Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C12 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen, listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C12 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen, listopad."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C12 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen, listopad 2012 Ročník/věková kategorie3. - 4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Úrok, úvěr, splátka úvěru, RPSN, dobrý a špatný úvěr, cena úvěru Anotace Studenti se seznamují se základními poznatky k poskytovaným úvěrům. Na ukázkových příkladech porovnávají úročení spotřebitelských a hypotečních úvěrů. Zvažují výhody a nevýhody úvěrových produktů.

2 Jak měřit cenu úvěru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková, svrskovah@seznam.cz

3 Kolik se celkem zaplatí ?  Klient při volbě vhodného financování by měl vědět „ kolik se celkem zaplatí“.  U krátkodobých úvěrů „…celkem zaplatí“ dobře funguje, neboť hodnota peněz v krátkém časovém horizontu byla přibližně stejná.  „ Kolik se celkem zaplatí“ nefunguje u úvěrů dlouhodobých. Vysvětlení na následujícím snímku

4 Příklad: Kolik se celkem zaplatí u spotřebitelského úvěru ? Vezmu si úvěr na auto 100 000 Kč, splatnost 3 roky: - měsíční splátka: 3 522 Kč - za tři roky zaplatíme: 126 792 Kč - tzn., že se nám auto prodraží o: 27 % za 3 roky Kolik se celkem zaplatí u hypotečního úvěru ? Vezmu si hypoteční úvěr 2 mil. Kč, úroková sazba 6 % p. a., doba splatnosti 20 let. Měsíční splátka 14 329 Kč: - za dobu 20 let zaplatíme (přibližně): 3, 44 mil. Kč - tzn., že nemovitost nás stála o: 72 % více v průběhu 20 let Který úvěr byl výhodnější ???????

5 Shrnutí ukázkového příkladu: Znamená to tedy, že spotřebitelský úvěr je daleko levnější než hypotéka ? U spotřebitelské ho úvěru jsme přeplatili „ jen“ 27 %, u hypotéky přeplatíme 72 %. Znamená to, že spotřebitelský úvěr je levnější než hypotéka? „Kolik se celkem zaplatí“ nefunguje u dlouhodobých úvěrů. Důvod, proč nemůžeme hodnotit úvěry tímto způsobem je: I N F L A C E

6 RPSN  Náklady na klasický spotřebitelský úvěr jsou různé (úroky, poplatky apod.).  U úvěrů je povinností uvádět náklady, které se promítají do tzv. roční procentní sazby nákladů (RPSN).  RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

7  Tato roční procentní sazba nákladů se vyjadřuje v procentech ročně a říká, jak drahý je úvěr.  V RPSN jsou zahrnuty: - úroky, - poplatky za uzavření smlouvy, za správu úvěru, - poplatky za vedení úvěrového účtu, - poplatky za převody peněz, apod.

8 Příklad: Vypůjčím si 50 000 Kč na 2 roky. Banka nám sdělí, že budeme měsíčně splácet 2 500 Kč. Snadno si spočítáme, že vrátíme celkem 24 x 2 500 = 60 000 Kč. Při těchto splátkách bychom mohli vypočítat i roční úrokovou sazbu, která by činila 19,75 %. Banka si však vybírá poplatek 300 Kč ročně za vedení úvěrového účtu a jednorázový poplatek 1 500 Kč. Pokud tyto poplatky započteme, pak vrátíme celkem 60 000 + (2 x 300) + 1 500 = 62 100 Kč. To nám vyjádří RPSN, která by činila 25 %. RPSN spotřebitelského úvěru: Úvěr ve výši 100 000 Kč s dobou splatnosti 3 roky a splátkou 3 522 Kč měsíčně má RPSN 17, 4 % p. a. Na tomto příkladu dobře vidíme, za kolik si vlastně půjčujeme. Pokud znám RPSN, potom mohu velmi snadno tuto nabídku srovnávat s dalšími produkty, s inflací, výnosem z investic a podobně.

9 Proč potřebujeme znát cenu úvěru? Cenu úvěru potřebujeme znát, abychom mohli úvěr porovnat s ostatními produkty v portfoliu. Pokud známe cenu úvěru, můžeme snadněji uvažovat, zda je úvěr levný nebo drahý.

10 Cena úvěru vůči inflaci Inflace znehodnocuje úspory střadatelů, ale pomáhá splácet úvěry. U úvěru na rodinný dům byla právě inflace, která nám pomáhá v tom, že úvěr je pro nás velmi výhodný. Když si bereme úvěr, mělo by nás zajímat, kolik bude asi inflace. Pokud je například úrok z úvěru 5, 28 % p. a. a očekávaná míra inflace je 3 % p. a. Je reálná úroková sazba hypotéky 2,28 % p. a. Za úvěr tedy zaplatíme pouze 2, 28 % p. a.

11 Cena úvěru vůči nákladům na nájem Pokud bydlíme v nájmu, můžeme cenu úvěru porovnat s nájmem. Bydlení v nájmu pro nás znamená, že si půjčujeme cizí byt a platíme za to odměnu. Vlastní byt znamená, že si na něj půjčujeme kapitál a za zapůjčený kapitál platíme odměnu. Co z toho je nákladnější, záleží na tom, zda je dražší odměna za zapůjčení bytu nebo za zapůjčení kapitálu. Pokud chceme zjistit za kolik jsme si půjčili cizí kapitál, potřebujeme k tomu znát úrok úvěru.

12 Cena úvěru vůči výnosům z nájmu Pokud přemýšlíme, že bychom kupovali byt na pronájem, můžeme uvažovat o použití hypotečního úvěru. Úvěr nám může zvýšit výnosnost investice, ale jen v případě, že výnos z investice na pronájem bude vyšší než náklady na splácení úvěru.

13 Náklady na úvěr vůči výnosům z investic Hypoteční úvěr bývá součástí celého investičního portfolia v rámci finančního plánu. Nákladovost úvěru vůči výnosům z jiných produktů je zcela klíčová. Pokud jsou náklady hypotečního úvěru vyšší, než jsou očekávané výnosy z našich investic, je dobré úvěr splácet. Pokud naše investice dokáž vydělat více, než jaké jsou náklady na úvěr, je dobré si ponechat jak úvěr, tak investice.

14 Konzervativní nebo neznalí investoři používají tuto úvahu při splácení úvěrů. Neumějí si totiž představit, že by investovali s vyšším výnosem, než jaké jsou náklady na splácení úvěru. Pokud si pod pojmem investice představíme pouze konzervativní produkty a bankovní vklady, je úvaha správná. Pokud mohou využít dlouhodobé investice a přijmout riziko akciových investic, dojdeme k výsledku, že je dobré mít jak úvěr, tak investici. Závěr: Máme splácet drahé úvěry s RPSN přes 10 %. RPSN těchto úvěrů je vyšší než jsou očekávané výnosy z investic. Výsledek je jasný: „splatit“.

15 Kdy se dají spotřebitelské úvěry použít ? Tyto úvěry se dají použít pouze krátkodobě na překlenutí krátkého období. Čím déle se totiž čerpají, tím déle odčerpávají zdroje a prodražují se. Příklad vhodného použití „drahého“ úvěru je kontokorent.

16 Smutná a varující statistika na závěr

17 Typický dlužn í k? Sedmatřicetiletý muž s bydli š těm v Ostravě Nejvy šší počet exekuc í se dotýk á předev ší m mužů ve středn í ch letech, typicky s bydli š těm v Moravskoslezsk é m kraji, kteř í dluž í zhruba 45 000 Kč. Vyplýv á to ze statistik jednoho z největ ší ch exekutorských ú řadů u n á s – Exekutorsk é ho ú řadu Přerov Tom áš e Vr á ny, který za prvn í polovinu roku 2012 vykonal v í ce než 42 tis í c exekuc í.

18 Nejvy šší koncentraci dlužn í ků lze podle soudn í ho exekutora Tom áš e Vr á ny nal é zt v Moravskoslezsk é m kraji. „ Od zač á tku působen í, tedy od roku 2001, zde evidoval n áš ú řad v í ce než 72 800 exekuc í, “ ř í k á Tom áš Vr á na a doplňuje: „ pro srovn á n í druhý největ ší počet exekuc í jsme zaznamenali v Olomouck é m kraji, kde bylo vykon á no takřka 44 300 exekuc í. “

19 Věk dlužn í ků roste V současnosti se projevuje tak é dal ší nepř í jemný trend, a to neust á le se zvy š uj í c í věk dlužn í ků. „ Bohužel se objevuje č í m d á l vy šší počet seniorů, kteř í se zadlužuj í kvůli svým ratolestem, př í padně se st á vaj í jejich ručiteli. To pak jsou vymahatel é svědky velmi smutných př í běhů, “ dod á v á Vr á na a poznamen á v á : „ Spousta lid í si bohužel neuvědomuje, že exekutor je pouze až t í m posledn í m čl á nkem řetězce při vym á h á n í pohled á vek. “

20 řibýv á i notorických dlužn í ků Rovněž se objevuj í č í m d á l častěji př í pady takzvaných notorických dlužn í ků, kteř í si neust á le půjčuj í, ačkoliv věd í, že nemaj í dostatek prostředků na umořen í svých přede š lých dluhů. T í m p á dem se st á v á, že je na ně soudem nař í zena v í ce než des í tka exekuc í. Věřitel m á ale bohužel malou pravděpodobnost, že se svých peněz v budoucnu domůže.

21 Zdroje  SYROVÝ, Petr. TYL, Tomáš. Osobní finance. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. s. 187- 188. ISBN 978-80-247-3813-0.  KLÍNSKÝ, Petr. CHROMÁ, Danuše. Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s. 55-57. ISBN 978-80-87063-13-2.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C12 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen, listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google