Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Téma III: Zkušenosti s používáním evropských norem „Zkušebnictví“ Petr Mondschein.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Téma III: Zkušenosti s používáním evropských norem „Zkušebnictví“ Petr Mondschein."— Transkript prezentace:

1 1 Téma III: Zkušenosti s používáním evropských norem „Zkušebnictví“ Petr Mondschein

2 2 Přehled příspěvků  VLIV RŮZNÝCH FAKTORŮ NA ZKOUŠENÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ V TRIAXIÁLNÍM PŘÍSTROJI Ing. Petr Zdřálek, Ing. Petr Hýzl, Ph.D.  UMOŽŇUJE CYKLICKÁ TLAKOVÁ SKÚŠKA ROZLÍŠIŤ ODOLNOSŤ ASFALTOVÝCH ZMESÍ PROTI TRVALÝM DEFORMÁCIÁM? Ing. Tomáš Bežilla, doc. Dr. Ing. Jozef Komačka, Ing. Eva Remišová, Ph.D.  STANOVENÍ MODULU TUHOSTI ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 2-BODO-VOU A 4-BODOVOU ZKOUŠKOU ZA OHYBU DLE ČSN EN 12697-26 Dr. Ing. Michal Varaus, Ing. Petr Hýzl, Ph.D., Doc. Ing. Ota Vacín, Ph.D.

3 3 Přehled příspěvků  KVALITA ASFALTOVÝCH POJIV HODNOCENÁ POMOCÍ REOLOGICKÝCH PARAMETRŮ NA DSR A BBR Ing. Radek Černý, Ing. Michal Zbuzek  ZKOUŠKA KOHEZE KYVADLEM VIALIT BLEIER Johann, Dipl.Ing. Dr., BIRNGRUBER Kurt, Dipl. HTL - Ing., RIEDERER Peter, Ing., WEIRAUCH Kurt  VLIV HUTNICÍ ENERGIE NA ODOLNOST ASFALTOVÉ SMĚSI VŮČI ÚČINKŮM VODY Ing. Petr Mondschein, Ph.D., Ing. Eva Márová  VLIV KAMENIVA A ASFALTOVÉHO POJIVA NA VLASTNOSTI ASFALTOVÉ SMĚSI Z POHLEDU ZKOUŠKY TYPU Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

4 4 Přehled dotčených norem Zkušební normy  ČSN EN 12697-12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči účinkům vody  ČSN EN 12697-25: Cyklická zkouška v tlaku  ČSN EN 12697-26: Tuhost  ČSN EN 13 588: Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem  ČSN EN 14770: Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu – Dynamický smykový reometr  ČSN EN 14771: Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru Výrobkové a technologické normy  ČSN EN 13108 -1 Asfaltový beton  ČSN EN 12591: Specifikace pro silniční asfalty  ČSN EN 13808: Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí  ČSN EN 13108-20: Zkoušky typu  ČSN EN 13108-21: Řízení výroby u výrobce

5 5 Empirické zkoušky X Funkční zkoušky Stanovení bodu měknutí. DSR Marshallův lis Zařízení pro cyklickou zkoušku v tlaku

6 6 Odolnost asfaltových směsí proti tvorbě trvalých deformací Malé kolo Velké „francouzské“ kolo Triaxiální přístroj

7 7 Stejnoměrný komorový tlak σ C Jednoosý cyklický tlak σ A (t)

8 8 Triaxiální přístroj – hodnocení trvalých deformací

9 9 Triaxiální přístroj – sledované vlivy na deformaci  Charakter zatížení  Vliv velikosti axiálních tlaků  Vliv velikosti bočních tlaků  Vliv výšky tělesa

10 10 Triaxiální přístroj – vliv typu zatížení na deformaci

11 11 Triaxiální přístroj – vliv aplikovaných tlaků

12 12 Triaxiální přístroj – vliv výšky tělesa

13 13 Triaxiální přístroj – vliv frekvence zatěžování

14 14 Triaxiální přístroj – aplikace Stanovení odolnosti asfaltových směsí proti tvorbě trvalých deformací  AC 11 Vlastnost50/70PmB 65/105-65 Penetrace v mm.10 -1 6668 Bod měknutí v °C46,676,2 Obsah pojiva4,2 % - 4,6 % - 5,2 % Obrusná vrstva2 x 75 úderů Ložná vrstva2 x 50 úderů

15 15 Triaxiální přístroj - aplikace Příklad průměrných křivek dotvarování

16 16 Triaxiální přístroj - aplikace Rychlost dotvarování pro obrusnou vrstvu

17 17 Triaxiální přístroj - aplikace Rychlost dotvarování pro ložnou vrstvu

18 18 Moduly tuhosti VrstvaPojivo Množství pojiva v % Okrajové podmínky zkoušky 4,24,65,2TeplotaΣcΣc σAσA Obrusná 50/702,945,383,56 50°C 150 MPa 300 MPa PmB 65/105-651,503,081,69 Ložní 50/705,404,655,99 40°C 50 MPa 200 MPa PmB 65/105-652,632,602,32 Rychlost dotvarování f c

19 19 Moduly tuhosti  2 bodová zkouška na komolém klínu (2PB-TR)  2 bodová zkouška na trámečku (2PB-PR)  3 bodová zkouška na trámečku (3PB-PR)  4 bodová zkouška na trámečku (4PB-PR)  zkouška jednoosým tahem a tlakem na válcovém zkušebním tělese (DTC-CY)  zkouška v přímém tahu na válcovém zkušebním tělese (DT-CY) nebo trámečku (DT-PR)  zkouška v příčném tahu na válcovém zkušebním tělese (IT-CY)

20 20 Moduly tuhosti Způsob zatěžováníTeplotaFrekvence zatěžování 2PB-TR15 °C10 Hz 2PB-PR15 °C10 Hz 3PB-PR15 °C10 Hz 4PB-PR20 °C8 Hz DTC-CY15 °C10 Hz DT-CY nebo DT-PR15 °C0,02 s

21 21 Dvoubodová zkouška 2PB-TR (VUT v Brně) 15°C frekvence zatěžování 10 Hz (5, 15, 20 a 25 Hz) Zařízení pro měření modulů tuhosti 2-bodovou zkouškou dle ČSN EN 12697-26

22 22 Dvoubodová zkouška 2PB-TR (VUT v Brně) 20°C frekvence zatěžování 8 Hz (5, 10, 20 a 30 Hz) Zařízení pro měření modulů tuhosti 4-bodovou zkouškou dle ČSN EN 12697-26

23 23 Moduly tuhosti – srovnání metod Stanovení modulů tuhosti oběma metodami na směsích  ACO 11 S, PmB 45/80-50, 5.6 % obsahu pojiva  ACL 16 +, 50/70, 5.2 % obsahu pojiva  ACP 22 +, 50/70, 4.3 % obsahu pojiva

24 24 Moduly tuhosti vyhodnocení Hodnoty naměřených modulů tuhosti pro 2-bodovou a 4-bodovou zkoušku

25 25 Moduly tuhosti vyhodnocení: ACO Výsledky měření modulu tuhosti pro směs ACO 11 S při teplotě 15°C

26 26 Moduly tuhosti vyhodnocení: ACL Výsledky měření modulu tuhosti pro směs ACL 16 + při teplotě 15°C

27 27 Moduly tuhosti vyhodnocení: ACP Výsledky měření modulu tuhosti pro směs ACP 22 + při teplotě 15°C

28 28 Funkční zkoušení asfaltových pojiv Schéma funkčního zkoušení asfaltových pojiv

29 29 Dynamický smykový reometr Dynamický smykový reometr a zkušební vzorek

30 30 Dynamický smykový reometr Dynamická smyková tuhost: ≥ 1 kPa (původní asfalt) ≥ 2,2 kPa (RTFOT)

31 31 BBR - průhybový reometr Ohybová tuhost 300 MPa Sklon křivky dotvarování 0,3

32 32 BBR - průhybový reometr Ohybová tuhost 300 MPa Sklon křivky dotvarování 0,3

33 33 Vyhodnocení DSR x KK Závislost horní kritické teploty na bodu měknutí

34 34 Vyhodnocení „kritické teploty“ x penetrace Závislost kritické teploty tvorby únavových trhlin na penetraci

35 35 Vyhodnocení BBR x KK Závislost modulu tuhosti S při -16 °C na bodu měknutí

36 36 Vyhodnocení BBR x KK Závislost m-hodnoty při -16 °C na bodu měknutí

37 37 Vyhodnocení BBR x penetrace Závislost m-hodnoty při -16 °C na penetraci

38 38 Zkouška koheze kyvadlem Vialit Cohesion Pendulum, měřící přístroj vyvinutý a vyrobený firmou Österreichische Vialit GmbH s ochranným krytem, záchytným zařízením kyvadla a digitálním ukazatelem úhlu „KOHEZE“ ve smyslu zkušební normy: energie na jednotku plochy potřebná k úplnému oddělení krychle od podstavy, jejichž předem spojené povrchy zůstaly zcela pokryty pojivem

39 39 Zkouška koheze kyvadlem Zkušební zařízení

40 40 Zkouška koheze kyvadlem Závislost mezi kohezí a zkušební teplotou

41 41 Kruhové zkoušky – metoda Vialit Rok 2004  Organizítor Irsko  3 emulze  Koheze: 7 účastníků (1 z ČR) Rok 2008  Organizátor Rakousko  8 emulze  Koheze: 20 laboratoří (1 z ČR)

42 42 Výsledky kruhových zkoušek – metoda Vialit (2004)

43 43 Výsledky kruhových zkoušek – metoda Vialit (2008)

44 44 Výsledky kruhových zkoušek – metoda Vialit (2008) Porovnání teplotního průběhu koheze kyvadlem polymerem modifikovaného pojiva s pojivem nemodifikovaným

45 45 Odolnost asfaltové směsi vůči účinkům vody Volba teploty  Ve zkušební normě ČSN EN 12697-12 doporučená teplota pro zkoušku 5°C – 25°C  V normě pro zkoušky typu předepsaná teplota 15°C  Koheze: 7 účastníků (1 z ČR) Změna hutnící energie  2x25 úderů  2x35 úderů  Změna hutnící energie i v dalších metodách přípravy zkušebních těles

46 46 Odolnost asfaltové směsi vůči účinkům vody

47 47 Odolnost asfaltové směsi vůči účinkům vody Asfaltová směs 2x25 úderů ITSR v % 2x35 úderů ITSR v % ACL 22 + (1)67,581,8 ACL 22 + (2)71,686,3 SMA 1194,885,6 Zkušební teplota 15°C

48 48 Odolnost asfaltové směsi vůči účinkům vody Zkušební teplota 2 x 25 úderů2 x 35 úderů ITS W MPa ITS D MPa ITSR % ITS W MPa ITS D MPa ITSR % 5°C4 2104 0401044 6504 280109 15°C1 6302 280722 3502 73086 25°C1 5101 590951 8401 94095 Asfaltový beton ACL 22 + (2)

49 49 Odolnost asfaltové směsi vůči účinkům vody – interpretace výsledků Pevnosti v příčném tahu „mokrých“ těles směsi ACL 22 + (1)

50 50 Odolnost asfaltové směsi vůči účinkům vody – interpretace výsledků Odolnost zkušebního tělesa vůči účinkům vody s vyznačenými požadavky pro směs typu ACL 22 S a ACL 22 +

51 51 Vliv složení směsi na vybrané vlastnosti asfaltových směsí Procentuelní zastoupení frakcí kameniva

52 52 Vliv složení směsi na vybrané vlastnosti asfaltových směsí

53 53 Závěry kapitoly III bloku  Zkušenosti s evropskými normami zkušebními a výrobkovými  Zavádění funkčních zkoušek do požadavků na výrobky  Vybavenost pro funkční zkoušení asfaltových pojiv  Vybavenost pro funkční zkoušky asfaltových směsí

54 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Téma III: Zkušenosti s používáním evropských norem „Zkušebnictví“ Petr Mondschein."

Podobné prezentace


Reklamy Google