Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční perspektiva EU 2007 - 2013. HDP EU 25 ~ 100% (2004)………8 100 865 mil. EUR Rozpočet EU 25 (členské státy) ~ cca 45 % Rozpočet EU ~ 1 - 1,24% HDP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční perspektiva EU 2007 - 2013. HDP EU 25 ~ 100% (2004)………8 100 865 mil. EUR Rozpočet EU 25 (členské státy) ~ cca 45 % Rozpočet EU ~ 1 - 1,24% HDP."— Transkript prezentace:

1 Finanční perspektiva EU

2 HDP EU 25 ~ 100% (2004)……… mil. EUR Rozpočet EU 25 (členské státy) ~ cca 45 % Rozpočet EU ~ 1 - 1,24% HDP EU  FINANČNÍ PERSPEKTIVA SE TÝKÁ TĚCHTO PENĚZ Jak se rozdělují peníze EU

3 příjmyvýdaje zásada vyrovnaného rozpočtu ZEMĚDĚLSKÁ CLA,TRŽNÍ REŽIM CUKRU 1,3 % DOVOZNÍ CLA 10,4 % ZDROJ Z DPH 14,1 % DODATKOVÝ ZDROJ (Z HDP ČL.STÁTŮ) 73,4 % RŮZNÉ + PŘEBYTKY Z MINULÉHO ROKU 0,8% ZEMĚDĚLSTVÍ 45, 8 % STRUKTURÁLNÍ OPERACE 30,9 % VNITŘNÍ POLITIKY 7,5 % VNĚJŠÍ VZTAHY 5,0 % ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE 6,1 % PŘEDVSTUPNÍ POMOC 2,9 % KOMPENZACE 1,4 % REZERVY 0,4% Rozpočet EU

4 Finanční perspektiva agenda 2000 Co je finanční perspektiva? –právně nezávazný rámec pro stanovování stropů příjmů a výdajů pro jednotlivé rozpočtové roky –nemá oporu v primárním právu jednotlivých členských států EU –dodržování garantuje meziistitucionální dohoda (IIA) z roku 1999 –(!) přijetím evropské ústavní smlouvy se finanční perspektiva stane součástí primárního práva –příjmy a výdaje pro nové členy stanoveny ve smlouvě o přistoupení pro období od do vstup ČR + 9 dalších zemí do EU

5 Výdaje a příjmy ČR v letech 2004 – 2006 z EU [mil. €] poznámka: uvedené příjmy nejsou garantovány ZDROJ: výpočty CDK příjmyvýdajerok

6 Finanční perspektiva Stávající limit je 1,24%, stvrzen meziistitucionálními smlouvami Návrh komise: –během perspektivy limit rozdělit - odvod 1,14% + rezerva 0,1% –zrušení sjednaných kompenzací pro Velkou Británii (2/3 vkladu) –návrh na zavedení „evropské daně“ –4 % limit - žádný stát nemůže na ty oblasti, které dosud spadaly pod strukturální politiku (tj. SF, KF, část rozvoje venkova a rybářství), získat více než 4 % HDP

7 Vyčíslení politických priorit závazky, ceny 2004, mil EUR průměr podíl na FP 1. Udržitelný růst % 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost % 1b. Koheze pro růst a zaměstnanost % 2. Zachování a řízení přírodních zdrojů % Zemědělství - tržní opatření a přímé platby % 3. Občanství, svoboda, bezpečí a spravedlnost % 4. EU jako globální partner % 5. Administrativa % Celkem (závazky) %

8 Dopis premiérů 6 bohatých států EU Jedná se o tyto státy: –Velká Británie, Německo, Francie, Švédsko, Nizozemí, Rakousko Hlavní požadavek: –stanovit strop výdajů pro období 2007 – 2013 na max. 1% HDP EU tj. ve vyčíslení do závazků 815 mld. €. Stanovisko Evropské komise –přistoupení na tento požadavek = snížení příjmů o 29 % (vyjma zemědělství)

9 O co jde ve finanční perspektivě ? PŘÍJMY: kolik se bude v EU přerozdělovat? 1%HDP EU – 2013Ø mil. €/rok 1,1%HDP EU – 2013Ø mil. €/rok 1,15%HDP EU Ø mil. €/rok 1,24%HDP EU Ø mil. €/rok ROZDÍL 1,24% - 1,00% HDPØ mil. €/rok CELKEMcca mil. € ZDROJ: výpočty CDK

10 O co jde ve finanční perspektivě ? VÝDAJE: jak se budou vybrané peníze rozdělovat? NÁVRH EK: zemědělství40,7 % diskriminační podmínky do r pro nové členské státy včetně ČR strukturální politika33,7 % ostatní politiky25,6 %

11 Finanční vztah ČR - EU VARIANTA Istrop 1,0 % VARIANTA IIstrop 1,1 % VARIANTA IIIstrop 1,15% VARIANTA IVstrop 1,24%

12 Varianta I – strop 1% GNI EU průměr odvod ČR931 mil. € celkové příjmy ČR1281 mil. € saldo350 mil. €

13 Varianta II – strop 1,1% GNI EU průměr odvod ČR1025 mil. € celkové příjmy ČR1409 mil. € saldo384 mil. €

14 Varianta III – strop 1,15% GNI EU průměr odvod ČR1071 mil. € celkové příjmy ČR1473 mil. € saldo402 mil. €

15 Varianta IV – strop 1,24% GNI EU průměr odvod ČR1155 mil. € celkové příjmy ČR1588 mil. € saldo433 mil. €

16 Finanční perspektiva & rozšíření EU Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko: –vstup velmi pravděpodobný a podmínky obdobné jako u 10 EU 2004 –3 nové státy dostanou více než vydají (rozdíl nebude významný, ale příjem převýší výdaje) –relativní bohatství ČR vzroste a tím poklesne šance čerpat zdroje EU Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Makedonie –obdobný problém tlak na výdaje  posun ČR do kategorie čistých plátců

17 Zájmy ČR ve finanční perspektivě EU Cíle: 1.maximalizace výtěžku z finančního vztahu ČR - EU 2.odstranění diskriminačních podmínek při čerpání SZP 3.udržení systému vyrovnaného rozpočtu EU 4.vyčerpání maxima prostředků ze strukturální politiky Strategie: podporovat v období objem rozpočtu EU okolo 1,1 % pro další období počítat se zmenšováním rozpočtu k 1% HDP

18 Finanční perspektiva a zemědělství Dnes: zemědělství 45,8 % rozpočtu EU Nově: zemědělství 38,1 % rozpočtu EU FINANČNÍ VYČÍSLENÍ: SZP v celém období pro celou EU = 390 mld. € podpora trhu a přímé platby = 301 mld. € rozvoj venkova = 89 mld. €

19 Návrh EK - oblast zemědělství Návrhy prezentované Komisí částka mld. € –nařízení Rady o financování Společné zemědělské politiky –nařízení Rady o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova –nařízení Rady o Evropském fondu pro rybářství –nařízení EP a Rady týkající se finančního nástroje pro životní prostředí (LIFE+)

20 Finanční perspektiva : fondy EAGGF EAFRD = převzetí části „garanční“ a celé „orientační“ složky EAGGF (tj. objem prostředků prakticky stabilní) ! EAFRD primárně pro nové členské země (EU-10 a Bulharsko a Rumunsko) a EAGGF (podpory trhu a přímé platby) pro EU-15 (viz dále)

21 Důsledky nové finanční perspektivy pro oblast zemědělství I mírný pokles celkového objemu finančních prostředků mírné snížení objemu podpor trhu a přímých plateb (-3,3 %) výrazné navýšení prostředků pro rozvoj venkova (+25,24 %) ALE! zachování diskriminačních podmínek pro 10 nových členů zvýhodnění Rumunska a Bulharska v oblasti rozvoje venkova

22 Důsledky nové finanční perspektivy 3,8 3,5 3,0 2,8 2,5 2,3 0,9 BUL, ROM [%] 83,9 85,2 86,7 89,1 90,6 91,3 93,6 EU-15 [%] 12,3 11,3 10,3 8,1 6,9 6,4 5,5 EU-10 [%] 42,3 42,5 42,7 43,3 43,4 43,7 43,5 EU-27 [mld. €] rok Výdaje EU na podpory trhu a přímé platby

23 Důsledky nové finanční perspektivy Výdaje EU na rozvoj venkova v letech ,9 12,8 12,7 12,6 12,5 10,0 7,3 BUL, ROM [%] 53,9 54,7 55,4 56,0 56,8 59,0 61,5 EU-15 [%] 33,2 32,5 31,9 31,4 30,7 31,0 31,2 EU-10 [%] 13,2 13,1 13,0 12,8 12,7 12,2 11,8 EU-27 [mld. €] rok

24 Politické alternativy v oblasti podpor trhů a přímých plateb 25% spolufinancování SZP členskými státy (snížení výdajů EU o 17,2 %) 50% spolufinancování SZP členskými státy (snížení výdajů EU o 51,7 %) Komise proti, protože spolufinancování by rozbilo společný trh a vrátilo zemědělství do působnosti členských států

25


Stáhnout ppt "Finanční perspektiva EU 2007 - 2013. HDP EU 25 ~ 100% (2004)………8 100 865 mil. EUR Rozpočet EU 25 (členské státy) ~ cca 45 % Rozpočet EU ~ 1 - 1,24% HDP."

Podobné prezentace


Reklamy Google