Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 5.4. 2013 Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od realismu 19. století po meziválečnou literaturu 20. století Téma: Světová literatura na přelomu 19. a 20. století Číslo DUM: VY_32_INOVACE_EMT2_Mtv_12 Ověřen ve výuce dne: 14.1. 2014

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit se základními literárními a uměleckými směry přelomu 19. a 20. století. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o literatuře přelomu 19. a 20. století. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: voluntarismus, nihilismus, impresionismus, symbolismus, dekadence

4 Světová literatura na přelomu 19. a 20. století

5 Historicko – společenský kontext Rozvoj techniky, vynálezy 1876 – A.G. Bell – telefon 1867 – A.B. Nobel – dynamit 1895 – W.C. Röntgen – rentgen 1900 – Freudova teorie výkladu snů a psychoanalýzy 1905 – Einsteinova teorie relativity

6 Úspěšný vývoj vědy a techniky znamenal také překotný rozvoj civilizace a rychlé životní tempo. Přestávají platit staré hodnoty, jako např. křesťanský výklad světa. Šířil se pesimismus, obavy z budoucnosti.

7 Základní myšlenkové směry Voluntarismus Vychází z myšlenky Arthura Schopenhauera, že lidská vůle je základem světa. Spis – Svět jako vůle a představa – člověk je ze své podstaty špatný a sobecký, jedinou obranou proti morálnímu úpadku je askeze.

8 Nihilismus – nic na světě nemá smysl Vychází z myšlenek Friedricha Nietzscheho. Filozorická báseň v próze : Tak pravil Zarathustra Nietzsche pohrdal demokracií jako vládou slabých, oslavoval tzv. nadčlověka, který je schopen vlády nad světem.

9 Nové umělecké směry 1. impresionismus Snaha zachytit jediný prchavý a neopakovatelný okamžik, intimní dojem chvíle Užití jasných barev, častým motivem jsou přírodní scenerie Důraz na smyslové vjemy, nálady Směr je pojmenován dle obrazu Clauda Moneta: Imprese, východ slunce nad přístavem.

10 Claud Monet: Imprese, východ slunce nad přístavem Obr.1

11 Claud Monet: Dáma se slunečníkem obr.2

12 Claud Monet: Lekníny obr.3

13 Další impresionističtí malíři August Renoir Edouard Manet Antonín Slavíček Paul Gauguin Vincent van Gogh

14 August Renoir obr.4

15 Antonín Slavíček: Letenské sady obr.5

16 Vincent van Gogh: Autoportrét obr. 6

17 Impresionismus v hudbě Claude Debussy – klavírní skladby (Dívka s vlasy jako len, Potopená katedrála) Giacomo Puccini – opery (Madame butterfly) Josef Suk

18 Nové umělecké směry 2. symbolismus Vznikl jako samostatný umělecký proud v 70. letech 19. století ve Francii. Reakce na naturalismus v literatuře a impresionismus v malířství. Symbolisté usilovali o zobrazení myšlenek a svých pocitů pomocí symbolů.

19 Dekadence Dekadence = úpadek Jedná se o pocit umělců, kteří jsou znechuceni společností. pesimistické nálady, morbidita, zmar, narcismus, satanismus, alkohol, tuláctví, výstřednost, úzkosti, deprese zaměření na vlastní nitro, únik do nereálných světů, hledání krásy v ošklivosti

20 Otázky 1.Jmenuj některé vynálezy konce 19. století 2.Jmenuj základní myšlenkové směry přelomu 19. a 20. století 3.Charakterizuj impresionismus, dle čeho je pojmenován tento směr? 4.Jaké znáš impresionistické malíře? 5.Co se skrývá pod pojmem dekadence? 6.Oč usilovali symbolisté?

21 Odpovědi 1.Rozvoj techniky, vynálezy 1876 – A.G. Bell – telefon 1867 – A.B. Nobel – dynamit 1895 – W.C. Röntgen – rentgen 1900 – Freudova teorie výkladu snů a psychoanalýzy 1905 – Einsteinova teorie relativity 2. voluntarismus, nihilismus 3. Snaha zachytit jediný prchavý a neopakovatelný okamžik, intimní dojem chvíle. Užití jasných barev, častým motivem jsou přírodní scenerie, důraz na smyslové vjemy, nálady. Směr je pojmenován dle obrazu Clauda Moneta: Imprese, východ slunce nad přístavem.

22 Odpovědi 4. A. Renoir, E. Manet, A. Slavíček, P. Gaugin, V. van Gogh 5. Jedná se o pocit umělců, kteří jsou znechuceni společností, pesimistické nálady, morbidita, zmar, narcismus, satanismus, alkohol, tuláctví, výstřednost, úzkosti, deprese. 6. Symbolisté usilovali o zobrazení myšlenek a svých pocitů pomocí symbolů.

23 Zdroje Obr. 1[cit. 2013-04-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monet_-_Impression,_Sunrise.jpg?uselang=cs Obr. 2[cit. 2013-04-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_011.jpg?uselang=cs Obr. 3[cit. 2013-04-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monet_Water_Lilies_1916.jpg?uselang=cs Obr. 4[cit. 2013-04-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mlle_Irene_Cahen_d%27Anvers.jpg Obr. 5[cit. 2013-04-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton%C3%ADn_Slav%C3%AD%C4%8Dek_- _Letna_Park.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton%C3%ADn_Slav%C3%AD%C4%8Dek_- _Letna_Park.jpg?uselang=cs Obr. 6[cit. 2013-04-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_(sj%C3%A4lvportr%C3%A4tt).jpg?uselang=cs POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura - přehled středoškolského učiva. dotisk 2. Třebíč: Petra Velanová, 2009. edice Maturita. ISBN 80-902571-6-X. s 96 - 98

24 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google