISBN SOCHROVÁ, Marie. Čítanka 2 k Literatuře v kostce: [pro střední školy]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Fragment, 2000, s.168 ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Čítanka 3: k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, s.207 Maturita (Petra Velanová). ISBN


Stáhnout ppt "Světová literatura na přelomu 19. a 20. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google